Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Guidance

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Dotkneš se jednoho tvora, který s tím souhlasí. Než kouzlo skončí, cíl si může jednou hodit k4 a přičíst si hozené číslo k jednomu ověření vlastnosti dle své volby. Touto kostkou si může hodit před hodem na ověření vlastnosti, nebo až po něm. Kouzlo poté skončí.

Cleric Divination cantrip

Light

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, M
 • duration1 hour

světluška, nebo světélkující mech

Dotkneš se jednoho předmětu, který v žádném rozměru není větší než 10 stop. Dokud kouzlo neskončí, předmět osvítí jasným světlem okruh o poloměru 20 stop a dalších 20 stop dosvítí slabým světlem. Světlo může být zbarvené, jak chceš. Úplné zakrytí daného předmětu něčím neprůsvitným blokuje světlo. Kouzlo skončí předčasně, pokud ho sešleš znovu, nebo ho ukončíš jako akci. Pokud zacílíš předmět, který drží nebo má na sobě nepřátelský tvor, tak tvor musí uspět na Dexterity save, aby se vyhnul kouzlu.

Cleric Evocation cantrip

Mending

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

2 magnetovce

Toto kouzlo opraví jeden rozbitý, zlomený či roztržený předmět, kterého se dotkneš, například roztržený článek řetězu, dvě půlky zlomeného klíče, roztržený plášť nebo prosakující měch na víno. Pokud není zlom nebo trhlina v žádném svém rozměru větší než 1 stopa, předmět se opraví a neponese žádnou stopu po dřívějším poškození. Toto kouzlo dokáže fyzicky opravit kouzelný předmět nebo výtvor, ale magii mu obnovit nedokáže.

Cleric Transmutation cantrip

Resistance

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

miniaturní plášť

Dotkneš se jednoho tvora, který s tím souhlasí. Než kouzlo skončí, cíl si může hodit k4 a přičíst si hozené číslo k jednomu záchrannému hodu dle své volby. Touto kostkou si může hodit před záchranným hodem, nebo až po něm. Kouzlo poté skončí.

Cleric Abjuration cantrip

Sacred Flame

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Záření podobné plameni sestoupí na tvora, kterého vidíš v dosahu. Cíl musí uspět na Dexterity save, jinak utrpí zářivé zranění 1k8. Tvor nemá žádný prospěch z krytu pro tento záchranný hod.

Zranění tohoto kouzla se zvýší o 1k8, když dosáhneš 5. úrovně (2k8), 11. úrovně (3k8) a 17. úrovně (4k8).

Cleric Evocation cantrip

Spare the Dying

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Dotkneš se živého tvora, který má 0 životů. Tvor se stabilizuje. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Cleric Necromancy cantrip

Thaumaturgy

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV
 • durationUp to 1 minute

V rámci dosahu předvedeš drobný zázrak, znamení nadpřirozené moci. Vytvoříš jeden z následujících magických účinků v dosahu:
• Na 1 minutu zesílíš svůj hlas až na trojnásobek.
• Na 1 minutu způsobíš třepotání plamenů, nebo že se plameny zjasní, utlumí, či změní barvu.
• Na 1 minutu způsobíš slabé, neškodné otřesy země.
• Způsobíš náhlý zvuk, který vyjde z bodu, který zvolíš v dosahu. Například zahřmění, zakrákání havrana, nebo zlověstný šepot.
• Způsobíš, že se odemčené dveře či okno náhle rozletí dokořán, nebo naopak zabouchne.
• Na 1 minutu měníš vzhled svých očí.
Sešleš-li toto kouzlo několikrát, můžeš mít aktivní až tři minutové účinky najednou a takový účinek můžeš zrušit jako akci.

Cleric Transmutation cantrip

Toll the Dead

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Ukážeš na jednoho tvora, kterého vidíš v dosahu a vzduch kolem něj se na chvíli naplní hlasem vyzvánějícího umíráčku. Cíl musí uspět na Wisdom save, jinak utrpí 1k8 nekrotického zranění. Pokud cíli chybí byť jen jediný život, zranění se zvýší na 1k12.

Zranění tohoto kouzla se zvýší o jednu kostku, když dosáhneš 5. úrovně (2k8 nebo 2k12), 11. úrovně (3k8 nebo 3k12) a 17. úrovně (4k8 nebo 4k12).

Cleric (XGE) Necromancy cantrip

Word of Radiance

 • casting time1 action
 • range5 feet

 • componentsV, M
 • durationInstantaneous

svatý symbol

Proneseš slovo boží a vyjde z tebe spalující záře. Každý tvor podle tvé volby, kterého vidíš v dosahu, musí uspět na Constitution save, jinak utrpí 1k6 zářivého zranění.

Zranění tohoto kouzla se zvýší o 1k6, když dosáhneš 5. úrovně (2k6), 11. úrovně (3k6) a 17. úrovně (4k6).

Cleric (XGE) Evocation cantrip

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Animal Friendship

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

kousek jídla

Toto kouzlo ti umožňuje přesvědčit zvíře, že mu nechceš nijak ublížit. Zvol zvíře, které vidíš v dosahu. Musí tě vidět a slyšet. Je-li jeho Inteligence 4 či vyšší, kouzlo selže. V opačném případě musí cíl uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš na dobu trvání. Pokud ho ty nebo někdo z tvých společníků zraní, kouzlo skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš ovlivnit jedno zvíře navíc.

Cleric (Nature) 1st level Enchantment

Bane

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kapka krve

Až tři tvorové dle tvé volby, které vidíš v dosahu, si musí hodit Charisma save. Kdykoliv si cíl, který neuspěje v tomto záchranném hodu, hodí na útok nebo save než kouzlo skončí, musí si hodit k4 a hozené číslo odečíst od hodu na útok nebo záchranného hodu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Cleric (*)(Grave) 1st level Enchantment

Bless

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kropenka svěcené vody

Požehnáš až třem tvorům dle své volby v rámci dosahu. Kdykoliv si cíl hodí na útok nebo save, než kouzlo skončí, může si hodit k4 a hozené číslo si přičíst k danému hodu na útok nebo záchrannému hodu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Cleric (*)(Life) 1st level Enchantment

Burning Hands

 • casting time1 action
 • rangeSelf (15-foot cone)

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Když podržíš ruce tak, že se palce vzájemně dotýkají a ostatní prsty máš roztažené od sebe, z konečků roztažených prstů ti vystřelí tenký pás plamenů. Každý tvor v kuželu 15 stop si musí hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 3k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Oheň zapaluje v oblasti hořlavé předměty, které nikdo nedrží ani nenese.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k6.

Cleric (Light) 1st level Evocation

Ceremony (ritual) [1/2]

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

stříbrný prášek v hodnotě 25gp, který kouzlo spotřebuje

Provedeš zvláštní náboženský obřad, který je prodchnut magií. Když sesíláš toto kouzlo, zvol si jednu z následujících svátostí. Cíl tohoto kouzla se od tebe nesmí během sesílání vzdálit na více než 10 stop.
Pokání. Dotkneš se tvora, který si to přeje a jehož přesvědčení se změnilo, a provedeš DC 20 Wisdom (Insight) check. Uspěješ-li, tvorovi se navrátí jeho původní přesvědčení.
Svěcení vody. Dotkneš se flakónu s vodou a proměníš ji na svěcenou.
Zkouška dospělosti. Dotkneš se tvora, už ne dítěte, ještě ne dospělého. Kdykoliv během dalších 24 hodin provede tento tvor ověření dovednosti, může navíc hodit 1k4 a přičíst si výsledek tohoto hodu k výsledku svého ověření. Jeden tvor tuto svátost může přijmout jen jednou.
Zasvěcení. Dotkneš se tvora, který chce zasvětit svůjživot službě tvému bohu. Po dalších 24 hodin, kdykolivtento tvor provede ověření dovednosti, může navíc hodit 1k4 a

Cleric (XGE) 1st level Abjuration

Ceremony (ritual) [2/2]

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

stříbrný prášek v hodnotě 25gp, který kouzlo spotřebuje

přičíst si výsledek tohoto hodu k výsledku svého ověření. Jeden tvor může tuto svátost přijmout jen jednou.
Pohřeb. Dotkneš se jedné mrtvoly a po dalších 7 dní nedokáže nic kromě kouzla Wish přeměnit tuto mrtvolu na nemrtvého.
Svatba. Dotkneš se dvou dospělých humanoidů, kteří chtějí spojit své osudy svátostí manželství. Po dalších 7 dní, jsou-li do 30 stopod sebe, získává každý z nich bonus +2 k AC. Tvor může tuto svátost přijmout znovu teprve až po ovdovění.

