Party level: toChange class color:
Back to default color


Show pictures:Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon


Contacts:
if you have any ideas, email me

if you want to help me, you can donate :3

Share your spellbook:
In Tobolar we trust!
Last monsters:
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3

Sklivec

Sklivec Medium Monstrosity, Chaotic Evil 3 800 xp

  • Armor class 13
  • Hit points 45
  • Speed 35ft
  • STR 14 (+2)
  • DEX 16 (+3)
  • CON 13 (+1)
  • INT 10 (0)
  • WIS 12 (+1)
  • CHA 8 (-1)

Damage Resistances: lightning, poison

Damage Immunities: psychic

Senses: darkvision 20ft, tremble clarity 15ft.

Languages: Forgotten language of Solom

Challenge: 3 (800 xp)

Vodní tvor:
ve vodě se jeho speed dvojnásobí.

Ostré smysly:
Sklivec vnímá své okolí skrze senzory v na špičce nosu a pomocí jazyka. Automaticky si je vědom bytostí nacházejících se v radiusu 10 feet od něj.

Actions

Škrt:
Sklivec omotá nepřítele svým ocasem. Nepřítel je Restrained pokud nesplní Dexterity saving throw DC 13.
Pokud nepřítel selže je Restrained a musí splnit STR save throw DC 15 aby se uvolnil. Tím skončí jeho tah. Pokud selže musí splnit constitution saving throw DC 12 jinak utrpí 2dmg.

Dráp:
Sklivec sekne svými drápy
Melee weapon attack: +3 to hit. reach 5ft. one creature
Hit: (1d6 +2)

Bite:
Melee weapon attack: +3 to hit. reach 5ft. one creature
Hit (1d4) poison dmg nepřítel musí splnit DC 11 constitution Saving throw nebo je poisoned na 1 minutu. ST může být opakován na konci každého kola.
(poisoned Disadvantage na attack rolls a ability checks)

Poison Spit:
Ranged weapon attack: +1 to hit. reach 10ft cone radius 15ft. poison dmg nepřítel musí splnit DC 11 constitution Saving throw nebo je poisoned na 1 minutu. ST může být opakován na konci každého kola.
Hit (1d4) poison dmg

Legendary Actions

Hypnoza:
Sklivec začne zpívat, vypařovat zelený kouř ze své kůže, a jeho oči začnou svítit fialovou barvou.
Ti kdo jeho píseň slyší, nadechnou se výparů nebo se podívají sklivci do očí musí čelit kouzlu.
Psychic ranged spell:
Musíš splnit Int Save Throw DC záležící na vzdálenosti od Sklivce. Jinak jsi charmed a každé kolo se musíš přiblížit 5 feet blíže ke sklivci.
Na konci kola můžeš opakovat Save throw aby ses z charmu dostal.
Pokud nejsi charmed můžeš asistovat jiným charmed charakterům ve tvém okolí použitím help akce. Musí tě však slyšet, vidět nebo se jich musíš nějak dotknout.
Tito PCs mají pak advantage na ST.

5-10ft DC 18
10-15ft DC 15
20-30ft DC 10
40-60ft DC 5