Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Boží dohled

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P
 • durationSoustředění, až 1 minuta

Dotkneš se jednoho tvora, který s tím souhlasí. Než kouzlo skončí, cíl si může jednou hodit k4 a přičíst si hozené číslo k jednomu ověření vlastnosti dle své volby. Touto kostkou si může hodit před hodem na ověření vlastnosti, nebo až po něm. Kouzlo poté skončí.

Druid Věštecký trik

Jedovatá sprška

 • casting time1 akce
 • range2 sáhy

 • componentsV, P
 • durationIhned

Natáhneš svou ruku směrem k tvorovi, kterého vidíš v dosahu, a vypustíš ze své dlaně oblak zhoubného plynu. Tvor musí uspět v záchranném hodu na Odolnost, jinak utrpí jedové zranění 1k12. Zranění tohoto kouzla se zvýší o 1k12, když dosáhneš 5. úrovně (2k12), 11. úrovně (3k12) a 17. úrovně (4k12).

Druid Vyvolávací trik

Dobrůvka

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P, S
 • durationIhned

(snítka jmelí) Ve tvé ruce se objeví až deset bobulí prodchnutých magií po dobu trvání. Tvor může pomocí své akce sníst jednu bobuli. Snědení bobule obnoví 1 život a poskytne tvorovi dostatečnou výživu na jeden den. Pokud se bobule nesní do 24 hodin od seslání tohoto kouzla, ztratí svou účinnost.

Druid Transmutace 1. úrovně

Léčivé slovo

 • casting time1 bonusová akce
 • range12 sáhů

 • componentsV
 • durationIhned

Tvor dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu, si obnoví životy rovné 1k4 + tvá oprava sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k4.

Druid Zaklínání 1. úrovně

Najdi Přítelíčka

 • casting time1 hodina
 • range2 sáhy

 • componentsV, P, S
 • durationIhned

(dřevěné uhlí, kadidlo a byliny, to vše v hodnotě 10 zl, které se při sesílání spálí v bronzovém koši na oheň) Vstoupí k tobě do služby přítelíček

Druid Vyvolávání 1. úrovně

Vílí oheň

 • casting time1 akce
 • range12 sáhů

 • componentsV
 • durationSoustředění, až 1 minuta

Každý předmět v krychli 4 sáhy v dosahu se obalí modrým, zeleným, nebo filovým světlem (dle tvé volby). Tímto světlem se obalí také tvorové v oblasti účinku, kteří neuspějí v záchranném hodu na Obratnost. Předměty a ovlivnění tvorové po dobu trvání vyzařují slabé světlo v okruhu o poloměru 2 sáhy. Hody na útok na tvora nebo předmět, na něž působí toto kouzlo, mají výhodu, pokud útočník cíl vidí, a ovlivněný tvor či předmět nemají žádný prospěch z neviditelnosti.

Druid Zaklínání 1. úrovně

Zapletení

 • casting time1 akce
 • range18 sáhů

 • componentsV, P
 • durationSoustředění, až 1 minuta

Ve čtverci o straně 4 sáhy s výchozím bodem v dosahu vyraší chytlavý plevel a réva. Tyto rostliny změní zemi v oblasti na těžký terén po dobu trvání. Každý tvor, který je v oblasti při seslání kouzla, musí uspět v záchranném hodu na Sílu, jinak je zadržený zaplétajícími rostlinami, dokud kouzlo neskončí. Tvor zadržený rostlinami může použít svou akci k hodu na ověření Síly proti tvému SO záchrany kouzla. V případě úspěchu se osvobodí. Když kouzlo skončí, vyvolané rostliny uvadnou.

Druid Vyvolávání 1. úrovně

Zhoj zranění

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P
 • durationIhned

Tvor, kterého se dotkneš, si obnoví počet životů rovných 1k8 + tvá oprava sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k8.

Druid Zaklínání 1. úrovně

Měsíční paprsek

 • casting time1 akce
 • range24 sáhů

 • componentsV, P, S
 • durationSoustředění, až 1 minuta

(několik semen jakékoli lunoplodné rostliny a kus opalizujícího živce) Stříbrný paprsek bledého světla zasvítí dolů jako válec s poloměrem 1 sáh, výškou 9 sáhů a středem v bodě v dosahu. Dokud kouzlo neskoční, válec vyplní slabé světlo. Když tvor vstoupí do oblasti kouzla poprvé v tahu, nebo v ní začne svůj tah, musí si hodit záchranný hod na Odolnost. Když neuspěje, utrpí zářivé zranění 2k10, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Tvaroměnci mají k tomuto záchrannému hodu nevýhodu. Když tvaroměnec neuspěje, okamžitě se navíc navrátí do své přirozené podoby a nemůže na sebe vzít jinou podobu, dokud neopustí světlo tohoto kouzla. Každý svůj tah poté, co sešleš toto kouzlo, můžeš použít svou akci k posunu paprsku až o 12 sáhů libovolným směrem. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k10.

Druid Zaklínání 2. úrovně

0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2

Ohnivá čepel

 • casting time1 bonusová akce
 • rangeTy sám

 • componentsV, P, S
 • durationSoustředění, až 10 minut

(list škumpy) Ve své volné ruce vyvoláš ohnivou čepel. Čepel má podobnou velikost a tvar jako scimitar a vydrží po dobu trvání. Pustíš-li čepel, zmizí, ale můžeš ji vyvolat znovu jako bonusovou akci. Ohnivou čepelí můžeš pomocí své akce zaútočit na blízko kouzlem. Při zásahu utrpí cíl ohnivé zranění 3k6. Ohnivá čepel osvítí jasným světlem okruh o poloměru 2 sáhy a další 2 sáhy dosvítí slabým světlem. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každé další dvě úrovně pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k6.

Druid Zaklínání 2. úrovně

Planoucí koule

 • casting time1 akce
 • range12 sáhů

 • componentsV, P, S
 • durationSoustředění, až 1 minuta

(kousek loje, špetka síry a prach z železného prášku) Na volném místě dle tvé volby v dosahu se objeví koule ohně o průměru 1 sáh a vydrží po dobu trvání. Každý tvor, který skončí svůj tah do 1 sáhu od koule, si musí hodit záchranný hod na Obratnost. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 2k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Jako bonusovou akci můžeš pohnout koulí až o 6 sáhů. Narazíš-li koulí do tvora, musí si hodit záchranný hod proti zranění koule a koule zastaví svůj pohyb v tomto tahu. Když pohybuješ koulí, dokáže překonat až 1 sáh vysoké bariéry a přeskočí až 2 sáhy široké jámy. Koule zapaluje hořlavé předměty, které nikdo nedrží ani nenese, a osvítí jasným světlem okruh o poloměru 4 sáhy a dalších 4 sáhy dosvítí slabým světlem. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k6.

Druid Vyvolávání 2. úrovně

Zvířecí smysly

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsP
 • durationSoustředění, až 1 hodina

Dotkneš se zvířete, které s tím souhlasí. Po dobu trvání kouzla můžeš použít svou akci, abys viděl očima zvířete a slyšel, co slyší. To trvá, dokud nepoužiješ svou akci pro návrat do svých normálních smyslů. Zatímco vnímáš skrz smysly zvířete, máš prospěch z jeho případných zvláštních smyslů, ale jsi slepý a hluchý vůči svému vlastnímu okolí.

Druid Věštění 2. úrovně

2 2
2 2
2 2