Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

ANIMOWANIE OBIEKTU

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Wybierz do 10 niemagicznych obiektów, które nie są noszone lub trzymane. Średnie cele liczą się jako dwa obiekty, Duże jako cztery, a Wielkie jako osiem. Większych nie można animować. Możesz wydawać im rozkazy, gdy są w obrębie 150m od ciebie. Gdy nie wydasz polecenia, istota ogranicza
się do obrony własnej.

Obiekt jest konstruktem, od którego rozmiaru zależą PW, KP, zdolności ataku, Siła i Zręczność. Jego pozostałe cechy wynoszą, Kondycja 10, Inteligencja 3, Mądrość 3, Charyzma 1. Porusza się z szybkością 9m. Posiada zdolność ślepowidzenia w promieniu 9m. Kiedy PW=0 -wraca do swojej naturalnej postaci. Obiekt może wykonać pojedynczy atak w zwarciu, przeciw stworzeniu w obrębie 1,5m. Atakuje walnięciem z premią i obrażeniami obuchowymi zależnymi od swojego rozmiaru. MP może zmienić typ obrażeń na kłute lub cięte. Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar, wykorzystując komórkę co najmniej 6. kręgu, za każdy krąg powyżej 5. możesz animować dwa dodatkowe obiekty. Statystyki animowanego obiektu na str. 211.

Bard Przemiany, 5. krąg

BLASK FAERIE

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Każdy obiekt w sześcianie o boku 6 metrów w zasięgu czaru, zostaje spowity niebieskim, zielonym lub czerwonym światłem (ty wybierasz kolor).

Istoty znajdujące się w obszarze działania w chwili rzucania zaklęcia, również zostają podświetlone, jeśli nie zdadzą rzutu obronnego na Zręczność. Przez okres trwania czaru, od tych istot i obiektów emanuje na 3 metry słabe światło.

Obiekty i istoty znajdujące się pod wpływem zaklęcia, nie czerpią żadnych korzyści ze swojej niewidzialności, a ataki przeciwko nim są ułatwiane z ułatwieniem, jeśli napastnik jest w stanie zobaczyć cel.

Bard Wywoływanie, 1. krąg

CELA MOCY

 • casting time 1 akcja
 • range 30 metrów

 • components W, S, M (rubinowy pył o wartości 1500 sz)
 • duration 1 godzina

Wokół wybranego obszaru, pojawia się niewidzialna, nieruchoma cela w kształcie sześcianu. Zależnie od twojego wyboru, więzienie może być klatką lub skrzynią. Więzienie w kształcie klatki, ma ściany o długości do 6 metrów i składa się z prętów o średnicy centymetra oddalonych od siebie o centymetr.
Więzienie w formie skrzyni, ma ściany o długości do 3 metrów, tworzące zwartą barierę nieprzepuszczalną dla żadnego rodzaju materii i blokującą zaklęcia rzucane do wewnątrz lub z wewnątrz celi. Gdy rzucasz ten czar, każda istota, która przebywa w całości wewnątrz celi, zostaje uwięziona. Stworzenia przebywające częściowo na obszarze czaru albo za duże, by zmieścić się do celi, zostają wypchnięte na zewnątrz. Uwięziona istota nie może wydostać się niemagicznymi sposobami. Jeżeli spróbuje użyć teleportacji lub podróży międzysferalnej, żeby opuścić celę, musi najpierw wykonać udany rzut obronny na Charyzmę. W przypadku niepowodzenia, nie może opuścić celi, a czar lub efekt zostaje zmarnowany. Cela rozciąga się również na Sferę Eteryczną, blokując możliwość ucieczki tą drogą.To zaklęcie nie może zostać zniwelowane rozproszeniem magii.

Bard Wywoływanie, 7. krąg

CHATKA LEOMUNDA

 • casting time 1 minuta
 • range Na siebie (półkula o promieniu 3 metrów)

 • components W, S, M (kryształowy koralik)
 • duration 8 godzin

Wokół ciebie i ponad tobą pojawia się nieruchoma kopuła o promieniu 3 metrów, stworzona z energii i pozostająca w miejscu przez cały czas trwania czaru. Gdy opuścisz jej obszar, zaklęcie dobiegnie końca.

Pod kopułą wraz z tobą, zmieści się do 9 Średnich lub mniejszych stworzeń. Czar nie zadziała, jeśli rzucasz go an obszar, w którym przebywa większa istota lub większa liczba istot. Stworzenia i przedmioty znajdujące się wewnątrz kopuły podczas rzucania zaklęcia, mogą się przez nią swobodnie przemieszczać. Wszystkie inne nie mogą do niej wejść. Ścian kopuły nie mogą też naruszyć ani przeniknąć zaklęcia i efekty obszarowe. Niezależnie od pogody panującej
na zewnątrz, pod kopułą jest sucho i spokojnie.

Podczas trwania zaklęcia, możesz wydać polecenie, by we wnętrzu zapanował półmrok lub zapadła ciemność. Z zewnątrz kopuła jest nieprzezroczysta i ma wybrany przez ciebie kolor, jednak z jej środka wszystko widać.

Bard Wywoływanie, 3. krąg (rytuał)

CHMURA SZTYLETÓW

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (szklana drzazga)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

W powietrzu pojawia się chmura wirujących sztyletów, formująca sześcian o boku 1,5m, którego środek znajduje się w zasięgu czaru. Istota wchodząca w obszar działania czaru pierwszy raz w swojej turze, albo rozpoczynająca w nim turę otrzymuje 4k4 obrażeń ciętych.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 3. kręgu, za każdy krąg powyżej 2., zwiększasz obrażenia o 2k4.

Bard Przywoływanie, 2. krąg

CISZA

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 10 minut

Wokół punktu znajdującego się w zasięgu czaru tworzysz sferę o promieniu 6 metrów.

Podczas trwania zaklęcia, nie może w niej powstać, ani przejść przez nią żaden dźwięk. istoty i obiekty znajdujące się w całości w tym obszarze są niepodatne na obrażenia od dźwięku i traktowane są jako ogłuchłe.

W obszarze działania czaru nie da się rzucać zaklęć z komponentem werbalnym.

Bard Iluzje, 2. krąg (rytuał)

CZYSTY UMYSŁ

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S
 • duration 24 godziny

Pod twoim dotknięciem przychylna istota staje się niepodatna na obrażenia psychiczne, próby wykrycia emocji lub czytania myśli, magię wieszczenia oraz zauroczenie.

Czarem tym powstrzymujesz nawet zaklęcie Życzenie oraz inne zaklęcia i efekty o podobnej mocy, jeśli użyto ich do wpłynięcia na umysł chronionej czarem istoty albo do zdobycia informacji na jej temat.

Bard Odpychanie, 8. krąg

DOMINACJA NAD OSOBĄ

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Próbujesz owładnąć umysł humanoidalnej istoty. Jeśli nie zda rzutu obronnego na Mądrość, zostanie zauroczona. Ma ułatwienie w tym teście, jeśli akurat walczyła z tobą lub twoimi sojusznikami. Będąc przytomnym, możesz wydawać telepatyczne polecenia zauroczonej istocie. Może to być prosty i ogólny rozkaz: „Zaatakuj go”, „Pobiegnij tam”, „Przynieś przedmiot”. Jeśli istota po wypełnieniu zadania nie otrzyma kolejnego, będzie ograniczała się do obrony własnej. W ramach swojej akcji możesz przejąć całkowitą kontrolę nad zauroczoną istotą. Do końca twojej następnej tury, będzie wykonywała tylko wybrane przez ciebie akcje i nie zrobi niczego bez twojej zgody. Przez ten czas możesz zmusić ją też do podjęcia reakcji, ale musisz na to zużyć również swoją. Za każdym razem, gdy zniewolona istota otrzyma obrażenia, ponawia rzut obronny na Mądrość. Jeśli odniesie sukces, czar się kończy.
Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę 6. kręgu, wydłużasz maksymalny czas trwania do 10 minut. Wykorzystując komórkę 7. kręgu – do 1 godziny, a wykorzystując komórkę 9. lub wyższego kręgu – do 8 godzin (przy koncentracji).

Bard Uroki, 5. krąg

DOMINACJA NAD POTWOREM

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 godziny

Jeśli stworzenie, które widzisz w zasięgu, nie zda rzutu obronnego na Mądrość, zostanie zauroczone. Ma ułatwienie, jeśli akurat walczyło z tobą lub twoimi sojusznikami. Gdy cel jest zauroczony, łączy was telepatyczna więź, dopóki przebywacie w tej samej sferze egzystencji. Będąc przytomnym, możesz dzięki tej więzi bez użycia akcji, wydawać telepatyczne polecenia zauroczonemu stworzeniu. Możesz posłużyć się prostym i ogólnym rozkazem, np. „Zaatakuj go”, „Pobiegnij tam”, „Przynieś przedmiot”. Jeśli stworzenie po wypełnieniu polecenia nie otrzyma kolejnego, będzie ograniczało się do obrony własnej. W ramach swojej akcji możesz przejąć nad zauroczonym stworzeniem całkowitą kontrolę. Do końca twojej następnej tury, będzie ono wówczas wykonywało tylko wybrane przez ciebie akcje i nie zrobi niczego bez twojej zgody. Przez ten czas możesz zmusić je też do podjęcia reakcji, ale musisz na to zużyć również swoją. Za każdym razem, gdy zniewolone stworzenie otrzyma obrażenia, ponawia rzut obronny na Mądrość. Jeśli odniesie sukces, czar się kończy. Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar, wykorzystując komórkę co najmniej 9. kręgu, wydłużasz maksymalny czas trwania do 8 godzin (przy koncentracji).

Bard Uroki, 8. krąg

5 5
1 1
7 7
3 3
2 2
2 2
8 8
5 5
8 8

DRZWI PRZEZ WYMIARY

 • casting time 1 akcja
 • range 150 metrów

 • components W
 • duration Natychmiastowy

Teleportujesz się do innego miejsca znajdującego się w zasięgu czaru. Pojawiasz się dokładnie w wybranym punkcie. Może to być miejsce, które widzisz albo które potrafisz sobie wyobrazić lub opisać, określając kierunek i odległość, na przykład: ,,60 metrów prosto w dól albo ,,w górę na północny zachód pod kątem 45 stopni, 90 metrów.

Możesz przemieścić się razem z przedmiotami, których łączny ciężar nie przekracza twojego udźwigu, a także zabrać ze sobą jedną przychylną istotę w rozmiarze nieprzekraczającym twojego, której wyposażenie nie przekracza jej udźwigu. W momencie rzucania czaru musi znajdować się ona nie dalej niż 1,5 metra od ciebie. Jeśli mielibyście pojawić się w miejscu zajętym przez jakiś obiekt albo stworzenie, ty i towarzysząca ci istota otrzymujecie po
4k6 obrażeń od mocy, a czar się nie udaje.

Bard Przywoływanie, 4. krąg

ELOKWENCJA

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W
 • duration 1 godzina

W trakcie działania czaru możesz podczas testów Charyzmy możesz zamienić wynik rzutu na 15. Ponadto, niezależnie od tego, co mówisz, magia służąca do określania prawdomówności
wskazuje, że mówisz prawdę.

Bard Przemiany, 8. krąg

ETERYCZNOŚĆ

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S
 • duration Do 8 godzin

Wkraczasz na Eteryczne Pogranicze w miejscu przenikania się Sfery Eterycznej ze sferą egzystencji, w której przebywasz. Pozostajesz tam do końca trwania czaru lub do jego zakończenia przy użyciu akcji. Możesz się przemieszczać. Ruch w górę kosztuje Cię podwójnie. Widzisz i słyszysz co się dzieje w twojej sferze egzystencji, ale tylko na 18m i szaro. W Sferze Eterycznej możesz wchodzić w interakcje jedynie z innymi stworzeniami tam przebywającymi. Ignorujesz wszystkie obiekty i efekty spoza Sfery Eterycznej, co pozwala ci na przemieszczanie się przez obiekty znajdujące się w sferze, z której przybyłeś. Kiedy czar się kończy, wracasz do swojej sfery, w miejscu, w którym aktualnie się znajdujesz. Jeśli znajduje się tam w tym czasie jakieś stworzenie lub ciało stałe, zostajesz przeniesiony do wolnego miejsca i za każde przebyte 30cm otrzymujesz 2 obrażenia od mocy. Zaklęcie nie przynosi żadnego efektu, jeśli rzucisz je w Sferze Eterycznej albo takiej, która się z nią nie przenika, np. w jednej ze Sfer Zewnętrznych...

Podręcznik gracza str.221

Bard Przemiany, 7. krąg

FAŁSZYWE PODSZEPTY

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W
 • duration Natychmiastowy

Śpiewasz szeptem nieharmonijną melodię, którą słyszy tylko jedna, wybrana przez ciebie istota znajdująca się w zasięgu czaru. Cel zaklęcia odczuwa potworny ból i musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, otrzymuje 3k6 obrażeń psychicznych i musi natychmiast zużyć swoją reakcję (jeśli ją ma), aby jak najbardziej oddalić
się od ciebie, przy czym nie wejdzie na zdecydowanie niebezpieczny teren, np. w ogień lub w przepaść. Przy udanym rzucie obronnym, cel otrzymuje połowę obrażeń i nie musi uciekać. Ogłuchłe istoty automatycznie zdają rzut obronny.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy krąg powyżej 1. zwiększasz obrażenia o 1k6.

Bard Uroki, 1. krąg

FALA GROMU

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie (sześcian o boku 4,5 metra)

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Uwalniasz falę ogłuszającej mocy.

W przestrzeni o kształcie wychodzącego od ciebie sześcianu o boku 4,5m, wszystkie istoty muszą wykonać rzut obronny na Kondycję.

W przypadku niepowodzenia, otrzymują po 2k8 obrażeń od dźwięku i zostają odepchnięte o 3m od ciebie. Po udanym rzucie, otrzymują połowę obrażeń i nie zostają odepchnięte.

Ponadto, niezabezpieczone przedmioty znajdujące się w całości na obszarze działania czaru zostają automatycznie odepchnięte o 3 metry od ciebie, a zaklęcie wywołuje ogłaszający huk słyszalny z odległości 90 metrów.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy krąg powyżej 1. zwiększasz obrażenia o 1k8.

Bard Wywoływanie, 1. krąg

FASCYNACJA

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S
 • duration 1 minuta

Splatasz słowa wypowiedzi przyciągającej uwagę. Wybrane istoty znajdujące się w zasięgu czaru, które widzisz i które mogą cię usłyszeć, muszą wykonać rzut obronny na Mądrość.

