Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Dotek smrti

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration 1 Kolo

•Na místě tvora v Dosahu kouzla vytvoříš přízračnou, kostlivou ruku🦴. Hoď si na Útok na dálku kouzlem proti tvorovi, kterého chceš napadnout hrobovým chladem. Při Zásahu Cíl utrpí Nekrotický zásah za 1k8 Bodů výdrže a do začátku tvého příštího Tahu si Body výdrže nemůže obnovit. Do té doby ruka přilne k Cíli.

•Pokud zasáhneš Nemrtvý Cíl, má navíc proti tobě Nevýhodu k hodům na Útok až do konce tvého příštího Tahu.

▲Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k8, když dosáhneš

5. Lvl. (2k8),

11. Lvl. (3k8) a

17. Lvl. (4k8).

Warlock Nekromantský trik

Dotek smrti

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration 1 Kolo

•Na místě tvora v Dosahu kouzla vytvoříš přízračnou, kostlivou ruku🦴. Hoď si na Útok na dálku kouzlem proti tvorovi, kterého chceš napadnout hrobovým chladem. Při Zásahu Cíl utrpí Nekrotický zásah za 1k8 Bodů výdrže a do začátku tvého příštího Tahu si Body výdrže nemůže obnovit. Do té doby ruka přilne k Cíli.

•Pokud zasáhneš Nemrtvý Cíl, má navíc proti tobě Nevýhodu k hodům na Útok až do konce tvého příštího Tahu.

▲Zásah tohoto kouzla se zvýší o 1k8, když dosáhneš

5. Lvl. (2k8),

11. Lvl. (3k8) a

17. Lvl. (4k8).

Warlock Nekromantský trik

Tajemný výšleh

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration Ihned

•K tvorovi v Dosahu kouzla vyšlehne paprsek jiskřící energie. Hoď si proti Cíli na Útok na dálku kouzlem.

•Při Zásahu utrpí Silový zásah za 1k10 Bodů výdrže.

▲Kouzlo vytvoří víc než 1 paprsek, když dosáhneš vyššího Lvl.:

Na 5. Lvl. 2 paprsky.

Na 11. Lvl. 3 paprsky.

Na 17. Lvl. 4 paprsky

•Paprsky můžeš nasměrovat na stejný Cíl, nebo na různé Cíle. Za každý paprsek si hoď na Útok zvlášť.

Černokněžník Zaklínací trik

Tajemný výšleh

 • casting time 1 Akce
 • range 24 sáhů

 • components V, P
 • duration Ihned

•K tvorovi v Dosahu kouzla vyšlehne paprsek jiskřící energie. Hoď si proti Cíli na Útok na dálku kouzlem.

•Při Zásahu utrpí Silový zásah za 1k10 Bodů výdrže.

▲Kouzlo vytvoří víc než 1 paprsek, když dosáhneš vyššího Lvl.:

Na 5. Lvl. 2 paprsky.

Na 11. Lvl. 3 paprsky.

Na 17. Lvl. 4 paprsky

•Paprsky můžeš nasměrovat na stejný Cíl, nebo na různé Cíle. Za každý paprsek si hoď na Útok zvlášť.

Černokněžník Zaklínací trik

Mágova ruka

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components V, P
 • duration 1 minuta

•V bodě, který zvolíš v Dosahu kouzla, se objeví přízračná levitující ruka 👋. Vydrží po dobu Trvání kouzla nebo dokud ji svou Akcí nezrušíš. Ruka zmizí, pokud se ocitne dál než 6 sáhů od tebe, nebo když toto kouzlo Sešleš znovu.

•Ruku můžeš ovládat použitím své Akce. Můžeš ji použít k manipulaci s předmětem, k otevření odemčených dveří či nádoby, k vytažení či uložení předmětu z nebo do otevřené nádoby, nebo k vylití obsahu Flakónku. Pokaždé, když ruku použiješ, s ní také můžeš pohnout až o 6 sáhů. Ruka nemůže útočit ani aktivovat Kouzelné předměty a unese max 5 kg.

Od 5. Lvl. můžeš ignorovat Verbální složku kouzla. Můžeš vyvolat i zcela hmotnou ruku, což nemá žádné další efekty.

