Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

S

 • casting time ze mogen wel niet langer dan 10 dagen dood zijn. als de ziel van het wezen terug wilt komen
 • range keert het terug met 1 hit point.

  deze spreuk neutraliseerd ook vergif en geneest niet magische ziektes die misschien in het lichaam zaten. het verwijdert wel geen magische ziektes

 • components vloeken of gelijkaardige effecten. het kan ook geen ondode tot level brengen.

  jammer genoeg hersteld deze spreuk ook geen missende lichaamsdelen. terug komen van de dood heeft zijn nadelen. het doelwit krijgt een -4 bij alle aanval rollen
 • duration saving throws en vaardigheids checks. elke keer als het een lange rust neemt

gaat er 1 punt af tot het verdwijnt.; Cleric level 9;

Other M; onmiddelijk; (Level 5 |een diamand ter waarde van 500 goud|) je brengt iemand zijn lichaam terug tot level

S; onmiddelijk; (Level 5) een golf van genezende magie vliegt uit een punt dat jij kiest binnen bereik (12 vakjes) in een 30 feet cirkel. elk wezen dat zich in die cirkel bevindt

 • casting time gaat het omhoog met 1d8 per level 5; Cleric level 9;
 • range

Other krijgt 3d8 + je spelcasting modifier. het werkt natuurlijk niet op ondoden of constructs.

als je deze spreuk gebruikt met een level 6 of hoger

S; 8 uur; (Level 4) je kraakt een wezen aan en geeft het bescherming tegen de dood.

de eerste keer dat het doelwit op 0 hit points komt

 • casting time zorgt het ervoor dat het effect verdwijnt en het doelwit niet sterft.; Cleric level 7;
 • range

Other springt het naar 1 hit point.

als de spreuk nog steeds een effect heeft wanneer het doelwit is aangevallen door een effect dat je onmiddelijk zou doden zonder schade te geven

S

Other M; onmiddelijk; (Level 3 |een diamand ter waarde van 300 goud|) je raakt een wezen aan dat is gestorven in de afgelopen minuut. dat wezen keert terug naar 1 hit point. deze spreuk kan niet iemand terug brengen die is gestorven van oude leeftijd of lichaamsdelen terug brengen.; Cleric level 5;

S; 1 minuut (C); (Level 3) Kies eender welk nummer wezens binnen bereik. Voor de duratie

 • casting time en het maximum nummer van hit points mogelijk van eender welke healing. ; Cleric level 5;
 • range

Other heeft elk doelwit advantage bij wisdom saving throws en death saving throws

S; 1 minuut; (Level 2) je maakt een zwevend magisch wapen binnen bereik dat blijft voor de duratie. als je deze spreuk voor het eerst gebruikt kan je meteen een aanval (spel aanval) maken tegen een wezen dat zich binnen 5 feet van het wapen bevindt. als je raakt

 • casting time kan je et wapen 20 feet verplaatsen en een aanval maken tegen een wezen dat binnen 5 feet is.

  het wapen kan zijn wat je wilt en als je de spreuk gebruikt met een level 3 of hoger
 • range gaat de schade omhoog met 1d8 voor elk level boven 2.; Cleric level 3;

Other krijgt het 1d8 force schade + je spelcasting modifier.

als een bonus actie op je beurt

S; onmiddelijk; (Level 2) je raakt een wezen aan en kan een ziekte of 1 van de volgende: blind

 • casting time verlamd en vergiftigd ; Cleric Level 3;
 • range

Other doof

S; onmiddelijk; (Level 1) Een wezen dat je aanraakt herwint een nummer van hit point gelijk aan 1d8 + je spellcasting ability modifier.

Als je de spel gebruikt als het een spel slot heeft van 2 of hoger

Other neemt het toe met 1d8 voor elk slot boven 1 ; Cleric level 1;

kan het doelwit een d4 bij het nummer toevoegen.

Als je deze spreuk gebruikt als het een spel slot van 2 of hoger gebruikt

Other kan je 1 extra wezen nemen per slot boven 1. ; Cleric level 1;