Istoty odporne na zauroczenie odnoszą automatyczny sukces, a walczące z tobą lub twoimi sojusznikami, otrzymują ułatwienie. W przypadku niepowodzenia, cel otrzymuje utrudnienie w testach Mądrości (Percepcja) sprawdzających, czy dostrzega kogokolwiek poza tobą.

Efekt trwa do zakończenia czaru lub do momentu, gdy zafascynowana istota przestanie cię słyszeć. Czas kończy się przedwcześnie, jeśli zostaniesz obezwładniony, albo nie będziesz już mógł mówić.

Bard Uroki, 2. krąg

GEAS

 • casting time 1 minuta
 • range 18 metrów

 • components W
 • duration 30 dni

Nakładasz magiczny nakaz na stworzenie. Nakaz ten może dotyczyć wykonanie czegoś albo powstrzymanie się przed wykonaniem czegoś. Jeśli cel zaklęcia cię rozumie, wykonuje rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, zostaje zauroczony na czas trwania zaklęcia. Otrzymuje 5k10 obrażeń psychicznych za każdym razem, kiedy działa w
sposób przeciwny do twojego polecenia, ale nie częściej niż raz dziennie. Istota, która nie rozumie twojego nakazu, nie zostaje nim objęta.

Możesz wydać dowolny nakaz z wyjątkiem działań, które prowadziłyby do śmierci zauroczonej istoty. Sformułowanie samobójczego nakazu, kończy działanie czaru. Możesz odwołać ten czar w ramach swojej akcji. Można go rozproszyć również zaklęciem: zdjęcie klątwy, większe przywrócenie lub życzenie.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę 7. lub 8. kręgu, wydłużasz czas trwania do 1 roku. Przy wykorzystaniu komórki 9. kręgu, zaklęcie trwa póki nie zostanie zakończone jednym z wyżej wymienionych czarów.

Bard Uroki, 5. krąg

GŁUCHOTA/ŚLEPOTA

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W
 • duration 1 minuta

Możesz pozbawić przeciwnika wzroku lub słuchu. Wybierasz istotę, którą widzisz w zasięgu czaru, musi ona wykonać rzut obronny na Kondycję. W przypadku niepowodzenia staje się oślepiona albo ogłuchła (zgodnie z twoim wyborem), na czas działania zaklęcia. Może ponawiać rzut obronny na Kondycję pod koniec każdy swoje tury, a gdy odniesie sukces, wyzwala się spod działania czaru.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 3. kręgu, za każdy krąg powyżej 2. możesz objąć tym zaklęciem dodatkową istotę.

Bard Nekromancja, 2. krąg

GLIF STRAŻNICZY

 • casting time 1 godzina
 • range Dotyk

 • components W, S, M (kadzidło i diamentowy proszek - co najmniej 200sz)
 • duration Do rozproszenia lub wyzwolenia

Zapisujesz glif, który później wyzwoli magiczny efekt. Możesz umieścić go na otwartej powierzchni, albo ukryć go wewnątrz zamykanego przedmiotu. Glif może pokryć powierzchnię o średnicy do 3m. Obiekt z glifem musi zostać w jednym miejscu, ponieważ jeśli zostanie przemieszczony dalej niż 3m. glif zostaje złamany i zaklęcie kończy się bez efektu. Odnalezienie glifu wymaga udanego testu Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom. Rzucając zaklęcie, określasz, w jakich okolicznościach glif
zostanie uruchomiony.
Gdy zapisujesz glif, wybierz między wariantem
wybuchowych run, albo zaklętego glifu - na stronie 222.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar, wykorzystując komórkę co najmniej 4. kręgu, za każdy krąg powyżej 3., zwiększasz obrażenia wybuchowych run o 1k8. Jeśli rzucasz czar w wariancie zaklętego glifu, możesz przechować w nim zaklęcie z kręgu odpowiadającego komórce, którą wykorzystujesz do rzucenia glifu strażniczego.

Bard Odpychanie, 3. krąg

4 4
8 8
7 7
1 1
1 1
2 2
5 5
2 2
3 3

HEROIZM

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Twoje dotknięcie napełnia odwagą wybraną istotę. Do końca trwania czaru jest niepodatna na przerażenie, a na początku każdej swojej tury zyskuje tymczasowe PW równe twojemu modyfikatorowi z cechy bazowej. Po wygaśnięciu zaklęcia, znikają wszystkie pochodzące z niego tymczasowe PW.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy krąg powyżej 1, możesz objąć nim dodatkową istotę.

Bard Uroki, 1. krąg

HIPNOTYCZNY WZÓR

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components S, M (płonące kadzidełko albo kryształowa fiolka z fosforyzującą zawartością)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Tworzysz wijący się barwny wzór, poruszający się w powietrzu w obrębie sześcianu o boku 9m. Wzór pojawia się na chwilę, po czym znika. Stworzenia w obszarze działania zaklęcia, które widzą wzór, muszą zdać rzut obronny na Mądrość, albo zostaną zauroczone na czas trwania zaklęcia.

Zauroczone istoty są traktowane jako obezwładnione, a ich szybkość wynosi 0.
Zauroczenie mija, jeśli istota otrzyma obrażenia albo ktoś przeznaczy swoją akcję, by wyrwać ją z otępienia.

Bard Iluzje, 3. krąg

IDENTYFIKACJA

 • casting time 1 minuta
 • range Dotyk

 • components W, S, M (perła o wartości co najmniej 100 sz i sowie pióro)
 • duration Natychmiastowy

Podczas rzucania czaru dotykasz przez minutę wybranego przedmiotu. Jeśli jest magiczny lub w jakikolwiek sposób nasączony magią, poznajesz jego właściwości i dowiadujesz się, jak z nich korzystać. Wykrywasz także, czy wymaga zestrojenia z właścicielem oraz ile ewentualnych ładunków posiada, Dowiadujesz się, czy i jakie czary oddziałują obecnie na przedmiot. Jeśli przedmiot został wykonany zaklęciem, poznasz jego nazwę.

Jeśli podczas rzucania zaklęcia dotykasz stworzenia, a nie przedmiotu, to wykrywasz, pod wpływem jakich czarów aktualnie się znajduje.

Bard Wieszczenie, 1. krąg (rytuał)

ILUZORYCZNY MANUSKRYPT

 • casting time 1 minuta
 • range Dotyk

 • components S, M (inkaust na bazie ołowiu o wartości co najmniej 10sz, zużywany przez zaklęcie)
 • duration 10 dni

Pisząc na pergaminie, papierze lub innym nadającym się do tego materiale, nasączasz go silną iluzją trwającą 10 dni. Dla ciebie i stworzeń wybranych podczas rzucania czaru, tekst będzie wyglądał normalnie - napisany twoją ręką
i zawierający zamierzoną wiadomość. W oczach innych osób będzie kompletnie nieczytelny, jakby został zapisany w niezrozumiałym dla nich, nieznanym lub magicznym języku. Jeśli wolisz, możesz zdecydować, że nieupoważnione osoby będą widzieć czytelny, ale całkowicie odmienny tekst, napisany cudzą ręką, w innym, znanym ci języku.

W przypadku rozproszenia czaru, znika zarówno iluzja, jak i oryginalny tekst.

Istota ze zdolnością prawdziwego widzenia jest w stanie odczytać ukrytą wiadomość.

Bard Iluzje, 1. krąg (rytuał)

ILUZORYCZNY TEREN

 • casting time 10 minut
 • range 90 metrów

 • components W, S, M (kamień, gałązka i fragment rośliny zielonej)
 • duration 24 godziny

Sprawiasz, że naturalny teren w obrębie sześcianu o boku 45 metrów zaczyna wyglądać, pachnieć i brzmieć, jakby był naturalnym terenem innego typu. Pole albo droga mogą wydać się bagniskiem, wzgórzem, rozpadliną lub innym trudnym albo wręcz nieprzebytym terenem. Staw możesz skryć pod iluzją wonnej łąki, przepaść pokazać jako łagodny stok, skalisty wąwóz może zostać szeroką i równą drogą. Nie wpływasz na wygląd wytworzonych obiektów znajdujących się na tym obszarze, takich jak budowle czy wyposażenie, ani przebywających tam stworzeń.

Namacalnie teren nie ulega jednak zmianie, więc stworzenia wchodzące na jego obszar łatwo przejrzą iluzję. Jeśli różnica w dotyku nie jest oczywista, istota badająca uważnie iluzję może wykonać test Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu
obronnego przeciw twoim czarom, by przestać w nią wierzyć. Istota, która przejrzała iluzję, widzi jej nikły obraz nałożony na prawdziwy teren.

Bard Iluzje, 4. krąg

JĘZYKI

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, M (mała gliniana figurka zigguratu)
 • duration 1 godzina

Dotykasz wybranej istoty i zapewniasz jej zdolność
rozumienia każdego języka. Ponadto, kiedy ona przemawia, rozumie ją każde słyszące ją stworzenie, które zna jakikolwiek język.

Bard Wieszczenie, 3. krąg

JASNOWIDZENIE

 • casting time 10 minut
 • range 1,5 kilometra

 • components W, S, M (fokus o wartości co najmniej 100 sz – wysadzany klejnotami róg do słuchania, albo szklane oko do patrzenia)
 • duration Koncentracja, do 10 minut

Tworzysz niewidzialny czujnik w zasięgu czaru, w miejscu ci znajomym (odwiedzonym lub widzianym wcześniej), albo nieznanym, ale oczywistym (np. za drzwiami, za rogiem, w zagajniku). Czujnik pozostanie tam przez czas trwania czaru. Nie można go zaatakować ani poddać żadnemu działaniu.
Podczas rzucania zaklęcia, określasz typ zmysłu, jakim ma dysponować czujnik - słuch czy wzrok. Możesz potem używać zmysłu czujnika tak, jakbyś był na jego miejscu. W ramach swojej akcji, możesz przełączać się między słuchaniem a
patrzeniem.
Istoty potrafiące dostrzec czujnik (np. mające zdolność prawdziwego widzenia lub korzystające z efektów czaru widzenia niewidzialnego), widzą świetlistą, niematerialną kulę wielkości twojej pięści.

Bard Wieszczenie, 3. krąg

KĄŚLIWY WZROK

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Twoje oczy stają się czarnymi jak atrament jeziorami pustki nasyconymi straszliwą mocą. Wybrana istota, którą widzisz w obrębie 18 metrów, musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, nakładasz na nią efekt wybrany z poniższych, utrzymujący się do końca trwania czaru. Póki zaklęcie trwa, możesz w każdej swojej akcji podstawowej wybrać kolejną ofiarę, przy czym nie możesz ponownie wskazać istoty, która zdała rzut obronny przeciw aktualnie trwającemu kąśliwemu wzrokowi.
*Choroba. Ofiara ma utrudnienie w testach ataku i cech. Pod koniec każdej swojej tury może ponowić rzut obronny na Mądrość, by spróbować wyrwać się spod działania czaru.
*Panika. W każdej swojej turze musi wykonać akcję Sprintu, by jak najbardziej oddalić się od ciebie najbezpieczniejszą i najkrótszą drogą, chyba że nie ma dokąd się poruszyć. Jeśli cel znajduje się w miejscu oddalonym od ciebie co najmniej o 18 metrów, z którego nie będzie mógł cię zobaczyć, efekt ustaje.
*Uśpienie. Ofiara pada nieprzytomna. Obudzi się w momencie otrzymania obrażeń albo gdy inna istota w ramach swojej akcji nią potrząśnie.

Bard Nekromancja, 6. krąg

KOJĄCE SŁOWO

 • casting time 1 akcja dodatkowa
 • range 18 metrów

 • components W
 • duration Natychmiastowy

Wybrana istota, którą widzisz w zasięgu czaru, odzyskuje punkty wytrzymałości w liczbie 1k4 + twój modyfikator z cechy bazowej. Czar nie działa na nieumarłych i kostuchy.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy twój krąg powyżej 1. liczba leczonych PW zwiększa się o 1k4.

Bard Wywoływanie, 1. krąg

1 1
3 3
1 1
1 1
4 4
3 3
3 3
6 6
1 1

KOŁATKA

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W
 • duration Natychmiastowy

Wybierz obiekt, który widzisz w zasięgu czaru. Mogą to być drzwi, skrzynia, kufer, kajdany, kłódka, albo inna rzecz, zawierająca zwyczajny lub magiczny środek uniemożliwiający dostęp.

To, co było zamknięte na zamek bądź zasuwę,
lub zablokowane, zostaje otwarte lub odblokowane. Jeśli daną rzecz zabezpiecza więcej zamków, otwiera się tylko jeden z nich.

Jeśli wymierzysz zaklęcie w cel chroniony magicznym zamkiem, zakłócasz jego działanie na 10 minut, podczas których możesz normalnie otwierać i zamykać chroniony obiekt. Gdy rzucasz to zaklęcie, rozlega się donośny dźwięk kołatki, dobiegający z otwieranego obiektu i roznoszący się na 90 metrów.

Bard Przemiany, 2. krąg

KORONA OBŁĘDU

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Wybierz humanoida, którego widzisz w zasięgu czaru. Musi on wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, zostanie przez ciebie zauroczony na czas trwania zaklęcia. Na głowie zauroczonej osoby pojawia się dziwaczna korona z żelaznych cierni, a w jej oczach lśni obłęd.

Zauroczona osoba w każdej swojej turze przed poruszeniem się, musi wykorzystać swoją akcję, by zaatakować wręcz inne stworzenie, które jej telepatycznie wskażesz. Jeśli nie wyznaczysz celu, lub żaden nie znajduje się w zasięgu zauroczonej osoby, to może ona zachowywać się normalnie.

Aby podtrzymać zaklęcie, musisz w kolejnych turach używać swojej akcji na utrzymanie kontroli nad celem. Co więcej, zauroczona istota może ponawiać rzut obronny na Mądrość, pod koniec każdej swojej tury. Gdy odniesie sukces, czar dobiega końca.

