Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

POWSTRZYMANIE MIERCI

 • casting time 1 akcja
 • range Dotyk

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Posiadajc wity Amulet Tyra, znasz ponisz sztuczk.
Dotykasz ywej istoty majcej 0 PW i j stabilizujesz. Zaklcie nie dziaa na konstrukty i nieumarych.

Przedmiot (Amulet) Wywoywanie, sztuczka

PIEKIELNA REPRYMENDA

 • casting time 1 reakcja podejmowana w odpowiedzi na obraenia otrzymane od istoty widzianej w obrbie 18 metrw
 • range 18 metrw

 • components W, S
 • duration Natychmiastowy

Diabelska spucizna.Kiedy osigasz 3. poziom, moesz rzuci raz ponisze zaklcie jako czar 2. krgu i odzyskujesz t zdolno po ukoczeniu dugiego odpoczynku.
Pokazujesz palcem istot, ktra ci zrania i natychmiast spowijaj j ognie piekielne. Musi wykona rzut obronny na Zrczno. W przypadku niepowodzenia otrzymuje 2k10 obrae do ognia. Udany rzut zmniejsza obraenia o poow.

Na wyszych krgach. Jeli rzucasz ten czar,
wykorzystujc komrk co najmniej 2. krgu, za kady krg powyej 1. zwikszasz zadawane obraenia o 1k10.

Cecha rasowa Wywoywanie, 1. krg

TAUMATURGIA

 • casting time 1 akcja
 • range 9 metrw

 • components W
 • duration Do 1 minuty

Diabelska spucizna.Znasz ponisz sztuczk.
W zasigu czaru tworzysz jeden z magicznych efektw:
*Na 1 minut twj gos ulega trzykrotnemu wzmocnieniu.
*Przez 1 minut pomienie migocz/rozjaniaj
si/przygasaj/zmieniaj kolor.
*Podoe niegronie dry przez 1 minut.
*Z wybranego miejsca w zasigu czaru, dobiega krtki dwik, np.: grzmot pioruna, krakanie kruka, upiorne szepty.
*Zatrzaskuj si lub otwieraj na ocie nie zamknite na klucz drzwi lub okno.
*Na 1 minut zmienia si wygld twoich oczu.

Jeli rzucisz sztuczk wielokrotnie, aktywne mog by jednoczenie najwyej 3 jednominutowe efekty. Kady z nich moesz zakoczy w ramach swojej akcji.

Cecha rasowa Przemiany, sztuczka

0 0
2 2
0 0