Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

P ;Soustředění

 • casting time kterého se dotkneš a který s tím souhlasí
 • range je naplněn statečností. Dokud kouzlo neskončí

 • components je tvor imunní vůči vystrašení a získá dočasné životy rovné tvé opravě sesílací vlastnosti na začátku každého svého tahu. Když kouzlo skončí
 • duration cíl ztratí zbývající dočasné životy z tohoto kouzla. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně

za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc. ;paladin

Paladin až 1 minuta; Tvor

až 1 minuta; Až příště zasáhneš útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time který jde slyšet až 60 sáhů od tebe
 • range a útok způsobí cíli dodatečné hromové zranění 2k6. Pokud je navíc cílem tvor

 • components musí uspět v záchranném hodu na Sílu
 • duration jinak bude odtlačen 2 sáhy od tebe a sražen k zemi. ;paladin

Paladin zbraň při úderu zařinčí hromem

P

 • casting time až 10 minut;(tisový list) Po dobu trvání dokážeš vnímat přítomnost a polohu jedů
 • range jedovatých tvorů a nemocí do 6 sáhů od tebe. Také v každém případě poznáš druh jedu

 • components jedovatého tvora či nemoci. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek
 • duration ale neprojde 1 stopou kamene

1 coulem běžného kovu

Paladin S ;Soustředění

P ;Soustředění

 • casting time můžeš pomocí své akce spatřit slabou auru kolem jakéhokoliv viditelného tvora nebo předmětu v oblasti
 • range který má v sobě magii

 • components a zjistíš jeho školu magie
 • duration pokud do nějaké patří. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek

ale neprojde 1 stopou kamene

1 coulem běžného kovu až 10 minut; Po dobu trvání vnímáš přítomnost magie do 6 sáhů od sebe. Pokud vycítíš magii tímto způsobem

P ;Soustředění

 • casting time jestli je do 6 sáhů od tebe běs
 • range elementál

 • components nebešťan
 • duration nemrtvý

víla nebo zrůda

1 coulem běžného kovu až 10 minut; Po dobu trvání víš

P

 • casting time až 10 minut;(svěcená voda
 • range nebo stříbrný a železný prášek

 • components který kouzlo spotřebuje) Dokud kouzlo neskončí
 • duration jeden tvor

kterého se dotkneš a který s tím souhlasí

1 coulem běžného kovu S ;Soustředění

P ;Ihned; Všechno nemagické jídlo a pití v kouli o poloměru 1 sáh se středem v bodě dle tvé volby v dosahu se očistí a zbaví se jedů a nemocí. ;paladin

1 coulem běžného kovu

P

 • casting time až 1 minuta;(kropenka svěcené vody) Požehnáš až třem tvorům dle své volby v rámci dosahu. Kdykoliv si cíl hodí na útok nebo záchranný hod
 • range než kouzlo skončí

 • components může si hodit k4 a hozené číslo si přičíst k danému hodu na útok nebo záchrannému hodu. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně
 • duration za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc. ;paladin

1 coulem běžného kovu S ;Soustředění

P ;Soustředění

 • casting time útoky tvou zbraní způsobí při zásahu dodatečné zářivé zranění 1k4. ;paladin
 • range

1 coulem běžného kovu až 1 minuta; Tvá modlitba tě posílí božským zářením. Dokud kouzlo neskončí

1;Hrdinství;Očarování 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V 1;Hrdinství;Očarování 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V
1;Hromový úder;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 1;Hromový úder;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
1;Najdi jed a nemoc;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V 1;Najdi jed a nemoc;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V
1;Najdi magii;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V 1;Najdi magii;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V
1;Najdi zlo a dobro;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V 1;Najdi zlo a dobro;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V
1;Ochrana před zlem a dobrem;Vymítání 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V 1;Ochrana před zlem a dobrem;Vymítání 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V
1;Očisti jídlo a pití;Transmutace 1. úrovně;1 akce;2 sáhy;V 1;Očisti jídlo a pití;Transmutace 1. úrovně;1 akce;2 sáhy;V
1;Požehnání;Očarování 1. úrovně;1 akce;6 sáhů;V 1;Požehnání;Očarování 1. úrovně;1 akce;6 sáhů;V
1;Přízeň bohů;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V 1;Přízeň bohů;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V

kterého vidíš v dosahu

 • casting time jinak ve svém příštím tahu musí splnit tvůj rozkaz. Toto kouzlo nemá žádný účinek
 • range je-li cíl nemrtvý či nerozumí tvému jazyku

