Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

nice

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

bard, arty

WIADOMOŚĆ

 • casting time 1 akcja
 • range 36m

 • components 0
 • duration 1 runda

Wskazujesz palcem istotę w zasięgu czaru i szepczesz wiadomość. Adresat (i tylko on) słyszy tę wiadomość i może na nią odpowiedzieć szeptem, który usłyszysz tylko ty.
Możesz rzucić to zaklęcie przez stale obiekty, jeśli znasz adresata i wiesz, że znajduje się po drugiej stronie przeszkody. Zaklęcie zostaje zablokowane, jeśli na jego drodze znajduje się strefa magicznej ciszy, 30 centymetrów kamienia, 2,5 centymetra metalu, cienka warstwa ołowiu lub 90 centymetrów drewna. Wiadomość nie musi jednak podążać po prostej, może omijać przeszkody i korzystać z otwartych przejść.

Bard Sztuczka

POMNIEJSZA ILUZJA

 • casting time 1 akcja
 • range 9m

 • components 0
 • duration 1 minuta

Tworzysz w zasięgu czaru dźwiękową lub wizualną iluzję obiektu.
Dźwięk, który tworzysz, może mieć zakres głośności od szeptu do krzyku. Może to być twój głos, głos kogoś innego, ryk lwa, bicie bębnów czy jakikolwiek inny dźwięk zgodny z twoim życzeniem. Efekt trwa nieprzerwanie z tą samą
głośnością przez cały czas trwania czaru, ale możesz także stworzyć oddzielne dźwięki pojawiające się w różnych momentach przed zakończeniem zaklęcia.
Jeżeli tworzysz obraz obiektu (na przykład krzesła, śladów z biota albo niewielkiego kufra), to musi on mieścić się w sześcianie o boku 1,5 metra. Obraz ten nie może emitować dźwięku ani światła, wydzielać zapachu czy tworzyć efektów sensorycznych. Fizyczna interakcja z obrazem zdemaskuje iluzję, gdyż jest ona niematerialna.
Kiedy jakaś istota poświęci swoją akcję na zbadanie stworzonego dźwięku lub obrazu, może wykryć iluzję po udanym teście Inteligencji (Śledztwo) o ST rzutu obronnego przeciw twoim czarom. Jeżeli ktoś rozpozna iluzję, to staje się ona dla niego ledwie dostrzegalna.

Bard Sztuczka

Kuglarstwo

 • casting time 1 akcja
 • range 3m

 • components 0
 • duration Do godziny

Wywołujesz w zasięgu jeden z poniższych magicznych efektów.

- Tworzysz natychmiastowy, nieszkodliwy efekt sensoryczny, taki jak: deszcz iskier, podmuch wiatru, cicha muzyka lub dziwaczny zapach.
- Natychmiast gasisz lub zapalasz świecę, pochodnię lub małe ognisko.
- Natychmiast oczyszczasz lub brudzisz obiekt o objętości nie większej niż 27 litrów.
- Na godzinę schładzasz, podgrzewasz lub nadajesz smak nieożywionej materii o objętości nie większej niż 27 litrów.
- Sprawiasz, że na obiekcie lub powierzchni na godzinę pojawia się określony kolor, niewielki znak lub symbol.
- Tworzysz niemagiczną błyskotkę lub iluzoryczny obraz, które mieszczą się w twojej dłoni i trwają do końca twojej następnej tury.

Jeśli rzucisz to zaklęcie wiele razy, możesz jednocześnie utrzymać do trzech spośród nienatychmiastowych efektów, a w ramach akcji możesz odwołać pojedynczy efekt.

Bard Sztuczki

Zjadliwe szyderstwo

 • casting time 1 akcja
 • range 9m

 • components 0
 • duration Natychmiast

Wyrzucasz z siebie litanię obelg przeplecionych subtelną magią uroków i wysyłasz ją w stronę istoty, którą widzisz w zasięgu czaru. Jeżeli cel cię słyszy (choć nie musi cię rozumieć), musi wykonać rzut obronny na Mądrość.

W przypadku niepowodzenia otrzymuje 1k4 obrażeń
psychicznych i ma utrudnienie w następnym teście ataku wykonanym przed końcem swojej następnej tury.

Obrażenia z tego zaklęcia zwiększają się o lk4, gdy osiągniesz 5. poziom (do 2k4), 11. poziom (do 3k4) i 17. poziom (do 4k4).

Bard Sztuczka

Magiczna dłoń

 • casting time 1 akcja
 • range 9m

 • components 0
 • duration 1 minuta

Widmowa, latająca dłoń pojawia się w punkcie który wybierzesz w zasięgu. Dłoń znika gdy oddali się od ciebie o 9m lub po minucie albo gdy w ramach akcji sama zadecydujesz by znikła.

Możesz użyć akcji by ją kontrolować. Gdy tak zrobisz możesz ją przemieścić o 9m. Może być użyta dokładnie w ten sam sposób jak twoja dłoń.

Dłoń nie może używać magicznych przedmiotów ani podnieść rzeczy ważącej więcej niż 5kg.

Bard Sztuczka

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0