Od 11. Lvl. se Dosah kouzla zvýší na 12 sáhů. Ruka navíc může vypadat libovolným způsobem – např. jako pařát nebo železná rukavice.

Od 17. Lvl. rukou uzvedneš až 10 kg a můžeš ji učinit až 2x větší než obvykle.

Černokněžník Vyvolávací trik

Oprava

 • casting time1 minuta
 • range dotyk

 • componentsV, P, M
 • durationIhned

2 Magnetovce

•Toto Kouzlo opraví 1 rozbitý, zlomený či roztržený předmět, kterého se dotkneš, pokud není poškození (zlom, trhlina atp.) v žádném směru větší než 30 cm. Může jít např. o roztržený článek řetězu, 2 půlky zlomeného klíče, roztržený plášť nebo prosakující měch na víno. Předmět se opraví a po dřívějším poškození nezbude žádná stopa. Toto Kouzlo dokáže fyzicky opravit rozbitý Kouzelný předmět nebo výtvor, ale nedokáže mu vrátit ztracenou magii.

▲Od 5. Lvl. může mít poškození až 1 m. Navíc můžeš pospojovat libovolný počet střepů, pokud se výsledný objekt vejde do Krychle o straně 30 cm. Můžeš také odstranit škrábance z kovu nebo spáleniny z oblečení, pokud z něj zbývají nedotčené alespoň 4/5.

Od 11. Lvl. má kouzlo Dosah3 sáhy a může opravit poškození o rozsahu až 2 sáhy. Navíc můžeš znovu poskládat střepy objektu, který se vejde do Krychle o hraně 1 sáh a zvrátit zreznutí kovových předmětů.
Od 17. Lvl. trvá Seslání pouze 1 Akci .

Černokněžník Transmutační trik

Oprava

 • casting time1 minuta
 • range dotyk

 • componentsV, P, M
 • durationIhned

2 Magnetovce

•Toto Kouzlo opraví 1 rozbitý, zlomený či roztržený předmět, kterého se dotkneš, pokud není poškození (zlom, trhlina atp.) v žádném směru větší než 30 cm. Může jít např. o roztržený článek řetězu, 2 půlky zlomeného klíče, roztržený plášť nebo prosakující měch na víno. Předmět se opraví a po dřívějším poškození nezbude žádná stopa. Toto Kouzlo dokáže fyzicky opravit rozbitý Kouzelný předmět nebo výtvor, ale nedokáže mu vrátit ztracenou magii.

▲Od 5. Lvl. může mít poškození až 1 m. Navíc můžeš pospojovat libovolný počet střepů, pokud se výsledný objekt vejde do Krychle o straně 30 cm. Můžeš také odstranit škrábance z kovu nebo spáleniny z oblečení, pokud z něj zbývají nedotčené alespoň 4/5.

Od 11. Lvl. má kouzlo Dosah3 sáhy a může opravit poškození o rozsahu až 2 sáhy. Navíc můžeš znovu poskládat střepy objektu, který se vejde do Krychle o hraně 1 sáh a zvrátit zreznutí kovových předmětů.
Od 17. Lvl. trvá Seslání pouze 1 Akci .

Černokněžník Transmutační trik

Ušetři umírajícího

 • casting time 1 Akce
 • range dotyk

 • components V, P
 • duration ihned

•Dotkneš se živého tvora, který má 0 Bodů výdrže. Tvor se Stabilizuje.

•Toto kouzlo nepůsobí na Nemrtvé a Výtvory.

Od. 5. Lvl. můžeš ignorovat Pohybové složky kouzla.

▲Od 11. Lvl., pokud tvor Stabilizovaný tímto kouzlem neobdrží 1 hodinu žádný další Zásah, probere se s 1 Bodem výdrže.

Od 17. Lvl. můžeš tímto kouzlem ovlivnit i 1 další Cíl, který není od prvního Cíle dále než 2 sáhy. Navíc se tvor Stabilizovaný tímto kouzlem, který neobdrží další Zásah, probere s 1 Bodem výdrže už po 1 minutě.

Klerik Nekromantský trik

Ušetři umírajícího

 • casting time 1 Akce
 • range dotyk

 • components V, P
 • duration ihned

•Dotkneš se živého tvora, který má 0 Bodů výdrže. Tvor se Stabilizuje.