0; Raise dead; Life Domain; 1 actie; aanraking; V 0; Raise dead; Life Domain; 1 actie; aanraking; V
0; Mass cure wounds; Life Domain; 1 actie; 60 feet; V 0; Mass cure wounds; Life Domain; 1 actie; 60 feet; V
0; Death ward; Life Domain; 1 actie; aanraking; V 0; Death ward; Life Domain; 1 actie; aanraking; V
0; Revivify; Life Domain; 1 actie; aanraking; V 0; Revivify; Life Domain; 1 actie; aanraking; V
0; Beacon of hope; Life Domain; 1 actie; 6 vakjes; V 0; Beacon of hope; Life Domain; 1 actie; 6 vakjes; V
0; Spiritual weapon; Life Domain; 1 bonus actie; 60 feet; V 0; Spiritual weapon; Life Domain; 1 bonus actie; 60 feet; V
0; Lesser restoration; Life Domain; 1 actie; aanraking; V 0; Lesser restoration; Life Domain; 1 actie; aanraking; V
0; Cure wounds; Life Domain; 1 actie; aanraking; V 0; Cure wounds; Life Domain; 1 actie; aanraking; V
0; Bless; Life Domain; 1 actie; 6 vakjes; V; 1 minuut (C); (Level 1) Je zegent tot 3 wezens van jouw keuze binnen bereik. Als een doeliwt een attack roll of een saving throw maakt voor de spreuk eindigt 0; Bless; Life Domain; 1 actie; 6 vakjes; V; 1 minuut (C); (Level 1) Je zegent tot 3 wezens van jouw keuze binnen bereik. Als een doeliwt een attack roll of een saving throw maakt voor de spreuk eindigt

history

Other nature of religion. Je proficiency is verdubbeld als je deze skills gebruikt; Cleric level 1;

als het slaagt kan je dit niet meer doen voor je een lange rust neemt. Als het faalt

 • casting time zonder een spel slot te verliezen en het wezen faalt onmiddellijk zijn saving throw.; Cleric level 6;
 • range

Other kan je alleen lezen wat hij op dat moment allemal denkt. Het duurt voor 1 minuut. Tijdens die tijd kan je jouw actie gebruiken om het effect te beïndigen om de suggestie spreuk te gebruiken

wat er mee gebeurd is en hoe hij het vond en/of verloor. Je gebruikt 1 punt wisdom score per eigenaar. Area reading: als je mediteert zie je visioenen van de omgeving. Van de meest recente tot de oudste. ; Cleric level 17;

Other

het doelwit moet een wisdom saving throw doen of de opdracht uitvoeren. Het heeft geen effect als ze ondood zijn

 • casting time drop
 • range flee

 • components grovel
 • duration halt (pg 223)

  Als je de spel gebruikt als het een spel slot van 2 of hoger bezit

kan je 1 extra wezen beinvloeden per slot boven 1. De wezens moeten binnen 6 vakjes van elkaar zijn. ; Cleric level 1;

Other de taal niet kennen of hunzelf pijn doet. Het moet niet 1 van de volgende zijn maar dan beslist de DM wat het monster doet. Approach

S

 • casting time leer je hoe je het moet gebruiken en alles dat je moet weten. als het item was gemaakt door een spreuk leer je ook welke spreuk het gemaakt heeft.

  als je in de plaats een wezen aanraakt
 • range kan je leren welke spreuken op dit moment een effect hebben op hen

 • components.; Cleric level 1;
 • duration

Other M; onmiddelijk; (Level 1 |een parel ter waarde van 100 goud en een uil veer|) je kiest een object dat je moet aanraken terwijl je de spreuk klaar maakt. als het een magisch item is

S; onmiddelijk; (Level 2) Door met edelstenen ingelegde stokken te werpen

 • casting time sierlijke kaarten te leggen of een ander waarzeggereedschap te gebruiken
 • range ontvang je een voorteken van een buitenaardse entiteit over de resultaten van een specifieke actie die je binnen 30 minuten wilt ondernemen . De DM kiest uit de volgende mogelijke voortekenen:

  Weal

 • components voor goede resultaten
  Wee
 • duration voor slechte resultaten
  Weal en wee

voor zowel goede als slechte resultaten
Niets

Other drakenbotten te werpen

moeten ze de opdracht uitvoeren. dit kan blijven doorgaan tot de hele duratie. het kan ook korter als het een activiteit is die snel gedaan is.

je kan ook bepaalde voorwaarden dat een speciale actie triggered voor de duratie. . bijvoorbeeld dat het doelwit zijn paard moet geven aan de eerste bedelaar dat ze ziet.

Als jij of een bondgenoot het doelwit schade brengt

Other eidnigt de spreuk; Cleric level 3;

S

 • casting time is het wezen dat je aanraakt verborgen voor divination magie (bv. om jou te vinden); Cleric level 5;
 • range

Other M; 8 uur; (Level 3 |een snuifje diamandstof ter waarde van 25 goud dat over het doelwit wordt gestrooid|) voor de duratie

S; 1 uur (C); (Level 4) je creëert een magisch oog dat in de lucht zweeft voor de duratie. mentaal krijg je informatie van dag oog

Other het heeft een normaal zicht en kan in het donker zien tot 30 feet. als een actie kan je het oog bewegen in elke richting dat je wilt voor 30 feet (6 vakjes).er is geen limiet van hoever het oog van jou kan bewegen maar het kan niet naar een andere wereld gaan. het kan overal doorgaan tenzij een opening kleiner is dan 2 cm.; Cleric level 7;