Cleric (XGE) 1st level Abjuration

Charm Person

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • duration1 hour

Pokusíš se zmámit humanoida, kterého zvolíš v dosahu. Musí si hoditna Wisdom save, a pokud s ním ty nebo tví společníci bojují, má k němu výhodu. Neuspěje-li v záchranném hodu, zmámíš ho, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud mu ty nebo tví společníci neublížíte. Zmámený tvor na tebe pohlíží jako na dobrého známého. Když kouzlo skončí, osoba si uvědomuje, že byla zmámena.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš ovlivnit jednoho tvora navíc. Tvorové musí být navzájem do 6 sáhů od sebe, když na ně cílíš.

Cleric (Trickery) 1st level Enchantment

Command [1/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • duration1 round

Tvorovi, kterého vidíš v dosahu, zadáš jednoslovný rozkaz. Cíl musí uspět na Wisdom save, jinak ve svém příštím tahu musí splnit tvůj rozkaz. Toto kouzlo nemá žádný účinek, je-li cíl nemrtvý či nerozumí tvému jazyku, nebo pokud by ho tvůj příkaz přímým způsobem zranil. Následuje několik typických rozkazů a jejich účinků. Můžeš vydat i jiný rozkaz než zde popsaný. Uděláš-li to, DM určí, jak se bude cíl chovat. Je-li cíli bráněno ve vykonání rozkazu, kouzlo skončí.
K zemi. Cíl si lehne a pak skončí svůj tah.
Přistup. Cíl se pohne směrem k tobě co nejkratší a nejpřímější cestou, a když se přiblíží do 5 stop od tebe, skončí svůj tah.
Pusť. Cíl pustí vše, co drží a pak skončí svůj tah.
Stůj. Cíl se nepohne a neprovede žádnou akci. Létající tvor zůstane ve vzduchu, pokud může. Pokud se musí pohnout, aby zůstal ve vzduchu, uletí jen minimální nutnou vzdálenost pro udržení se ve vzduchu.
Uteč. Cíl stráví svůj tah pohybem od tebe co nejrychlejším možným způsobem.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím

Cleric (*)(Knowledge) 1st level Enchantment

Command [2/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • duration1 round

pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš ovlivnit jednoho tvora navíc. Tvorové musí být navzájem do 6 sáhů od sebe, když na ně cílíš.

Cleric (*)(Knowledge) 1st level Enchantment

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Create or Destroy Water

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

kapka vody pro stvoření vody, nebo pár zrníček písku pro zničení vody

Buď stvoříš, nebo zničíš vodu.

Stvoření vody. Stvoříš až 10 galonů čisté vody v otevřené nádobě v dosahu. Nebo voda může padat jako déšť v krychli o straně 30 stop v rámci dosahu, který uhasí nekryté plameny v oblasti.

Zničení vody. Zničíš až 10 galonů vody v otevřené nádobě v dosahu. Nebo zničíš mlhu v krychli o straně 30 stop v rámci dosahu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. stvoříš či zničíš dalších 10 galonů vody, nebo se zvětší velikost strany krychle o 5 stop.

Cleric 1st level Transmutation

Cure Wounds

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Tvor, kterého se dotkneš, si obnoví počet životů rovných 1k8 + bonus sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovníchi. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k8.

Cleric (*)(Life) 1st level Evocation

Detect Evil and Good

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 10 minutes

Po dobu trvání víš, jestli je do 30 stop od tebe běs, elementál, nebešťan, nemrtvý, víla nebo zrůda, stejně jako kde se nachází. Podobně víš, jestli je do 30 stop od tebe místo či předmět, který je magicky posvěcený nebo znesvěcený. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 1 stopou kamene, 1 palcem běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 3 stopami dřeva či hlíny.

Cleric 1st level Divination

Detect Magic (ritual)

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 10 minutes

Po dobu trvání vnímáš přítomnost magie do 30 stop od sebe. Pokud vycítíš magii tímto způsobem, můžeš pomocí své akce spatřit slabou auru kolem jakéhokoliv viditelného tvora nebo předmětu v oblasti, který má v sobě magii, a zjistíš jeho školu magie, pokud do nějaké patří. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 1 stopou kamene, 1 palcem běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 3 stopami dřeva či hlíny.

Cleric (*)(Arcana) 1st level Divination

Detect Poison and Disease

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

tisový list

Po dobu trvání dokážeš vnímat přítomnost a polohu jedů, jedovatých tvorů a nemocí do 30 stop od tebe. Také v každém případě poznáš druh jedu, jedovatého tvora či nemoci. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 1 stopou kamene, 1 palcem běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 3 stopami dřeva či hlíny.

Cleric 1st level Divination

Disguise Self

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • duration1 hour

Změníš svůj vzhled (včetně oblečení, zbroje, zbraní a ostatního vybavení), dokud kouzlo neskončí, nebo dokud nepoužiješ svou akci k jeho zrušení. Můžeš vypadat až o 1 stopu menší nebo větší a hubený, tlustý, nebo něco mezi. Musíš si zachovat stejný typ těla, takže musíš převzít podobu, která má stejné základní rozložení končetin. Jinak je ale rozsah iluze na tobě. Změny vytvořené tímto kouzlem neuspějí při fyzické kontrole. Přidáš-li si například tímto kouzlem klobouk, budou jím procházet předměty a každý, kdo se ho dotkne, nic neucítí, nebo ucítí tvou hlavu a vlasy. Použiješ-li toto kouzlo, abys vypadal hubenější a chtěl by se tě někdo dotknout, tak jeho ruka na něco jakoby narazí, i když je na pohled stále ve vzduchu. Aby tvor odhalil, že jsi přestrojený, musí si tě pomocí své akce pozorně prohlédnout a uspět Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla.

Cleric (Trickery) 1st level Illusion

Divine Favor

 • casting time1 bonus action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Tvá modlitba tě posílí božským zářením. Dokud kouzlo neskončí, útoky tvou zbraní způsobí při zásahu dodatečné zářivé zranění 1k4.

Cleric (War) 1st level Evocation

Faerie Fire

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationConcentration, up to 1 minute

Každý předmět v krychli 20 stop v dosahu se obalí modrým, zeleným, nebo fialovým světlem (dle tvé volby). Tímto světlem se obalí také tvorové v oblasti účinku, kteří neuspějí na Dexterity save. Předměty a ovlivnění tvorové po dobu trvání vyzařují slabé světlo v okruhu o poloměru 10 stop. Hody na útok na tvora nebo předmět, na něž působí toto kouzlo, mají výhodu, pokud útočník cíl vidí, a ovlivněný tvor či předmět nemají žádný prospěch z neviditelnosti.

