Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Zmam osobu

 • casting time 1 akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P
 • duration 1 hodina

Pokusíš se zmámit humanoida, kterého zvolíš v dosahu. Musí si hodit záchranný hod na Moudrost, a pokud s ním ty nebo tví společníci bojují, má k němu výhodu. Neuspěje-li v záchranném hodu, zmámíš ho, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud mu ty nebo tví společníci neublížíte. Zmámený tvor na tebe pohlíží jako na dobrého známého.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš ovlivnit jednoho tvora navíc. Tvorové musí být navzájem do 6 sáhů od sebe, když na ně cílíš.

Kouzelník Očarování 1. úrovně

Určení

 • casting time 1 minuta
 • range Dotyk

 • components V, P, S
 • duration Ihned

(Perla v hodnotě alespoň 100 zl a soví péro)
Zvol jeden předmět, kterého se musíš dotýkat během vyvolávání kouzla. Je-li to kouzelný předmět nebo jiný magií prodchnutý předmět, zjistíš jeho vlastnosti a jak je používat, jestli předmět vyžaduje pro použití sladění a kolik má dávek, má-li nějaké. Zjistíš, jestli předmět ovlivňují nějaká kouzla a co jsou zač. Pokud předmět vytvořilo nějaké kouzlo, dozvíš se, jaké kouzlo ho vytvořilo.

Pokud se místo toho dotýkáš během sesílání tvora, zjistíš, jaká kouzla na něj právě působí, jsou-li taková.

Kouzelník Věštění 1. úrovně (rituál)

Tichý obraz

 • casting time 1 akce
 • range 12 sáhů

 • components V, P, S
 • duration Soustředění, až 10minut

(Kousek ovčího rouna)
Vytvoříš obraz předmětu, tvora nebo jiného viditelného jevu, který není větší než krychle o straně 3 sáhy. Obraz se objeví v bodě, který vidíš v dosahu, a vydrží po dobu trvání. Obraz je čistě optický, jeho součástí není žádný zvuk, pach ani jiné smyslové efekty.
Pomocí své akce můžeš způsobit, že se obraz pohne na libovolné místo v dosahu. Když obraz mění svou polohu, můžeš měnit jeho vzhled, tak aby pohyb obrazu vypadal přirozeně. Pokud například vytvoříš obraz tvora a budeš s ním pohybovat, můžeš měnit obraz tak, že bude vypadat, jako by během pohybu kráčel.
Fyzická interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím prochází věci. Použije-li tvor svoji akci k pozornému prohlédnutí si obrazu, úspěšným ověřením Inteligence (Pátrání) proti tvému SO záchrany kouzla dokáže určit, že jde o iluzi. Pokud tvor odhalí, že jde o iluzi, může vidět skrz obraz.

Kouzelník Iluze 1. úrovně

Tašin děsivý smích

 • casting time 1 akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P, S
 • duration Soustředění, až 1minuta

(Drobné dortíčky a peříčko, které se vlní ve vzduchu) Tvor dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu, vnímá všechno jako náramně směšné a popuká se smíchy, když na něj působí toto kouzlo. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost, jinak spadne, stane se neschopný a nemůže vstát po dobu trvání. Tvor s hodnotou Inteligence 4 nebo méně není ovlivněn.

Na konci každého svého tahu a pokaždé, když utrpí zranění, si může cíl hodit další záchranný hod na Moudrost. Je-li to kvůli zranění, má cíl výhodu k záchrannému hodu. Když uspěje, kouzlo skončí.

Kouzelník Očarování 1. úrovně

Štít

 • casting time 1 reakce
 • range Ty sám

 • components V, P
 • duration 1 kolo

(Reakci, kterou provedeš, když tě zasáhne
útok, nebo když jsi zacílen kouzlem magická střela )

Objeví se neviditelná bariéra magické síly, aby tě ochránila. Až do začátku svého příštího tahu máš bonus +5 k OČ, a to i proti spouštěcímu útoku, a magická střela ti nezpůsobí žádné zranění.