Bard Uroki, 2. krąg

KRĄG TELEPORTACYJNY

 • casting time 1 minuta
 • range 3 metry

 • components W, M (rzadkie kredy, inkausty barwione kamieniami szlachetnymi o wartości 50 sz, zużywane przez zaklęcie)
 • duration 1 runda

Kreślisz na ziemi opisany pieczęciami krąg o średnicy 3m, który łączy twoją lokację z wybranym stałym kręgiem teleportacyjnym. Musisz znać sekwencję pieczęci wybranego kręgu i musi on znajdować się w tej samej egzystencji. Wewnątrz powstaje lśniący portal, który pozostaje otwarty do końca twojej następnej tury. Stworzenie wchodzące do portalu przenosi się do kręgu docelowego i pojawia się w obrębie 1,5m od niego lub w najbliższym wolnym miejscu. Gdy po raz pierwszy rzucasz to zaklęcie, poznajesz sekwencję dwóch określonych przez MP kręgów docelowych położonych w Sferze Materialnej. W trakcie swoich przygód możesz poznać kolejne sekwencje pieczęci. Aby zapamiętać nową, musisz uczyć się jej przez 1 minutę. Możesz stworzyć trwały krąg teleportacyjny. W tym celu musisz rzucać ten czar w tym samym miejscu codziennie przez 1 rok. Gdy rzucasz zaklęcie w ten sposób, nie możesz korzystać z kręgu, by się teleportować.

Bard Przywoływanie, 5. krąg

KUGLARSTWO

 • casting time 1 akcja
 • range 3 metry

 • components W, S
 • duration Do 1 godziny

Wywołujesz jeden z magicznych efektów:
1. Sensoryczny, np.: deszcz iskier, podmuch wiatru, muzyka lub dziwaczny zapach.
2. Natychmiast gasisz/zapalasz świecę, pochodnię lub małe ognisko.
3. Natychmiast oczyszczasz/brudzisz obiekt o objętości do 27 litrów.
4. Na godzinę schładzasz, podgrzewasz lub nadajesz smak nieożywionej materii o objętości do 27 litrów.
5. Sprawiasz, że na obiekcie lub powierzchni, na godzinę pojawia się określony kolor, znak lub symbol.
6. Tworzysz niemagiczną błyskotkę/iluzoryczny obraz, mieszczący się w twojej dłoni, będącą widoczną do twojej następnej tury.
Jeśli rzucisz to zaklęcie wiele razy, możesz jednocześnie utrzymać do trzech spośród nienatychmiastowych efektów, a w ramach akcji możesz odwołać pojedynczy efekt.

Bard Przemiany, sztuczka

LECZENIE RAN

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Istota, której dotykasz, odzyskuje punkty wytrzymałości w liczbie równej 1k8 + twój modyfikator z cechy bazowej. Czar nie działa na nieumarłych i kostuchy.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy krąg powyżej 1. przywracasz dodatkowe 1k8 punktów wytrzymałości.

Bard Wywoływanie, 1. krąg

LEGENDARNA WIEDZA

 • casting time 10 minut
 • range Na siebie

 • components W, S, M (kadzidło o wartości co najmniej 250sz, zużywane przez zaklęcie, oraz cztery skrawki kości słoniowej, każdy o wartości co najmniej 50 sz)
 • duration Natychmiastowy

Nazywasz lub opisujesz istotę, miejsce lub obiekt. Dzięki temu czarowi do twojej głowy napływa krótkie podsumowanie najistotniejszych przekazów na ich temat. Wiedza ta może bazować na krążących obecnie opowieściach, zapomnianych historiach, a nawet sekretach, które nigdy nie były szeroko znane. Jeżeli określona przez ciebie rzecz nie ma legendarnego znaczenia, to nie zdobywasz żadnych informacji. Im więcej już wiesz o celu zaklęcia, tym
dokładniejsze i konkretniejsze są uzyskiwane informacje...

Podręcznik gracza str.232

Bard Wieszczenie, 5. krąg

ŚMIERDZĄCA CHMURA

 • casting time 1 akcja
 • range 27 metrów

 • components W, S, M (zgniłe jajo lub kilka liści skupni)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Przywołujesz chmurę żółtego, obrzydliwego gazu, która przyjmuje kształt kuli o średnicy 6m i środka we wskazanym miejscu w zasięgu czaru. Chmura rozprzestrzenia się za rogi i załomy, tworzy obszar o słabej widoczności i unosi się
w powietrzu do końca działania zaklęcia.

Każde stworzenie znajdujące się w całości w chmurze, na początku swojej tury, musi wykonać rzut obronny na Kondycję przeciw truciźnie. W przypadku niepowodzenia, zużywa swoją akcję w tej turze na walkę z nudnościami i zawrotami głowy. Istoty, które nie muszą oddychać lub są
niepodatne na trucizny, odnoszą w tym rzucie automatyczny sukces.

Umiarkowany wiatr (co najmniej 15 km/h), rozwiewa chmurę w ciągu 4 rund. Silny wiatr (co najmniej 30km/h), rozwiewa ją w ciągu 1 rundy.

Bard Przywoływanie, 3. krąg

ŚWIATŁO

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, M (świetlik lub fosforyzujący mech)
 • duration 1 godzina

Dotykasz obiektu, którego żaden z wymiarów nie przekracza 3m. Dopóki czar trwa, obiekt świeci światłem w promieniu kolejnych 6m. Czar dobiega końca, gdy rzucisz go ponownie lub zakończysz go w ramach swojej akcji.

Jeżeli rzucasz ten czar na przedmiot trzymany lub noszony przez wrogą istotę, to musi ona wykonać udany rzut obronny na Zręczność, by uniknąć efektu.

Bard Wywoływanie, sztuczka

MAGICZNA DŁOŃ

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, S
 • duration 1 minuta

W wybranym miejscu w zasięgu czaru, pojawia się widmowa dłoń unosząca się w powietrzu. Będzie istniała przez minutę, ale zniknie wcześniej, jeśli odwołasz ją w ramach swojej akcji, znajdzie się dalej niż 9 metrów od ciebie, albo ponownie
rzucisz to zaklęcie.

Możesz przeznaczyć swoją akcję an kontrolowanie dłoni. Możesz używać jej do manipulowania przedmiotem, otwierania niezamkniętych na klucz drzwi lub pojemnika, chowania lub wyjmowania przedmiotu z otwartego pojemnika, albo wylania zawartości fiolki. Za każdym razem, gdy używasz dłoni, możesz przemieścić ją na odległość do 9 metrów.

Dłoń nie może atakować, uruchamiać magicznych przedmiotów, ani nieść więcej niż 5kg.

Bard Przywoływanie, sztuczka

2 2
2 2
5 5
0 0
1 1
5 5
3 3
0 0
0 0

MAGICZNE USTA

 • casting time 1 minuta
 • range 9 metrów

 • components W, S, M (fragment plastra miodu i jadeitowy pył o wartości co najmniej 10 sz, zużywany)
 • duration Do rozproszenia

Umieszczasz wiadomość w obiekcie, która zostanie wymówiona gdy zaistnieją określone warunki. Wybierasz przedmiot, który nie jest trzymany ani noszony i wypowiadasz wiadomość, mieszczącą się w 25 słowach (może być przekazywana do 10 minut). Na końcu określasz okoliczności, które uruchomią przekaz. Kiedy te okoliczności zaistnieją, na obiekcie pojawiają się magiczne usta i wypowiadają wiadomość twoim głosem i z tą samą głośnością, z jaką ty mówiłeś. Jeśli wybrany obiekt posiada usta lub coś, co je przypomina (np. usta posągu), to magiczne usta nakładają się na nie tak, by przekaz zdawał
się płynąć z ust obiektu. Gdy rzucasz to zaklęcie, możesz zadecydować, czy zaklęcie zakończy się po przekazaniu wiadomości, czy pozostanie w miejscu, by przekazywać tę wiadomość w określonych warunkach. Okoliczności te mogą być sformułowane ogólnie lub mieć dowolny stopień szczegółowości, ale muszą być oparte na wizualnych lub dźwiękowych warunkach mających miejsce w obrębie 9 metrów od celu zaklęcia.

Bard Iluzje, 2. krąg (rytuał)

MASOWA SUGESTIA

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, M (wężowy język, kawałek plastra miodu lub kropla słodkiego olejku)
 • duration 24 godziny

Wybierasz do 12 istot, mogących cię usłyszeć i zrozumieć. Wpływasz na ich umysł i w jednym lub dwóch zdaniach sugerujesz im kierunek działań. Istoty odporne na zauroczenia są niepodatne na ten czar. Sugestia musi być sformułowana w taki sposób, by brzmiała rozsądnie. Nie można kazać się zranić. Każdy cel musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, spełnia twoją sugestię. Możesz określić warunki, w których sugerowane działanie ma być rozpoczęte. Przykładowo, możesz zasugerować grupie żołnierzy, by oddali wszystkie swoje pieniądze pierwszemu żebrakowi, jakiego spotkają. Jeśli w czasie trwania czaru okoliczności nie występują, to działanie nie zostaje podjęte...

Podręcznik gracza str.235

Bard Uroku, 6. krąg

MASOWE LECZENIE RAN

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Wskazujesz punkt w zasięgu czaru, z którego rozchodzi się fala uzdrawiającej energii. Wybierz do 6 istot znajdujących się w sferze o promieniu 9m ze środkiem we wskazanym miejscu. Każda z nich odzyskuje punkty wytrzymałości w liczbie 3k8 + twój modyfikator z cechy bazowej. Zaklęcie nie działa na konstrukty i nieumarłych.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 6. kręgu, za każdy krąg powyżej 5., przywracasz dodatkowo 1k8PW.

Bard Wywoływanie, 5. krąg

MIECZ MORDENKAINENA

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (miniaturowy platynowy miecz z rękojeścią i głowicą z miedzi i cynku o wartości 250 sz)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Tworzysz z magicznej energii dwuwymiarowy miecz, który unosi się w zasięgu czaru przez czas jego trwania.

Gdy miecz się pojawi, wykonujesz atak wręcz czarem przeciwko wybranej istocie znajdującej się do 1,5 metra od niego.

Przy trafieniu, zadaje 3k10 obrażeń od mocy.

Podczas trwania czaru możesz w każdej swojej turze w ramach akcji dodatkowej, przemieścić miecz na odległość do 6 metrów w miejsce, które widzisz, i przeprowadzić kolejny atak na ten sam lub nowy cel.

Bard Wywoływanie, 7. krąg

MILCZĄCY OBRAZ

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (odrobina zwierzęcego runa)
 • duration Koncentracja, do 10 minut

Tworzysz iluzję obiektu, stworzenia lub innego widzialnego zjawiska, nieprzekraczającego wielkością sześcianu o boku 4,5m. Obraz pojawia się w miejscu wskazanym w zasięgu czaru. Jest czysto wizualny - nie może towarzyszyć mu dźwięk, zapach, ani inny efekt sensoryczny.

W ramach swojej akcji, możesz przenieść ten obraz do dowolnego miejsca w zasięgu czaru Zmieniając jego położenie, możesz wpłynąć na jego wygląd tak, by ruch wyglądał na jego własny. Przykładowo - możesz wywołać i przemieszczać obraz stworzenia, kształtując go tak, by wyglądał, jakby to stworzenie chodziło.

Fizyczna interakcja demaskuje iluzję, gdyż przenikają przez nią przedmioty. Istota przeznaczając akcję na zbadanie iluzji, może ją przejrzeć przy udanym teście Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom. Rozpoznawszy iluzję, istota może widzieć przez nią.

Bard Iluzje 1. krąg

MIRAŻ

 • casting time 10 minut
 • range Wzroku

 • components W, S
 • duration 10 dni

Sprawiasz, że teren na obszarze nie większym niż kwadrat o boku 1,5 km w wyglądzie, brzmieniu, zapachu, a nawet dotyku, robi wrażenie terenu innego rodzaju. Pole albo droga mogą wydać się bagniskiem, wzgórzem, rozpadliną lub innym trudnym albo wręcz nieprzebytym terenem. Staw możesz skryć pod iluzją wonnej łąki, przepaść pokazać jako łagodny stok, skalisty wąwóz może zostać szeroką i równą drogą. W ten sam sposób możesz zmieniać wygląd budynków, lub stworzyć ich iluzje tam, gdzie ich nie było. Zaklęciem tym jednak nie możesz zmienić, ukryć ani dodać żadnych stworzeń.

Iluzja oszukuje słuch, wzrok, dotyk i węch, dlatego może zmienić zwyczajną okolicę w trudny teren (i odwrotnie), bądź w inny sposób spowolnić podróż po nim. Elementy iluzorycznego terenu (jak kamień czy patyk) natychmiast znikają, jeśli usunie się je z obszaru działania czaru.

Istota ze zdolnością prawdziwego widzenia potrafi przejrzeć iluzję i widzi prawdziwy teren, lecz wszystkie pozostałe iluzoryczne wrażenia pozostają w mocy, zatem mimo świadomości iluzji, taka istota nadal może fizycznie wchodzić z nią w interakcje.

Bard Iluzje, 7. krąg

MNIEJSZE PRZWRÓCENIE

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Dotykasz stworzenia i uwalniasz je od jednej dolegającej mu choroby bądź kończysz jeden ze stanów, w którym się znajduje - głuchoty, oślepienia, paraliżu albo zatrucia.

Bard Odpychanie, 2. krąg

NADANIE WIADOMOŚCI

 • casting time 1 akcja
 • range Nieograniczony

 • components W, S, M (krótki kawałek cienkiego, miedzianego drutu)
 • duration 1 runda

Wysyłasz do znanej ci istoty krótką wiadomość, liczącą maksymalnie 25 słów. Usłyszy ją ona w głowie, a jeśli cię zna, rozpozna ciebie jako nadawcę. Może natychmiast udzielić ci odpowiedzi tą samą drogą. Zaklęcie umożliwia zrozumienie twojej wiadomości istotom o wartości Inteligencji co najmniej 1.

Wiadomość możesz nadać na dowolną odległość, również do innych sfer egzystencji, jednakże gdy adresat przebywa w innej sferze egzystencji, istnieje 5% ryzyka, że wiadomość nie dotrze.

Bard Wywoływanie, 3. krąg

NAŁOŻENIE KLĄTWY

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Dotykasz stworzenia, które musi wykonać udany rzut obronny na Mądrość, albo zostanie przeklęte na czas trwania zaklęcia. Gdy rzucasz czar, ustalasz naturę klątwy:
1.Wybierasz dowolną cechę, w której testach i rzutach obronnych, przeklęta istota będzie miała utrudnienie.
2.Istota ma utrudnienie w testach ataku przeciw tobie.
3.Przeklęta istota na początku każdej swojej tury, wykonuje rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, nie robi nic w ramach swojej akcji w tej turze.
4.Twoje ataki i zaklęcia zadają przeklętej istocie dodatkowe 1k8 obrażeń nekrotycznych. Efekt ten można usunąć czarem zdjęcie klątwy. Za zgodą
MP, możesz nałożyć klątwę o innym efekcie, przy czym nie powinien być on potężniejszy od tych opisanych powyżej. W kwestii działania takiej klątwy, decyzja należy do MP...