Cleric (Light) 1st level Evocation

False Life

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

malé množství alkoholu nebo destilátu

Posílíš se nekromantickou napodobeninou života. Po dobu trvání získáš 1k4 + 4 dočasných životů.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. získáš dalších 5 dočasných životů.

Cleric (Death)(Grave) 1st level Necromancy

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Fog Cloud

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Vytvoříš kouli mlhy o poloměru 20 stop se středem v bodě v dosahu. Mlha se rozšiřuje kolem rohů a její oblast je hustě zahalená. Vydrží po dobu trvání, nebo dokud ji nerozfouká mírný či silnější vítr (o rychlosti aspoň 10 mil za hodinu).

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvětší poloměr mlhy o 20 stop.

Cleric (Tempest) 1st level Conjuration

Guiding Bolt

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • duration1 round

Na tvora dle tvé volby v dosahu vystřelí záblesk světla. Hoď si na útok na dálku kouzlem proti cíli. Při zásahu cíl utrpí zářivé zranění 4k6 a příští hod na útok proti tomuto cíli, před koncem tvého příštího tahu, má výhodu, díky mystickému slabému jasu, jakým se do té doby cíl třpytí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k6.

Cleric 1st level Evocation

Healing Word

 • casting time1 bonus action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Tvor dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu, si obnoví životy rovné 1k4 + bonus sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k4.

Cleric 1st level Evocation

Identify (ritual)

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

perla v hodnotě aspoň 100gp a soví pírko

Zvol jeden předmět, kterého se musíš dotýkat během vyvolávání kouzla. Je-li to kouzelný předmět nebo jiný magií prodchnutý předmět, zjistíš jeho vlastnosti a jak je používat, jestli předmět vyžaduje pro použití sladění a kolik má dávek, má-li nějaké. Zjistíš, jestli předmět ovlivňují nějaká kouzla a co jsou zač. Pokud předmět vytvořilo nějaké kouzlo, dozvíš se, jaké kouzlo ho vytvořilo. Pokud se místo toho dotýkáš během sesílání tvora, zjistíš, jaká kouzla na něj právě působí, jsou-li taková.

Cleric (Knowledge)(Forge) 1st level Divination

Inflict Wounds

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Hoď si na útok na blízko kouzlem proti tvorovi, kterého se můžeš dotknout. Když zasáhneš, cíl utrpí nekrotické zranění 3k10.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k10.

Cleric 1st level Necromancy

Magic Missile

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Vytvoříš tři světélkující šipky tvořené magickou silou. Každá šipka zasáhne tvora dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu. Šipka způsobí cíli silové zranění1k4 + 1. Šipky udeří všechny společně a můžeš je nasměrovat na jeden nebo více cílů.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. vytvoří kouzlo o jednu šipku víc.

Cleric (Arcana) 1st level Evocation

Protection from Evil and Good

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

svěcená voda, nebo stříbrný a železný prášek, který kouzlo spotřebuje

Dokud kouzlo neskončí, jeden tvor, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, má ochranu před určitými typy tvorů: běsy, elementály, nebešťany, nemrtvými, vílami a zrůdami. Ochrana poskytuje několik výhod: Tvorové těchto typů mají nevýhodu k hodům na útok proti tomuto cíli. Tito tvorové také nemohou cíl posednout, vystrašit ani zmámit. Pokud již je cíl zmámený, ovládnutý nebo vystrašený takovým tvorem, má výhodu k jakémukoli novému záchrannému hodu proti příslušnému účinku.

Cleric 1st level Abjuration

Purify Food and Drink (ritual)

 • casting time1 action
 • range10 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Všechno nemagické jídlo a pití v kouli o poloměru 5 stop se středem v bodě dle tvé volby v dosahu se očistí a zbaví se jedů a nemocí.

Cleric 1st level Transmutation

Ray of Sickness

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Na tvora v dosahu vyšlehne paprsek odporné nazelenalé energie. Hoď si na útok na dálku kouzlem proti cíli. Při zásahu cíl utrpí jedové zranění 2k8 a musí si hodit Constitution save. Když neuspěje, také se otráví do konce tvého příštího tahu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric (Death) 1st level Necromancy

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Sanctuary

 • casting time1 bonus action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • duration1 minute

stříbrné zrcátko

Strážíš před útokem tvora v dosahu. Dokud kouzlo neskončí, tak každý, kdo zacílí stráženého tvora útokem nebo zraňujícím kouzlem, si musí nejprve hodit na Wisdom save. Když neuspěje, musí vybrat nový cíl, jinak přijde o svůj útok nebo kouzlo. Toto kouzlo nechrání stráženého tvora před plošnými účinky, například výbuchem kouzla Fireball. Pokud strážený tvor zaútočí, sešle kouzlo, které působí na nepřítele, nebo způsobí zranění jinému tvorovi, toto kouzlo skončí.

Cleric 1st level Abjuration

Searing Smite

 • casting time1 bonus action
 • rangeSelf

 • componentsV
 • durationConcentration, up to 1 minute

Až příště zasáhneš tvora útokem na blízko zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla, tvá zbraň se doběla rozpálí. Útok způsobí cíli dodatečné ohnivé zranění 1k6 a cíl vzplane. Na začátku každého svého tahu, dokud kouzlo neskončí, si cíl musí hodit Constitution save. Když neuspěje, utrpí ohnivé zranění 1k6. Když v záchraně uspěje, kouzlo skončí. Použije-li cíl nebo někdo jiný do 5 stop od něj akci k uhašení plamenů, nebo plameny uhasí nějaký jiný účinek (například, když je cíl ponořený ve vodě), kouzlo skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší počáteční zranění způsobené útokem o 1k6.

Cleric 1st level Evocation

Shield of Faith

 • casting time1 bonus action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

malý pergamen, na kterém je napsaný kus svatého textu

Kolem tvora, kterého zvolíš v dosahu, se objeví třpytivé ochranné pole a poskytne mu bonus +2 k AC po dobu trvání.

Cleric (*)(War) 1st level Abjuration

Speak with Animals (ritual)

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • duration10 minutes

Po dobu trvání získáš schopnost rozumět a verbálně komunikovat se zvířaty. Rozum a povědomí mnoha zvířat jsou omezené jejich inteligencí, ale minimálně ti mohou dát informace o blízkých místech a nestvůrách, včetně čehokoliv, co dokáží vnímat, nebo co vnímala za poslední den. Může se ti podařit přesvědčit zvíře, aby pro tebe vykonalo malou laskavost, dle úvahy DM.

Cleric (Nature) 1st level Divination

Thunderwave

 • casting time1 action
 • rangeSelf (15-foot cube)

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Vyjde z tebe vlna hromové síly. Každý tvor v krychli 15 stop vycházející z tebe si musí hodit Constitution save. Když tvor neuspěje, utrpí hromové zranění 2k8 a je odtlačen 10 stop od tebe. Když uspěje, utrpí poloviční zranění a není odtlačen. Mimo to, nezajištěné předměty, které jsou celé v oblasti účinku, jsou účinkem kouzla automaticky odtlačeny 10 stop od tebe a kouzlo hromově zaduní, což lze slyšet až 300 stop od tebe.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric (Tempest) 1st level Evocation

Aid

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • duration8 hours

malý proužek bílé látky

Tvé kouzlo dodá tvým spojencům nezdolnost a odhodlanost. Zvol až tři tvory v dosahu. Každému cíli se po obu trvání zvýší maximum a aktuální životy o 5.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší životy cíle o 5 navíc.