Kouzelník Vymítání 1. úrovně

Spěšný ústup

 • casting time 1 bonusová akce
 • range Ty sám

 • components V, P
 • duration Soustředění, až 10minut

Toto kouzlo ti umožňuje pohybovat se neuvěřitelným tempem. Když sešleš toto kouzlo a pak jako bonusovou akci v každém svém tahu, dokud kouzlo neskončí, můžeš provést akci Sprint.

Kouzelník Transmutace 1. úrovně

Spánek

 • casting time 1 akce
 • range 18 sáhů

 • components V, P, S
 • duration 1 minuta

(Špetka jemného písku, okvětní lístky růže nebo cvrček) Toto kouzlo pošle tvory do magické dřímoty. Hoď 5k8, výsledek udává, kolik životů tvorů může toto kouzlo ovlivnit. Tvorové do 4 sáhů od bodu, který zvolíš v dosahu, jsou ovlivněni ve vzestupném pořadí dle jejich
aktuálních životů (tvorové v bezvědomí se ignorují).

Kouzlo začne působit od tvora, který má nejmenší aktuální počet životů, a každý tvor zasažený tímto
kouzlem upadne do bezvědomí, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud spáč neutrpí zranění, nebo dokud ně-kdo nepoužije akci, aby s ním zatřásl, nebo ho propleskal. Za každého tvora uber jeho počet životů z celku a pak přejdi na tvora s dalším nejmenším počtem životů. Počet životů tvora musí být nižší nebo roven zbývajícímu celku, aby na něj kouzlo působilo.
Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani tvory,
kteří jsou imunní vůči zmámení.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. si hoď 2k8 navíc.

Kouzelník Očarování 1. úrovně

Skok

 • casting time 1 akce
 • range Dotyk

 • components V, P, S
 • duration 1 minuta

(Zadní noha kobylky)
Dotkneš se tvora. Dokud kouzlo neskončí, vzdálenost, kterou dokáže skočit, se ztrojnásobí.

Kouzelník Transmutace 1. úrovně

Sádlo

 • casting time 1 akce
 • range 12 sáhů

 • components V, P, S
 • duration 1 minuta

(Kus vepřové kůže nebo máslo)
Zemi pokryje čtverec kluzkého mazadla o straně 2 sáhy se středem v bodě v dosahu a promění ji po dobu trvání v těžký terén.

Když se mazadlo objeví, každý tvor stojící v jeho
oblasti musí uspět v záchranném hodu na Obratnost, jinak uklouzne a spadne. Tvor, který vstoupí do oblasti, nebo v ní skončí svůj tah, musí také uspět v ověření Obratnosti, jinak uklouzne a spadne.

Kouzelník Vyvolávání 1. úrovně

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Přestrojení

 • casting time 1 akce
 • range Ty sám

 • components V, P
 • duration 1 hodina

Změníš svůj vzhled (včetně oblečení, zbroje, zbraní
a ostatního vybavení), dokud kouzlo neskončí, nebo dokud nepoužiješ svou akci k jeho zrušení. Můžeš
vypadat až o 1 stopu menší nebo větší a hubený, tlustý, nebo něco mezi. Musíš si zachovat stejný typ těla, takže musíš převzít podobu, která má stejné základní rozložení končetin. Jinak je ale rozsah iluze na tobě.
Změny vytvořené tímto kouzlem neuspějí při fyzické kontrole. Přidáš-li si například tímto kouzlem klobouk, budou jím procházet předměty a každý, kdo se
ho dotkne, nic neucítí, nebo ucítí tvou hlavu a vlasy.
Použiješ-li toto kouzlo, abys vypadal hubenější a chtěl by se tě někdo dotknout, tak jeho ruka na něco jakoby narazí, i když je na pohled stále ve vzduchu.

Aby tvor odhalil, že jsi přestrojený, musí si tě po-
mocí své akce pozorně prohlédnout a uspět v ověření
Inteligence (Pátrání) proti tvému SO záchrany kouzla.

