Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Zpráva

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P, S
 • duration 1 Kolo

(Kousek měděného drátu) kousek měděného dráUkážeš prstem na tvora v Dosahu kouzla a zašeptáš zprávu. Cíl (a nikdo jiný) ji uslyší a může odpovědět zašeptáním, které uslyšíš pouze ty. Kouzlo můžeš Seslat skrz pevné objekty, pokud se s Cílem znáš a víš, že je za bariérou. Kouzlo neprojde 30 cm (jednou stopou) kamene, 2,5 cm (jedním coulem) běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 1 m (třemi stopami) dřeva či hlíny a utiší ho i magické ticho. Kouzlo však nemusí jít po přímce, může zahýbat kolem rohů nebo skrze otvory.

Od 5. Úrovně má kouzlo Dosah až šedesát sáhů. Od 11. Úrovně můžeš ignorovat Pohybovou a Surovinovou složku kouzla. Od 17. Úrovně můžeš ignorovat i Verbální složku, k Cíli můžeš promluvit telepaticky a zprávu můžeš doprovodit i jednoduchým obrazem. Cíl může odpovědět stejným způsobem. Takto zesílenou Zprávu nelze blokovat magickým tichem.tu

Bard, Čaroděj, Kouzelník Transmutační trik

Zlomyslný výsměch

 • casting time 1 Akce
 • range 12 sáhů

 • components V
 • duration ihned

(Bard) Na tvora, kterého vidíš v Dosahu, spustíš lavinu urážek protkaných Očarováním. Pokud tě Cíl slyší (a ani ti nemusí rozumět), musí uspět v Záchranném hodu na Moudrost, jinak utrpí Psychický zásah za 1k4 Bodů výdrže a má Nevýhodu k prvnímu dalšímu hodu na Útok provedenému před koncem jeho příštího Tahu.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k4, když dosáhneš 5. Úrovně (2k4), 11. Úrovně (3k4) a 17. Úrovně (4k4).

Bard Očarovací trik

Vedení

 • casting time 1 Akce
 • range Dotyk

 • components V, P
 • duration Soustředění, až 1 minuta

Dotkneš se jednoho tvora, který s tím souhlasí. Než Kouzlo skončí, Cíl si může hodit 1k4 a přičíst si hozené číslo k jednomu hodu na Vlastnost dle své volby. Touto kostkou si může hodit před hodem na Vlastnost nebo až po něm. Kouzlo poté skončí.

Od 5. Úrovně se Dosah kouzla zvýší na 6 sáhů. Od 11. Úrovně pokud tvor na dodatečné 1k4 hodí 1, může si hodit ještě jednou – nový výsledek už ale musí použít. Od 17. Úrovně můžeš zvolit až dva Cíle – každý může z přínosu kouzla těžit právě jednou.

Druid, Klerik Věštecký trik

Ušetři umírajícího

 • casting time 1 Akce
 • range dotyk

 • components V, P
 • duration ihned

Dotkneš se živého tvora, který má 0 Bodů výdrže. Tvor se Stabilizuje. Toto kouzlo nepůsobí na Nemrtvé a Výtvory.

Od 5. Úrovně můžeš ignorovat Pohybové složky kouzla. Od 11. Úrovně, pokud tvor Stabilizovaný tímto kouzlem neobdrží hodinu žádný další Zásah, probere se s 1 Bodem výdrže. Od 17. Úrovně můžeš tímto kouzlem ovlivnit i jeden další Cíl, který není od prvního Cíle dále než dva sáhy. Navíc se tvor Stabilizovaný tímto kouzlem, který neobdrží další Zásah, probere s 1 Bodem výdrže už po jedné minutě.