0; Blessing of knowledge; Knowledge Domain; ; ; ; ; je leert 2 talen naar keuze. Je wordt ook bekwaam in 2 van de volgende skills: arcana 0; Blessing of knowledge; Knowledge Domain; ; ; ; ; je leert 2 talen naar keuze. Je wordt ook bekwaam in 2 van de volgende skills: arcana
0; Channel Divinity: read thoughts; Knowledge Domain; ; ; ; ; als een actie moet een wezen binnen 60 feet van jou een wisdom saving throw maken 0; Channel Divinity: read thoughts; Knowledge Domain; ; ; ; ; als een actie moet een wezen binnen 60 feet van jou een wisdom saving throw maken
0; Vision of the past; Knowledge Domain; ; ; ; ; Je kan visioenen oproepen van objecten of omgevingen. 1 minuut per wisdom score. Je kan het pas opnieuw gebruiken na een korte of lange rust. Object reading: als je een object vasthoud kan je zien wie de laatste eigenaar was 0; Vision of the past; Knowledge Domain; ; ; ; ; Je kan visioenen oproepen van objecten of omgevingen. 1 minuut per wisdom score. Je kan het pas opnieuw gebruiken na een korte of lange rust. Object reading: als je een object vasthoud kan je zien wie de laatste eigenaar was
0; Command; Knowledge Domain; 1 actie; 60 feet; V; 1 ronde; (Level 1) Je spreekt een 1 woord opdracht uit tegen een wezen dat je kan zien 0; Command; Knowledge Domain; 1 actie; 60 feet; V; 1 ronde; (Level 1) Je spreekt een 1 woord opdracht uit tegen een wezen dat je kan zien
0; Identify; Knowledge Domain; 1 minuut; aanraking; V 0; Identify; Knowledge Domain; 1 minuut; aanraking; V
0; Augury; Knowledge Domain; 1 minuut; jezelf; V 0; Augury; Knowledge Domain; 1 minuut; jezelf; V
0; Suggestion; Knowledge Domain; 1 actie; 30 feet; V; 8 uur (C); (Level 2) je stelt een aantal activiteiten voor (gelimiteerd aan een zin of twee) aan een wezen dat je kan zien. wezens dat niet kunnen gecharmeerd worden zijn imuum aan dit effect. de suggestie moet zo verwoord worden dat het een redelijke actie lijkt. je kan het dus niet zeggen dat ze zichzelf pijn moeten doen.

het doelwit moet een wisdom saving throw maken. bij een gefaalde save
0; Suggestion; Knowledge Domain; 1 actie; 30 feet; V; 8 uur (C); (Level 2) je stelt een aantal activiteiten voor (gelimiteerd aan een zin of twee) aan een wezen dat je kan zien. wezens dat niet kunnen gecharmeerd worden zijn imuum aan dit effect. de suggestie moet zo verwoord worden dat het een redelijke actie lijkt. je kan het dus niet zeggen dat ze zichzelf pijn moeten doen.

het doelwit moet een wisdom saving throw maken. bij een gefaalde save
0; Nondetection; Knowledge Domain; 1 actie; aanraking; V 0; Nondetection; Knowledge Domain; 1 actie; aanraking; V
0; Arcane eye; Knowledge Domain; 1 actie; 30 feet; V 0; Arcane eye; Knowledge Domain; 1 actie; 30 feet; V

S; 1 minuut (C); (Level 4) deze spreuk tast wezens hun geheugen aan waardoor ze dingen zien die er niet zijn

 • casting time ... Elk wezen dat zich binnen 10 feet van jou bevindt moet slagen met een wisdom saving throw of ze worden door de spreuk getroffen.

  een wezen dat getroffen is krijgt geen reactie en moet een d10 rollen:
  1 = het wezen gaat in een random richting met heel zijn snelheid. De DM rolt deze dobbelsteen
  2-6 = het wezen beweegt niet en neemt geen acties
  7-8 = de wezens gebruiken een actie om een aanval te maken tegen iemand die zich er naast bevindt. als er niemand is doet het wezen niets
  9-10 = het wezen kan gewoon bewegen en alles doen

  tijdens het einde van elke beurt kan het wezen een wisdom saving throw maken
 • range als het slaagt einidigt de spreuk

  als je deze spreuk gebruikt met een spel slot van 5 of hoger

 • components gaat de radius omhoog met 5 feet voor elk level boven 4; Cleric level 7;
 • duration

Other ongecontroleerde acties ondergaan

S

 • casting time plaats of object. de spreuk geeft je een korte samenvatting. het kan een verhaal zijn
 • range verloren verhalen of een geheim dat nooit geweten is. als wat je genoemd hebt geen legendarische belangrijkheid heeft krijg je geen informatie. hoe meer informatie je al hebt over het ding

 • components hoe correcter en gedetailleerd de informatie is.
  ; Cleric level 9;
 • duration