Kouzelník Iluze 1. úrovně

Porozumění jazykům

 • casting time 1 akce
 • range Ty sám

 • components V, P, S
 • duration 1 hodina

(Trocha sazí a soli)
Po dobu trvání rozumíš doslovnému významu mluveného jazyka, který slyšíš. Porozumíš také psanému jazyku, který vidíš, ale musíš se dotýkat povrchu, na kterém jsou slova napsaná. Během 1 minuty přečteš jednu stranu textu.

Toto kouzlo nerozšifruje tajné textové zprávy ani znak, například magickou runu, který není součástí psaného jazyka.

Kouzelník Věštění 1. úrovně (rituál)

Poplach

 • casting time 1 minuta
 • range 6 sáhů

 • components V, P, S
 • duration 8 hodin

(Zvonek a kus jemného stříbrného drátu) Nastavíš poplach proti nežádoucímu narušení. Zvol dveře, okno, nebo oblast v dosahu, jenž není větší než krychle o straně 4 sáhy. Dokud kouzlo neskončí, alarm tě upozorní, kdykoliv se Drobný nebo větší tvor dotkne střežené oblasti, nebo do ní vstoupí. Když toto kouzlo sesíláš, můžeš určit tvory, kteří nespustí poplach. Zvolíš také, jestli bude poplach mentální, nebo zvukový.

Mentální poplach tě upozorní ve tvé hlavě, pokud jsi do 1 míle od střežené oblasti. Toto upozornění tě případně probudí ze spánku.

Zvukový poplach bude 10 sekund vydávat zvuk ručního zvonku, který je slyšet do 12 sáhů.

Kouzelník Vymítání 1. úrovně (rituál)

Pomalý pád

 • casting time 1 reakce
 • range 12 sáhů

 • components V, S
 • duration 1 minuta

(Pírko nebo chmýří)

Reakce, kterou provedeš, když ty nebo tvor do 12 sáhů od tebe spadne.


Zvol až pět padajících tvorů v dosahu. Rychlost klesání padajícího tvora se zpomalí na 12 sáhů za kolo, dokud kouzlo nekončí. Přistane-li tvor, než kouzlo skončí, neutrpí pádem z výšky žádné zranění, může přistát na nohou a kouzlo pro něj skončí.

Kouzelník Transmutace 1. úrovně

Paprsek otrávení

 • casting time 1 akce
 • range 12 sáhů

 • components V, P
 • duration Ihned

Na tvora v dosahu vyšlehne paprsek odporné nazelenalé energie. Hoď si na útok na dálku kouzlem proti cíli. Při zásahu cíl utrpí jedové zranění 2k8 a musí si hodit záchranný hod na Odolnost. Když neuspěje, také se
otráví do konce tvého příštího tahu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k8.

Kouzelník Nekromancie 1. úrovně

Ochrana před zlem a dobrem

 • casting time 1 akce
 • range Dotyk

 • components V, P, S
 • duration Soustředění, až 10minut

(Svěcená voda, nebo stříbrný a železný prášek, který kouzlo spotřebuje) Dokud kouzlo neskončí, jeden tvor, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, má ochranu před určitými typy tvorů: běsy, elementály, nebešťany, nemrtvými, vílami a zrůdami.

Ochrana poskytuje několik výhod: Tvorové těchto typů mají nevýhodu k hodům na útok proti tomuto cíli. Tito tvorové také nemohou cíl posednout, vystrašit ani zmámit. Pokud již je cíl zmámený, ovládnutý nebo vystrašený takovým tvorem, má výhodu k jakémukoli novému záchrannému hodu proti příslušnému účinku.

Kouzelník Vymítání 1. úrovně

Oblak mlhy

 • casting time 1 akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration Soustředění, až 1hodina

Vytvoříš kouli mlhy o poloměru 4 sáhy se středem v bodě v dosahu. Mlha se rozšiřuje kolem rohů a její oblast je hustě zahalená. Vydrží po dobu trvání, nebo dokud ji nerozfouká mírný či silnější vítr (o rychlosti aspoň 10 mil za hodinu).

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvětší poloměr mlhy o 4 sáhy.