•Toto kouzlo nepůsobí na Nemrtvé a Výtvory.

Od. 5. Lvl. můžeš ignorovat Pohybové složky kouzla.

▲Od 11. Lvl., pokud tvor Stabilizovaný tímto kouzlem neobdrží 1 hodinu žádný další Zásah, probere se s 1 Bodem výdrže.

Od 17. Lvl. můžeš tímto kouzlem ovlivnit i 1 další Cíl, který není od prvního Cíle dále než 2 sáhy. Navíc se tvor Stabilizovaný tímto kouzlem, který neobdrží další Zásah, probere s 1 Bodem výdrže už po 1 minutě.

Klerik Nekromantský trik

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Drobná iluze [1/2]

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components P, M
 • duration 1 minuta

kousek ovčího rouna

•V rámci Dosahu vytvoříš buď zvuk, nebo obraz předmětu, který vydrží po dobu jeho Trvání. Iluze skončí, i pokud ji zrušíš jako Akci nebo Sešleš kouzlo znovu.

🗣Pokud vytvoříš zvuk, jeho hlasitost může být v rozmezí od šepotu po křik. Může to být tvůj hlas, cizí hlas, řev lva, bubnování nebo jakýkoliv jiný zvuk, který si zvolíš. Zvuk zní po celou dobu Trvání nebo můžeš udělat samostatné zvuky, které zazní v různé časy před skončením Kouzla.

🖼️Pokud vytvoříš obraz předmětu – například židli, zablácené stopy nebo truhličku – , nesmí být větší než Krychle o hraně 1 sáhu. Obraz nemůže vytvářet zvuk, světlo, pach ani žádný jiný smyslový vjem. Fyzická interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím věci prochází.

Klerik Iluzorní trik

Drobná iluze [2/2]

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components P, M
 • duration 1 minuta

kousek ovčího rouna

•Pokud tvor použije svou Akci k pozornému prohlédnutí obrazu, dokáže úspěšným hodem na Inteligenci (Pátrání) proti tvému SO Záchrany kouzla určit, že jde o iluzi. Pokud ji odhalí, iluze se pro něj stane mdlou.

Od 5. Lvl. se Dosah zvýší na 12 sáhů.

Od 11. Lvl. můžeš při Seslání efekt až o 1 minutu odložit a ten poté trvá další až 1minutu.

Od 17. Lvl. můžeš vytvořit obraz tekutiny nebo kakofonii různých zvuků, které nejsou hlasitější než křik.

Klerik Iluzorní trik

Černý jed

 • casting time 1 Akce
 • range 6 sáhů

 • components P, M
 • duration Soustředění, až 1 minuta

Černý inkoust

•Vyvoláš šipku černé barvy, kterou vystřelíš na Cíl. Hoď si proti Cíli Útok na dálku kouzlem. Při úspěchu způsobíš Jedový zásah za 2k6 Bodů výdrže.

•Dokud se zasažený tvor nachází po dobu Trvání kouzla v jeho Dosahu, můžeš jako Akci rozšířit v tvorovi Jed, a donutit ho tak k Záchrannému hodu na Odolnost. Při neúspěchu utrpí Jedový zásah za 1k6 Bodů výdrže a stane se do začátku tvého příštího Tahu Otráveným, při úspěchu za polovinu a k Otrávení nedojde. Pokud toto Kouzlo tvora usmrtí, barva jeho krve se změní na černou. Krev má pak hořkou chuť.

▲Pokud Sešleš toto Kouzlo s použitím Pozice 2 či vyššího Stupně, Zásah se zvýší o 2k6 Bodů výdrže za každý Stupeň nad 1.

Klerik Nekromancie 1. Stupně

Hořící ruce

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel (Kužel 3 sáhy)

 • components V, P
 • duration ihned

•Podržíš ruce tak, že se palce vzájemně dotýkají a ostatní prsty máš roztažené od sebe. Z konečků roztažených prstů ti vystřelí tenký pás plamenů. Každý tvor v Kuželu o velikosti 3 sáhy musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost, jinak utrpí Ohnivý zásah za 3k6 Bodů výdrže, při úspěchu za polovinu.

•Oheň zapaluje hořlavé předměty v oblasti, které nikdo nedrží ani nenese.