 • components nebo pokud by ho tvůj příkaz přímým způsobem zranil. Následuje několik typických rozkazů a jejich účinků. Můžeš vydat i jiný rozkaz než zde popsaný. Uděláš-li to
 • duration PJ určí

jak se bude cíl chovat. Je-li cíli bráněno ve vykonání rozkazu

1 coulem běžného kovu zadáš jednoslovný rozkaz. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost

až 1 minuta; Až příště zasáhneš tvora útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time dokud kouzlo neskončí
 • range si cíl musí hodit záchranný hod na Odolnost. Když neuspěje

 • components utrpí ohnivé zranění 1k6. Když v záchraně uspěje
 • duration kouzlo skončí. Použije-li cíl nebo někdo jiný do 1 sáhu od něj akci k uhašení plamenů

nebo plameny uhasí nějaký jiný účinek (například

když je cíl ponořený ve vodě) tvá zbraň zahoří doběla rozpálenou intenzitou. Útok způsobí cíli dodatečné ohnivé zranění 1k6 a cíl vzplane. Na začátku každého svého tahu

až 1 minuta; Pokusíš se vynutit s tvorem duel. Jeden tvor

 • casting time si musí hodit záchranný hod na Moudrost. Když neuspěje
 • range je k tobě přitahován tvým božským požadavkem. Po dobu trvání má nevýhodu k hodům na útok proti ostatním tvorům mimo tebe

 • components a musí si hodit záchranný hod na Moudrost pokaždé
 • duration když se pokusí pohnout na místo

které je dál než 6 sáhů od tebe;paladin

když je cíl ponořený ve vodě) kterého vidíš v dosahu

P ;Ihned; Tvor

 • casting time si obnoví počet životů rovných 1k8 + tvá oprava sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně
 • range za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k8. ;paladin

když je cíl ponořený ve vodě) kterého se dotkneš

P

 • casting time až 10 minut;(malý pergamen
 • range na kterém je napsaný kus svatého textu) Kolem tvora

 • components kterého zvolíš v dosahu
 • duration se objeví třpytivé ochranné pole a poskytne mu bonus +2 k OČ po dobu trvání. ;paladin

když je cíl ponořený ve vodě) S ;Soustředění

až 1 minuta; Až příště zasáhneš útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time pokud je cílem tvor
 • range musí uspět v záchranném hodu na Moudrost

 • components jinak se stane vystrašený
 • duration dokud kouzlo neskončí. Jako akci si tvor může hodit na ověření Moudrosti proti tvému SO záchrany kouzla

a pokud uspěje

když je cíl ponořený ve vodě) tvůj útok způsobí dodatečné psychické zranění 1k6. Mimo to

1;Rozkaz;Očarování 1. úrovně;1 akce;12 sáhů;V ;1 kolo; Tvorovi 1;Rozkaz;Očarování 1. úrovně;1 akce;12 sáhů;V ;1 kolo; Tvorovi
1;Spalující úder;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 1;Spalující úder;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
1;Vynucený duel;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;6 sáhů;V ;Soustředění 1;Vynucený duel;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;6 sáhů;V ;Soustředění
1;Zhoj zranění;Zaklínání 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V 1;Zhoj zranění;Zaklínání 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V
1;Štít víry;Vymítání 1. úrovně;1 bonusová akce;12 sáhů;V 1;Štít víry;Vymítání 1. úrovně;1 bonusová akce;12 sáhů;V
1;Úder zloby;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 1;Úder zloby;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění