Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

P ;Soustředění

 • casting time kterého se dotkneš a který s tím souhlasí
 • range je naplněn statečností. Dokud kouzlo neskončí

 • components je tvor imunní vůči vystrašení a získá dočasné životy rovné tvé opravě sesílací vlastnosti na začátku každého svého tahu. Když kouzlo skončí
 • duration cíl ztratí zbývající dočasné životy z tohoto kouzla. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně

za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc. ;Goblin Paladin

Paladin až 1 minuta; Tvor

až 1 minuta; Až příště zasáhneš útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time který jde slyšet až 60 sáhů od tebe
 • range a útok způsobí cíli dodatečné hromové zranění 2k6. Pokud je navíc cílem tvor

 • components musí uspět v záchranném hodu na Sílu
 • duration jinak bude odtlačen 2 sáhy od tebe a sražen k zemi. ;Goblin Paladin

Paladin zbraň při úderu zařinčí hromem

P

 • casting time až 10 minut;(tisový list) Po dobu trvání dokážeš vnímat přítomnost a polohu jedů
 • range jedovatých tvorů a nemocí do 6 sáhů od tebe. Také v každém případě poznáš druh jedu

 • components jedovatého tvora či nemoci. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek
 • duration ale neprojde 1 stopou kamene

1 coulem běžného kovu

Paladin S ;Soustředění

P ;Soustředění

 • casting time můžeš pomocí své akce spatřit slabou auru kolem jakéhokoliv viditelného tvora nebo předmětu v oblasti
 • range který má v sobě magii

 • components a zjistíš jeho školu magie
 • duration pokud do nějaké patří. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek

ale neprojde 1 stopou kamene

1 coulem běžného kovu až 10 minut; Po dobu trvání vnímáš přítomnost magie do 6 sáhů od sebe. Pokud vycítíš magii tímto způsobem

P ;Soustředění

 • casting time jestli je do 6 sáhů od tebe běs
 • range elementál

 • components nebešťan
 • duration nemrtvý

víla nebo zrůda

1 coulem běžného kovu až 10 minut; Po dobu trvání víš

P

 • casting time až 10 minut;(svěcená voda
 • range nebo stříbrný a železný prášek

 • components který kouzlo spotřebuje) Dokud kouzlo neskončí
 • duration jeden tvor

kterého se dotkneš a který s tím souhlasí

1 coulem běžného kovu S ;Soustředění

P ;Ihned; Všechno nemagické jídlo a pití v kouli o poloměru 1 sáh se středem v bodě dle tvé volby v dosahu se očistí a zbaví se jedů a nemocí. ;Goblin Paladin

1 coulem běžného kovu

P

 • casting time až 1 minuta;(kropenka svěcené vody) Požehnáš až třem tvorům dle své volby v rámci dosahu. Kdykoliv si cíl hodí na útok nebo záchranný hod
 • range než kouzlo skončí

 • components může si hodit k4 a hozené číslo si přičíst k danému hodu na útok nebo záchrannému hodu. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně
 • duration za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc. ;Goblin Paladin

1 coulem běžného kovu S ;Soustředění

P ;Soustředění

 • casting time útoky tvou zbraní způsobí při zásahu dodatečné zářivé zranění 1k4. ;Goblin Paladin
 • range

1 coulem běžného kovu až 1 minuta; Tvá modlitba tě posílí božským zářením. Dokud kouzlo neskončí

1;Hrdinství;Očarování 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V 1;Hrdinství;Očarování 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V
1;Hromový úder;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 1;Hromový úder;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
1;Najdi jed a nemoc;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V 1;Najdi jed a nemoc;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V
1;Najdi magii;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V 1;Najdi magii;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V
1;Najdi zlo a dobro;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V 1;Najdi zlo a dobro;Věštění 1. úrovně;1 akce;Ty sám;V
1;Ochrana před zlem a dobrem;Vymítání 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V 1;Ochrana před zlem a dobrem;Vymítání 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V
1;Očisti jídlo a pití;Transmutace 1. úrovně;1 akce;2 sáhy;V 1;Očisti jídlo a pití;Transmutace 1. úrovně;1 akce;2 sáhy;V
1;Požehnání;Očarování 1. úrovně;1 akce;6 sáhů;V 1;Požehnání;Očarování 1. úrovně;1 akce;6 sáhů;V
1;Přízeň bohů;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V 1;Přízeň bohů;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V

kterého vidíš v dosahu

 • casting time jinak ve svém příštím tahu musí splnit tvůj rozkaz. Toto kouzlo nemá žádný účinek
 • range je-li cíl nemrtvý či nerozumí tvému jazyku

 • components nebo pokud by ho tvůj příkaz přímým způsobem zranil. Následuje několik typických rozkazů a jejich účinků. Můžeš vydat i jiný rozkaz než zde popsaný. Uděláš-li to
 • duration PJ určí

jak se bude cíl chovat. Je-li cíli bráněno ve vykonání rozkazu

1 coulem běžného kovu zadáš jednoslovný rozkaz. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost

až 1 minuta; Až příště zasáhneš tvora útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time dokud kouzlo neskončí
 • range si cíl musí hodit záchranný hod na Odolnost. Když neuspěje

 • components utrpí ohnivé zranění 1k6. Když v záchraně uspěje
 • duration kouzlo skončí. Použije-li cíl nebo někdo jiný do 1 sáhu od něj akci k uhašení plamenů

nebo plameny uhasí nějaký jiný účinek (například

když je cíl ponořený ve vodě) tvá zbraň zahoří doběla rozpálenou intenzitou. Útok způsobí cíli dodatečné ohnivé zranění 1k6 a cíl vzplane. Na začátku každého svého tahu

až 1 minuta; Pokusíš se vynutit s tvorem duel. Jeden tvor

 • casting time si musí hodit záchranný hod na Moudrost. Když neuspěje
 • range je k tobě přitahován tvým božským požadavkem. Po dobu trvání má nevýhodu k hodům na útok proti ostatním tvorům mimo tebe

 • components a musí si hodit záchranný hod na Moudrost pokaždé
 • duration když se pokusí pohnout na místo

které je dál než 6 sáhů od tebe; uspěje-li v tomto záchranném hodu

když je cíl ponořený ve vodě) kterého vidíš v dosahu

P ;Ihned; Tvor

 • casting time si obnoví počet životů rovných 1k8 + tvá oprava sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně
 • range za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k8. ;Goblin Paladin

když je cíl ponořený ve vodě) kterého se dotkneš

P

 • casting time až 10 minut;(malý pergamen
 • range na kterém je napsaný kus svatého textu) Kolem tvora

 • components kterého zvolíš v dosahu
 • duration se objeví třpytivé ochranné pole a poskytne mu bonus +2 k OČ po dobu trvání. ;Goblin Paladin

když je cíl ponořený ve vodě) S ;Soustředění

až 1 minuta; Až příště zasáhneš útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time pokud je cílem tvor
 • range musí uspět v záchranném hodu na Moudrost

 • components jinak se stane vystrašený
 • duration dokud kouzlo neskončí. Jako akci si tvor může hodit na ověření Moudrosti proti tvému SO záchrany kouzla

a pokud uspěje

když je cíl ponořený ve vodě) tvůj útok způsobí dodatečné psychické zranění 1k6. Mimo to

až 1 minuta; Až příště zasáhneš tvora útokem zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time stane se viditelný
 • range protože začne slabě světélkovat v okruhu s poloměrem 1 sáh a do konce trvání kouzla se nemůže zneviditelnit. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně

 • components za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší dodatečné zranění o 1k6. ;Goblin Paladin
 • duration

když je cíl ponořený ve vodě) zbraň při úderu zableskne astrálním zářením. Útok způsobí cíli dodatečné zářivé zranění 2k6 a je-li cíl neviditelný

P ;Soustředění

 • casting time dokud kouzlo neskončí. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně
 • range bonus se zvýší na +2. Když použiješ pozici kouzla 6. či vyšší úrovně

 • components bonus se zvýší na +3. ;Goblin Paladin
 • duration

když je cíl ponořený ve vodě) až 1 hodina; Dotkneš se nemagické zbraně. Tato zbraň se stane magickou zbraní s bonusem +1 k hodům na útok a hodům na zranění

P ;Ihned; Přivoláš ducha

 • casting time silného a oddaného oře a vytvoří mezi tebou a jím dlouhodobé pouto. Oř se objeví na volném místě v dosahu v podobě
 • range jakou zvolíš

 • components například jako válečný kůň
 • duration poník

velbloud

když je cíl ponořený ve vodě) který na sebe vezme podobu neobyčejně inteligentního

1;Rozkaz;Očarování 1. úrovně;1 akce;12 sáhů;V ;1 kolo; Tvorovi 1;Rozkaz;Očarování 1. úrovně;1 akce;12 sáhů;V ;1 kolo; Tvorovi
1;Spalující úder;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 1;Spalující úder;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
1;Vynucený duel;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;6 sáhů;V ;Soustředění 1;Vynucený duel;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;6 sáhů;V ;Soustředění
1;Zhoj zranění;Zaklínání 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V 1;Zhoj zranění;Zaklínání 1. úrovně;1 akce;Dotyk;V
1;Štít víry;Vymítání 1. úrovně;1 bonusová akce;12 sáhů;V 1;Štít víry;Vymítání 1. úrovně;1 bonusová akce;12 sáhů;V
1;Úder zloby;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 1;Úder zloby;Zaklínání 1. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
2;Cejchovací úder;Zaklínání 2. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 2;Cejchovací úder;Zaklínání 2. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
2;Magická zbraň;Transmutace 2. úrovně;1 bonusová akce;Dotyk;V 2;Magická zbraň;Transmutace 2. úrovně;1 bonusová akce;Dotyk;V
2;Najdi oře;Vyvolávání 2. úrovně;10 minut;6 sáhů;V 2;Najdi oře;Vyvolávání 2. úrovně;10 minut;6 sáhů;V

P

 • casting time až 10 minut;(rozdvojující se větev) Popiš nebo jmenuj předmět
 • range který znáš. Zjistíš směr k místu

 • components kde se nachází
 • duration pokud je do 200 sáhů od tebe. Pokud se předmět pohybuje

víš směr jeho pohybu. Kouzlo dokáže najít konkrétní předmět

který znáš S ;Soustředění

P ;Ihned; Dotkneš se tvora a můžeš ukončit buď jednu nemoc

 • casting time který na něj působí. Stav může být hluchý
 • range otrávený

 • components paralyzovaný nebo slepý. ;Goblin Paladin
 • duration

který znáš nebo jeden stav

P ;1 hodina; Dotkneš se tvora. Je-li otrávený

 • casting time zneutralizuješ mu jeden jed
 • range o kterém víš

 • components nebo mu zneutralizuješ jeden náhodně. Po dobu trvání má cíl výhodu k záchranným hodům proti otrávení a je odolný vůči jedovému zranění. ;Goblin Paladin
 • duration

který znáš zneutralizuješ mu jed. Působí-li na cíl více než jeden jed

P

 • casting time za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší životy cíle o 5 navíc. ;Goblin Paladin
 • range

který znáš S ;8 hodin;(malý proužek bílé látky) Tvé kouzlo dodá tvým spojencům nezdolnost a odhodlanost. Zvol až tři tvory v dosahu. Každému cíli se po dobu trvání zvýší maximum a aktuální životy o 5. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně

až 1 minuta; Vyzařuje z tebe léčivá energie v auře o poloměru 6 sáhů. Dokud kouzlo neskončí

který znáš aura se pohybuje spolu s tebou se středem v tobě. Můžeš použít bonusovou akci a jednomu tvorovi v auře (včetně sebe) pomocí ní obnovit 2k6 životů. ;Goblin Paladin