Podręcznik gracza str.237

Bard Nekromancja, 3. krąg

2 2
6 6
5 5
7 7
1 1
7 7
2 2
3 3
3 3

NAPRAWA

 • casting time 1 minuta
 • range Dotyk

 • components W, S, M (dwa magnetyty)
 • duration Natychmiastowy

Czar naprawia pojedyncze uszkodzenie lub rozdarcie dotkniętego przedmiotu, np.: pęknięte ogniwo łańcucha, złamany na pół klucz, rozdarty płaszcz czy cieknący bukłak. Naprawiasz usterki, nie pozostawiając po nich śladu, o ile żaden z wymiarów uszkodzenia lub rozdarcia nie przekracza 30cm.

Przy pomocy tego czaru, możesz fizycznie naprawić magiczny przedmiot lub konstrukt, jednak nie przywracasz mu magicznego działania.

Bard Przemiany, sztuczka

NIEODPARTY TANIEC OTTONA

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Wybrane stworzenie, które widzisz w zasięgu, rozpoczyna w miejscu zabawny taniec, powłócząc nogami, stepując i podskakując przez cały czas trwania zaklęcia. Czar nie zadziała na stworzenia odporne na zauroczenia.

Tańcząca istota zużywa cały swój ruch na taniec, pozostając w miejscu, i ma utrudnienie w rzutach obronnych oraz testach ataku opartych na Zręczności. Inne stworzenia mają ułatwienie w testach ataku przeciwko tańczącemu.

Aby odzyskać nad sobą kontrolę i zakończyć czar, zauroczona istota musi w ramach swojej akcji wykonać udany rzut obronny na Mądrość.

Bard Uroki, 6. krąg

NIEWIDOCZNY SŁUGA

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (kawałek sznurka i drewna)
 • duration 1 godzina

Przy pomocy tego zaklęcia tworzysz niewidzialną, bezmyślną i bezkształtną siłę o rozmiarze Średnim, która wykonuje dla ciebie proste zadania. Sługa zostaje przywołany w wolnym miejscu w zasięgu czaru. Ma KP 10, 1 PW, Siłę 2 i nie może atakować. jeśli jego wytrzymałość spadnie do 0, zaklęcie się kończy.

Raz na turę w ramach swojej akcji dodatkowej możesz telepatycznie rozkazać słudze przemieścić się na odległość do 4,5m i wykonać działanie na określonym obiekcie. Sługa potrafi wykonać proste czynności, jakie mogłyby być zadaniami ludzkiego służącego, np. przyniesie przedmiot, posprząta, dokona drobnych napraw, poskłada ubrania, rozpali ogień, poda posiłek lub naleje wina. Sługa wypełnia polecenie najlepiej jak potrafi, po czym czeka na następne.

Jeśli rozkażesz słudze wykonać zadanie, które wymagałoby od niego oddalenie się na więcej niż 18m od ciebie, to zaklęcie wygaśnie.

Bard Przywoływanie, 1. krąg (rytuał)

NIEWIDZIALNOŚĆ

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S, M (rzęsa zatopiona w gumie arabskiej)
 • duration Koncentracja, do 1 godziny

Istota, której dotykasz, staje się niewidzialna na czas trwania czaru. Całe jej wyposażenie i odzienie również jest niewidzialne, dopóki się na niej znajduje. Zaklęcie kończy się, gdy jego cel wykona atak lub rzuci czar.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórę co najmniej 3. kręgu, za każdy krąg powyżej 2., możesz objąć zaklęciem dodatkową istotę.

Bard Iluzje, 2. krąg

NIEWYKRYWALNOŚĆ

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S, M (szczypta diamentowego pyłu o wartości 25 sz, którym należy obsypać cel, zużywana przez zaklęcie)
 • duration 8 godzin

Na czas trwania zaklęcia, ukrywasz dotknięty cel przed magią wieszczenia. Celem może być przychylne stworzenie, miejsce albo obiekt, którego żaden z wymiarów nie przekracza 3 metrów.

Chronionego tym zaklęciem celu nie można objąć magią wieszczenia ani wykryć magicznymi czujnikami.

Bard Odpychanie, 3. krąg

OCHRONNE GLIFY

 • casting time 10 minut
 • range Dotyk

 • components W, S, M (płonące kadzidło, miarka siarki i oliwy, sznurek z węzełkami, odrobina krwi umbrowego kolosa i niewielki srebrny pręt o wartości minimum 10sz)
 • duration 24 godziny

Ustawiasz zabezpieczenie, którym obejmujesz do 225m kwadratowych posadzki (obszar kwadratu o boku 15m albo 100 kwadratów o boku 1,5m, albo 25 kwadratów o boku 3m). Zabezpieczony obszar może mieć wysokość do 6 metrów i dowolny kształt. Możesz rozciągnąć go na kilka kondygnacji twierdzy, dzieląc między nie maksymalny metraż zabezpieczenia, o ile możesz wejść w każdy z chronionych obszarów w trakcie rzucania czaru. Podczas rzucania zaklęcia możesz określić osoby, które nie uruchomią jednego lub żadnego z wybranych efektów. Możesz także ustalić hasło, które ochroni wymawiającą je osobę przed tymi efektami...

Podręcznik gracza str.239

Bard Odpychanie, 6. krąg

ODNALEZIENIE ISTOTY

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S, M (odrobina sierści psa gończego)
 • duration Koncentracja, do 1 godziny

Podajesz opis lub nazwę znanej ci istoty.
Wyczuwasz, w jakim kierunku się znajduje, o ile nie jest oddalona od ciebie o więcej niż 300 metrów. Jeśli się porusza, dowiadujesz się, w
jakim kierunku.

Przy pomocy tego czaru, możesz odnaleźć konkretną znaną istotę albo najbliższe stworzenie określonego rodzaju (na przykład człowieka albo jednorożca), o ile widziałeś takie przynajmniej raz z odległości do 9 metrów. Jeśli forma poszukiwanej istoty została zmieniona, na przykład zaklęciem polimorfia, to ten czar jej nie odnajdzie. Czar nie zadziała także, jeśli od poszukiwanej istoty dzieli cię płynąca woda o szerokości co najmniej 3 metrów (patrząc w
linii prostej).

Bard Wieszczenie, 4. krąg

ODNALEZIENIE ŚCIEŻKI

 • casting time 1 minuta
 • range Na siebie

 • components W, S, M (zestaw do wróżenia o wartości co najmniej 100sz – np.: kości, pałeczki z kości słoniowej, karty, zęby lub rzeźbione runy oraz przedmiot z miejsca, którego poszukujesz)
 • duration Koncentracja, do 1 dnia

Ten czar umożliwia ci znalezienie najkrótszej i najprostszej fizycznej drogi do określonej, znanej ci lokacji, położonej w twojej sferze egzystencji. Jeśli jako cel wskażesz miejsce znajdujące się w innej sferze, ruchome (na przykład latającą fortecę) bądź niekonkretne (na przykład ,,leże zielonego smoka), to zaklęcie nie zadziała.

Póki przebywasz w tej samej sferze egzystencji, co lokacja docelowa, przez cały czas trwania czaru masz świadomość, w jakim kierunku oraz jak daleko leży to miejsce. Gdy w trakcie podroży do niego musisz wybierać drogę, automatyczne wiesz, która jest najkrótsza i najprostsza, choć niekoniecznie najbezpieczniejsza.

Bard Wieszczenie, 6. krąg

ODNALEZIENIE OBIEKTU

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S, M (rozwidlona gałązka)
 • duration Koncentracja, do 10 minut

Podajesz opis lub nazwę znanego ci obiektu. Wyczuwasz, w jakim kierunku się znajduje, o ile jest oddalony od ciebie nie więcej niż 300m. Jeśli jest w ruchu, dowiadujesz się, w jakim kierunku się przemieszcza.

Przy pomocy tego zaklęcia możesz odnaleźć konkretny znany ci obiekt, o ile widziałeś go przynajmniej raz z odległości do 9m. W innym wariancie możesz odszukać najbliższy obiekt określonego rodzaju (np. określoną część garderoby, biżuterię, mebel, narzędzie albo broń.

Czar nie zadziała, jeśli od poszukiwanej rzeczy (patrząc w linii
prostej), dzieli cię warstwa ołowiu o jakiejkolwiek grubości, nawet cienka blacha.

Bard Wieszczenie, 2. krąg

0 0
6 6
1 1
2 2
3 3
6 6
4 4
6 6
2 2

ODNALEZIENIE ZWIERZĄT LUB ROŚLIN

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W,S,M (odrobina sierści psa gończego)
 • duration Natychmiastowy

Podajesz opis lub nazwę gatunku zwierzęcia lub rośliny. Słuchając w skupieniu głosu otaczającej cię natury, poznajesz kierunek i odległość dzielącą cię od najbliższego przedstawiciela danego gatunku w promieniu 7,5 km, o ile występują na tym obszarze.

Bard Wieszczenie, 2. krąg (rytuał)

OHYDNY ŚMIECH TASHY

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, S, M (ciastko z kremem i pióro, którym machasz w powietrzu)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Wybrana istota, którą widzisz w zasięgu czaru, postrzega wszystko jako niesamowicie śmieszne i jeśli nie oprze się zaklęciu, pada na ziemię ze śmiechu. Musi wykonać udany rzut obronny na Mądrość, albo przewróci się, stając się obezwładniona i do końca trwania czaru, nie będzie mogła się podnieść. Stworzenia o inteligencji 4 lub mniejszej są niepodatne na to zaklęcie.

Cel zaklęcia może ponowić rzut obronny na Mądrość pod koniec każdej swojej tury i za każdym razem, gdy otrzymuje obrażenia. Ma ułatwienie w tym rzucie, jeśli został wywołany obrażeniami. Po udanym rzucie obronnym, zaklęcie się kończy.

Bard Uroki, 1. krąg

OSŁABIENIE UMYSŁU

 • casting time 1 akcja
 • range 45 metrów

 • components W, S, M (garść kulek z gliny, kryształu, szkła lub minerałów)
 • duration Natychmiastowy

Uderzasz w umysł istoty, którą widzisz w zasięgu czaru, próbując rozbić w pył jej intelekt i osobowość. Cel otrzymuje 4k6 obrażeń psychicznych i musi wykonać rzut obronny na
Inteligencję.

W przypadku niepowodzenia jego Inteligencja i Charyzma przyjmują wartość 1. W tym stanie cel nie może rzucać zaklęć i aktywować magicznych przedmiotów. Nie rozumie języków i nie potrafi porozumieć się w zrozumiały sposób, ale rozpoznaje swoich przyjaciół i jest w stanie za nimi podążać, a nawet ich bronić.

Na koniec każdych 30 dni cel zaklęcia może ponowić rzut obronny. W przypadku powodzenia, zaklęcie się kończy. Czar można również zakończyć przy pomocy większego przywrócenia, uleczenia lub życzenia.

Bard Uroki, 8. krąg

OSŁONA PRZED ORĘŻEM

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S
 • duration 1 runda

Wyciągasz przed siebie dłoń i kreślisz w powietrzu znak ochronny.

Do końca swojej następnej tury masz odporność na zadawane bronią obrażenia cięte, kłute i obuchowe.

Bard Odpychanie, sztuczka

PIÓRKOSPADANIE

 • casting time 1 reakcja na upadek twój lub istoty w obrębie 18 metrów
 • range 18 metrów

 • components W, M (piórko lub trochę puchu)
 • duration 1 minuta

Wybierz do 5 spadających istot znajdujących się w zasięgu czaru.
W czasie działania czaru, ich szybkość spadania maleje do 18 m na rundę. Jeżeli któraś z nich w tym czasie wyląduje, to nie otrzyma obrażeń od upadku i może wylądować na nogach, a działanie zaklęcia dla niej się skończy.

Bard Przemiany, 1. krąg

PODMIANA WSPOMNIEŃ

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Istota musi wykonać rzut obronny na Mądrość (ułatwienie, jeśli z nią akurat walczysz). W przypadku niepowodzenia zostaje zauroczona-jest traktowana jako obezwładniona i nieświadoma, ale cię słyszy. Obrażenia=czar się skończy. Możesz wpłynąć na pamięć wydarzenia, którego cel doświadczył w ciągu 24h i nie trwało dłużej niż 10 minut. Możesz je usunąć, zmienić, uniemożliwić przypomnienia, itp. Musisz przemówić do istoty, opisując jej zmiany
wspomnienia a ona musi cię rozumieć. Jeśli zaklęcie dobiegnie końca, zanim dokończysz opisywanie wydarzenia zmiana nie udaje się. W pozostałych przypadkach koniec zaklęcia oznacza osadzenie zmodyfikowanego wspomnienia. Nielogiczna modyfikacja pamięci jest odrzucana przez umysł na podobieństwo złego snu. Istocie potraktowanej tym zaklęciem, można przywrócić prawdziwą pamięć, rzucając na nią zdjęcie klątwy, albo większe przywrócenie. Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar, wykorzystując komórkę co najmniej 6. kręgu, możesz wpłynąć na wspomnienie sprzed nie więcej niż 7 dni. 7. krąg – 30 dni. 8. krąg – 1 roku. 9. krąg – dowolnego momentu w przeszłości celu.