Cleric 2nd level Abjuration

Augury (ritual)

 • casting time1 minute
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

Speciálně označené tyčky, kosti nebo obdobné symboly v hodnotě nejméně 25gp

Rozhozením zdobených tyček, hozením dračích kostí, rozložením tarotových karet, nebo použitím jiné věštecké pomůcky získáš od nadpozemské bytosti znamení, jaké by byly výsledky konkrétní akce, kterou hodláš provést v následujících 30 minutách. GM vybere z následujících možných odpovědí:
• Blaho, pro dobré výsledky
• Žal, pro špatné výsledky
• Blaho a žal, pro výsledky dobré i zlé
• Nic, pro výsledky, které nejsou vyloženě dobré ani špatné.
Kouzlo nepočítá s potenciálními okolnostmi, které by mohly změnit výsledek, jako například seslání dalších kouzel nebo ztráta či zisk člena družiny. Sešleš-li kouzlo dvakrát či vícekrát před tím, než si důkladně odpočineš, je u každého seslání mimo první 25% šance, že dostaneš chybné údaje. GM si hází tento hod v tajnosti.

Cleric (*)(Knowledge) 2nd level Divination

Barkskin

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

hrst dubové kůry

Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí. Dokud kouzlo neskončí, jeho kůže získá hrubý, kůrovitý vzhled a AC cíle nemůže být nižší než 16, bez ohledu na zbroj, jež má na sobě.

Cleric (Nature) 2nd level Transmutation

Blindness/Deafness

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV
 • duration1 minute

Můžeš oslepit nebo ohlušit nepřítele. Zvol jednoho tvora, kterého vidíš v dosahu, a on si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, tak buď oslepne, nebo ohluchne (dle tvé volby). Na konci každého svého tahu si může hodit Constitution save. Když uspěje, kouzlo skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Cleric (*)(Death) 2nd level Necromancy

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
2 2

Calm Emotions

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Pokusíš se utlumit silné emoce ve skupině osob. Každý humanoid v kouli o poloměru 20 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu, si musí hodit Charisma save, cíl si může zvolit, že v tomto záchranném hodu neuspěje, pokud si to přeje. Pokud cíl neuspěje, zvol jeden ze dvou následujících účinků. Můžeš potlačit jakýkoli účinek způsobující tvorovo vystrašení či zmámení. Když toto kouzlo skončí, jakýkoli potlačený účinek se znovu obnoví, pokud už mezitím neskončilo jeho trvání. Nebo můžeš způsobit, že je cíl lhostejný vůči tvorům, které zvolíš a vůči kterým je nepřátelský. Tato lhostejnost pomine, je-li cíl napaden, či zraněn kouzlem, nebo je-li svědkem, jak jsou zraněni jeho přátelé. Když kouzlo skončí, stane se tvor vůči tobě opět nepřátelský, pokud GM nerozhodne jinak.

Cleric 2nd level Enchantment

Continual Flame

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled

rubínový prach v hodnotě 50gp, který kouzlo spotřebuje

Z předmětu, kterého se dotkneš, vzejde plamen, jehož jas je ekvivalentní k pochodni. Účinek vypadá jako běžný plamen, ale nevytváří žádné teplo a nespotřebovává kyslík. Plamen lze zakrýt nebo schovat, ale ne udusit ani uhasit.

Cleric 2nd level Evocation

Enhance Ability

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

srst nebo pírko ze zvířete

Dotkneš se tvora a propůjčíš mu magické zlepšení. Zvol jeden z následujících účinků, cíl získá účinek, dokud kouzlo neskončí.

Býčí síla. Cíl má výhodu na Strength check a jeho nosnost se zdvojnásobí.
Kočičí grácie. Cíl má výhodu na Dexterity check. Také neutrpí zranění z pádu z výšky 20 nebo méně stop, pokud není neschopný.
Liščí chytrost. Cíl má výhodu na Intelligence check.
Medvědí houževnatost. Cíl má výhodu na Constitution check. Také získá 2k6 dočasných životů, které zmizí, když kouzlo skončí.
Orlí velkolepost. Cíl má výhodu na Charisma check.
Soví moudrost. Cíl má výhodu Wisdom check.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Cleric 2nd level Transmutation

Find Traps

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Vnímáš přítomnost jakékoli pasti v dosahu, kterou máš ve výhledu. Past, pro účely tohoto kouzla, je cokoliv, co způsobuje náhlý nebo nečekaný účinek, který bys považoval za zraňující či nežádoucí, a co bylo takto konkrétně navrženo svým tvůrcem. Takže bys tímto kouzlem vnímal přítomnost oblasti ovlivněnou kouzlem Alarm či Glyph of Warding nebo mechanickou zakrytou jámu, ale neodhalil bys přirozenou slabinu v podlaze, nestabilní strop nebo skrytou výlevku. Toto kouzlo pouze odhaluje, že je přítomná past. Neznáš polohu každé pasti, ale víš obecnou povahu nebezpečí, které představuje past, jíž vnímáš.

Cleric 2nd level Divination

Flaming Sphere

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kousek loje, špetka síry a špetka železného prášku

Na volném místě dle tvé volby v dosahu se objeví koule ohně o průměru 5 stop a vydrží po dobu trvání. Každý tvor, který skončí svůj tah do 5 stop od koule, si musí hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 2k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Jako bonusovou akci můžeš pohnout koulí až o 30 stop. Narazíš-li koulí do tvora, musí si hodit Dexterity save proti zranění koule a koule zastaví svůj pohyb v tomto tahu. Když pohybuješ koulí, dokáže překonat až 5 stop vysoké bariéry a přeskočí až 10 stop široké jámy. Koule zapaluje hořlavé předměty, které nikdo nedrží ani nenese, a osvítí jasným světlem okruh o poloměru 20 stop a dalších 20 stop dosvítí slabým světlem.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k6.

Cleric (Light) 2nd level Conjuration

Gentle Repose (ritual)

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration10 days

špetka soli a po jednom měďáku umístěném na každé oko mrtvoly, které tam musí zůstat po dobu trvání

Dotkneš se mrtvoly nebo jiných ostatků. Po dobu trvání je cíl chráněný před rozkladem a nemůže se stát nemrtvým. Kouzlo také prakticky prodlužuje časový limit pro vzkříšení cíle, neboť dny, po které působí toto kouzlo, se nepočítají do časového limitu kouzel typu Raise Dead.

Cleric (*)(Grave) 2nd level Necromancy

Gust of Wind

 • casting time1 action
 • rangeSelf (60-foot line)

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

semínko strukoviny

Po dobu trvání z tebe fouká silný vítr po 60 stop dlouhé a 10 stop široké dráze v tebou zvoleném směru. Každý tvor, který začne v dráze svůj tah, musí uspět na Strength save, jinak je odtlačen 15 stop od tebe ve směru dráhy. Tvor v dráze musí utratit 10 stop pohybu za každých 5 stop, o který se pohne blíž k tobě. Poryv větru rozfoukává plyny a výpary a sfoukává svíčky, pochodně a podobné nechráněné plameny v oblasti. Chráněné plameny, například v lucernách, se ve větru prudce mihotají a je 50% šance, že zhasnou. Jako bonusovou akci můžeš v každém svém tahu, než kouzlo skončí, změnit směr dráhy, ve které z tebe fouká vítr.