Kouzelník Vyvolávání 1. úrovně

Neviditelný služebník

 • casting time 1 akce
 • range 12 sáhů

 • components V, P, S
 • duration 1 hodina

(Kus řetězu a kousek dřeva) Toto kouzlo vytvoří neviditelnou, neinteligentní, beztvarou sílu Střední velikosti, která na tvůj příkaz vykonává jednoduché činnosti, dokud kouzlo neskončí. Služebník se vynoří na zemi na volném místě v dosahu. Má OČ 10, 1 život, Sílu 2 a nemůže útočit. Klesnou-li mu životy na 0, kouzlo skončí.
Jedenkrát v každém svém tahu jako bonusovou akci můžeš mentálně služebníkovi přikázat, aby se pohnul až o 3 sáhy a interagoval s předmětem. Služebník může vykonávat jednoduché činnosti, které by mohl vykonávat normální lidský služebník, například donášet věci, čistit, spravovat, skládat oblečení, zapalovat ohně, podávat jídlo, nalévat víno a tak dále. Když mu zadáš příkaz, snaží se ho plnit, jak nejlépe dokáže, dokud činnost nedokončí a pak čeká na tvůj další příkaz.
Přikážeš-li služebníkovi, aby vykonal činnost, která ho vzdálí více než 12 sáhů od tebe, kouzlo skončí.

Kouzelník Vyvolávání 1. úrovně (rituál)

Najdi přítelíčka 3/3

 • casting time 1 hodina
 • range 2 sáhy

 • components V, P, S
 • duration Ihned

(Dřevěné uhlí, kadidlo a byliny, to vše v hodnotě 10 zl, které se při sesílání spálí v bronzovém koši na oheň)
V jednu chvíli můžeš mít jen jednoho přítelíčka.
Sešleš-li toto kouzlo, když už přítelíčka máš, dáš mu novou podobu, místo abys vyvolal nového. Vyber jednu z podob ze seznamu výše. Tvůj přítelíček se přemění do zvoleného tvora.

Když sesíláš kouzlo s dosahem dotyk, může ho uštědřit tvůj přítelíček, jako by ho sesílal on. Přítelíček musí být do 20 sáhů od tebe a pro uštědření kouzla musí použít svou reakci, když ho sesíláš. Vyžaduje-li kouzlo hod na útok, použiješ k hodu svou útočnou opravu.

Kouzelník Vyvolávání 1. úrovně (rituál)

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Najdi přítelíčka 2/3

 • casting time 1 hodina
 • range 2 sáhy

 • components V, P, S
 • duration Ihned

(Dřevěné uhlí, kadidlo a byliny, to vše v hodnotě 10 zl, které se při sesílání spálí v bronzovém koši na oheň)
Když se nacházíš do 20 sáhů od svého přítelíčka,
můžeš s ním telepaticky komunikovat. Navíc jako
akci můžeš vidět jeho očima a slyšet jeho ušima až do začátku tvého příštího tahu a mít tak prospěch z jeho případných zvláštních smyslů. Během této doby jsi hluchý a slepý svými vlastními smysly.

Jako akci můžeš svého přítelíčka dočasně odvolat. Zmizí do kapesní dimenze, kde čeká na tvé přivolání. Nebo ho můžeš zrušit navždy. Když je dočasně odvolaný, jako akci můžeš způsobit, že se znovu objeví na volném místě do 6 sáhů od tebe.

Kouzelník Vyvolávání 1. úrovně (rituál)

Najdi přítelíčka 1/3

 • casting time 1 hodina
 • range 2 sáhy

 • components V, P, S
 • duration Ihned

(Dřevěné uhlí, kadidlo a byliny, to vše v hodnotě 10 zl, které se při sesílání spálí v bronzovém koši na oheň)
Vstoupí k tobě do služby přítelíček, duch, který má podobu zvířete, které zvolíš: chobotnice, jedovatý had, jestřáb, ještěr, kočka, krab, krkavec, krysa, lasička, mořský koník, netopýr, pavouk, ryba (piraňa), sova nebo žába (ropucha). Přítelíček se objeví na volném místě v dosahu a má statistiky zvolené podoby, ale místo zvířete je buď běs, nebešťan, nebo víla (dle tvé volby).