Bard Uroki, 5. krąg

POLIMORFIA

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (kokon gąsienicy)
 • duration Koncentracja, do 1 godziny

Polimorfujesz istotę. Musi ona wykonać udany rzut obronny na Mądrość, by tego uniknąć.
zaklęcie nie działa na zmiennokształtnych, ani istoty mające 0 PW. Zmiana formy trwa, dopóki działa czar, a jego cel żyje i ma więcej niż 0 PW. Nową formą może być postać jakiejkolwiek bestii o stopniu wyzwania nie większym od SW polimorfowanej istoty (lub od jej poziomu, jeśli nie posiada ona stopnia wyzwania). Statystyki nowej formy, w tym cechy umysłowe, zostaną zastąpione statystykami wybranej bestii. Zachowany zostaje tylko charakter i osobowość.
Polimorfowana istota przyjmuje punkty wytrzymałości swojej nowej formy. Wracając do swej naturalnej postaci. powraca też do poziomu punktów wytrzymałości, jaki miała przed przemianą. Jeśli powraca do naturalnej postaci w efekcie spadku punktów wytrzymałości do 0, to pozostałe obrażenia otrzymuje jej naturalna forma. Jeśli w efekcie jej naturalne PW nie spadną do 0, pozostaje przytomna. Akcje istoty ograniczone są możliwościami jej nowej formy, a przy tym nie może mówić, rzucać zaklęć ani przeprowadzać innych akcji wymagających użycia rąk lub mowy. Wyposażenie stapia się z nową formą i istota nie może z niego korzystać

Bard Przemiany, 4. krąg

POMNIEJSZA ILUZJA

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components S, M (trochę zwierzęcego runa)
 • duration 1 minuta

Tworzysz w zasięgu czaru dźwiękową lub wizualną iluzję. Iluzja kończy się, gdy rozproszysz ją wcześniej w ramach swojej akcji albo ponownie rzucisz to zaklęcie. Dźwięk, który tworzysz, może mieć zakres głośności od szeptu do krzyku. Może to być jakikolwiek dźwięk. Efekt trwa nieprzerwanie, ale możesz także stworzyć oddzielnie dźwięki pojawiające się w różnych momentach trwania czaru.

Jeśli tworzysz obraz obiektu, to musi on mieścić się w sześcianie o boku 1,5m. Obraz ten nie może emitować dźwięku ani światła, wydzielać zapachu czy tworzyć efektów sensorycznych. Fizyczna interakcja z obrazem zdemaskuje iluzję, gdyż jest ona niematerialna.

Kiedy jakaś istota poświęci swoją akcję na zbadanie stworzonego dźwięku lub obrazu, może wykryć iluzję po udanym teście na Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom. Jeżeli ktoś rozpozna iluzję, to staje się ona dla niego ledwie dostrzegalna.

Bard Iluzja, sztuczka

POZÓR ŚMIERCI

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S, M (szczypta cmentarnej ziemi)
 • duration 1 godzina

Dotykasz przychylnej istoty i wprowadzasz ją w stan nieodróżnialny od śmierci.

Przez cały czas trwania czaru, lub do chwili, w której wykorzystasz swoją akcję na dotknięcie celu i zakończenie czaru, istota nim objęta wydaje się martwa, co wykazuje każde zewnętrzne badanie oraz zaklęcie określające stan celu. Istota jest oślepiona i obezwładniona, a jej szybkość spada do 0. Ma odporność na wszelkie obrażenia poza psychicznymi.

Jeżeli cel był chory lub zatruty podczas rzucania zaklęcia, albo został zarażony lub zatruty w trakcie jego trwania, to działanie choroby bądź trucizny zostaje wstrzymane do zakończenia czaru.

Bard Nekromancja, 3. krąg (rytuał)

2 2
1 1
8 8
0 0
1 1
5 5
4 4
0 0
3 3

POZORY

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, S
 • duration 8 godzin

Zmieniasz wygląd dowolnej liczby istot w zasięgu czaru. Cel zaklęcia może wykonać rzut obronny na Charyzmę, aby oprzeć się zaklęciu. Udany rzut niweluje działanie. Iluzja nie może przedstawiać ciała innego rodzaju, więc musisz działać w granicach jego kształtu, a tym samym, trzymać się pierwotnego rozmieszczenia kończyn. Poza tym, twoje możliwości ogranicza jedynie twoja inwencja. Iluzja będzie trwała przez cały czas działania czaru, chyba że wykorzystasz swoją akcję, by wygasić ją wcześniej.

Zmiany spowodowane tym zaklęciem nie wpływają na interakcje fizyczne. Przykładowo, jeśli strój wybranej osoby wzbogacisz o iluzoryczny kapelusz, inne przedmioty będą przez niego przenikać, a dotykająca go osoba nie poczuje pod palcami nic, albo wymaca głowę i włosy noszącej go osoby. Jeśli użyjesz tego zaklęcia, by wydać się szczuplejszym, niż jesteś, to sięgająca ku tobie dłoń zderzy się z tobą, choć
będzie wyglądać, jakby właściciel zatrzymał ją w powietrzu. Istota może w ramach swojej akcji zbadać cel objęty iluzją i wykonać test Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom. Jeśli jej się powiedzie, zorientuje się, że cel jest przebrany.

Bard Iluzje, 5. krąg

PRAWDZIWA POLIMORFIA

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, S, M (kropla rtęci, łyżka gumy arabskiej i smużka dymu)
 • duration Koncentracja, do 1 godziny

Wybierz jedną istotę lub jeden niemagiczny obiekt (musi mieć powyżej 0 PW), który widzisz w zasięgu czaru. Przekształcasz istotę w inną istotę, istotę w niemagiczny obiekt, albo obiekt w istotę (nie może on być jednak noszony ani trzymany przez inne stworzenie). Przemiana trwa przez cały czas działania czaru, albo do chwili, w której cel umrze lub jego PW spadną do 0. Jeżeli koncentrujesz się przez pełną godzinę, to przemiana się utrwala i zakończy się w momencie rozproszenia czaru.

Zaklęcie nie działa na zmiennokształtnych i na istoty mające 0 punktów wytrzymałości. Istota opierająca się zaklęciu musi wykonać udany rzut obronny na Mądrość. Możliwe przekształcenia (dokładny opis na str. 250):
*Istota w istotę.
*Obiekt w istotę.
*Istota w obiekt.

Bard Przemiany, 9. krąg

PRAWDZIWE UDERZENIE

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components S
 • duration Koncentracja, do 1 rundy

Wyciągasz dłoń, wskazując palcem cel w zasięgu czaru. Twoja magia umożliwia ci krótki wgląd w jego obronę.

W swojej następnej turze masz ułatwienie w pierwszym teście ataku przeciw niemu, zakładając, że w międzyczasie czar nie dobiegł końca.

Bard Wieszczenie, sztuczka

PRAWDZIWE WIDZENIE

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S, M (maść na oczy o wartości 25 sz, sporządzona ze sproszkowanych grzybów, szafranu i tłuszczu, zużywana przez zaklęcie)
 • duration 1 godzina

Tym czarem zapewniasz dotkniętej, przychylnej istocie umiejętność postrzegania rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości. Podczas działania zaklęcia, jego cel ma zdolność prawdziwego widzenia, dostrzega magicznie ukryte tajne przejścia i ma wgląd w Sferę Eteryczną na odległość 36 metrów

Bard Wieszczenie, 6. krąg

PROFETYZM

 • casting time 1 minuta
 • range Dotyk

 • components W, S, M (pióro kolibra)
 • duration 8 godzin

Dotykasz przychylnej istoty i obdarzasz ją ograniczoną zdolnością spoglądania w najbliższą przyszłość. Przez czas trwania czaru nie będzie można jej zaskoczyć i będzie miała ułatwienie w testach ataku, w testach cech i w rzutach obronnych. Ponadto, przez ten czas inni będą mieli utrudnienie w testach ataku przeciwko niej.

Zaklęcie kończy się natychmiast, jeśli przed jego
wygaśnięciem rzucisz je ponownie.

Bard Wieszczenie, 9. krąg

PROJEKCJA OBRAZU

 • casting time 1 akcja
 • range 750 kilometrów

 • components W, S, M (mała kopia ciebie wykonana z materiałów o wartości co najmniej 5 sz)
 • duration Koncentracje, do 1 dnia

Tworzysz iluzoryczną kopię samego siebie, która pojawia się w zasięgu czaru. Iluzja wygląda i brzmi jak ty, ale jest niematerialna. Znika w momencie otrzymania obrażeń. W ramach swojej akcji możesz przemieścić tę iluzję z szybkością nie większą niż twoja podwójna prędkość, a także sprawić, że będzie mówić, gestykulować i zachowywać się wedle twojego uznania. Pozostaje twoim wiernym odbiciem.

Możesz patrzeć jej oczyma i słuchać jej uszami, jakbyś przebywał na jej miejscu. W ramach akcji dodatkowej w swojej turze, możesz przełączać się między jej zmysłami a swoimi i z powrotem. Gdy używasz jej zmysłów, jesteś oślepiony i ogłuchły względem swojego otoczenia...

Podręcznik gracza str.252

Bard Iluzje, 7. krąg

PRZEBRANIE SIEBIE

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S
 • duration 1 godzina

Zmieniasz wygląd, włącznie z ubraniem, opancerzeniem, bronią itp.. Efekt trwa przez cały czas działania czaru, lub do chwili, w której go zakończysz w ramach swojej akcji. Możesz sprawić, że będziesz wyglądać na wyższego lub niższego o 30cm, szczupłego, grubego lub przeciętnej budowy ciała, więc przyjmując nowy wygląd, jesteś ograniczony do tego samego układu kończyn. Poza tym, zakres zmian zależy od ciebie.

Fizyczne sprawdzenie zdemaskuje twoją iluzję. Przykładowo - jeśli swój strój wzbogacisz o iluzoryczny kapelusz, inne przedmioty będą przez niego przenikać, a dotykająca go osoba nie poczuje pod palcami nic, albo wymaca twoją głowę i włosy. Jeśli użyjesz zaklęcia, by wydawać się szczuplejszym, niż jesteś, to sięgająca ku tobie dłoń zderzy się z tobą, choć będzie wyglądać, jakby właściciel zatrzymał ją
w powietrzu.

Aby odkryć twoje przebranie, należy użyć akcji w celu przyjrzenia się twojemu wyglądowi i zdać test Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom.

Bard Iluzje, 1. krąg

PRZEBUDZENIE

 • casting time 8 godzin
 • range Dotyk

 • components W,SM, (agat o wartości co najmniej 1000sz, zużywany)
 • duration Natychmiastowy

Przez czas rzucania czaru, śledzisz magiczne ścieżki rozpięte wewnątrz drogocennego klejnotu. Następnie dotykasz zwierzęcia lub rośliny w rozmiarze Wielkim lub mniejszym. Cel zaklęcia musi mieć wartość Inteligencji nie większą niż 3 lub w ogóle nie posiadać tej cechy. Zyskuje on Inteligencję 10 wraz ze zdolnością mowy w jednym ze znanych ci języków. Jeżeli celem zaklęcia jest roślina, zyskuje zmysły analogiczne do ludzkich oraz możliwość poruszania kończynami, korzeniami, pnączami i podobnymi częściami. Statystyki odpowiednie dla przebudzonej rośliny wybiera MP, np. statystyki przebudzonego drzewa lub krzewu.

Przebudzona bestia lub roślina jest tobą zauroczona przez 30 dni lub do czasu, w którym ty lub twoi towarzysze wyrządzicie jej jakąkolwiek krzywdę.

Gdy kończy się zauroczenie, przebudzona istota decyduje, czy pozostanie ci przyjazna, zależnie od tego, jak ją traktowałeś.

Bard Przemiany, 5. krąg

PRZYJACIEL ZWIERZĄT

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, S, M (odrobina jedzenia)
 • duration 2 godziny

Przy pomocy tego czaru możesz przekonać zwierzę, że nie stanowisz dla niego zagrożenia. Wybierz bestię, którą widzisz w zasięgu czaru, i która widzi i słyszy ciebie. Jeśli jej Inteligencja wynosi 4 lub więcej, zaklęcie się nie udaje. W przeciwnym wypadku, zwierzę musi wykonać udany rzut obronny na Mądrość, albo zostanie przez ciebie zauroczone na czas trwania czaru. Jeżeli ty lub ktoś z twoich sojuszników skrzywdzi to zwierzę, czar się skończy.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz tej czar, wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy krąg powyżej 1. możesz objąć czarem dodatkowe zwierzę.

Bard Uroki, 1. krąg

5 5
9 9
0 0
6 6
9 9
7 7
1 1
5 5
1 1

PRZYJAŹŃ

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components S, M (trochę makijażu na twarz)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Działanie czaru zapewnia ci ułatwienie we wszystkich testach Charyzmy wykonywanych względem wybranej istoty, która nie jest do ciebie wrogo nastawiona. Gdy działanie czaru dobiega końca, zdaje sobie ona sprawę, że wpłynąłeś na nią magiczni, i staje się wroga. Istota agresywna może cię zaatakować. Nieagresywna może poszukiwać innego sposobu na wyrównanie rachunków (według uznania MP), zależnie od rodzaju waszej interakcji.

Bard Uroki, sztuczka

PRZYMUS

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W,S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Słyszące cię istoty, które wybierzesz spośród widzianych w zasięgu czaru, muszą wykonać rzut obronny na Mądrość. Stworzenia niepodatne na zauroczenie odnoszą automatyczny sukces. W przypadku niepowodzenia, cel podlega działaniu czaru. Do końca trwania zaklęcia możesz wykorzystać akcję dodatkową, by wskazać poziomy (dla ciebie) kierunek. Wszystkie objęte czarem stworzenia muszą zużyć cały swój ruch, podążając w tamtą stronę w swojej następnej turze. Zanim się ruszą, mogą wykonać swoje akcje podstawowe. Po przemieszczeniu się w ten sposób, mogą ponowić rzut obronny na Mądrość, by spróbować wyrwać się spod zauroczenia.

Zauroczona istota nie jest przymuszona do wejścia w śmiertelne niebezpieczeństwo, na przykład w ogień, czy przepaść, ale będzie prowokować ataki okazyjne, by poruszyć
się we wskazanym kierunku.

Bard Uroki, 4. krąg

REGENERACJA

 • casting time 1 minuta
 • range Dotyk

 • components W, S, M (młynek modlitewny i woda święcona)
 • duration 1 godzina

Dotykasz wybranej istoty i pobudzasz jej naturalne zdolności regeneracyjne. Cel czaru odzyskuje 4k8 + 15 PW. Przez cały czas działania zaklęcia, na początku każdej swojej tury odzyskuje 1 PW (10 na minutę).

Utracone części ciała (palce, noga, ogon itp.) odrastają po dwóch minutach. Jeśli posiadasz odciętą część ciała i przyłożysz ją do kikuta, to dzięki zaklęciu, natychmiast przyrośnie z powrotem.

