Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Animowanie obiektu [1/3]

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrw

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Na twj rozkaz przedmioty oywaj. Wybierz do 10 niemagicznych obiektw znajdujcych si w zasigu, ktre nie s w tym momencie noszone lub trzymane. rednie cele zaklcia licz si jako dwa obiekty, Due jako cztery a Wielkie jako osiem. Wikszych nie moesz animowa. Kady cel oywa i pozostaje pod twoj kontrol przez czas trwania czaru albo do utraty wszystkich swoich PW.
W ramach akcji dodatkowej moesz wydawa rozkazy kadej z oywionych w ten sposb istot, pki znajduje si ona w obrbie 150 metrw od ciebie. (Jeli kontrolujesz grup istot, polecenie kierujesz do jednej z nich bd do caej grupy, wydajc wszystkim ten sam rozkaz). Decydujesz o kierunku ruchu i akcji podejmowanej przez istot w jej nastpnej turze albo wydajesz oglne polecenie, na przykad strzeenia komnaty czy korytarza. Gdy nie wydasz polecenia, istota ogranicza si do obrony wasnej. Otrzymawszy polecenie, bdzie je wypenia a do ukoczenia zadania.

Mag Przemiany, 5. krg

Animowanie obiektu [2/3]

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrw

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Oywiony obiekt jest konstruktem, od ktrego rozmiaru zale PW, KP, zdolnoci ataku, Sia i Zrczno. Jego pozostae cechy wynosz: Kondycja 10, Inteligencja 3, Mdro 3, Charyzma 1. Porusza si z szybkoci 9 metrw, przy czym unosie si nad podoem i lata z szybkoci 9 metrw, jeli nie ma koczyn lub innych elementw umoliwiajcych poruszanie. Jeli jest przymocowany do jakiej powierzchni lub wikszego obiektu, jak na przykad acuch przytwierdzony do ciany, to jego szybko jest zerowa. Posiada zdolno lepowidzenia w promieniu 9 metrw, lecz nie widzi na wiksz odlego. Kiedy PW animowanego obiektu spadn do zera, wraca on do swej naturalnej postaci, a ewentualny nadmiar obrae przenosi si na ni.
Gdy wydajesz obiektowi rozkaz ataku, moe on wykona pojedynczy atak w obrbie 1,5 metra. Atakuje walniciem, z premi i obraeniami obuchowymi zalenymi od swojego rozmiaru. W zalenoci od ksztatu obiektu MP moe zmieni typ zadawanych obrae na kute lub cite.

Mag Przemiany, 5. krg

Animowanie obiektu [3/3]

 • casting time 1 akcja
 • range 36 metrw

 • components W, S
 • duration Koncentracja, do 1 minuty

Na wyszych krgach. Jeli rzucasz ten czar, wykorzystujc komrk co najmniej 6. krgu, za kady krg powyej 5. moesz animowa dwa dodatkowe obiekty.

Statystyki animowanego obiektu
RozmiarPWKPTraf.ObraeniaSiZrc
Malutki2018+81k4 + 4418
May2516+61k8 + 2614
redni4013+52k6 + 110 12
Duy5010+62k10 +214 10
Wielki8010+82k12 +418 6

Mag Przemiany, 5. krg

5 5
5 5
5 5