P ;1 hodina; Z bodu

 • casting time začne vyzařovat koule světla o poloměru 12 sáhů. Koule svítí jasným světlem a dalších 12 sáhů dosvítí slabým světlem. Pokud zvolíš bod na předmětu
 • range který držíš

 • components nebo takový
 • duration který nikdo nedrží ani nenese

tak světlo vyzařuje z předmětu a pohybuje se spolu s ním. Zakrytí svítícího předmětu neprůsvitným předmětem

například mísou nebo přilbou který zvolíš v dosahu

až 1 minuta; Vyzařuje z tebe svatá síla v auře o poloměru 6 sáhů

 • casting time aura se pohybuje s tebou ve svém středu. Každý tvor v auře (včetně tebe)
 • range který není vůči tobě nepřátelský

 • components způsobí svými útoky zbraní
 • duration které zasáhnou

dodatečné zářivé zranění 1k4. ;Goblin Paladin

například mísou nebo přilbou která ve tvých přátelích vzbuzuje odvahu. Dokud kouzlo neskončí

P

 • casting time nebo stříbrný a železný prášek v hodnotě aspoň 100 zlatých
 • range které kouzlo spotřebuje) Vytvoříš válec magické energie s poloměrem 2 sáhy

 • components výškou 4 sáhy a středem v bodě na zemi
 • duration který vidíš v dosahu. Všude tam

kde se válec protíná s podlahou či jiným povrchem

například mísou nebo přilbou S ;1 hodina;(svěcená voda

P

 • casting time které kouzlo spotřebuje) Dotkneš se tvora
 • range který zemřel v průběhu poslední minuty. Tento tvor obživne s 1 životem. Toto kouzlo nedokáže vrátit k životu tvora

 • components který zemřel stářím
 • duration ani nedokáže obnovit chybějící části těla. ;Goblin Paladin

například mísou nebo přilbou S ;Ihned;(diamanty v hodnotě 300 zl

2;Najdi předmět;Věštění 2. úrovně;1 akce;Ty sám;V 2;Najdi předmět;Věštění 2. úrovně;1 akce;Ty sám;V
2;Nižší navrácení;Vymítání 2. úrovně;1 akce;Dotyk;V 2;Nižší navrácení;Vymítání 2. úrovně;1 akce;Dotyk;V
2;Ochrana před jedem;Vymítání 2. úrovně;1 akce;Dotyk;V 2;Ochrana před jedem;Vymítání 2. úrovně;1 akce;Dotyk;V
2;Podpora;Vymítání 2. úrovně;1 akce;6 sáhů;V 2;Podpora;Vymítání 2. úrovně;1 akce;6 sáhů;V
3;Aura vitality;Zaklínání 3. úrovně;1 akce;Ty sám (6 sáhů);V ;Soustředění 3;Aura vitality;Zaklínání 3. úrovně;1 akce;Ty sám (6 sáhů);V ;Soustředění
3;Denní světlo;Zaklínání 3. úrovně;1 akce;12 sáhů;V 3;Denní světlo;Zaklínání 3. úrovně;1 akce;12 sáhů;V
3;Křižákova pelerína;Zaklínání 3. úrovně;1 akce;Ty sám;V ;Soustředění 3;Křižákova pelerína;Zaklínání 3. úrovně;1 akce;Ty sám;V ;Soustředění
3;Magický kruh;Vymítání 3. úrovně;1 minuta;2 sáhy;V 3;Magický kruh;Vymítání 3. úrovně;1 minuta;2 sáhy;V
3;Obrození;Nekromancie 3. úrovně;1 akce;Dotyk;V 3;Obrození;Nekromancie 3. úrovně;1 akce;Dotyk;V

až 1 minuta; Až příště zasáhneš tvora útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time jinak oslepne
 • range dokud kouzlo neskončí. Tvor