▲Pokud Sešleš toto Kouzlo s použitím Pozice 2. či vyššího Stupně, Zásah se zvýší o 1k6 Bodů výdrže za každý Stupeň nad 1.

Čaroděj, Kouzelník Zaklínání 1. Stupně

Pekelné pokárání

 • casting time 1 Reakce na tvora v Dosahu kouzla, kterého vidíš a který tě právě úspěšně Zasáhl
 • range 12 sáhů

 • components V, P
 • duration ihned

•Zahrozíš prstem a tvora, který tě Zasáhl, okamžitě obklopí pekelné plameny. Cíl musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost, jinak utrpí Ohnivý zásah za 2k10 Bodů výdrže, při úspěchu za polovinu.

▲Pokud Sešleš toto Kouzlo s použitím Pozice 2. či vyššího Stupně, Zásah se zvýší o 1k10 Bodů výdrže za každý Stupeň nad 1.

Černokněžník Zaklínání 1. Stupně

Pohled smrti

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel

 • components V, P, M
 • duration Soustředění, až 8 hodin

Oko z Nemrtvého

•Tvé oči se naplní smrtí, kterou můžou vyzářit na oběť. Jako Bonusovou Akci můžeš jako Cíl zvolit 1 tvora do 12 sáhů, který musí uspět v Záchranném hodu na Moudrost, jinak utrpí Nekrotický zásah za 1k4 Bodů výdrže, při úspěchu za polovinu. Nemrtví a Výtvory uspějí automaticky.

▲Pokud Sešleš toto Kouzlo s použitím Pozice 2. či vyššího Stupně, Zásah se zvýší o 1k4 Bodů výdrže za každý Stupeň nad 1.

Černokněžník Nekromancie 1. Stupně

Porozumění jazykům

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel

 • components V, P, M
 • duration 1 hodina

Trocha sazí a soli

•Po dobu Trvání kouzla rozumíš doslovnému významu mluveného jazyka, který slyšíš.

•Porozumíš také psanému jazyku, který vidíš, ale musíš se dotýkat povrchu, na kterém jsou slova napsaná. Během 1 minuty přečteš 1 stranu textu.

•Toto Kouzlo nerozšifruje tajné textové zprávy ani znak, například magickou runu, který není součástí psaného jazyka.

Černokněžník Věštění 1. Stupně (Rituál)

Řetězy upoutání [1/2]

 • casting time 1 Akce
 • range 16 sáhů

 • components V, P, M
 • duration Soustředění, až 10 minut

Kus řetězu, který je Kouzlem spotřebován

•Přivoláš dřívější moc řetězů, které kdysi poutaly mocná a tajemná stvoření. Hoď si na Útok na dálku kouzlem proti tvorovi. Při Zásahu si hodíš 1k4 a podle toho určíš, jaký druh řetězu přivoláš:
1 Řetězy prázdnoty. Přivoláš řetězy, které kdysi poutaly zapomenuté tvory v mrazivých hlubinách či vnější prázdnotě. Na začátku svého Tahu utrpí Cíl Chladný zásah za 1k6 Bodů výdrže a jeho Rychlost se sníží na 1/2 (zaokr. ↓).

2 Řetězy utrpení. Přivoláš řetězy, jejichž ostny dříve znehybňovaly krutou bolestí. Na začátku svého Tahu utrpí Cíl Bodný zásah za 1k6 Bodů výdrže a má Nevýhodu na Záchr. hod na Sílu.

3 Řetězy zmaru. Přivoláš řetězy, které svou sílu sály z bytostí, které poutaly. Na začátku svého Tahu utrpí Cíl Nekrotický zásah za 1k6 Bodů výdrže a všichni tvorové do 1 sáhu od něj utrpí poloviční Nekrotický zásah.

Černokněžník Vyvolávání 1. Stupně

Řetězy upoutání [2/2]

 • casting time 1 Akce
 • range 16 sáhů

 • components V, P, M
 • duration Soustředění, až 10 minut

Kus řetězu, který je Kouzlem spotřebován

4 Řetězy omráčení. Přivoláš řetězy, které kdysi paralyzovaly svým hromovým řinčením. Na začátku svého Tahu utrpí Cíl Hromový zásah za 1k6 Bodů výdrže a až do začátku svého dalšího Tahu ztratí možnost provádět Reakce.