Klerik Nekromantský trik

Tančící světla

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P, S
 • duration Soustředění, až 1 minuta

(Trocha fosforu, kousek světélkujícího dřeva nebo světluška) V RNG a vytvoříš až 4 světla o velikosti pochodně, která vypadají jako pochodně, lucerny nebo svítící koule a která se po dobu Trvání vznášejí ve vzduchu. Můžeš také zkombinovat 4 světla do 1 svítícího neurčitého Humanoidního těla Střední velikosti. Ať zvolíš jakoukoliv formu, každé světlo Slabě osvítí okruh o poloměru 2 sáhy. Jako BonA můžeš ve svém Tahu pohnout světly až o 12 sáhů na nové místo v rámci RNG. Každé Tančící světlo musí být do 4 sáhů od jiného Tančícího světla stvořeného stejným kouzlem, a pokud se nějaké světlo vzdálí mimo RNG, se zablikáním zhasne.

Od 5. Úrovně můžeš způsobit, že kterékoliv vyvolané světlo svítí Jasným světlem do dvou sáhů a Slabým světlem do dalších 2 sáhů. Můžeš také světla spojit do podoby Zvířecího tvora Střední velikosti.

Bard, Čaroděj, Kouzelník Zaklínací trik

Tajemný výšleh

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration Ihned

K tvorovi v Dosahu kouzla vyšlehne paprsek jiskřící energie. Hoď si proti Cíli na Útok na dálku kouzlem. Při Zásahu utrpí Silový zásah za 1k10 Bodů výdrže. Kouzlo vytvoří víc než jeden paprsek, když dosáhneš vyšší Úrovně: dva paprsky na 5. Úrovni, tři na 11. Úrovni a čtyři na 17. Úrovni. Paprsky můžeš nasměrovat na stejný Cíl, nebo na různé Cíle. Za každý paprsek si hoď na Útok zvlášť.

Černokněžník Zaklínací trik

Šokující sevření

 • casting time 1 Akce
 • range Dotyk

 • components V, P
 • duration Ihned

Ze tvé ruky vyšlehne blesk a způsobí šok tvorovi, kterého se dotkneš. Hoď si na Útok na blízko kouzlem proti Cíli. Pokud má Cíl na sobě kovovou Zbroj, máš k tomuto hodu Výhodu. Při Zásahu Cíl utrpí Bleskový zásah za 1k8 Bodů výdrže a nemůže použít Reakci až do začátku svého příštího Tahu.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k8, když dosáhneš 5. Úrovně (2k8), 11. Úrovně (3k8) a 17. Úrovně (4k8).

Čaroděj, Kouzelník Zaklínací trik

Světlo

 • casting time 1 Akce
 • range Dotyk

 • components V, S
 • duration 1 hodina

(Světluška nebo světélkující mech) Dotkneš se jednoho předmětu, který není v žádném směru větší než dva sáhy. Dokud Kouzlo neskončí, předmět osvítí Jasným světlem okruh o poloměru čtyři sáhy a další čtyři sáhy dosvítí Slabým světlem. Světlo může mít libovolnou barvu, kterou si přeješ. Úplné zakrytí daného předmětu něčím neprůsvitným světlo zakryje. Kouzlo skončí předčasně, pokud ho Sešleš znovu, nebo pokud ho ukončíš jako Akci. Pokud za Cíl zvolíš předmět nesený nebo držený tvorem, který si nepřeje, aby na něj kouzlo působilo, může se mu vyhnout úspěšným Záchranným hodem na Obratnost. V takovém případě kouzlo selže.

Na 5. Úrovni můžeš vyvolané světlo utlumit a snížit jeho Dosah až na jeden sáh. Navíc pokud světlo vidíš do šedesáti sáhů daleko, můžeš jako Bonusovou akci měnit jeho sílu i barvu. Od 11. Úrovně můžeš kouzlem blýsknout paprskem světla až na dvacet čtyři sáhů. Tvor v Dráze blýsknutí, který si jím nepřeje být nasvícen, mu může uhnout úspěšnou Záchranou na Obratnost. Od 17. Úrovně můžeš při Seslání způsobit, že je světlo viditelné pouze pro tvory, kteří se nacházejí v jeho dosahu.