Cleric (Tempest) 2nd level Evocation

Heat Metal

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kus železa a plamen

Zvol vyrobený kovový předmět (například kovovou zbraň nebo těžkou či střední kovovou zbroj), který vidíš v dosahu. Způsobíš, že předmět svítí do ruda rozpálenou barvou. Tvor, který je ve fyzickém kontaktu s předmětem, utrpí ohnivé zranění 2k8, když sešleš toto kouzlo. Dokud kouzlo neskončí, můžeš v každém ze svých pozdějších tahů použít bonusovou akci k opětovnému způsobení tohoto zranění. Drží-li tvor ovlivněný předmět, nebo ho má na sobě, když utrpí dané zranění, musí uspět na Constitution save, jinak předmět pustí na zem, pokud může. Není-li možné, aby předmět pustil, má do začátku tvého příštího tahu nevýhodu k hodům na útok a check.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric 2nd level Transmutation

Hold Person

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

malý, rovný kus železa

Zvol humanoida, kterého vidíš v dosahu. Cíl musí uspět na Wisdom save, jinak je paralyzovaný po dobu trvání. Na konci každého svého tahu si cíl může hodit další Wisdom save. Když uspěje, kouzlo pro daný cíl skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. můžeš zacílit jednoho humanoida navíc. Humanoidi musí být navzájem do 30 stop od sebe, když na ně cílíš.

Cleric 2nd level Enchantment

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Lesser Restoration

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Dotkneš se tvora a můžeš ukončit buď jednu nemoc, nebo jeden stav, který na něj působí. Stav může být hluchý, otrávený, paralyzovaný nebo slepý.

Cleric (*)(Life) 2nd level Abjuration

Locate Object

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

rozdvojující se větev

Popiš nebo jmenuj předmět, který znáš. Zjistíš směr k místu, kde se nachází, pokud je do 1000 stop od tebe. Pokud se předmět pohybuje, víš směr jeho pohybu. Kouzlo dokáže najít konkrétní předmět, který znáš, pokud jsi ho viděl zblízka (do 30 stop) aspoň jednou. Nebo toto kouzlo může najít nejbližší předmět konkrétního druhu, například jistý druh oděvu, šperku, nábytku, pomůcky nebo zbraně. Toto kouzlo nedokáže najít předmět, pokud přímou cestu mezi ním a tebou blokuje jakákoliv vrstva olova, dokonce třeba i jen tenký plech.

Cleric 2nd level Divination

Magic Weapon

 • casting time1 bonus action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Dotkneš se nemagické zbraně. Tato zbraň se stane magickou zbraní s bonusem +1 k hodům na útok a hodům na zranění, dokud kouzlo neskončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, bonus se zvýší na +2. Když použiješ pozici kouzla 6. či vyšší úrovně, bonus se zvýší na +3.

Cleric (War)(Forge)(Arcana) 2nd level Transmutation

Mirror Image

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • duration1 minute

Ve tvém prostoru se objeví tři iluzorní kopie tebe. Dokud kouzlo neskončí, kopie se pohybují spolu s tebou, napodobují tvé akce a přesouvají svou pozici, takže je nemožné vysledovat, který obraz je skutečný. Pomocí své akce můžeš iluzorní kopie zrušit. Pokaždé, když tě tvor zacílí útokem během trvání kouzla, hoď k20 a urči, jestli útok nezacílí místo tebe jednu z tvých kopií. Máš-li tři kopie, musíš hodit 6 či více, abys změnil cíl útoku na kopii. Se dvěma kopiemi musíš hodit 8 či více. S jednou kopií musíš hodit 11 či více. Kopie má DC rovné 10 + tvuj Dexterity bonus. Pokud útok zasáhne kopii, kopie se zničí. Kopii lze zničit pouze útokem, který ji zasáhne. Ignoruje všechna ostatní zranění a účinky. Kouzlo skončí, když všechny tři kopie jsou zničeny. Toto kouzlo nepůsobí na tvora, který nevidí, nebo se spoléhá na jiné smysly než zrak, například mimozrakové vnímání, nebo když dokáže odhalovat iluze jako falešné, například pravdivým viděním.

Cleric (Trickery) 2nd level Illusion

Nystul's Magic Aura [1/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

čtvereček hedvábí

Na tvora či předmět, kterého se dotkneš, umístíš iluzi, takže věštecká kouzla o něm zjeví falešné informace. Cílem může být tvor, který s tím souhlasí, nebo předmět, který nedrží ani nenese někdo jiný. Když sesíláš toto kouzlo, zvol jeden či oba z následujících účinků. Účinek vydrží po dobu trvání. Sešleš-li toto kouzlo na stejného tvora či předmět každý den po dobu 30 dní a pokaždé na něj umístíš stejný účinek, iluze se stane trvalou, dokud se nerozptýlí.
Falešná aura. Změníš způsob, jakým se cíl jeví kouzlům a magickým účinkům, které odhalují magické aury, jako je například Detect Magic. Můžeš způsobit, aby se nemagický předmět jevil magicky, magický předmět jevil nemagicky, nebo změnit magickou auru předmětu, aby se jevila, že patří do školy magie, kterou zvolíš. Když použiješ tento účinek na předmět, můžeš určit, aby se falešná magie zdánlivě zjevila jakémukoli tvorovi, který s předmětem

Cleric (Arcana) 2nd level Illusion

Nystul's Magic Aura [2/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

čtvereček hedvábí

nakládá.
Maska. Změníš způsob, jakým se cíl jeví kouzlům a magickým účinkům, které odhalují typy tvorů, jako je například paladinův Divine Sense nebo spouštěč kouzla Symbol. Zvolíš typ tvora a ostatní kouzla a magické účinky budou považovat cíl za tvora tohoto typu či tohoto přesvědčení.

Cleric (Arcana) 2nd level Illusion

Pass Without Trace

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

popel ze spáleného listu jmelí a větévka smrku

Vyzařuje z tebe závoj stínů a ticha, který maskuje tebe a tvé společníky před odhalením. Po dobu trvání má každý tvor, kterého zvolíš do 30 stop od tebe (včetně tebe), bonus +10 na Dexterity (Stealth) check a nelze ho stopovat, kromě magických prostředků. Tvor, který obdrží tento bonus, za sebou nezanechává žádné stopy či známky svého průchodu.

Cleric (Trickery) 2nd level Abjuration

Prayer of Healing

 • casting time10 minutes
 • range30 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Každý z až šesti tvorů dle tvé volby, které vidíš v dosahu, si obnoví životy za 2k8 + bonus sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší léčení o 1k8.

Cleric 2nd level Evocation

Protection from Poison

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • duration1 hour

Dotkneš se tvora. Je-li otrávený, zneutralizuješ mu jed. Působí-li na cíl více než jeden jed, zneutralizuješ mu jeden jed, o kterém víš, nebo mu zneutralizuješ jeden náhodně. Po dobu trvání má cíl výhodu na save proti otrávení a je odolný vůči jedovému zranění.

Cleric 2nd level Abjuration

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Ray of Enfeeblement

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Z tvého prstu vytryskne na tvora v dosahu černý paprsek vyčerpávající energie. Hoď si na útok na dálku kouzlem proti cíli. Při zásahu bude cíl způsobovat svými útoky zbraní založenými na Síle pouze poloviční zranění, dokud kouzlo neskončí.Na konci každého svého tahu si cíl může hodit Constitution save proti DC kouzla. Když uspěje, kouzlo skončí.

Cleric (Death)(Grave) 2nd level Necromancy

Scorching Ray

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Vytvoříš tři ohnivé paprsky a vrhneš je na cíle v dosahu. Můžeš je vrhnout na jeden, nebo několik cílů. Za každý paprsek si hoď na útok na dálku kouzlem. Při zásahu cíl utrpí ohnivé zranění 2k6.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. můžeš vytvořit jeden paprsek navíc.