Bard Przemiany, 7. krąg

ROZGRZANIE METALU

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W,S,M (kawałek żelaza, płomień)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Wybierz wytworzony z metalu przedmiot (np. broń ciężką albo ciężki lub średni metalowy pancerz), który widzisz w zasięgu czaru. Sprawiasz, że nagrzewa się on do czerwoności. Kiedy rzucasz to zaklęcie, każda istota w bezpośrednio fizycznym kontakcie z tym przedmiotem otrzymuje 2k8 obrażeń od ognia. W trakcie działania czaru, możesz w ramach swojej akcji dodatkowej w swojej turze, ponawiać te obrażenia.
Jeśli jakaś istota trzyma lub nosi zaczarowany przedmiot i otrzymuje z tego powodu obrażenia, to musi wykonać udany rzut obronny na Kondycję. W przypadku niepowodzenia, upuszcza ten przedmiot, o ile to możliwe. Jeżeli tego nie zrobi, ma do początku twojej następnej tury utrudnienia w testach ataku i testach cech.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 3. kręgu, za każdy krąg powyżej 2., zwiększasz zadawane obrażenia o 1k8.

Bard Przemiany, 2. krąg

ROZMAWIANIE Z UMARŁYMI

 • casting time 1 akcja
 • range 3 metry

 • components W, S, M (płonące kadzidło)
 • duration 10 minut

Budzisz namiastkę życia i rozumu w wybranych zwłokach znajdujących się w zasięgu czaru, dzięki czemu mogą odpowiadać na twoje pytania. Zwłoki muszą wciąż posiadać usta i nie mogą być nieumarłymi. Jeżeli zwłoki były celem tego zaklęcia w ciągu ostatnich 10 dni, to czar nie zadziała.

W czasie trwania czaru, możesz zadać zmarłemu do pięciu pytań. Zmarły wie jedynie to, co wiedział za życia, z uwzględnieniem znanych mu języków. Z reguły udziela odpowiedzi krótkich, zagadkowych lub powtarzających się odpowiedzi. Nie czuje się też zobligowany do mówienia prawdy, jeśli zachowujesz się wrogo, albo jeśli uzna cię za przeciwnika. Zaklęcie to nie przywraca ciału duszy, lecz tylko je animuje. Z tego powodu, zmarły nie może zdobyć nowych
informacji, ani nie kojarzy niczego, co miało miejsce po jego śmierci. Nie może też snuć domysłów dotyczących przyszłości.

Bard Nekromancja, 3. krąg

ROZMAWIANIE ZE ZWIERZĘTAMI

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S
 • duration Do 10 minut

Na czas trwania czaru, zyskujesz zdolność rozumienia bestii i słownej komunikacji z nimi. Wiedza i świadomość wielu zwierząt jest ograniczona ich poziomem Inteligencji, ale w najgorszym przypadku, możesz od nich zdobyć informacje o pobliskich miejscach i potworach, włączając informacje o tym, co zwierzę postrzega obecnie lub czego doświadczyło poprzedniego dnia.

Za zgodą MP możesz nakłonić zwierzę do wyświadczenia ci niewielkiej przysługi.

Bard Wieszczenie, 1. krąg (rytuał)

ROZMAWIENIE Z ROŚLINAMI

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie (okrąg o promieniu 9 metrów)

 • components W,S
 • duration 10 minut

Budzisz ograniczoną świadomość w roślinach znajdujących się do 9m od ciebie, obdarzając je zdolnością porozumiewania się z tobą i wypełniania twoich prostych poleceń. Możesz pytać rośliny oo wydarzenia, które miały miejsce w obrębie czaru w ciągu minionego dnia, i zdobywać informacje o przechodzących zwierzętach, pogodzie i innych zaistniałych okolicznościach.
Możesz również na czas działania czaru, zmienić trudny teren spowodowany roślinnością (zarośla, lub gęste podszycie), w zwyczajny teren albo odwrotnie.
Za zgodą MP, rośliny mogą być w stanie wykonać dla ciebie inne zadania. Zaklęcie nie umożliwia im wyciągnięcia z ziemi korzeni i przemieszczanie się, ale mogą one swobodnie poruszać gałęziami, łodygami i pnączami.
Jeśli na obszarze zaklęcia, znajduje się istota tylu roślinnego, to możesz się z nią porozumieć tak, jakbyście znali ten sam język, ale nie wywierasz na nią żadnego, magicznego wpływu.

Przy pomocy tego zaklęcia możesz spowodować, że rośliny stworzone oplątaniem, uwolnią uwięzioną istotę.

Bard Przemiany, 3. krąg

ROZPROSZENIE MAGII

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Wybierz jedną istotę, obiekt lub magiczny efekt w zasięgu czaru. Każde zaklęcie 3. lub niższego kręgu wpływające na nie, dobiega końca. Dla każdego zaklęcia z kręgu 4. lub wyższego, działającego na wybrany cel, wykonaj test swojej cechy bazowej o ST w wysokości 10 + krąg czaru. Po udanym rzucie, to zaklęcie zostaje rozproszone.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 4. kręgu, automatycznie rozpraszasz działające na wybrany cel zaklęcia z kręgu równego, lub mniejszego niż ten, z którego rzucasz
rozproszenie magii.

Bard Odpychanie, 3. krąg

ROZROST ROŚLIN

 • casting time 1 akcja lub 8 godzin
 • range 45 metrów

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Przy pomocy tego zaklęcia, wzmagasz siły życiowe roślinności na określonym obszarze. Możesz to zrobić na dwa sposoby, zapewniając jej natychmiastowe lub długoterminowe korzyści.
Jeśli rzucasz to zaklęcie, używając pojedynczej akcji podstawowej, wybierz punkt w jego zasięgu. Zwyczajna roślinność w promieniu 30 metrów od niego, stanie się wybujała i przerośnięta. Stworzenia podróżujące przez ten obszar, muszą zużyć 4 metry szybkości, by przemieścić się o 1 metr.

W obrębie obszaru obejmowanego zaklęciem, możesz wskazać dowolnego rozmiaru strefy, które wyłączasz spod jego działania.

Jeżeli rzucasz to zaklęcie przez 8 godzin, użyźniasz ziemię w okolicy. Roślinność w promieniu 750 metrów od wskazanego
punktu w zasięgu czaru, zostaje na 1 rok wyjątkowo odżywione. Podczas zbiorów, wyda dwa razy większe plony niż zwykle.

Bard Przemiany, 3. krąg

0 0
4 4
7 7
2 2
3 3
1 1
3 3
3 3
3 3

ROZUMIENIE JĘZYKÓW

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S, M (szczypta sadzy i soli)
 • duration 1 godzina

Na czas działania czaru uzyskujesz zdolność dosłownego rozumienia mowy W każdym języku, jaki słyszysz. Rozumiesz także pismo, które widzisz, ale musisz W tym celu dotykać powierzchni, na której zostały zapisane słowa. Przeczytanie jednej strony tekstu zajmuje około 1 minuty. Przy pomocy tego zaklęcia nie rozszyfrujesz tajnych wiadomości W tekście ani glifu, takiego jak magiczna pieczęć, który nie jest częścią języka pisanego.

Bard Wieszczenie, 1. krąg (rytuał)

SEN

 • casting time 1 minuta
 • range Specjalny

 • components W, S, M (garść piasku, odrobina inkaustu i pióro wyrwane śpiącemu ptakowi)
 • duration 8 godzin

Istoty, które nie śpią, nie mogą być celem tego zaklęcia. Istota, której dotkniesz (możesz być nią ty), wpada w trans, przyjmując rolę posłańca. Nie może wykonywać akcji ani się przemieszczać.
Jeśli istota będąca celem zaklęcia śpi, to posłaniec pojawia się w jej śnie i może z nią rozmawiać, dopóki cel śpi i trwa zaklęcie. Posłaniec wpływa również na wizje senne,może w każdej chwili wyjść z transu, kończąc czar. Po przebudzeniu, cel zaklęcia pamięta sen. Jeśli natomiast cel nie śpi, kiedy rzucasz zaklęcie, to posłaniec dowiaduje się o tym i może albo zakończyć trans (i zaklęcie), albo poczekać, aż cel zaśnie. Możesz nadać posłańcowi potworny wygląd. Jeśli tak zrobisz, będzie mógł przekazać najwyżej 10 słów, po których cel zaklęcia musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, echo urojonych potworności będzie męczyć go w koszarach aż do przebudzenia. Co więcej, po obudzeniu otrzyma 1k6 obrażeń psychicznych...

Podręcznik gracza str.261

Bard Iluzje, 5. krąg

SFERALNE WIĄZANIE

 • casting time 1 godzina
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (klejnot o wartości co najmniej 1000 sz, zużywany przez zaklęcie)
 • duration 24 godziny

Zmuszasz czarta, fey, niebianina lub żywiołaka, by ci służył. Musi przebywać w zasięgu czaru. Pod koniec rzucania, cel wykonuje rzut obronny na Charyzmę. W przypadku niepowodzenia,zostaje zmuszony,by ci służyć. Jeżeli jest istotą przywołaną lub stworzoną za pomocą innego zaklęcia, to jego działanie zostaje wydłużone o czas sferalnego wiązania. Możesz rozkazać jej towarzyszyć ci, strzec jakiegoś miejsca albo dostarczyć wiadomość. Jest posłuszna twoim rozkazom, ale jeśli jest ci wroga, to będzie próbowała interpretować twoje wytyczne na swoją korzyść. Jeżeli istota ukończy wypełnianie twoich rozkazów przed końcem czaru, to wraca do ciebie powiadomić cię o tym, o ile znajduje się w tej samej sferze egzystencji. Jeżeli znajdujesz się w innej sferze, to istota powraca w miejsce swego magicznego związania i pozostaje tam do zakończenia czaru...

Podręcznik gracza str.262

Bard Odpychanie, 5. krąg

SŁOWO MOCY 'GIŃ'

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W
 • duration Natychmiastowy

Wypowiadasz słowo mocy, zmuszając istotę, którą widzisz w zasięgu, by natychmiast umarła.

Jeżeli wybrana istota ma do 100 PW, ginie na miejscu. W przeciwnym wypadku zaklęcie nie przynosi efektu.

Bard Uroki, 9. krąg

SŁOWO MOCY 'STÓJ'

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W
 • duration Natychmiastowy

Wypowiadasz słowo mocy przytłaczające umysł istoty, którą widzisz w zasięgu czaru, i wprawiasz ją w osłupienie. Jeżeli ma do 150 PW, zostaje ogłuszona. W przeciwnym wypadku zaklęcie nie przynosi efektu.

Ogłuszona istota pod koniec każdej swojej tury wykonuje rzut obronny na Kondycję. Sukces wyzwala ją z efektu ogłuszenia.

Bard Uroki, 8. krąg

SŁOWO MOCY 'ULECZ'

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Dotkniętą przez ciebie istotę, zalewa fala uzdrawiającej energii. Cel zaklęcia odzyskuje wszystkie PW.

Jeśli był ogłuszony, przerażony, sparaliżowany lub zauroczony, to zostaje uwolniony spod działania tych efektów.

Jeżeli był powalony, to może wstać w ramach swojej reakcji.

Zaklęcie nie działa na nieumarłych i konstrukty.

Bard Wywoływanie, 9. krąg

STRACH

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie (stożek o długości 8 metrów)

 • components W, S, M (białe piórko lub kurze serce)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Tworzysz koszmarną projekcję najgorszych lęków innego stworzenia. Każda istota na obszarze stożka o długości 9m, musi wykonać rzut obronny na mądrość. W przypadku niepowodzenia, upuszcza trzymane rzeczy i staje się przerażona na czas działania czaru.
Przerażone stworzenie wykonuje z utrudnieniem wszystkie testy cech i testy ataku, jeśli źródło jej strachu znajduje się w zasięgu wzroku. Przerażone stworzenie nie może z własnej woli zbliżyć się do źródła swego strachu.

Istota przerażona tym czarem, musi w każdej swojej turze wykonać akcję Sprintu, by jak najbardziej oddalać się od ciebie najbezpieczniejszą możliwą drogą, chyba że nie ma dokąd uciec. Jeśli zakończysz swoją turę w miejscu, w którym nie ma cię już w zasięgu wzroku, może wykonać rzut obronny na Mądrość. Jeśli jej się powiedzie, wyzwala się spod efektu przerażenia.

Bard Iluzje, 3. krąg

STREFA PRAWDY

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S
 • duration 10 minut

Tworzysz magiczną strefę chroniącą przed fałszem na obszarze w kształcie sfery o promieniu 4,5 metra, z punktem wyjścia wskazanym w zasięgu czaru. Do końca działania zaklęcia, stworzenie wchodzące w jego obszar po raz pierwszy w swojej turze lub rozpoczynające w nim swoją turę, musi wykonać rzut obronny na Charyzmę. W przypadku niepowodzenia nie może umyślnie skłamać, póki pozostaje w obszarze działania zaklęcia. Zdajesz sobie sprawę, czy stworzenie zdało ten test. czy nie.

Objęta czarem istota jest świadoma działania tego zaklęcia i może unikać odpowiedzi na pytania, na które normalnie odpowiedziałaby kłamstwem. Może też udzielać wymijających odpowiedzi, jeśli mieszczą się w granicach prawdy.

Bard Uroki, 2. krąg

SUGESTIA

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, M (język węża i plaster miodu lub kropla słodkiego olejku)
 • duration Koncentracja, do 8 godzin

Wybierz istotę, która może cię usłyszeć i zrozumieć. Wpływasz na jej umysł i w jednym lub dwóch zdaniach sugerujesz jej kierunek działań. Istoty odporne na zauroczenie są niepodatne. Sugestia musi być sformułowana w taki sposób, by brzmiała rozsądnie. Zaklęcie skończy się, jeśli każesz komuś dźgnąć się nożem, rzucić się na włócznię, podpalić się, albo w inny sposób zaszkodzić samemu sobie.
Cel musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia działa zgodnie z twoją sugestią najlepiej jak potrafi. Może to robić przez cały czas trwania zaklęcia, chyba że sugerowane działanie da się ukończyć wcześniej - wówczas ukończenie zadania sprawi, że zaklęcie dobiegnie końca. Możesz określić warunki, w których sugerowane działanie ma zostać rozpoczęte. Przykładowo, możesz zasugerować rycerce, by oddała swego rumaka pierwszemu napotkanemu żebrakowi. Jeśli w czasie trwania czaru okoliczności nie wystąpi, działanie nie zostanie podjęte...