Bard, Čaroděj, Klerik, Kouzelník Zaklínací trik

Sukovice

 • casting time 1 Bonusová akce
 • range dotyk

 • components V, P, S
 • duration 1 minuta

(Jmelí, trojlístek z jetele a Hůl, nebo Kyj) Dřevo Hole nebo Kyje, kterou držíš, se naplní silou přírody. Po dobu Trvání kouzla můžeš pro hody na Útok a na Zásah v boji na blízko touto Zbraní používat svou Sesílací vlastnost místo Síly a Kostka zásahu Zbraně se změní na k8. Zbraň se také stane magickou, pokud jí ještě není. Kouzlo skončí, pokud ho Sešleš znovu, nebo pokud Zbraň odložíš.

Druid Transmutační trik

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Stvoř plamen

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel

 • components V, P
 • duration 10 minut

Ve tvé dlani se objeví mihotající plamen. Zůstane v ní po dobu Trvání kouzla a nezraní tě ani nepoškodí tvé vybavení. Plamen osvítí Jasným světlem okruh o poloměru dva sáhy a další dva sáhy dosvítí Slabým světlem. Kouzlo skončí, když ho zrušíš jako Akci, nebo když ho Sešleš znovu. Plamenem můžeš i zaútočit, ale pokud to uděláš, kouzlo skončí. Při Seslání kouzla nebo jako Akci v pozdějším Tahu můžeš plamen vrhnout na tvora do šesti sáhů od tebe. Hoď si na Útok na dálku kouzlem. Při Zásahu Cíl utrpí Ohnivý zásah za 1k8 Bodů výdrže.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k8, když dosáhneš 5. Úrovně (2k8), 11. Úrovně (3k8) a 17. Úrovně (4k8).

Druid Vyvolávací trik

Přesný úder

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components P
 • duration Soustředění, až 1 Kolo

Natáhneš ruku a ukážeš prstem na Cíl v Dosahu kouzla. Tvá magie ti poskytne stručný vhled do jeho obrany. Pokud se do té doby tvé Soustředění na kouzlo nepřeruší, získáš ve svém příštím Tahu k prvnímu hodu na Útok proti tomuto Cíli Výhodu. Od 5. Úrovně si místo Výhody můžeš vzít Bonus +5 k Útoku. Útok navíc ignoruje až Tříčtvrtinový kryt a kouzlo nevyžaduje Soustředění. Od 11. Úrovně se Trvání kouzla prodlouží až na jednu minutu – efekt Kouzla působí na tvůj první další Útok proti zvolenému Cíli. Navíc se dozvíš, která ze Záchran Cíle na Sílu, Obratnost a Odolnost je nejnižší. Od 17. Úrovně můžeš zvolit jednu další bytost v Dosahu kouzla, která z kouzla získá stejný přínos, jako ty.

Druid Věštecký trik

Posvátný plamen

 • casting time 1 Akce
 • range 12 sáhů

 • components V, P
 • duration ihned

Záření podobné plameni sestoupí na tvora, kterého vidíš v Dosahu kouzla. Cíl musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost, jinak utrpí Zářivý zásah za 1k8 Bodů výdrže. Tvor nemá pro tento hod žádný prospěch z Krytu.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k8, když dosáhneš 5. Úrovně (2k8), 11. Úrovně (3k8) a 17. Úrovně (4k8).

Klerik Zaklínací trik

Oprava

 • casting time 1 minuta
 • range dotyk

 • components V, P, S
 • duration ihned

(Dva magnetovce) Toto kouzlo opraví jeden rozbitý, zlomený či roztržený předmět, kterého se dotkneš, pokud není poškození (zlom, trhlina atp.) v žádném směru větší než 30 cm (jedna stopa). Může jít např. o roztržený článek řetězu, dvě půlky zlomeného klíče, roztržený plášť nebo prosakující měch na víno. Pokud není zlom nebo trhlina v žádném svém rozměru větší než 30 cm (jedna stopa), předmět se opraví a po dřívějším poškození nezbude žádná stopa. Toto kouzlo dokáže fyzicky opravit rozbitý Kouzelný předmět nebo výtvor, ale nedokáže mu vrátit ztracenou magii.

