Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Pięść niewzroszonego powietrza

  • casting time 1 akcja
  • range 9 metrów

  • components VSM
  • duration

2 punkty Ki

Potrafisz stworzyć pocisk skompresowanego powiertrza udarzający niczym potężna pięść. Możesz w ramach akcji wydać 2 punkty KI i wybrać stworzenie w obrębie 9 metrów od Ciebie.

Musi ono wykonać rzut obronny na siłę.

W przypadku niepowodzenia otrzymuje 3k10 obrażeń obuchowych + 1k10 obrażeń obuchowych za każdy dodatkowo wydany punkt ki.

Ponadto możesz odepchnąć cel od siebie o maksymalnie 6 metrow i go powalić.

Przy udanym rzucie obronnym cel otrzymuje połowę obrażeń i nie zostaje odepchnięty ani powalony.

Mnich Droga Czterech Żywiołów

Harmonia żywiołów

  • casting time 1 Action
  • range 9m

  • components VMS
  • duration VMS

W ramach swojej akcji możesz przejąć na krótki czas kontrolę nad żywiołami w obrębie 9 metrów od Ciebie i wywołać wybrany efekt spośród następujących:

- Stworzyć nieszkodliwy, natychmiastowy efekt sensoryczny związany z powietrzem, ziemią, ogniem lub wodą taki jak: daszcz iskier, podmuch wiatru, rosprysk rzadkiej mgły lub cichy łoskot kamieni.

- Natychmiast zapalić albo zgasić świecę, pochodnie lub niewielkie ognisko.

-Ochłodzić lub rozgrzać do 0.5 kilograma materii nieożywionej na czas nie dłuższy niż 1 godzina.

-Nadać na 1 minutę wybrany prosty kształt ziemi, płomienią, wodzie lub mgle, mieszczącym się w sześcianie o boku 30 centymetrów.

Mnich Droga Czterech Żywiołów

0 0
0 0