Podręcznik gracza str.267

Bard Uroki, 2. krąg

1 1
5 5
5 5
9 9
8 8
9 9
3 3
2 2
2 2

SWOBODA RUCHU

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S, M (rzemień zawiązany wokół ramienia lub podobnej kończyny)
 • duration 1 godzina

Dotykasz przychylnej ci istoty. Przez czas trwania czaru na jej poruszanie się nie wpływa trudny teren, a zaklęcia i magiczne efekty nie mogą zredukować jej szybkości ani spowodować paraliżu lub unieruchomienia.

Istota będąca pod wpływem tego zaklęcia, może również zużyć 1.5 metra szybkości, aby automatycznie oswobodzić się z niemagicznych więzów, takich jak kajdany albo bycie pochwyconą.

Ponadto przebywanie pod wodą nie powoduje u niej kar do ruchu i ataków

Bard Odpychanie, 4. krąg

SYMBOL

 • casting time 1 minuta
 • range Dotyk

 • components W, S, M (rtęć, fosfor oraz sproszkowany diament i opal o łącznej wartości co najmniej 1000 sz, zużywane)
 • duration Do rozproszenia lub uruchomienia

Kreślisz glif pokrywający powierzchnię o średnicy do 3m. Obiekt lub przedmiot z glifem nie może być przemieszczony. Wykrycie glifu wymaga udanego testu Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom. Określasz, w jakich okolicznościach glif zostaje uruchomiony. Wybierasz jeden z poniższych efektów.
Po uruchomieniu glif rozbłyska przez 10 minut, wypełniając słabym światłem sferę o promieniu 18m, po czym działanie czaru się kończy. Jego efekt obejmuje każdą istotę przebywającą w tym obszarze podczas uruchomienia glifu oraz każdą wchodzącą na ten obszar po raz pierwszy w swojej turze, lub kończącą tam swoją turę.

Dostępne efekty: beznadzieja, ból, konflikt, obłęd, ogłuszenie, strach, śmierć, uśpienie (dokładny opis na str. 267).

Bard Odpychanie, 7. krąg

SZYBKONOGI

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S, M (szczypta pyłu)
 • duration 1 godzina

Dotykasz wybranego stworzenia. Jego szybkość zwiększa się o 3 metry do czasu zakończenia czaru.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy dodatkowy krąg możesz objąć czarem jedną dodatkową istotę.

Bard Przemiany, 1. krąg

TAŃCZĄCE ŚWIATŁA

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components W,S,M (kawałek fosforu, drewna wiązu lub świetlik)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Tworzysz w zasięgu czaru do czterech świateł o rozmiarze i wyglądzie pochodni, latarń lub świecących kul, unoszących się w powietrzu przez czas działania czaru. Możesz także z tych czterech świateł złożyć świecącą formę przypominającą Średniego humanoida. Niezależnie od wybranej formy, każde z nich świeci słabym światłem w promieniu 3.

W ramach akcji dodatkowej w swojej turze, możesz przemieścić światła na odległość do 18m w nowe miejsce w zasięgu czaru. Każde światło musi znajdować się do 6m od innego światła stworzonego tym czarem i gaśnie, gdy wyjdzie poza zasięg czaru.

Bard Wywoływanie, sztuczka

TELEPORTACJA

 • casting time 1 akcja
 • range 3 metry

 • components W
 • duration Natychmiastowy

Ten czar natychmiast przenosi ciebie i do ośmiu
przychylnych stworzeń, które widzisz w zasięgu czaru, w wybrane przez ciebie miejsce docelowe. Jeśli wskażesz obiekt jako cel zaklęcia, musi on mieścić się w sześcianie o boku 3 metrów i nie może być trzymany ani noszony przez nieprzychylną istotę.

Miejsce docelowe musi być ci znane i położone w tej samej sferze egzystencji. Stopień znajomości tego miejsca wpływa na szansę udanego dotarcia do celu.

MP rzuca k100 i sprawdza wynik w tabeli na str. 273.

Bard Przywoływanie, 7. krąg

TRZASK

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (odłamek miki)
 • duration Natychmiastowy

Z punktu, który widzisz w zasięgu czaru, dobywa się nagły, głośny i boleśnie intensywny dźwięk. Każda istota znajdująca się w obrębie strefy o promieniu 3m wokół tego punktu, musi wykonać rzut obronny na Kondycję. W przypadku niepowodzenia otrzymuje 3k8 obrażeń od dźwięku. Udany rzut zmniejsza obrażenia o połowę. Stworzenia z materii nieorganicznej, takiej jak kamień, kryształ lub metal, mają w tym rzucie utrudnienie. Obrażenia otrzymują również znajdujące się w zasięgu czaru niemagiczne obiekty, które ni są noszone lub trzymane.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar, wykorzystując komórkę co najmniej 3. kręgu, za każdy krąg powyżej 2., zwiększasz zadawane obrażenia o 1k8.

Bard Wywoływanie, 2. krąg

UŚPIENIE

 • casting time 1 akcja
 • range 27 metrów

 • components W, S, M (szczypta piasku, różane płatki lub świerszcz)
 • duration 1 minuta

Tym zaklęciem sprawiasz, że objęte nimi istoty pogrążają się w magicznym śnie. Rzuć 5k8, by określić łączną pulę punktów wytrzymałości stworzeń, które obejmie zaklęcie. Czar działa na istoty znajdujące się w obrębie 6m od wskazanego punktu w zasięgu, w kolejności rosnącej według aktualnie posiadanych PW (z pominięciem istot nieprzytomnych).

Poczynając od istoty mającej najmniej aktualnych PW, wszystkie kolejne objęte tym czarem padają nieprzytomne i śpią do momentu wygaśnięcia czaru, otrzymania obrażeń albo do chwili, w której ktoś przeznaczy swoją akcję na obudzenie ich potrząśnięciem lub uderzeniem. Odejmij od puli PW każdej objętej już istoty, przed przejściem do kolejnej. Aby czar zadziałał na kolejną istotę, jej aktualne PW muszą mieścić się w pozostałej jeszcze puli punktów.

Bard Uroki, 1. krąg

UNIERUCHOMIENIE OSOBY

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (prosty kawałek żelaza)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Wybierasz humanoida, którego widzisz w zasięgu czaru. Cel musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, zostaje sparaliżowany na czas trwania czaru. Pod koniec każdej swojej tury może ponowić rzut obronny
na Mądrość. Udany rzut oznacza wyzwolenie się z efektu czaru.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 3. kręgu, za każdy krąg powyżej 2. możesz objąć czarem jednego dodatkowego humanoida. Wszystkie cele zaklęcia muszą znajdować się w obrębie 9m od siebie.

Bard Uroki, 2. krąg

UNIERUCHOMIENIE POTWORA

 • casting time 1 akcja
 • range 27 metrów

 • components W, S, M (mały, prosty kawałek żelaza)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Wybierasz stworzenie, które widzisz w zasięgu czaru. Cel musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia, zostaje sparaliżowany na czas trwania czaru. Zaklęcie nie działa na nieumarłych. Pod koniec każdej swojej tury, cel może ponowić rzut na Mądrość. Udany rzut oznacza wyzwolenie się z efektu czaru.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując, komórkę co najmniej 6. kręgu, za każdy krąg powyżej 5. możesz objąć czarem jedno dodatkowe stworzenie. Wszystkie cele zaklęcia muszą znajdować się w obrębie 9 metrów od siebie.

Bard Uroki, 5. krąg

4 4
7 7
1 1
0 0
7 7
2 2
1 1
2 2
5 5

UROJONA SIŁA

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S, M (trochę runa)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Wywołujesz iluzję w umyśle istoty, którą widzisz. Musi ona wykonać rzut obronny na Inteligencję. W przypadku niepowodzenia, tworzysz urojony obiekt, stworzenie lub inne zjawisko, które nie jest większe niż sześcian o boku 3m i widoczne tylko dla istoty będącej celem czaru. Zaklęcie nie działa na konstrukty i nieumarłych. Halucynację obejmuje również dźwięk, temperaturę i inne bodźce odbierane jedynie przez zaczarowaną istotę. Cel zaklęcia może przeznaczyć
swoją akcję na zbadanie widziadła i wykonanie testu Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom. Sukces oznacza, że rozpoznał iluzję i czar dobiega końca. Istota znajdująca się pod wpływem zaklęcia, traktuje jego wytwór jako realny. Próbuje racjonalizować jakiekolwiek luki w logice pojawiające się w interakcji z widziadłem. Omamiona istota jest tak pewna iluzorycznego tworu, że może nawet otrzymać od niego obrażenia. W każdej rundzie w twojej turze widziadło może zadać 1k6 obrażeń psychicznych omamionej istocie, jeśli znajduje się ona na jego obszarze lub w obrębie 1,5m od niego...

Podręcznik gracza str.275

Bard Iluzje, 2. krąg

WIĘKSZA NIEWIDZIALNOŚĆ

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Dotknięta przez ciebie istota, staje się niewidzialna na czas trwania czaru. Całe wyposażenie, jakie nosi lub ma przy sobie cel zaklęcia, jest niewidzialne, dopóki nie opuści jego posiadania.

Bard Iluzje, 4. krąg

WIĘKSZE PRZYWRÓCENIE

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S, M (diamentowy pył o wartości co najmniej 100 sz, zużywany przez zaklęcie)
 • duration Natychmiastowy

Napełniasz dotkniętą istotę pozytywną energią i odwracasz jeden z osłabiających ją efektów, Możesz zmniejszyć jeden poziom jej zmęczenia albo zakończyć działanie jednego z poniższych efektów:

*Jednego efektu, który z spowodował jej zauroczenie lub skamienienie,

*Jednej klątwy, włączając w to połączenie z przeklętym magicznym przedmiotem,

*Dowolnego zmniejszenia wartości jednej z jej cech,

*Jednego efektu zmniejszającego jej maksymalne punkty wytrzymałości.

Bard Odpychanie, 5. krąg

WIĘKSZY OBRAZ

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components W, S, M (odrobina runa)
 • duration Koncentracja, do 10 minut

Tworzysz iluzoryczny obraz obiektu, istoty, itp., mieszczący się w sześcianie o boku 6m.Obraz pojawia się w miejscu, które widzisz w zasięgu, i istnieje przez cały czas trwania czaru. Iluzja zawiera dźwięki, zapachy i odczucia temperatury odpowiednie dla kopiowanej rzeczy. Nie możesz w ten sposób stworzyć wystarczającej ilości ciepła zimna, dźwięku, zapachu by spowodować obrażenia. Możesz w ramach swojej akcji przenieść obraz w inne miejsce. Gdy zmienia on swoje położenie, możesz wpłynąć na jego wygląd tak, by oddawał naturalny ruch imitowanej rzeczy. Możesz też sprawić, by iluzji towarzyszyły dźwięki, pojawiające się w różnych momentach, a nawet sprawiające wrażenie rozmowy. Fizyczny kontakt z obrazem zdemaskuje iluzję. Stworzenie może w ramach swojej akcji zbadać obraz i rozpoznać w nim iluzję, dzięki udanemu testowi Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom. Istota, która poznała się na iluzji, może widzieć przez jej obraz, a pozostałe składowe sensoryczne stają się dla niej słabe i niewyraźne. Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar, wykorzystując komórkę co najmniej 6. kręgu, będzie on trwał do rozproszenia, bez potrzeby twojej koncentracji.

Bard Iluzje, 3. krąg

WIADOMOŚĆ

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components W, S, M (kawałek miedzianego drutu)
 • duration 1 runda

Wskazujesz palcem istotę w zasięgu czaru i szepczesz wiadomość. Tylko adresat słyszy tę wiadomość i może na nią odpowiedzieć szeptem, który usłyszysz tylko ty.

Możesz rzucić to zaklęcie przez stałe obiekty, jeśli znasz adresata i wiesz, że znajduje się po drugiej stronie przeszkody. Zaklęcie zostaje zablokowane, jeśli na jego drodze znajduje się strefa magicznej ciszy, 30cm kamienia, 2,5cm metalu, cienka warstwa ołowiu lub 90cm drewna. Wiadomość nie musi podążać po prostej, może omijać przeszkody i korzystać z otwartych przejść.

Bard Przemiany, sztuczka

WIDZENIE NIEWIDZIALNEGO

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S, M (szczypta talku i odrobina sproszkowanego srebra)
 • duration 1 godzina

Podczas działania tego czaru, widzisz niewidzialne istoty i obiekty tak, jakby były widoczne, a także możesz spoglądać w Sferę Eteryczną. Eteryczne istoty i obiekty jawią ci się jako widmowe i przejrzyste.

Bard Wieszczenie, 2. krąg

WIZJA

 • casting time 10 minut
 • range Na siebie

 • components W, S, M (fokus o wartości co najmniej 1000sz, taki jak kryształowa kula, srebrne lustro, lub misa z wodą święconą)
 • duration Koncentracja, do 10 minut

Jesteś w stanie zobaczyć i usłyszeć określoną istotę przebywającą w tej samej sferze egzystencji co ty. Cel musi wykonać rzut obronny na Mądrość, modyfikowany stopniem twojej znajomości celu i rodzajem fizycznego powiązania, które z nim posiadasz( str. 278). Jeżeli cel zdaje sobie sprawę, że rzucasz ten czar, może dobrowolnie poddać się obserwacji i ponosi automatyczną porażkę w rzucie obronnym. Udany rzut obronny = wieszczenie się nie udało, a ty nie możesz ponowić go na tej istocie przez najbliższe 24 godziny. W przypadku nieudanego rzutu, czar tworzy niewidzialny czujnik w obrębie 3 metrów od celu. Możesz patrzeć i słuchać za jego pośrednictwem, tak jakbyś tam był...

Podręcznik gracza str.279

Bard Wieszczenie, 5. krąg

WSKRZESZENIE

 • casting time 1 godzina
 • range Dotyk

 • components W, S, M (diament o wartości co najmniej 500sz)
 • duration Natychmiastowy

Dotykasz istotę zmarłą nie dawniej niż 10 dni temu i przywracasz ją do życia. Jeżeli jej dusza jest wolna i chętna powrócić do ciała, to istota wraca do życia z 1 PW.
Czar neutralizuje jednocześnie wszelkie trucizny i leczy niemagiczne choroby, które nękały istotę w chwili jej śmierci. Należy jednak pamiętać, że to zaklęcie nie usuwa magicznych chorób, klątw i podobnych efektów, jeżeli nie zostaną usunięte wcześniej, to zaczną działać zaraz po ożywieniu celu. Zaklęcie nie może zwrócić życia nieumarłemu.