Od 5. Úrovně může mít poškození až jeden metr (tři stopy). Navíc můžeš pospojovat libovolný počet střepů, pokud se výsledný objekt vejde do Krychle o hraně 30 cm (jedna stopa). Můžeš také odstranit škrábance z kovu nebo spáleniny z oblečení, pokud z něj zbývají nedotčené alespoň čtyři pětiny. Od 11. Úrovně má kouzlo Dosah až tři sáhy a může opravit poškození o rozsahu až dva sáhy. Navíc můžeš znovu poskládat střepy objektu, který se vejde do Krychle o hraně jeden sáh a zvrátit zreznutí kovových předmětů. Od 17. Úrovně trvá Seslání pouze jednu Akci.

Klerik Transmutační trik

Ohnivá střela

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration ihned

Na tvora či předmět v Dosahu kouzla vrhneš svazek plamenů. Hoď si na Útok na dálku kouzlem proti Cíli. Když zasáhneš, utrpí Ohnivý zásah za 1k10 Bodů výdrže. Hořlavé předměty zasažené tímto Kouzlem vzplanou, pokud je nikdo nedrží ani nenese.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k10, když dosáhneš 5. Úrovně (2k10), 11. Úrovně (3k10) a 17. Úrovně (4k10).

Čaroděj, Kouzelník Zaklínací trik

Odolání

 • casting time 1 Akce
 • range Dotyk

 • components V, P, S
 • duration Soustředění, až 1 minuta

(Miniaturní plášť) Dotkneš se jednoho tvora, který s tím souhlasí. Než kouzlo skončí, může si Cíl hodit 1k4 a přičíst si hozené číslo k jednomu Záchrannému hodu dle své volby. Touto kostkou si může hodit před hozením Záchranného hodu, nebo až po něm. Kouzlo poté skončí.

Na 5. Úrovni se Dosah kouzla zvýší na šest sáhů. Na 11. Úrovni, pokud Cíl hodí na 1k4, kterou toto kouzlo poskytne, 1, může si hodit ještě jednou – nový výsledek ale už musí použít. Na 17. Úrovni můžeš zvolit až dva Cíle – každý získá přínos z tohoto kouzla nanejvýš jednou.

Druid, Klerik Vymítací trik

Odolání

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel

 • components V, P
 • duration Soustředění, až 1 minuta

Pokryje tě iluze sebe sama, ale mnohem půvabnější a působivější. Během Trvání kouzla získáš ke všem Ověřením charismatu vůči tvorům, kteří tě vidí nebo slyší, Bonus rovný tvému Zdatnostnímu bonusu. Po skončení kouzla všichni pochopí, že se jednalo o iluzi a máš po dobu jedné minuty Nevýhodu na všechna Ověření charismatu vůči komukoliv, kdo tě během působení kouzla viděl nebo slyšel.

Od 5. Úrovně můžeš nahradit Verbální a Pohybovou složku kouzla Surovinovou (viditelným šperkem) a můžeš ovlivnit tvory i pasivně (upoutat pozornost, vzbudit soucit ve věznitelích atp.). Od 11. Úrovně se Trvání prodlouží až na deset minut – následná Nevýhoda ale přetrvá stejně dlouho. Od 17. Úrovně není efekt kouzla následován Nevýhodou (tvorové si stále uvědomí, že šlo o kouzlo).