•Tvor může použít Akci k pokusu o shození řetězu Záchr. hodem na Obratnost proti tvému SO Záchrany kouzel. Pokud tvorovi klesnou Body výdrže na 0 nebo když řetězy shodí, můžeš použít svou Akci a zaútočit řetězem znovu (na původní nebo na nový Cíl).

▲Pokud Sešleš toto Kouzlo s použitím Pozice 2. či vyššího Stupně, vyvoláš 1 další řetěz za každý Stupeň nad 1. Na 1 Cíl může naráz působit pouze 1 řetěz. V rámci své Akce můžeš na nové Cíle poslat všechny volné řetězy.

Černokněžník Vyvolávání 1. Stupně

0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Síla fénixe

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel (okruh 2 sáhy)

 • components V, P
 • duration ihned

•Když Sešleš toto Kouzlo, vzplaneš a začnou kolem tebe šlehat barevné plameny.

•Všichni tvorové do 2 sáhů od tebe musí uspět v Záchranném hodu na Obratnost, jinak utrpí Ohnivý zásah za 2k6 Bodů výdrže, při úspěchu za polovinu.

•Ty si navíc obnovíš 1 + tvůj Zdatnostní bonus Bodů výdrže.

▲Pokud Sešleš toto Kouzlo s použitím Pozice 2. či vyššího Stupně, Zásah se zvýší o 1k6 Bodů výdrže a obnovíš si o 2 Body Výdrže více za každý Stupeň nad 1.

Čaroděj, Černokněžník Zaklínání 1. Stupně

Najdi Přítelíčka[1/3]

 • casting time 1 hodina
 • range 2 sáhy

 • components V, P, M
 • duration ihned

Dřevěné uhlí, kadidlo a byliny, to vše dohromady v hodnotě 10 zl, které se při Sesílání spálí v bronzovém koši na oheň

•Do služby k tobě vstoupí Přítelíček – duch v podobě zvířete, které zvolíš (Chobotnice, Jedovatý had, Jestřáb, Ještěr, Kočka, Krab, Krkavec, Krysa, Lasička, Mořský koník, Netopýr, Pavouk, Ryba (piraňa), Sova nebo Žába (ropucha)).

•Přítelíček se objeví na volném místě v Dosahu kouzla, má statistiky zvolené podoby, ale místo Zvířete jde buď o Běsa, Nebešťana, nebo Vílu (dle tvé volby). Tvůj Přítelíček jedná nezávisle na tobě, ale vždy poslechne tvé příkazy. V boji si hází na svou vlastní Iniciativu a jedná ve svém vlastním Tahu. Nemůže Útočit, ale ostatní Akce může provádět normálně.

•Když mu klesnou Body výdrže na 0, zmizí a nezanechá po sobě žádné fyzické tělo. Znovu se objeví, až když opětovně Sešleš toto Kouzlo.

Kouzelník Vyvolávání 1. Stupně (Rituál)

Najdi Přítelíčka[2/3]

 • casting time 1 hodina
 • range 2 sáhy

 • components V, P, M
 • duration ihned

Dřevěné uhlí, kadidlo a byliny, to vše dohromady v hodnotě 10 zl, které se při Sesílání spálí v bronzovém koši na oheň

•Když se nacházíš do 20 sáhů od svého Přítelíčka, můžeš s ním telepaticky komunikovat. Navíc jako Akci můžeš až do začátku tvého příštího Tahu vidět jeho očima a slyšet jeho ušima a mít tak prospěch z jeho případných zvláštních smyslů – po tuto dobu nevnímáš svými smysly, a pokud je potřeba, počítá se, že máš Stavy Ohlušený a Oslepený.

•Jako Akci můžeš svého Přítelíčka dočasně odvolat. V takovém případě zmizí do kapesní dimenze, kde čeká na tvé přivolání (případně ho můžeš propustit navždy). Když je Přítelíček dočasně odvolaný, můžeš ho svou Akcí přivolat na volné místo do 6 sáhů od tebe.