Czarem zamykasz wszystkie śmiertelne rany, ale nie przywracasz utraconych części ciała. Jeżeli wskrzeszona istota nie posiada części ciała lub organów kluczowych dla jej przeżycia, np. głowy, to zaklęcie nie zadziała.
Powrót zza grobu to droga przez mękę. Wskrzeszona osoba ma karę -4 do wszystkich testów ataku, rzutów obronnych i testów cech. Po każdym ukończeniu długiego odpoczynku kara zmniejsza się o 1, aż do całkowitego zniknięcia.

Bard Nekromancja, 5. krąg

WSPANIAŁA POSIADŁOŚĆ MORDENKAINENA

 • casting time 1 minuta
 • range 90 metrów

 • components W, S, M (miniaturowy portal z kości słoniowej, kawałek marmuru, srebrna łyżka – każde warte co najmniej 5sz)
 • duration 24 godziny

Wyczarowujesz pozawymiarową siedzibę. Wybierasz miejsce wejścia. Połyskujący portal ma 1,5m szerokości i 3m wysokości. Póki jest otwarty, do posiadłości możesz wejść ty i istoty wskazane podczas rzucania zaklęcia. Możesz zamykać i otwierać portal, gdy znajdujesz się do 9m od niego. Zamknięty jest niewidzialny. Przestrzeń posiadłości nie może przekroczyć 50 sześcianów o boku 3m. Możesz ją dowolnie rozplanować i urządzić. Zawiera pożywienie wystarczające do tego, by urządzić
bankiet złożony z 9 dań dla 100 osób...

Podręcznik gracza str.280

Bard Przywoływanie, 7. krąg

2 2
4 4
5 5
3 3
0 0
2 2
5 5
5 5
7 7

WYCISZENIE EMOCJI

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Próbujesz stłumić silne emocje u grupy osób. Każdy humanoid znajdujący się w obszarze sfery o promieniu 6m wokół wybranego przez ciebie punktu w zasięgu czaru musi wykonać rzut obronny na Charyzmę, przy czym może
zdecydować się na porażkę w tym rzucie. W przypadku niepowodzenia wybierasz jeden z dwóch poniższych efektów.

*Możesz stłumić dowolny efekt powodujący zauroczenie lub przerażenie celu. Gdy twoje zaklęcie przestanie działać, wygaszony efekt powraca, o ile w międzyczasie sam nie dobiegł końca.
*Drugi efekt czaru sprawia , że jego cel staje się obojętny na wybrane istoty, wobec których był wrogi. Obojętność ta skończy się, gdy cel zaklęcia zostanie zaatakowany, skrzywdzony czarem lub gdy będzie świadkiem krzywdzenia jego przyjaciół. Gdy czar dobiega końca, uspokojona istota ponownie staje się wroga, chyba że MP zdecyduje inaczej.

Bard Uroki, 2. krąg

WYKRYCIE MAGII

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S, M
 • duration Koncentracja, do 10 min

Podczas trwania czaru, wyczuwasz magię w obrębie 9m od siebie. Gdy wykryjesz w ten sposób obecność magii w stworzeniu lub obiekcie, możesz wykorzystać swoją akcję, by zobaczyć jego nikłą aurę i dowiedzieć się, z jakiej szkoły pochodzi ta magia (jeśli przynależy do którejś ze szkół).

Wykrycie magii przenika przez większość barier, ale jest blokowane przez kamień o grubości 30 cm, metal o grubości 2,5cm, drewno lub ziemię o grubości 90 cm lub cienką warstwę ołowiu.

Bard Wieszczenie, 1. krąg rytuał

WYKRYCIE MYŚLI

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components W, S, M (sztuka miedzi)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Gdy rzucasz to zaklęcie oraz w ramach swojej akcji w każdej turze podczas jego trwania, możesz czytać w myślach istoty, którą widzisz w obrębie 9 metrów. Nie działa na istoty o Inteligencji mniejszej niż 4 lub nie znające żadnego języka. Wykorzystując swoją akcję, możesz przenieść uwagę na myślach innej istoty lub pogłębić myśli obecnego celu. Jeżeli badasz głębiej, cel wykonuje rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia – poznajesz jego motywację, stan emocjonalny i sprawę istotną w jego umyśle. Udany rzut obronny kończy działanie zaklęcia. Istota zdaje sobie sprawę, że badasz jej umysł. Jeśli nie przeniesiesz uwagi na umysł kogoś innego, to w ramach swojej akcji może ona wykonać z tobą test sporny na Inteligencję. Jeśli wygra, czar się kończy.
Przydatne podczas przesłuchań oraz do wykrywania obecności inteligentnych stworzeń, których nie widzisz. Możesz nasłuchiwać myśli w obrębie 9m od siebie...

Podręcznik gracza str.281

Bard Wieszczenie, 2. krąg

WZMOCNIENIE CECHY

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S, M (zwierzęce pióro lub futro)
 • duration Koncentracja, do 1 godziny

Wybierz jedną spośród dostępnych możliwości, istota zostanie objęta jej efektem na czas działania czaru. *Bycza siła. Cel ma ułatwienie w testach Siły, a jego udźwig ulega podwojeniu.
*Kocia zwinność. Cel ma ułatwienie w testach Zręczności oraz nie otrzymuje obrażeń od upadków z wysokości do 6m, o ile nie jest obezwładniony.
*Lisia przebiegłość. Cel ma ułatwienie w testach
Inteligencji.
*Orli majestat. Cel ma ułatwienie w testach Charyzmy.
*Niedźwiedzia wytrzymałość. Cel ma ułatwienie
w testach Kondycji i otrzymuje 2k6 tymczasowych PW, które znikają po zakończeniu działania czaru.
*Sowia mądrość. Cel ma ułatwienie w testach Mądrości.
Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 3. kręgu, zakażcie krąg powyżej 2. możesz objąć czarem dodatkową istotę.

Bard Przemiany, 2. krąg

ZAMĘT

 • casting time 1 akcja
 • range 27 metrów

 • components W, S, M (trzy łupiny orzecha)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Czar atakuje i wypacza umysły. Każde stworzenie znajdujące się w obrębie sfery o promieniu 3 metrów, której punkt wyjścia leży we wskazanym przez ciebie miejscu w zasięgu czaru, musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W Przypadku
niepowodzenia, ulega wpływowi zaklęcia. Stworzenie pod działaniem zamętu nie może używać reakcji i na początku każdej swojej tury musi rzutem k10 określić swoje zachowanie podczas tej tury.
1: Nie wykonuje w tej turze żadnej akcji,swój ruch przeznacza na podążanie w przypadkowym kierunku. Aby go określić, rzuć k8, przypisując każdej ścianie kości konkretny kierunek.
2-6: Istota w tej turze, rusza się i nie wykonuje żadnych akcji.
7-8: Istota wykorzystuje swoją akcję, by zaatakować wręcz losowe stworzenie w swojej strefie kontroli. Jeśli nie ma żadnego celu w strefie kontroli, to w tej turze nie robi nic.
9-10: Istota działa i porusza się normalnie.
Pod koniec każdej swojej tury, może wykonać rzut obronny na Mądrość. Sukces oznacza wyzwolenie się...

Podręcznik gracza str.284

Bard Uroki, 4. krąg

ZAPLANOWANA ILUZJA

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrów

 • components W,S,M (odrobina runa i jadeitowy pył o wartości 25 sz)
 • duration Do rozproszenia

Wywołujesz iluzję obiektu, istoty lub innego widzialnego zjawiska, która aktywuje się w określonych okolicznościach. Iluzja nie może być większa niż sześcian o boku 9 metrów. Określasz sposób jej zachowania i wydawane przez nią dźwięki. Zaplanowane w ten sposób zachowanie może trwać do 5 minut. W momencie zaistnienia wymaganych okoliczności iluzja pojawia się i zachowuje w zaplanowany sposób. Kiedy skończy swoje przedstawienie, znika i pozostaje stanie spoczynku przez 10 minut, po których może się ponownie aktywować. Okoliczności uruchamiające mogą być sformułowane ogólnie lub szczegółowo, choć muszą opierać się na widzialnych lub słyszalnych warunkach, które występują w obrębie 9 metrów od miejsca iluzji. Możesz stworzyć iluzję siebie, by pojawiła się i ostrzegła tych, którzy spróbują otworzyć zabezpieczone pułapką drzwi...

Podręcznik gracza str.284

Bard Iluzje, 6. krąg

ZAUROCZENIE OSOBY

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, S
 • duration 1 godzina

Próbujesz zauroczyć humanoida, którego widzisz w zasięgu czaru. Musi on wykonać rzut obronny na Mądrość, w którym ma ułatwienie, jeśli walczy z tobą, lub z którymś z twoich towarzyszy. W przypadku niepowodzenia zostaje przez ciebie zauroczony na czas trwania zaklęcia lub do momentu, w którym ty, lub któryś z twoich towarzyszy zadziałacie na jego szkodę. Zauroczony humanoid postrzega ciebie jako
przyjaznego znajomego. Gdy czar dobiega końca, cel ma świadomość, że został przez ciebie zauroczony.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy krąg powyżej 1. możesz objąć zauroczeniem dodatkową istotę. W momencie rzucania czaru, wszystkie cele muszą przebywać w obrębie 9m od siebie.

Bard Uroki, 1. krąg

ZGUBA

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W, S, M (kropla krwi)
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Maksymalnie trzy osoby, które widzisz w zasięgu czaru, muszą wykonać rzut obronny na Charyzmę. W przypadku niepowodzenia, cel musi rzucić k4 i odjąć wynik od rezultatu testu za każdym razem, gdy atakuje lub wykonuje rzut obronny podczas trwania czaru.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 2. kręgu, za każdy krąg powyżej 1. możesz objąć działaniem czaru dodatkową istotę.

Bard Uroki, 1. krąg

ZJADLIWE SZYDERSTWO

 • casting time 1 akcja
 • range 18 metrów

 • components W
 • duration Natychmiastowy

Wyrzucasz z siebie litanię obelg przeplecionych subtelną magią uroków i wysyłasz ją w stronę istoty, którą widzisz w zasięgu czaru. Jeżeli cel cię słyszy (choć nie musi cię rozumieć), musi wykonać rzut obronny na Mądrość. W przypadku niepowodzenia otrzymuje 1k4 obrażeń psychicznych i ma utrudnienie w następnym teście ataku wykonywanym przed końcem swojej następnej tury.

Obrażenia z tego zaklęcia zwiększają się o 1k4, gdy osiągniesz 5. poziom (do 2k4), 11, poziom (do 3k4) i 17. poziom (do 4k4).

Bard Uroki, sztuczka

2 2
1 1
2 2
2 2
4 4
6 6
1 1
1 1
0 0

ZMARTWYCHWSTANIE

 • casting time 1 godzina
 • range Dotyk

 • components W, S, M (diament o wartości co najmniej 1000sz, zużywany)
 • duration Natychmiastowy

Dotykasz istoty zmarłej nie dawniej niż 100 lat temu z powodów innych niż starość i niebędącej nieumarłym. Jeżeli jej dusza jest wolna i chętna, to powraca do ciała, a istota zostaje przywrócona do życia z pełną pulą swoich PW. Zaklęcie neutralizuje wszystkie trucizny i leczy zwykłe choroby, które nękały wskrzeszaną istotę w momencie jej śmierci. Nie usuwa jednak magicznych chorób, klątw i podobnych efektów, jeśli nie zostaną one wcześniej usunięte, zaczynają działać od razu po wskrzeszeniu.
Czar zamyka również wszystkie śmiertelne rany i przywraca utracone części ciała.

Powrót zza grobu to droga przez mękę. Wskrzeszona osoba ma karę -4 do wszystkich testów ataku, rzutów obronnych i testów cech, Po każdym ukończeniu długiego odpoczynku, kara ta zmniejsza się o 1, aż do całkowitego zniknięcia...

Podręcznik gracz str.286

Bard Nekromancja, 7. krąg

ZMYŁKA

 • casting time 1 akcja
 • range Na siebie

 • components S
 • duration Koncentracja, do 1 godziny

Stajesz się niewidzialny i w tej samej chwili pojawia się w zajmowanym przez ciebie miejscu twój iluzoryczny sobowtór. Kopia istnieje przez cały czas trwania czaru, ale twoja niewidzialność kończy się, jeśli zaatakujesz lub rzucisz zaklęcie.

W ramach swojej akcji, możesz przemieścić sobowtóra z maksymalną szybkością równą twojej podwójnej szybkości i sprawić, by gestykulował, mówił i zachowywał się w określony przez ciebie sposób.

Jesteś w stanie patrzeć i słuchać, korzystając z jego zmysłów, tak jakbyś był w jego miejscu. W ramach akcji dodatkowej w każdej swojej turze możesz przełączać się między zmysłami swoimi a sobowtóra. Gdy używasz jego zmysłów, twoje własne zmysły wzroku i słuchu nie działają.

Bard Iluzje, 5. krąg

ZWIERZĘCY POSŁANIEC

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrów

 • components W,S,M (odrobina jedzenia)
 • duration 24 godziny

Za pomocą tego czaru jesteś w stanie przesłać wiadomość przy pomocy zwierzęcia. Wybierz Malutkie zwierzę, które widzisz w zasięgu czaru, takie jak nietoperz, sójka, bądź wiewiórka. Określasz znaną ci lokację oraz ogólnie opisujesz adresata, np.: “mężczyzna lub kobieta w mundurze straży miejskiej”, albo “rudowłosy krasnolud w szpiczastym kapeluszu”. Dołączasz do tego wiadomość złożoną maksymalnie z 25 słów. Zaklęte zwierzę podróżuje do miejsca przeznaczenia, przebywając ok. 80 km na dobę w przypadku latającego posłańca, bądź ok. 40 km na dobę w pozostałych przypadkach.

Gdy posłaniec osiągnie cel, dostarcza opisanej istocie twoją wiadomość, naśladując dźwięk twojego głosu. Posłaniec przemawia tylko do osoby odpowiadającej podanemu opisowi. Jeżeli w czasie trwania czaru nie zdoła dotrzeć do adresata, to wiadomość przepada, a zwierzę wraca do miejsca,w którym je zaczarowałeś.

Na wyższych kręgach. Jeśli rzucasz ten czar,
wykorzystując komórkę co najmniej 3. kręgu, za każdy krąg powyżej 2., przedłużasz działanie czaru o 48h.

Bard Uroki, 2. krąg (rytuał)

7 7
5 5
2 2