Druid, Klerik Vymítací trik

Neuvěřitelný půvab

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel

 • components V, P
 • duration Soustředění, až 1 minuta

Pokryje tě iluze sebe sama, ale mnohem půvabnější a působivější. Během Trvání kouzla získáš ke všem Ověřením charismatu vůči tvorům, kteří tě vidí nebo slyší, Bonus rovný tvému Zdatnostnímu bonusu. Po skončení kouzla všichni pochopí, že se jednalo o iluzi a máš po dobu jedné minuty Nevýhodu na všechna Ověření charismatu vůči komukoliv, kdo tě během působení kouzla viděl nebo slyšel.

Od 5. Úrovně můžeš nahradit Verbální a Pohybovou složku kouzla Surovinovou (viditelným šperkem) a můžeš ovlivnit tvory i pasivně (upoutat pozornost, vzbudit soucit ve věznitelích atp.). Od 11. Úrovně se Trvání prodlouží až na deset minut – následná Nevýhoda ale přetrvá stejně dlouho. Od 17. Úrovně není efekt kouzla následován Nevýhodou (tvorové si stále uvědomí, že šlo o kouzlo).

Druid, Klerik Iluzorní trik

Mrazivý paprsek

 • casting time 1 Akce
 • range 12 sáhů

 • components V, P
 • duration ihned

(Čaroděj, Kouzelník) Směrem k tvorovi v Dosahu vyšlehne ledově studený paprsek modrobílého světla. Hoď si na Útok na dálku kouzlem proti Cíli. Při Zásahu Cíl utrpí Chladný zásah za 1k8 Bodů výdrže a jeho Rychlost se do začátku tvého příštího Tahu sníží o dva sáhy.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k8, když dosáhneš 5. Úrovně (2k8), 11. Úrovně (3k8) a 17. Úrovně (4k8).

Čaroděj, Kouzelník Zaklínací trik

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Mentální úder

 • casting time 1 Akce
 • range 12 sáhů

 • components P
 • duration ihned

Upřeš svůj pohled a pozornost na jednoho tvora, kterého vidíš v Dosahu a udeříš svou myslí do jeho. Cíl musí uspět v Záchranném hodu na Inteligenci, jinak utrpí Psychický zásah za 1k6 Bodů výdrže. Pokud je Cíl kýmkoliv Vystrašený nebo Zmámený, Zásah se zvýší na 1k10.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o jednu kostku, když dosáhneš 5. Úrovně (2k6 nebo 2k10), 11. Úrovně (3k6 nebo 3k10) a 17. Úrovně (4k6 nebo 4k10).

Čaroděj, Kouzelník Očarovací trik

Mágova ruka

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P
 • duration 1 minuta

V bodě, který zvolíš v Dosahu kouzla, se objeví přízračná levitující ruka. Vydrží po dobu Trvání kouzla nebo dokud ji svou Akcí nezrušíš. Ruka zmizí, pokud se ocitne dál než šest sáhů od tebe, nebo když toto kouzlo Sešleš znovu.

Ruku můžeš ovládat použitím své Akce. Můžeš ji použít k manipulaci s předmětem, k otevření odemčených dveří či nádoby, k vytažení či uložení předmětu z nebo do otevřené nádoby, nebo k vylití obsahu Flakónku. Pokaždé, když ruku použiješ, s ní také můžeš pohnout až o šest sáhů.

Ruka nemůže útočit ani aktivovat Kouzelné předměty a neunese víc než pět kilogramů (deset liber). Od 5. Úrovně můžeš ignorovat Verbální složku kouzla. Můžeš vyvolat i zcela hmotnou ruku, což nemá žádné další efekty. Od 11. Úrovně se Dosah kouzla zvýší na dvanáct sáhů. Ruka navíc může vypadat libovolným způsobem – např. jako pařát nebo železná rukavice. Od 17. Úrovně rukou uzvedneš až deset kilogramů (dvacet liber) a můžeš ji učinit až dvakrát větší než obvykle.