Cleric (Light) 2nd level Evocation

Shatter

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

odštěpek slídy

Z bodu, který zvolíš v dosahu, se rázem ozve bolestivě hlasitý tříštivý zvuk. Každý tvor v kouli o poloměru 10 stop se středem v daném bodě, si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, utrpí hromové zranění 3k8, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Tvor vyrobený z neživého materiálu, například kamene, křišťálu či kovu, má nevýhodu k tomuto záchrannému hodu. Nemagický předmět, který nikdo nedrží ani nenese, utrpí také poškození, je-li v oblasti kouzla.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitímpozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric (Tempest) 2nd level Evocation

Silence (ritual)

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 10 minutes

Uvnitř koule o poloměru 20 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu, nevznikne po dobu trvání žádný zvuk ani neprojde skrz. Každý tvor či předmět, který je celý v kouli, je hluchý a imunní vůči hromovému zranění. Seslání kouzla, které obsahuje verbální složku, je v kouli nemožné.

Cleric 2nd level Illusion

Spike Growth

 • casting time1 action
 • range150 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

7 ostrých trnů, nebo 7 větviček ořezaných do špičky

Země v okruhu o poloměru 20 stop se středem v bodě v dosahu se zkroutí a rázem z ní vyrostou tvrdé ostny a trny. Oblast se stane po dobu trvání těžkým terénem. Když tvor vstoupí do oblasti, nebo jí prochází, utrpí bodné zranění 2k4 za každých 5 stop, co urazí. Přeměna země je maskovaná, aby vypadala přirozeně. Tvor, který nevidí oblast kouzla v době jeho sesílání, si musí hodit na Wisdom (Perception) proti tvému DC kouzla, jestli si všimne, že je terén nástraha, než do něj vstoupí.

Cleric (Nature) 2nd level Transmutation

Spiritual Weapon

 • casting time1 bonus action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • duration1 minute

V rámci dosahu vytvoříš levitující přízračnou zbraň, která vydrží po dobu trvání, nebo dokud nesešleš toto kouzlo znovu. Když kouzlo sešleš, můžeš si hodit na útok na blízko kouzlem proti tvorovi ve vzdálenosti do 5 stop od zbraně. Při zásahu cíl utrpí silové zranění rovné 1k8 + bonus sesílací vlastnosti. Jako bonusovou akci ve svém tahu můžeš pohnout zbraní až o 20 stop a zopakovat útok proti tvorovi do 5 stop od ní. Zbraň může mít libovolnou podobu dle tvé volby. Klerici božstev, jež jsou spojena s určitou zbraní (např. sv. Gisbert je známý svým palcátem a Thor svým kladivem), si volí účinek tohoto kouzla tak, aby tato zbraň připomínala danou zbraň.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každé dvě další úrovně pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric (*)(War)(Life) 2nd level Evocation

Suggestion

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, M
 • durationConcentration, up to 8 hours

hadí jazyk a buď kousek včelího plástu, nebo kapka sladkého oleje

Sugescí (omezenou na jednu či dvě věty) činnosti magicky ovlivníš tvora, kterého vidíš v dosahu a který tě slyší a rozumí ti. Tvorové, které nelze zmámit, jsou imunní vůči tomuto účinku. Sugesci musíš formulovat tak, aby zadaná činnost zněla rozumně. Požádání tvora, aby se probodl, naběhl na kopí, obětoval se, nebo provedl jinou očividně sebepoškozující činnost, kouzlo ukončí. Cíl si musí hodit Wisdom save. Když neuspěje, drží se tebou sugestivně popsané činnosti, jak nejlépe dovede. Sugestivní činnost může trvat po celou dobu trvání kouzla. Dá-li se sugestivní činnost stihnout rychleji, pak kouzlo skončí, když cíl splní, o co jsi ho požádal. Můžeš také vymezit podmínky, které spustí určitou činnost v průběhu doby trvání kouzla. Můžeš například sugestivně navrhnout, aby rytíř dal svého válečného koně prvnímu žebrákovi, kterého potká. Nesplní-li se dané podmínky před uplynutím doby trvání kouzla, činnost se neprovede. Pokud ty nebo tví společníci zraníte tvora, na něhož působí toto kouzlo, přestane na něj působit.

Cleric (Knowledge) 2nd level Enchantment

Warding Bond

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

dvojice platinových prstenů, každý v hodnotě aspoň 50gp, které ty a cíl musíte mít navlečené na prstu po dobu trvání

Toto kouzlo stráží tvora, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, a mezi tebou a cílem vytvoří mystické spojení, dokud kouzlo neskončí. Dokud je cíl do 60 stop od tebe, má bonus +1 k AC a záchranným hodům a je odolný vůči všem zraněním. Současně pokaždé, když utrpí zranění, utrpíš stejně velké zranění ty. Kouzlo skončí, pokud ti klesnou životy na 0, nebo pokud se s cílem vzdálíte od sebe víc než 60 stop. Kouzlo také skončí, je-li sesláno znovu na jednoho z propojených tvorů. Kouzlo můžeš také zrušit jako akci.

Cleric 2nd level Abjuration

Zone of Truth

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • duration10 minutes

Vytvoříš magickou zónu, která chrání před klamáním v kouli o poloměru 15 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu. Dokud kouzlo neskončí, tak každý tvor, který vstoupí do oblasti kouzla poprvé v tahu, nebo v ní začne svůj tah, si musí hodit Charisma save. Když tvor neuspěje, nemůže v této oblasti vědomě říkat lži. O každém tvorovi víš, jestli uspěl nebo neuspěl ve svém záchranném hodu. Ovlivněný tvor si je kouzla vědom a může se vyhýba odpovídání na otázky, na které by normálně zalhal, nebo může být v odpovědích vyhýbavý, pokud se drží v rámci pravdivosti.

Cleric 2nd level Enchantment

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Animate Dead [1/2]

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

kapka krve, kousek těla a špetka kostní moučky

Toto kouzlo vytvoří nemrtvého služebníka. Zvol hromádku kostí nebo mrtvolu Středního nebo Malého humanoida v dosahu. Tvé kouzlo naplní cíl falešnou napodobeninou života a oživí ho jako nemrtvého tvora. Pokud jsi zvolil kosti, stane se z nich kostlivec, a pokud jsi zvolil mrtvolu, stane se z ní zombie (DM má jejich herní statistiky). V každém svém tahu můžeš pomocí bonusové akce mentálně udělit rozkaz libovolnému tvorovi, kterého jsi oživil tímto kouzlem, pokud je do 60 stop od tebe (máš-li pod svou kontrolou několik tvorů, můžeš udělit rozkaz některým z nich či všem najednou, přičemž každému udělíš stejný rozkaz). Určíš, jakou akci tvor vykoná a kam se pohne ve svém příštím tahu. Nebo mu můžeš vydat obecný rozkaz, například aby hlídalkonkrétní místnost nebo chodbu. Neudělíš-li žádný rozkaz, tvor se bude jen bránit proti nepřátelským tvorům. Jakmile udělíš rozkaz, tvor se ho snaží plnit, dokud činnost nedokončí. Tvor je pod tvou kontrolou

Cleric (*)(Death) 3rd level Necromancy

Animate Dead [2/2]

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

kapka krve, kousek těla a špetka kostní moučky

24 hodin a poté přestane plnit tebou vydané rozkazy. Aby sis udržel nad tvorem kontrolu na dalších 24 hodin, musíš na něj seslat toto kouzlo, než uplyne aktuální 24-hodinový interval. Takovéto použití kouzla opětovně uplatní tvou kontrolu až nad čtyřmi tvory, které jsi oživil tímto kouzlem, místo aby oživilo jednoho nového.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. oživíš nebo opětovně uplatníš svou kontrolu nad dvěma dalšími nemrtvými tvory. Každý tvor musí vzejít z jiné mrtvoly nebo hromádky kostí.

Cleric (*)(Death) 3rd level Necromancy

Beacon of Hope

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Toto kouzlo přináší naději a vitalitu. Zvol libovolný počet tvorů v dosahu. Po dobu trvání má každý cíl výhodu na Wisdom save a smrtícím hodům, a z každého léčení si obnoví nejvyšší možný počet životů, jaký by mohl tímto léčením dostat.