Tvůj přítelíček jedná nezávisle na tobě, ale vždy poslechne tvé příkazy. V boji si hází na svou vlastní iniciativu a jedná ve svém vlastním tahu. Nemůže útočit, ale ostatní akce můžeš provádět normálně. Když mu klesnou životy na 0, zmizí a nezanechá po sobě žádné fyzické tělo. Znovu se objeví, když opětovně sešleš toto kouzlo.

Kouzelník Vyvolávání 1. úrovně (rituál)

Najdi magii

 • casting time 1 akce
 • range Ty sám (okruh 6 sáhů)

 • components V, P
 • duration Soustředění, až 10minut

Po dobu trvání vnímáš přítomnost magie do 6 sáhů od sebe. Pokud vycítíš magii tímto způsobem, můžeš pomocí své akce spatřit slabou auru kolem jakéhokoliv viditelného tvora nebo předmětu v oblasti, který má v sobě magii, a zjistíš jeho školu magie, pokud do nějaké patří.

Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 1 stopou kamene, 1 coulem běžného kovu, tenkou
vrstvou olova nebo 3 stopami dřeva či hlíny.

Kouzelník Věštění 1. úrovně (rituál)

Mágova zbroj

 • casting time 1 akce
 • range Dotyk

 • components V, P, S
 • duration 8 hodin

(Kus tvrzené kůže) Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí a který na sobě nemá žádnou zbroj, a obklopí ho ochranná magie, dokud kouzlo neskončí. Základní OČ cíle se změní na 13 + jeho oprava Obratnosti. Kouzlo skončí předčasně, pokud si cíl navlékne zbroj, nebo pokud kouzlo zrušíš jako akci.

Kouzelník Vymítání 1. úrovně

Magická střela

 • casting time 1 akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration Ihned

Vytvoříš tři světélkující šipky tvořené magickou silou. Každá šipka zasáhne tvora dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu. Šipka způsobí cíli silové zranění 1k4 +1. Šipky udeří všechny společně a můžeš je nasměrovat na jeden nebo více cílů.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. vytvoří kouzlo o jednu šipku víc.

Kouzelník Zaklínání 1. úrovně

Iluzorní text

 • casting time 1 minuta
 • range Dotyk

 • components P, S
 • duration 10 dní

(Inkoust na bázi olova v hodnotě alespoň 10 zl, který kouzlo spotřebuje) Můžeš psát na pergamen, papír či nějaký jiný vhodný psací materiál a naplnit ho mocnou iluzí, která vydrží po dobu trvání.

Pro tebe a tvory, které určíš při sesílání kouzla,
vypadá text normálně, psaný tvou rukou a vyjadřuje cokoli, co jsi měl v úmyslu při psaní textu. Pro všechny ostatní text vypadá, jako by byl psaný v neznámém nebo magickém písmu, které je nesrozumitelné. Nebo můžeš způsobit, že text vypadá, jako by v něm byla úplně jiná zpráva, psaná jinou rukou a jazykem, i když musí jít o jazyk, který znáš.

Je-li kouzlo rozptýleno, zmizí původní text i iluze. Tvor s pravdivým viděním dokáže přečíst skrytý text.

Kouzelník Iluze 1. úrovně (rituál)

Hromová vlna

 • casting time 1 akce
 • range Ty sám (krychle 3 sáhy)

 • components V, P
 • duration Ihned

Vyjde z tebe vlna hromové síly. Každý tvor v krychli 3 sáhy vycházející z tebe si musí hodit záchranný hod na Odolnost. Když tvor neuspěje, utrpí hromové zranění 2k8 a je odtlačen 2 sáhy od tebe. Když uspěje, utrpí poloviční zranění a není odtlačen.
Mimo to, nezajištěné předměty, které jsou celé
v oblasti účinku, jsou účinkem kouzla automaticky odtlačeny 2 sáhy od tebe a kouzlo hromově zaduní, což lze slyšet až 60 sáhů od tebe.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k8.

