Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Spellcasting

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

‒ Cantrips: level 1 = 3 cantrips, voor de rest kijk je in de tabel
‒ Preparing and casting spells: De tabel toont je hoeveel spel sloten je hebt. Om een spreuk te gebruiken moet je één van die spel sloten gebruiken. Na een lange rust krijg je al je spel sloten terug. Elke keer bereid je een lijst met spreuken voor die jij mag gebruiken afhankelijk van de spel sloten die je hebt. Het aantal spreuken dat je mag voorbereiden is gelijk aan je wisdom modifier + je cleric level. De spreuk moet van een level zijn dat je mag gebruiken.
‒ Spellcasting ability: Je gebruikt je wijsheid.
• Spell save DC: 8 + je bekwaamheidsbonus +
je wijsheid modifier
• Spell attack modifier: je bekwaamheidsbonus
+ je wijsheid modifier
‒ Spellcasting focus: Je kan een heilig symbool gebruiken om je spreuken te focussen

Cleric Spreuken

Channel Divinity

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

je krijgt de vaardigheid om goddelijke kracht te gebruiken direct van je god of godin. Je start met 2 van die effecten: ‘turn undead’ en een effect dat wordt bepaald door je domein. Je moet een korte of lange rust doen om het opnieuw te kunnen doen. Bij soommige channel divinity effecten moeten de doelwitten een saving throw maken, de DC (moeilijkheidsgraad) van die effecten is het zelfde als de DC van je cleric spreuken (8 + je bekwaamheidsbonus + je wijsheid modifier)

Cleric Level 2

Turn undead

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

elke ondode die je kan horen binnen 30 feet (6 vakjes) van jou moet een wisdom saving throw maken, als het wezen faalt, verandert het voor 1 minuut of tot het schade neemt. Een wezen dat verandert is kan zijn beurt alleen gebruiken om weg te lopen van jou.

vanaf bepaalde levels sterven de undead als je deze spreuk gebruikt.

level 5 - cr 1/2 (moeilijkheid) of lager
level 8 - cr 1 of lager
level 11 - cr 2 of lager
level 14 - cr 3 of lager
level 17 - cr 4 of lager

Cleric Channel divinity

Ability score improvement

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

je kan 1 vaardigheid score met 2 punten naar boven brengen of 2 met 1 punt. Dit kan natuurlijk niet boven 20.

Cleric lvl 4, 8, 12, 16 & 19

Divine intervention

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

je kan spreken met je god om in jouw plaats te handelen als je nood groot is. Je moet je actie gebruiken om dit te doen. Rol een percent dobbel steen, als het lAger of gelijk is dan je cleric level komt je god tussenbeide. De DM kiest de wijze waarop de god tussenbeide komt. Het effect van een clerric spreuk of cleric domain is goed. Als je god tussen beide komt kan je het 7 dAgen niet meer doen, anders kan je het na een lange rust weer proberen. Vanaf level 20 lukt het onmiddellijk.

Cleric level 10

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0