Cleric (*)(Life) 3rd level Abjuration

Bestow Curse [1/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Dotkneš se tvora a ten musí uspět na Wisdom save, jinak se stane prokletý po dobu trvání kouzla. Když sesíláš toto kouzlo, zvol povahu kletby z následujících možností:
• Zvol jednu vlastnost. Zatímco je cíl prokletý, má nevýhodu k ověřením této vlastnosti a záchranným hodům na tuto vlastnost.
• Zatímco je cíl prokletý, má nevýhodu k hodům na útok proti tobě.
• Zatímco je cíl prokletý, musí si na začátku každéhosvého tahu hodit Wisdom save. Neuspěje-li, nic neudělá a vyplýtvá svou akci v tomto tahu.
• Zatímco je cíl prokletý, tvé útoky a kouzla mu způsobí dodatečné nekrotické zranění 1k8.
Kouzlo Remove curse ukončí tento účinek. Dle úvahy DM si můžeš zvolit jiný účinek kletby, ale neměl by být mocnější než ty popsané výše. DM má konečné slovo na účinek takové kletby.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. úrovně, trvání je soustředění, až 10 minut. Když použiješ pozici kouzla 5. či 6. úrovně, trvání je 8 hodin. Když použiješ pozici kouzla 7. či 8. úrovně, trvání je 24 hodin. Když použiješ

Cleric 3rd level Necromancy

Bestow Curse [2/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

pozici kouzla 9. úrovně, trvání je do rozptýlení. Použití pozice kouzla 5. či vyšší úrovně poskytuje trvání, které nevyžaduje soustředění.

Cleric 3rd level Necromancy

Blink

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • duration1 minute

Hoď si k20 na konci každého svého tahu po dobu trvání kouzla. Když ti padne 11 či více, zmizíš ze své současné sféry existence a objevíš se v Éterické sféře (kouzlo selže a seslání se vyplýtvá, pokud při sesílání kouzla už v této sféře jsi). Na začátku tvého příštího tahu, a když kouzlo skončí a jsi při tom v Éterické sféře, se vrátíš na volné místo dle své volby, které vidíš do 10 stop od místa, ze kterého jsi zmizel. Pokud není v dosahu žádné volné místo, objevíš se na nejbližším volném místě (zvoleném náhodě, je-li více volných míst stejně blízko). Toto kouzlo můžeš zrušit jako akci. Zatímco jsi v Éterické sféře, vidíš a slyšíš svou původní sféru, která je zahalená v odstínech šedi, a vidíš jen 60 stop daleko. Můžeš ovlivnit a být ovlivněn pouze ostatními tvory v Éterické sféře. Tvorové, kteří v ní nejsou, tě nedokážou vnímat ani s tebou interagovat, pokud pro to nemají schopnost.

Cleric (Trickery) 3rd level Transmutation

Call Lightning

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 10 minutes

V bodě, který v dosahu přímo nad sebou, se objeví bouřkový mrak ve tvaru válce s poloměrem 60 stop, výškou 10 stop a středem v daném bodě. Kouzlo selže, pokud nevidíš bod ve vzduchu, kde by se bouřkový mrak mohl objevit (například, jsi-li v místnosti, která mrak nepojme). Když sesíláš toto kouzlo, zvol bod, který vidíš pod mrakem. Do tohoto bodu udeří z mraku blesk. Každý tvor do 5 stop od daného bodu si musí hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí bleskové zranění 3k10, nebo poloviční zranění pří úspěšném záchranném hodu. V každém svém tahu, dokud kouzlo neskončí, můžeš použít svou akci ke svolání dalšího blesku tímto způsobem a udeřit do stejného, nebo jiného bodu. Jsi-li pod širým nebem za bouřkových podmínek, když sesíláš toto kouzlo, tak kouzlo ti dá kontrolu nad bouřkou místo nově vytvořeným mrakem. V takovém případě se zranění kouzla zvýší o 1k10.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. se zvýší zranění o 1k10.

Cleric (Tempest) 3rd level Conjuration

Clairvoyance

 • casting time10 minutes
 • range1 mile

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

focus v hodnotě aspoň 100gp, buď drahokamový roh pro sluch, nebo skleněné oko pro zrak

Na místě v dosahu, které znáš (místo, které jsi už dříve navštívil či viděl), nebo na zřejmém místě, které neznáš (například za dveřmi, za rohem či ve stromovém háji) vytvoříš neviditelný senzor. Senzor zůstane na místě po dobu trvání a nedá se na něj zaútočit ani s ním nějak jinak interagovat. Když sesíláš toto kouzlo, zvolíš buď zrak, nebo sluch. Zvolený smysl můžeš používat skrz senzor, jako bys byl na jeho místě. Jako akci můžeš přepínat mezi zrakem a sluchem. Tvor, který vidí senzor (například tvor, na něhož působí See invisibility, nebo má pravdivé vidění), vidí světélkující, nehmotnou kouli zhruba velikosti tvé pěsti.

Cleric 3rd level Divination

Create Food and Water

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Na zemi nebo v nádobách v dosahu vytvoříš 45 liber jídla a 30 galonů vody, jež vydrží až patnácti humanoidům nebo pěti jízdním zvířatům 24 hodin. Jídlo je mdlé, ale výživné, a nesní-li se do 24 hodin, tak se zkazí. Voda je čistá a nekazí se.

Cleric 3rd level Conjuration

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Crusader's Mantle

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV
 • durationConcentration, up to 1 minute

Vyzařuje z tebe svatá síla v auře o poloměru 30 stop, která ve tvých přátelích vzbuzuje odvahu. Dokud kouzlo neskončí, aura se pohybuje s tebou ve svém středu. Každý tvor v auře (včetně tebe), který není vůči tobě nepřátelský, způsobí svými útoky zbraní, které zasáhnou, dodatečné zářivé zranění 1k4.

Cleric (War) 3rd level Evocation

Daylight

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • duration1 hour

Z bodu, který zvolíš v dosahu, začne vyzařovat koule světla o poloměru 60 stop. Koule svítí jasným světlem a dalších 60 stop dosvítí slabým světlem. Pokud zvolíš bod na předmětu, který držíš, nebo takový, který nikdo nedrží ani nenese, tak světlo vyzařuje z předmětu a pohybuje se spolu s ním. Zakrytí svítícího předmětu neprůsvitným předmětem, například mísou nebo přilbou, blokuje světlo. Překrývá-li se oblast tohoto kouzla s oblastí tmy vytvořenou kouzlem 3. či nižší úrovně, tak kouzlo, které vytvořilo tmu, se rozptýlí.

Cleric (*)(Light) 3rd level Evocation

Dispel Magic

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Zvol jednoho tvora, předmět nebo magický účinek v rámci dosahu. Každé kouzlo na 3. či nižší úrovni působící na cíl skončí. Za každé kouzlo na 4. či vyšší úrovni působící na cíl si hodíš check vlastnosti s použitím své sesílací vlastnosti. DC je rovné 10 + úroveň kouzla. Při úspěšném ověření dané kouzlo skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, automaticky ukončíš účinky každého kouzla působícího na cíl, jehož úroveň je nižší nebo rovna úrovni tebou použité pozice kouzla.