Kouzelník Vyvolávání 1. Stupně (Rituál)

Najdi Přítelíčka[3/3]

 • casting time 1 hodina
 • range 2 sáhy

 • components V, P, M
 • duration ihned

Dřevěné uhlí, kadidlo a byliny, to vše dohromady v hodnotě 10 zl, které se při Sesílání spálí v bronzovém koši na oheň

•V jednu chvíli můžeš mít jen 1 Přítelíčka. Pokud toto Kouzlo Sešleš, když už Přítelíčka máš, nevyvoláš nového, pouze původnímu zvolíš novou podobu (viz seznam podob výše).

•Přes svého Přítelíčka můžeš Sesílat kouzla s Dosahem Dotyk. Přítelíček musí být v takovém případě do 20 sáhů od tebe a musí použít svou Reakci, když Kouzlo skrze něj Sesíláš. Pokud Kouzlo vyžaduje hod na Útok, použiješ k hodu svůj Bonus k Útoku.

Kouzelník Vyvolávání 1. Stupně (Rituál)

Zmam osobu

 • casting time 1 Akce
 • range6 sáhů

 • componentsV, P
 • duration 1 hodina

•Zvolíš Humanoida v Dosahu kouzla, kterého se pokusíš Zmámit. Cíl si musí hodit Záchranný hod na Moudrost.

•Pokud s ním ty nebo tví společníci bojujete, má k Záchrannému hodu Výhodu.

•Pokud tvor neuspěje, Zmámíš ho, dokud Kouzlo neskončí nebo dokud mu ty či tví společníci neublížíte nebo mu nezpůsobíte úspěšný Zásah. Zmámený tvor na tebe pohlíží jako na dobrého známého.

▲Pokud Sešleš toto Kouzlo s použitím Pozice 2. či vyššího Stupně, můžeš ovlivnit 1 tvora navíc za každý Stupeň nad 1. Když na ně Cílíš, musí být Tvorové navzájem do 6 sáhů od sebe.

Kouzelník Očarování 1. Stupně

Určení

 • casting time 1 minuta
 • range dotyk

 • components V, P, M
 • duration ihned

Perla v hodnotě alespoň 100 zl a soví pero

•Zvol 1 předmět, kterého se musíš během Sesílání kouzla dotýkat.

•Pokud jde o Kouzelný nebo jiný, magií prodchnutý předmět, zjistíš jeho vlastnosti, jak ho používat, jestli vyžaduje pro použití Sladění, a pokud má nějaké Dávky, tak kolik.

•Zjistíš také, jestli předmět ovlivňují nějaká Kouzla a o jaká Kouzla jde.

•Pokud předmět vytvořilo nějaké Kouzlo, dozvíš se které.

•Pokud se během Sesílání nedotýkáš předmětu, ale tvora, zjistíš, jaká Kouzla na něj právě působí.

Bard, Kouzelník Věštění 1. Stupně (Rituál)

Určení

 • casting time 1 minuta
 • range dotyk

 • components V, P, M
 • duration ihned

Perla v hodnotě alespoň 100 zl a soví pero

•Zvol 1 předmět, kterého se musíš během Sesílání kouzla dotýkat.

•Pokud jde o Kouzelný nebo jiný, magií prodchnutý předmět, zjistíš jeho vlastnosti, jak ho používat, jestli vyžaduje pro použití Sladění, a pokud má nějaké Dávky, tak kolik.

•Zjistíš také, jestli předmět ovlivňují nějaká Kouzla a o jaká Kouzla jde.

•Pokud předmět vytvořilo nějaké Kouzlo, dozvíš se které.

•Pokud se během Sesílání nedotýkáš předmětu, ale tvora, zjistíš, jaká Kouzla na něj právě působí.

Bard, Kouzelník Věštění 1. Stupně (Rituál)

Najdi magii

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel

 • components V, P
 • duration Soustředění, až 10 minut

•Po dobu Trvání kouzla vnímáš do 6 sáhů od sebe přítomnost magie. Kolem jakéhokoliv viditelného tvora či předmětu, který má v sobě magii, můžeš pomocí své Akce spatřit slabou auru. Pokud magie náleží k některé ze Škol kouzel, zjistíš ke které.

•Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 30 cm kamene, 2,5 cm běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 1 m dřeva či hlíny.