Other M; onmidelijk; (Level 5 |wierook ter waarde van 250 goud en 4 stukjes ivoor ter waarde van 50 goud|) benoem een persoon

S

 • casting time haar
 • range nagel

 • components ... = - 10

  bij een geslaagde save kan deze spreuk niet meer gebruikt worden op dat doelwit voor 24u.

  als de save faalt
 • duration verschijnt er een onzichtbare sensor binnen 10 feet van het wezen en blijft voor de duratie. een wezen dat onzichtbare dingen kan zien ziet dit natuurlijk.; Cleric level 9;

Other M; 10 minuten (C); (Level 5 |een focus van ten minste 1000 goud|) je kan een wezen of plaats zien en horen dat in de zelfde wereld als jou is. het doelwit moet een wisdom saving throw maken. hier worden dingen aan toegevoegd of afgetrokken afhankelijk van de volgende:

kennis:
- je hebt er over gehoord = +5
- je hebt het doelwit ontmoet = 0
- je kent het doelwit goed = -5

connectie:
- gelijkenis of foto = -2
- bezit of kledingstuk = -4
- lichaamsdeel

krijgt het extra hit points gelijk aan 2 + je cleric level; Cleric level 1;

Other

je kan deze hit points verdelen of aan 1 iemand geven. Met deze vaardigheid kan je maar de helft van iemand zijn hit points maximum terug geven; Cleric level 2;

Other

genezen jou ook. Als je een level 1 of hogere spreuk gebruikt kan je hit points terug krijgen gelijk aan 2 + het level van je spreuk.; Cleric level 6;

Other

als je een wezen raakt

Other kan je wapen een extra 1d8 radiant schade geven. Als je level 14 bereikt verandert dit in 2d8.; Cleric level 8;

gebruik je het hoogst mogelijke getal dat je kan rollen voor de spreuken. Bijvoorbeeld

Other als je 2d6 moet rollen kan je gewoon 12 hit points geven. ; Cleric level 17;

S; 10 minuten; (Level 3) je geeft wat intelligentie en leven terug aan een lijk voor de duratie

 • casting time kan je 5 vragen stellen. het lijk kent alleen maar wat het kende in zijn level
 • range inclusief de talen. antwoorden zijn vaak kort

 • components cryptisch of herhalend
 • duration het lijk is ook niet verplicht om eerlijk te antwoorden als jij of anderen er vijandig tegen zijn of als het je herkent als een vijand. het doelwit kan geen nieuwe informatie leren

begrijpt niets dat gebeurd is sinds dat het gestorven is en kan niet speculeren over de toekomst.; Cleric level 5;

Other hierdoor kan het een aantal vragen beantwoorden. het lijk moet nog steeds een mond hebben en mag niet ondood zijn. de spreuk faalt als het lijk in de afgelopen dagen al het doelwit was van deze spraak.

tot de spreuk eindigt

0; Confusion; Knowledge Domain; 1 actie; 90 feet; V 0; Confusion; Knowledge Domain; 1 actie; 90 feet; V
0; Legend lore; Knowledge Domain; 10 minuten; jezelf; V 0; Legend lore; Knowledge Domain; 10 minuten; jezelf; V
0; Scrying; Knowledge Domain; 10 minuten; jezelf; V 0; Scrying; Knowledge Domain; 10 minuten; jezelf; V
0; Disciple of life; Life Domain; ; ; ; ; als je een level 1 of hogere spreuk gebruikt om iemand te genezen 0; Disciple of life; Life Domain; ; ; ; ; als je een level 1 of hogere spreuk gebruikt om iemand te genezen
0; Channel divinity: preserve life; Life Domain; 1 actie; 30 feet; ; onmiddelijk; als een actie kan je iemand hit points geven gelijk aan 5 keer je cleric level. Kies enkele wezens binnen 30 feet van jou 0; Channel divinity: preserve life; Life Domain; 1 actie; 30 feet; ; onmiddelijk; als een actie kan je iemand hit points geven gelijk aan 5 keer je cleric level. Kies enkele wezens binnen 30 feet van jou
0; Blessed healer; Life Domain; ; ; ; ; de spreuken die je gebruikt op andere 0; Blessed healer; Life Domain; ; ; ; ; de spreuken die je gebruikt op andere
0; Divine strike; Life Domain; ; ; ; ; eens per beurt 0; Divine strike; Life Domain; ; ; ; ; eens per beurt
0; Surpreme healing; Life Domain; ; ; ; ; elke keer als je een genezende spreuk gebruikt 0; Surpreme healing; Life Domain; ; ; ; ; elke keer als je een genezende spreuk gebruikt
0; Speak with dead; Knowledge Domain; 1 actie; 10 feet; V 0; Speak with dead; Knowledge Domain; 1 actie; 10 feet; V