Kouzelník Zaklínání 1. úrovně

Hořící ruce

 • casting time 1 akce
 • range Ty sám (kužel 3 sáhy)

 • components V, P
 • duration Ihned

Když podržíš ruce tak, že se palce vzájemně dotýkají a ostatní prsty máš roztažené od sebe, z konečků roztažených prstů ti vystřelí tenký pás plamenů. Každý tvor v kuželu 3 sáhy si musí hodit záchranný hod na Obratnost. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 3k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.
Oheň zapaluje v oblasti hořlavé předměty, které nikdo nedrží ani nenese.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k6.

Kouzelník Zaklínání 1. úrovně

Falešný život

 • casting time 1 akce
 • range Ty sám

 • components V, P, S
 • duration 1 hodina

(Malé množství alkoholu nebo destilátu)
Posílíš se nekromantickou napodobeninou života. Po dobu trvání získáš 1k4 + 4 dočasných životů.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. získáš dalších 5 dočasných životů.

Kouzelník Nekromancie 1. úrovně

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Dlouhokrok

 • casting time 1 akce
 • range Dotyk

 • components V, P, S
 • duration 1 hodina

(Špetka hlíny)
Dotkneš se tvora. Rychlost tvora se zvýší o 2 sáhy, dokud kouzlo neskončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Kouzelník Transmutace 1. úrovně

Čarodějnický blesk

 • casting time 1 akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P, S
 • duration Soustředění, až 1minuta

(Větvička ze stromu, do kterého uhodil blesk)
K tvorovi v dosahu vyšlehne paprsek jiskřící modré energie, který mezi tebou a cílem vytvoří trvalý bleskový oblouk. Hoď si na útok na dálku kouzlem proti tomuto tvorovi. Při zásahu cíl utrpí bleskové zranění 1k12 a v každém svém tahu v době trvání můžeš pomocí své akce automaticky způsobit cíli bleskového zranění 1k12. Kouzlo skončí, pokud použiješ svou akci k něčemu jinému. Kouzlo rovněž skončí, ocitne-li se cíl mimo dosah kouzla, nebo pokud získá vůči tobě úplný kryt.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší počáteční zranění o 1k12.

Kouzelník Zaklínání 1. úrovně

Barevná sprška

 • casting time 1 akce
 • range Ty sám (kužel 3 sáhy)

 • components V, P, S
 • duration 1 kolo

(špetka červeného, žlutého a modrého prášku nebo písku)
Z tvé ruky vytryskne oslnivá škála záblesků barev. Hoď 6k10, výsledek je počet životů tvorů, které toto kouzlo může ovlivnit. Tvorové v kuželu 3 sáhy vycházejícím z tebe jsou ovlivněni ve vzestupném pořadí dle jejich aktuálních životů (tvorové v bezvědomí a tvorové, kteří nevidí, se ignorují).
Kouzlo začne působit od tvora, který má nejmenší aktuální počet životů, a každý tvor zasažený tímto kouzlem oslepne do konce tvého příštího tahu. Za každého tvora uber jeho počet životů z celku a pak přejdi na tvora s dalším nejmenším počtem životů. Počet životů tvora musí být nižší nebo roven zbývajícímu celku, aby na něj kouzlo působilo.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. hoď o 2k10 více.

Kouzelník Iluze 1. úrovně

Barevná koule

 • casting time 1 akce
 • range 18 sáhů

 • components V, P, S
 • duration Ihned

(Diamant v hodnotě alespoň 50 zl) Vrhneš energetickou kouli o průměru 4 couly na tvora, kterého vidíš v dosahu. Zvol typ koule — blesková, hromová, chladná, jedová, kyselinová, nebo ohnivá — a pak si hoď na útok na dálku kouzlem proti cíli. Když útok zasáhne, cíl utrpí zranění 3k8 tebou zvoleného typu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k8.

Kouzelník Zaklínání 1. úrovně

1 1
1 1
1 1
1 1