Čaroděj, Kouzelník Vyvolávací trik

Kyselinová koule

 • casting time 1 Akce
 • range 12 sáhů

 • components V, P
 • duration ihned

Mrštíš bublinou kyseliny. Zvol až dva tvory v Dosahu kouzla, kteří jsou navzájem do jednoho sáhu od sebe. Každý Cíl musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost, jinak utrpí Zásah kyselinou za 1k6 Bodů výdrže.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k6, když dosáhneš 5. Úrovně (2k6), 11. Úrovně (3k6) a 17. Úrovně (4k6).

Čaroděj, Kouzelník Vyvolávací trik

Kejkle [1/2]

 • casting time 1 Akce
 • range 2 sáhy

 • components V, P
 • duration až 1 hodina

Toto kouzlo vytvoří drobné magické efekty a je používáno studenty magie k procvičování. V rámci Dosahu kouzla vytvoříš jeden z následujících efektů: Vytvoříš okamžitý, neškodný smyslový účinek, například prskavku, závan větru, slabé hudební tóny nebo zvláštní vůni. Ihned zapálíš nebo uhasíš svíčku, pochodeň nebo malý táborový oheň. Ihned vyčistíš nebo ušpiníš předmět o objemu Krychle o hraně 30 cm (jedna stopa).
Na jednu hodinu ochladíš nebo ohřeješ neživý materiál o objemu Krychle o hraně 30 cm (jedna stopa). Na jednu hodinu vytvoříš na předmětu či povrchu barvu, malou značku nebo symbol.
Vytvoříš nemagickou cetku nebo iluzorní obraz, který se ti vejde do ruky a který vydrží do konce tvého příštího Tahu.Pokud toto kouzlo Sešleš několikrát, můžeš mít až tři jeho efekty současně. Každý efekt můžeš zrušit pomocí Akce.
Od 5. Úrovně dokážeš udržet až pět efektů naráz. Navíc můžeš usušit jednu mokrou věc nebo tvora v Dosahu kouzla. Od 11. Úrovně se Dosah kouzla zvýší na šest sáhů a můžeš naráz zapálit nebo uhasit libovolný počet svíček, pochodní nebo malých ohňů v

Čaroděj, Kouzelník Transmutační trik

Kejkle [2/2]

 • casting time 1 Akce
 • range 2 sáhy

 • components V, P
 • duration až 1 hodina

Dosahu. Od 17. Úrovně můžeš vyčistit nebo zašpinit jakoukoliv neživou věc, která se vejde do Krychle o hraně jeden sáh. Můžeš také vytvořit nějakou nemagickou cetku, která se vejde do Krychle o hraně 30 cm (jedna stopa). Všechny efekty, které nejsou okamžité, vydrží až osm hodin.

Čaroděj, Kouzelník Transmutační trik

Jedovatá sprška

 • casting time 1 Akce
 • range 2 sáhy

 • components V, P
 • duration ihned

Natáhneš ruku směrem k tvorovi, kterého vidíš v Dosahu kouzla, a vypustíš z dlaně oblak zhoubného plynu. Tvor musí uspět v Záchranném hodu na Odolnost, jinak utrpí Jedový zásah za 1k12 Bodů výdrže.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k12, když dosáhneš 5. Úrovně (2k12), 11. Úrovně (3k12) a 17. Úrovně (4k12).

Čaroděj, Kouzelník Vyvolávací trik

Hlas bouře

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel (Kužel 2 sáhy)

 • components V
 • duration ihned

Vydáš ze sebe zvolání nebo výkřik, který má v sobě sílu bouře a dá ji pocítit tvorům poblíž. Každý tvor v Kuželu o velikosti dva sáhy musí uspět v Záchranném hodu na Odolnost, jinak utrpí Hromový zásah za 1k6 Bodů výdrže a stane se do konce svého příštího Tahu Ohlušeným.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k6, když dosáhneš 5. Úrovně (2k6), 11. Úrovně (3k6) a 17. Úrovně (4k6).