 • components který je slepý kvůli tomuto kouzlu
 • duration si hodí další záchranný hod na Odolnost na konci každého svého tahu. Když uspěje

přestane být slepý. ;Goblin Paladin

například mísou nebo přilbou zbraň při úderu vzplane jasným světlem a útok způsobí cíli dodatečné zářivé zranění 3k8. Navíc cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost

P ;Ihned; Zvol jednoho tvora

 • casting time automaticky ukončíš účinky každého kouzla působícího na cíl
 • range jehož úroveň je nižší nebo rovna úrovni tebou použité pozice kouzla. ;Goblin Paladin

například mísou nebo přilbou předmět nebo magický účinek v rámci dosahu. Každé kouzlo na 3. či nižší úrovni působící na cíl skončí. Za každé kouzlo na 4. či vyšší úrovni působící na cíl si hodíš na ověření vlastnosti s použitím své sesílací vlastnosti. SO je roven 10 + úroveň kouzla. Při úspěšném ověření dané kouzlo skončí. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně

P ;Ihned; Tvým dotykem se ukončí všechny kletby působící na jednoho tvora či předmět. Je-li předmět prokletý kouzelný předmět

 • casting time ale kouzlo přeruší vlastníkovo sladění s předmětem
 • range takže ho lze sundat či odložit. ;Goblin Paladin

například mísou nebo přilbou jeho kletba zůstane

P ;Ihned; Na zemi nebo v nádobách v dosahu vytvoříš 45 liber jídla a 30 galonů vody

 • casting time ale výživné
 • range a nesní-li se do 24 hodin

 • components tak se zkazí. Voda je čistá a nekazí se. ;Goblin Paladin
 • duration

například mísou nebo přilbou jež vydrží až patnácti humanoidům nebo pěti jízdním zvířatům 24 hodin. Jídlo je mdlé

P ;Soustředění

 • casting time které se dotkneš
 • range se stane kouzelnou zbraní. Zvol jeden z následujících typů zranění: bleskové

 • components hromové
 • duration chladné

kyselinové

například mísou nebo přilbou až 1 hodina; Nemagická zbraň

až 10 minut; Vyzařuje z tebe životodárná energie v auře o poloměru 6 sáhů. Dokud kouzlo neskončí

 • casting time který není vůči tobě nepřátelský
 • range získá odolání vůči nekrotickému zranění a jeho maximum životů se nedá snížit. Navíc každý živý tvor

 • components který není vůči tobě nepřátelský
 • duration si obnoví 1 život

když začne svůj tah v auře s 0 životy. ;Goblin Paladin

například mísou nebo přilbou aura se pohybuje spolu s tebou se středem v tobě. Každý tvor v auře (včetně tebe)

až 10 minut; Vyzařuje z tebe očistná energie v auře o poloměru 6 sáhů. Dokud kouzlo neskončí

 • casting time který není vůči tobě nepřátelský
 • range nemůže onemocnět

 • components je odolný vůči jedovému zranění a má výhodu k záchranným hodům proti účinkům způsobujícím následující stavy: hluchý
 • duration ochromený

otrávený

paralyzovaný aura se pohybuje s tebou se středem v tobě. Každý tvor v auře (včetně tebe)

P

 • casting time až 1 hodina;(kus kožešiny z krvavého ohaře) Popiš nebo jmenuj tvora
 • range kterého znáš. Zjistíš směr k místu

 • components kde se nachází
 • duration pokud je do 200 sáhů od tebe. Pokud se tvor pohybuje

víš směr jeho pohybu. Kouzlo dokáže najít konkrétního tvora

kterého znáš S ;Soustředění

P

 • casting time až 1 minuta;(předmět
 • range který se cíli hnusí) Pokusíš se poslat jednoho tvora

