Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Drobná Iluze

 • casting time 1 akce
 • range 6 sáhů

 • components P, S
 • duration 1 minuta

(Kousek ovčí kůže)
V rámci dosahu vytvoříš buď zvuk, nebo obraz před-mětu, který vydrží po dobu trvání. Iluze také skončí, pokud ji zrušíš jako akci nebo sešleš kouzlo znovu.Pokud vytvoříš zvuk, jeho hlasitost může být v rozmezí od šepotu po křik. Může to být tvůj hlas, cizí hlas, řev lva, bubnování nebo jakýkoliv jiný zvuk, který zvolíš. Zvuk zní po celou dobu trvání, nebo můžeš udělat samostatné zvuky v různé časy před skončením kouzla. Pokud vytvoříš obraz předmětu — například židli, zablácené stopy nebo truhličku — nesmí být větší nežkrychle 1 sáh. Obraz nemůže vytvářet zvuk, světlo, pach ani žádný jiný smyslový efekt. Fyzická interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím prochází věci.

Použije-li tvor svoji akci k pozornému prohlédnutí si obrazu, úspěšným ověřením Inteligence (Pátrání) proti tvému SO záchrany kouzla dokáže určit, že jde o iluzi

Kouzelník Iluzorní trik

Jedovatá sprška

 • casting time 1 akce
 • range 2 sáhy

 • components V, P
 • duration Ihned

Natáhneš svou ruku směrem k tvorovi, kterého vidíš
v dosahu, a vypustíš ze své dlaně oblak zhoubného plynu. Tvor musí uspět v záchranném hodu na Odolnost, jinak utrpí jedové zranění 1k12.

Zranění tohoto kouzla se zvýší o 1k12, když dosáhneš 5. úrovně (2k12), 11. úrovně (3k12) a 17. úrovně (4k12).

Kouzelník Vyvolávací trik

Kejkle

 • casting time 1 akce
 • range 2 sáhy

 • components V, P
 • duration Až 1 hodina

Toto kouzlo je drobný magický trik, který používají k procvičování adepti sesílání kouzel. V rámci dosahu vytvoříš jeden z následujících účinků.
• Vytvoříš okamžitý, neškodný smyslový účinek, například prskavku, závan větru, slabé hudební tóny nebo zvláštní vůni.
• V mžiku zapálíš nebo zhasíš svíčku, pochodeň nebo malý táborový oheň.
• V mžiku vyčistíš nebo ušpiníš předmět o objemu až 1 stopa krychlová.
• Na 1 hodinu ochladíš nebo ohřeješ neživý materiál o objemu až 1 stopa krychlová.
• Na 1 hodinu vytvoříš na předmětu či povrchu barvu, malou značku nebo symbol.
• Vytvoříš nemagickou cetku nebo iluzorní obraz, který se ti vejde do ruky a který vydrží do konce tvého příštího tahu.Sešleš-li toto kouzlo několikrát, můžeš mít až tři jeho neokamžité účinky současně, a takový účinek můžeš zrušit jako akci.

Kouzelník Transmutační trik

Kyselinová koule

 • casting time 1 akce
 • range 12 sáhů

 • components V, P
 • duration Ihned

Mrštíš bublinou kyseliny. Zvol buď jednoho tvora, kterého vidíš v dosahu, nebo dva tvory, které vidíš v dosa-hu a jsou navzájem do 1 sáhu od sebe. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Obratnost, jinak utrpí kyselino-vé zranění 1k6.

Zranění tohoto kouzla se zvýší o 1k6, když dosáhneš 5. úrovně (2k6), 11. úrovně (3k6) a 17. úrovně (4k6).

Kouzelník Vyvolávací trik

0 0
0 0
0 0
0 0