Čaroděj, Druid Zaklínací trik

Hadí uštknutí

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P, S
 • duration ihned

(Zub z jedovatého hada) Na tvé ruce se objeví přízračný had, který zaútočí na tebou vybraného tvora v Dosahu kouzla. Hoď si na Útok na blízko kouzlem. Při Zásahu Cíl utrpí Bodný zásah za 1k4 Bodů výdrže a Jedový zásah za 1k4 Bodů výdrže.

Oba Zásahy se zvýší o 1k4 na 5. Úrovni (2k4 + 2k4), 11. Úrovni (3k4 + 3k4) a na 17. Úrovni (4k4 + 4k4).

Čaroděj, Druid Vyvolávací trik

Druidství [1/2]

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P
 • duration ihned

Prosbou šeptanou k duchům přírody vytvoříš v Dosahu jeden z následujících efektů: Vytvoříš drobný, neškodný smyslový efekt, který předpoví počasí ve tvé oblasti na následujících 24 hodin. Účinek se může projevit jako zlatá koule pro jasnou oblohu, mrak pro déšť, padající sněhové vločky pro sněžení a tak dále. Tento účinek vydrží jedno Kolo. Necháš vmžiku rozkvést květinu, otevřít semínko nebo vyrašit poupě. Vytvoříš okamžitý, neškodný smyslový účinek, například padající listí, závan větru, zvuk malého zvířete nebo slabý zápach tchoře. Účinek se musí vejít do Krychle o hraně jeden sáh. Ihned zapálíš nebo uhasíš svíčku, pochodeň nebo malý táborový oheň. Od 5. Úrovně můžeš navíc způsobit jeden z následujících efektů: Vytvoříš bariéru proti počasí s poloměrem dva sáhy a středem v tobě, která se pohybuje spolu s tebou. Bariéra vydrží deset minut, během kterých tě chrání před nemagickým deštěm, sněhem a větrem. Můžeš utlumit světlo svíčky, pochodně nebo malého ohně, aby dosvítilo jen do poloviční vzdálenosti. Vyvoláš silný smyslový efekt, jako je zařvání tygra,

Druid Transmutační trik

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Druidství [2/2]

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P
 • duration ihned

úder hromu nebo vůně kouře. Efekt se musí vejít do Krychle o hraně dva sáhy. Dotkneš se bytosti a ihned odstraníš z jejího těla a oblečení všechen nepřirozený zápach. Od 11. Úrovně můžeš zapálit nebo uhasit všechny svíčky, pochodně nebo malé ohně v Dosahu kouzla. Když necháš rozkvést květinu, otevřít semínko nebo vyrašit poupě, dokážeš to udělat u všech rostlin v Dosahu kouzla. Efekt dokážeš také obrátit a nechat květ odkvést, semeno učinit neplodným nebo nechat uvadnout listy. Od 17. Úrovně, když vytvoříš bariéru proti počasí, můžeš uvnitř ní ovlivnit i teplotu a vlhkost vzduchu a ochránit tak tvory uvnitř před přirozeným nepohodlím

Druid Transmutační trik

Drobná iluze

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components P, S
 • duration 1 minuta

(kousek ovčího rouna) V rámci RNG vytvoříš buď zvuk, nebo obraz předmětu, který vydrží po dobu jeho Trvání. Iluze skončí, i pokud ji zrušíš jako Akci nebo Sešleš kouzlo znovu. Pokud vytvoříš zvuk, jeho hlasitost může být v rozmezí od šepotu po křik. Může to být tvůj hlas, cizí hlas, řev lva, bubnování nebo jakýkoliv jiný zvuk, který si zvolíš. Zvuk zní po celou dobu Trvání nebo můžeš udělat samostatné zvuky, které zazní v různé časy před skončením Kouzla. Pokud vytvoříš obraz předmětu – například židli, zablácené stopy nebo truhličku – , nesmí být větší než Krychle o hraně jednoho sáhu. Obraz nemůže vytvářet zvuk, světlo, pach ani žádný jiný smyslový vjem. Fyzická interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím věci prochází. Pokud tvor použije svou Akci k pozornému prohlédnutí obrazu, dokáže úspěšným hodem na Inteligenci (Pátrání) proti tvému SO Záchrany kouzla určit, že jde o iluzi. Pokud ji odhalí, iluze se pro něj stane mdlou. Od 5. Úrovně se Dosah zvýší na dvanáct sáhů. Od 11. Úrovně můžeš při Seslání efekt až o jednu minutu odložit a ten poté trvá další až jednu minutu. Od 17. Úrovně můžeš vytvořit obraz tekutiny nebo kakofonii různých zvuků, které nejsou hlasitější než křik.

Druid Iluzorní trik

Divotvorství

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components V
 • duration 1 min

V rámci Dosahu kouzla předvedeš jako znamení nadpřirozené moci drobný zázrak. Vytvoříš jeden z následujících magických efektů: Na jednu minutu zesílíš svůj hlas až na trojnásobek. Na jednu minutu způsobíš třepotání plamenů, zvýšíš jejich jas, utlumíš je, nebo změníš jejich barvu. Na jednu minutu způsobíš slabé, neškodné otřesy země. Způsobíš náhlý zvuk, vycházející z bodu, který zvolíš v Dosahu. Například zahřmění, zakrákání havrana nebo zlověstný šepot.
Způsobíš, že se neuzamčené dveře či okno náhle rozletí dokořán, nebo naopak zabouchnou.
Na jednu minutu změníš vzhled svých očí.
Pokud toto kouzlo Sešleš vícekrát, můžeš mít aktivní až tři minutové efekty najednou a každý z nich můžeš zrušit jako Akci. Od 5. Úrovně můžeš na jednu minutu nechat znít svůj hlas andělsky nebo démonicky a učinit ho až čtyřikrát silnějším. Od 11. Úrovně můžeš udržet až čtyři různé efekty tohoto kouzla naráz. Způsobené otřesy jsou cítit na budovách (ale neponičí je) a můžeš otevřít všechny nezamčené a nezajištěné dveře a okna v Dosahu kouzla. Od 17. Úrovně můžou všechny efekty trvat až hodinu. Otřesy navíc každé Kolo způsobí Zásah za 1 Bod výdrže všem věcem, které nikdo nedrží ani nenese.

Klerik Transmutační trik

Drtivé úponky

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P
 • duration Ihned

Ze tvé ruky vyroste popínavá réva, která začne škrtit vše, čeho se dotkne. Hoď si na Útok na blízko kouzlem. Při úspěchu Cíl utrpí Drtivý zásah za 1k6 Bodů výdrže. Jako Bonusovou akci pak můžeš Cíl posunout o jeden sáh libovolným směrem.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k6 a možný posun se zvýší o jeden sáh na 5. Úrovni (2k6 a dva sáhy), 11. Úrovni (3k6 a tři sáhy) a 17. Úrovni (4k6 a čtyři sáhy).

Druid Transmutační trik

Dotek smrti

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration 1 Kolo

Na místě tvora v Dosahu kouzla vytvoříš přízračnou, kostlivou ruku. Hoď si na Útok na dálku kouzlem proti tvorovi, kterého chceš napadnout hrobovým chladem. Při Zásahu Cíl utrpí Nekrotický zásah za 1k8 Bodů výdrže a do začátku tvého příštího Tahu si Body výdrže nemůže obnovit. Do té doby ruka přilne k Cíli.

Pokud zasáhneš Nemrtvý Cíl, má navíc proti tobě Nevýhodu k hodům na Útok až do konce tvého příštího Tahu.

Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k8, když dosáhneš 5. Úrovně (2k8), 11. Úrovně (3k8) a 17. Úrovně (4k8).

Druid Nekromantský trik

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0