 • components kterého vidíš v dosahu
 • duration do jiné sféry existence. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Charisma

jinak je vypuzen. Je-li sféra existence

kterého znáš S ;Soustředění

3;Oslepující úder;Zaklínání 3. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 3;Oslepující úder;Zaklínání 3. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
3;Rozptyl magii;Vymítání 3. úrovně;1 akce;24 sáhů;V 3;Rozptyl magii;Vymítání 3. úrovně;1 akce;24 sáhů;V
3;Sejmi kletbu;Vymítání 3. úrovně;1 akce;Dotyk;V 3;Sejmi kletbu;Vymítání 3. úrovně;1 akce;Dotyk;V
3;Stvoř jídlo a vodu;Vyvolávání 3. úrovně;1 akce;6 sáhů;V 3;Stvoř jídlo a vodu;Vyvolávání 3. úrovně;1 akce;6 sáhů;V
3;Živelná zbraň;Transmutace 3. úrovně;1 akce;Dotyk;V 3;Živelná zbraň;Transmutace 3. úrovně;1 akce;Dotyk;V
4;Aura života;Vymítání 4. úrovně;1 akce;Ty sám (6 sáhů);V ;Soustředění 4;Aura života;Vymítání 4. úrovně;1 akce;Ty sám (6 sáhů);V ;Soustředění
4;Aura čistoty;Vymítání 4. úrovně;1 akce;Ty sám (6 sáhů);V ;Soustředění 4;Aura čistoty;Vymítání 4. úrovně;1 akce;Ty sám (6 sáhů);V ;Soustředění
4;Najdi tvora;Věštění 4. úrovně;1 akce;Ty sám;V 4;Najdi tvora;Věštění 4. úrovně;1 akce;Ty sám;V
4;Vypuzení;Vymítání 4. úrovně;1 akce;12 sáhů;V 4;Vypuzení;Vymítání 4. úrovně;1 akce;12 sáhů;V

P ;8 hodin; Dotkneš se tvora a poskytneš mu určitou míru ochrany před smrtí. Když by poprvé cíli klesly životy na 0 jako výsledek utrpěného zranění

 • casting time když je cíl vystaven účinku
 • range jenž by ho zabil namístě bez způsobení zranění

 • components tak onen účinek místo toho na tento cíl nezafunguje a kouzlo skončí. ;Goblin Paladin
 • duration

kterého znáš tak mu místo toho klesnou na 1 a kouzlo skončí. Je-li kouzlo stále účinné

až 1 minuta; Až příště zasáhneš tvora útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time má nevýhodu k hodům na útok a ověřením vlastností a nemůže reagovat do konce svého příštího tahu. ;Goblin Paladin
 • range

kterého znáš zbraň probodne jeho tělo i mysl a útok způsobí cíli dodatečné psychické zranění 4k6. Cíl si musí hodit záchranný hod na Moudrost. Když neuspěje

až 10 minut; Vyzařuje z tebe božská energie

 • casting time koule se pohybuje s tebou ve svém středu. Po dobu trvání má každý přátelský tvor v oblasti (včetně tebe) výhodu k záchranným hodům proti kouzlům i jiným magickým účinkům. Navíc
 • range když ovlivněný tvor uspěje v záchranném hodu proti kouzlu či magickému účinku

 • components který mu umožňuje hodit si záchranný hod pro utrpění pouze polovičního zranění
 • duration pak místo toho neutrpí žádné zranění

pokud v záchranném hodu uspěje. ;Goblin Paladin

kterého znáš která narušuje a zapuzuje magickou energii do 6 sáhů od tebe. Dokud kouzlo neskončí

která z tebe vytryskne. Každý tvor

 • casting time musí uspět v záchranném hodu na Odolnost
 • range jinak utrpí hromové zranění 5k6 a také buď zářivé