Bard, Kouzelník Věštění 1. Stupně (Rituál)

Antropomancie [1/2]

 • casting time 1 minuta
 • range dotyk

 • components V, P, M
 • duration 5 Kol

Nůž na rozřezávání masa, kůže a šlach, palička na kosti

•Vytrhneš z mrtvého těla až 3 části a za pomoci temných zaříkadel je donutíš předat ti poslední vjem, který jimi prošel. Tělní části nemají vědomí a nemůžou ti úmyslně lhát, ale ani rozlišit skutečnost od iluze (tj. např. oči viděly Draka, ale pokud nebyla iluze prolomena, Drak může být pravý i jen vyvolanou iluzí). Co konkrétně zjistíš záleží na zpracované části:

👀 Oči. Spatříš poslední obraz, který viděly (např. černočerná tma, chodba plná Goblinů, apod.). Obraz je statický a pomine, jakmile mrkneš.

👂Uši. Zaslechneš poslední slovo nebo zvuk, který zesnulý slyšel, než zemřel.

❤️Srdce. Pocítíš poslední emoci, kterou zesnulý cítil v její plné intenzitě.

👐🏻Ruce. Získáš povědomí o tvaru (např. válec, krychle) a materiálu předmětu, kterého se ruce naposledy dotkly. Nevíš ale, o jaký předmět přesně šlo.

👅Jazyk. Uslyšíš poslední 3

Černokněžník, Klerik, Kouzelník Nekromancie 2. Stupně (Rituál)

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2

Antropomancie [2/2]

 • casting time 1 minuta
 • range dotyk

 • components V, P, M
 • duration 5 Kol

Nůž na rozřezávání masa, kůže a šlach, palička na kosti

slova, která zesnulý pronesl.

👃🏻Nos. Ucítíš poslední vůni či zápach, které zesnulý cítil (např. vůně levandulí nebo zápach spáleniny).

•PH může povolit věštění i z jiných částí těl, pokud to uzná za vhodné.

•Stáří mrtvoly nehraje roli, ale část těla, ze které chceš věštit, musí být zachovalá. Kouzlo zničí ty části těla, které byly použity k věštění, a tělo samotné je tvým počínáním zohaveno.

Černokněžník, Klerik, Kouzelník Nekromancie 2. Stupně (Rituál)

Spatři neviditelné

 • casting time 1 Akce
 • range Sesílatel

 • components V, P, M
 • duration 1 hodina

Kousek slídy a malá špetka stříbrného prášku

•Po dobu Trvání kouzla vidíš Neviditelné tvory a předměty, jako by byli viditelní, a vidíš do Éterické sféry.

•Éteričtí tvorové a předměty vypadají přízračně a průsvitně.

Bard, Čaroděj, Kouzelník Věštění 2. Stupně

Zrcadlový obraz

 • casting time 1 Akce
 • range Sesilatel

 • components V, P
 • duration 1 minuta

•Ve tvé blízkosti se objeví 3 tvé iluzorní kopie. Dokud Kouzlo neskončí, kopie se pohybují spolu s tebou, napodobují tvé Akce a přesouvají svou pozici, takže není možné vysledovat, která postava je skutečná. Pomocí své Akce můžeš iluzorní kopie zrušit.

•Pokaždé, když se během Trvání kouzla staneš Cílem Útoku, hoď k20 a urči, jestli Útok místo tebe nezamíří na 1 z tvých kopií.

• Pokud máš 3 kopie, trefí Útok kopii při hodu 6 a více, při 2 kopiích při hodu 8 a více a s 1 kopií při hodu 11 a více.

• Kopie má OČ rovné 10 + tvá Oprava obratnosti. Pokud Útok zasáhne kopii, kopie se zničí. Kopii lze zničit pouze Útokem, který míří přímo na tebe a který ji zasáhne, jinak ignoruje všechny ostatní Zásahy a efekty. Kouzlo skončí, když jsou všechny 3 kopie zničeny.

•Toto Kouzlo nepůsobí na tvora, který nevidí nebo se spoléhá na jiné smysly než zrak, např. Mimozrakové vnímání, nebo pokud vidí skrz iluze, například s Pravdivým viděním.

Čaroděj, Černokněžník, Kouzelník Iluze 2. Stupně

2 2
2 2
2 2