Level from: to
custom background URL

custom background icons
Back to default icons

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Boosty

Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Boskie Ugodzenie

  • casting time
  • range

  • components
  • duration

Gdy trafiasz cel atakiem wręcz bronią, możesz wydać jedną komórkę czarów, aby zadać dodatkowe obrażenia od światłości.

Wynoszą one 2k8 za komórkę 1. kręgu, plus 1k8 za każdy krąg powyżej 1., aż do maksimum 5k8. Jeśli cel jest nieumarłym lub czartem, obrażenia zwiększają się o 1k8.

Paladyn

Walka bronią wręcz

  • casting time -
  • range -

  • components -
  • duration -

(-) Gdy wyrzucisz 1 lub 2 na kości obrażeń w ataku bronią białą trzymaną oburącz, możesz przerzucić tę kość. Musisz użyć nowego wyniku, nawet jeśli jest to to również 1 lub 2. Aby móc skorzystać z tej zdolności, musisz używać broni dwuręcznej lub półtoraręcznej.

Paladyn

0 0
0 0