 • components nebo nekrotické zranění (dle tvé volby) 5k6 a je sražen k zemi. Tvor
 • duration který uspěje v záchranném hodu

utrpí poloviční zranění a není sražen k zemi. ;Goblin Paladin

kterého znáš kterého zvolíš do 6 sáhů od tebe

P

 • casting time až 1 minuta;(svěcená voda
 • range nebo stříbrný a železný prášek) Obklopí tě třpytivá energie a ochrání tě od nemrtvých

 • components víl a bytostí
 • duration které nepochází z Materiální sféry. Po dobu trvání mají běsi

elementálové

nebešťané S ;Soustředění

až 1 minuta; Až příště zasáhneš tvora útokem zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla

 • casting time tvora vypudíš. Patří-li cíl do jiné sféry existence
 • range než ve které se nacházíš spolu s cílem

 • components vypudíš ho s tichým třesknutím zpět do jeho domovské sféry. Je-li sféra existence
 • duration ve které se spolu nacházíte

jeho domovskou sférou

nebešťané zbraň zajiskří silou a útok způsobí cíli dodatečné silové zranění 5k10. Pokud navíc toto kouzlo sníží životy cíle na 50 či méně

P

 • casting time který kouzlo spotřebuje) Dotkneš se mrtvého tvora a navrátíš mu život
 • range pokud není mrtvý déle než 10 dní. Je-li duše tvora svolná se znovu spojit s tělem a nic jí nebrání

 • components pak tvor obživne s 1 životem. Toto kouzlo také neutralizuje jedy a uzdraví nemagické nemoci
 • duration které postihovaly tvora v době jeho úmrtí. Toto kouzlo však neuzdraví magické nemoci

kletby a podobné účinky; nejsou-li sňaty před sesláním tohoto kouzla

budou účinkovat S ;Ihned;(diamant v hodnotě aspoň 500 zl

kterého vidíš v dosahu

 • casting time aby dle tvého přání provedl určitou službu
 • range nebo neprovedl určitou akci nebo průběh činností. Rozumí-li ti

 • components musí uspět v záchranném hodu na Moudrost
 • duration jinak ho zmámíš po dobu trvání. Zatímco je tebou zmámený

utrpí psychické zranění 5k10 pokaždé

když jedná způsobem zadáš magický rozkaz a donutíš ho

4;Znamení proti smrti;Vymítání 4. úrovně;1 akce;Dotyk;V 4;Znamení proti smrti;Vymítání 4. úrovně;1 akce;Dotyk;V
4;Závratný úder;Zaklínání 4. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 4;Závratný úder;Zaklínání 4. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
5;Kruh moci;Vymítání 5. úrovně;1 akce;Ty sám (okruh 6 sáhů);V ;Soustředění 5;Kruh moci;Vymítání 5. úrovně;1 akce;Ty sám (okruh 6 sáhů);V ;Soustředění
5;Ničivá vlna;Zaklínání 5. úrovně;1 akce;Ty sám (okruh 6 sáhů);V ;Ihned; Udeříš do země a vytvoříš výbuch božské energie 5;Ničivá vlna;Zaklínání 5. úrovně;1 akce;Ty sám (okruh 6 sáhů);V ;Ihned; Udeříš do země a vytvoříš výbuch božské energie
5;Rozptyl zlo a dobro;Vymítání 5. úrovně;1 akce;Ty sám;V 5;Rozptyl zlo a dobro;Vymítání 5. úrovně;1 akce;Ty sám;V
5;Vypuzující úder;Vymítání 5. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění 5;Vypuzující úder;Vymítání 5. úrovně;1 bonusová akce;Ty sám;V ;Soustředění
5;Vzkříšení;Nekromancie 5. úrovně;1 hodina;Dotyk;V 5;Vzkříšení;Nekromancie 5. úrovně;1 hodina;Dotyk;V
5;Úkol;Očarování 5. úrovně;1 minuta;12 sáhů;V ;30 dní; Tvorovi 5;Úkol;Očarování 5. úrovně;1 minuta;12 sáhů;V ;30 dní; Tvorovi