Cleric (*)(Trickery)(Arcana) 3rd level Abjuration

Feign Death (ritual)

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

špetka hřbitovní hlíny

Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí, a uvedeš ho do kataleptického stavu, který je nerozeznatelný od smrti. Po dobu trvání kouzla, nebo dokud se pomocí své akce nedotkneš cíle a kouzlo nezrušíš, vypadá cíl mrtvý pro všechna vnější vyšetření i kouzla použitá pro určení stavu cíle. Cíl je slepý a neschopný a jeho rychlost klesne na 0. Je odolný vůči všem zraněním, kromě psychického zranění. Pokud je nemocný či otrávený, když na něj sesíláš toto kouzlo, nebo se stane nemocný či otrávený během účinkování tohoto kouzla, nemoci ani jedy na něj nijak neúčinkují, dokud kouzlo neskončí.

Cleric 3rd level Necromancy

Fireball

 • casting time1 action
 • range150 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

drobná kulička z netopýřího guana a síry

Z tvého ukazováčku se blýskne jasná čmouha do bodu, který zvolíš v rámci dosahu, a pak s tichým zaburácením rozkvete do ohnivého výbuchu. Každý tvor v kouli o poloměru 20 stopse středem v daném bodě si musí hodit Dexterity save. Když cíl neuspěje, utrpí ohnivé zranění 8k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Oheň se rozšiřuje kolem rohů. Oheň zapaluje v oblasti hořlavé předměty, které nikdo nedrží ani nenese.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. se zvýší zranění o 1k6.

Cleric (Light) 3rd level Evocation

Glyph of Warding

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration(kadidlo a diamantový prach v hodnotě aspoň 200gp, které kouzlo spotřebuje)Když sesíláš toto kouzlo, vyryješ znak, který nemusí, ale může zraňovat ostatní tvory. Buď ho vyryješ na povrch (například na stůl nebo část podlahy či zdi), nebo do předmětu, který se dá zavřít (například do knihy, svitku či truhly) pro ukrytí znaku. Znak může pokrývat oblast menší nebo rovnou 10 stop v průměru. Pokud se povrch či předmět vzdálí dál než 10 stop od místa, kde jsi seslal toto kouzlo, znak se rozptýlí a kouzlo skončí bez spuštění. Znak je téměř neviditelný a jeho objevení vyžaduje úspěšný hod na Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla. Když sesíláš toto kouzlo, určíš, co znak spustí. Pro znaky vyryté na povrch patří mezi nejtypičtější spouštěče dotyk nebo stoupnutí na znak, přemístění předmětu, který zakrývá znak, přiblížení se do jisté vzdálenosti od znaku, nebo manipulování s objektem, na kterém je znak vyrytý. Pro znaky vyryté do předmětu patří mezi nejtypičtější spouštěče otevření předmětu, přiblížení se do jisté vzdálenosti od předmětu, nebo pohled na symbol či přečtení symbolu. Jakmile se znak spustí, toto kouzlo skončí. Spouštěč můžeš dále upravit, aby se kouzlo aktivovalo pouze za určitých podmínek nebo podle fyzikálních vlastností (jako je například výška či váha), druhu tvora (strážný znak může být například nastaven, aby působil jen na drowy či zrůdy) či přesvědčení. Můžeš také nastavit podmínky pro tvory, kteří znak nespustí, například pro ty, kteří vysloví určité heslo. Když vyrýváš znak, zvol buď výbušné runy, nebo znak kouzla.
  Výbušné runy. Když se znak spustí, vybuchne magickou energií v kouli o poloměru 20 stop se středem ve znaku. Koule se rozšiřuje kolem rohů. Každý tvor v oblasti si musí hodit Dexterity save. Když neuspěje, utrpí buď bleskové, hromové, chladné, kyselinové, nebo ohnivé (dle tvé volby, když vytváříš znak) zranění 5k8, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.
  Znak kouzla. Do znaku můžeš uložit připravené kouzlo 3. či nižší úrovně, sešleš ho jako součást tvorby znaku. Kouzlo musí cílit na jednoho tvora nebo oblast. Ukládané kouzlo nemá žádný okamžitý účinek, když je sesláno tímto způsobem. Když se znak spustí, uložené kouzlo se sešle. Má-li kouzlo cíl, zacílí tvora, kterýznak spustil. Pokud kouzlo ovlivňuje oblast, pak oblastúčinku má střed v tomto tvorovi. Pokud kouzlo přivolává nepřátelské tvory nebo vytváří zraňující předměty či pasti, objeví se co nejblíže narušiteli a zaútočí na něj. Vyžaduje-li kouzlo soustředění, vydrží do konce své plné doby trvání.

  Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. se zvýší zranění výbušných runo 3k6. Vytvoříš-li znak kouzla, můžeš v něm uložit jakékoliv kouzlo stejné úrovně, jako je úroveň pozice, kterou použiješ pro strážný znak.

Cleric

Cleric (Light) 3rd level Abjuration

Life Transference

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Obětuješ něco ze své životní síly, abys zhojil zranění druhého. Utrpíš 4k8 nekrotického zranění a jeden tvor, kterého vidíš v dosahu, si obnoví počet životů rovný zranění, které jsi utrpěl.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveňpozice nad 3. se utrpěné zranění zvýší o 1k8.

Cleric (XGE) 3rd level Necromancy

Magic Circle

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

svěcená voda, nebo stříbrný a železný prášek v hodnotě aspoň 100gp, které kouzlo spotřebuje

Vytvoříš válec magické energie s poloměrem 10 stop, výškou 20 stop a středem v bodě na zemi, který vidíš v dosahu. Všude tam, kde se válec protíná s podlahou či jiným povrchem, se objeví svítící runy. Zvol jeden či více z následujících typů tvorů: běsi, elementálové, nebešťané, nemrtví nebo víly. Kruh působí na tvora zvoleného typu následujícími způsoby:
• Tvor nemůže dobrovolně vejít do kruhu nemagickými prostředky. Pokusí-li se na to použít teleportaci nebo mimodimenzionální cestování, musí prve uspět na Charisma save.
• Tvor má nevýhodu k hodům na útok proti cílům ve válci.
• Cíle ve válci nemůže tvor posednout, vystrašit ani zmámit.
Když sesíláš toto kouzlo, můžeš určit, že jeho magie bude fungovat obráceným směrem. Zabrání tvorovi zvoleného typu opustit válec a chrání cíle mimo něj. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. se zvýší trvání o 1 hodinu.

Cleric (*)(Arcana) 3rd level Abjuration

Mass Healing Word

 • casting time1 bonus action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Proneseš slova obnovy a každý z až šest tvorů dle tvé volby, které vidíš v dosahu, si obnoví životy rovné 1k4 + bonus sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobína nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. se zvýší léčení o 1k4.

Cleric 3rd level Evocation

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Meld into Stone (ritual)

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • duration8 hours

Vejdeš do kamenného předmětu nebo povrchu, jenž je dostatečně velký, aby dokázal plně pojmout tvé tělo a splyneš i se vším svým vybavením s kamenem po dobu trvání. Pomocí svého pohybu vstoupíš do kamene v bodě, kterého se můžeš dotknout. Nic z tebe nebude viditelné ani odhalitelné nemagickými smysly. V době, kdy splýváš s kamenem, nevidíš, co se děje venku a každý Wisdom (Perception) check, který si hodíš na zaslechnutí zvuků venku, máš nevýhodu. Během této doby si zůstaneš vědom plynutí času a můžeš na sebe sesílat kouzla. Pomocí svého pohybu můžeš opustit kámen tam, kde jsi do něj vstoupil, a kouzlo tak ukončit. Jinak se nemůžeš hýbat. Drobná fyzická poškození kamene ti neublíží, ale jeho částečné zničení nebo změna tvaru (do rozsahu, do které se už nevejdeš) tě vypudí a způsobí ti drtivé zranění 6k6. Úplné zničení kamene (nebo proměna do jiného materiálu) tě vypudí a způsobí ti drtivé zranění 50. Jsi-li vypuzen, spadneš na volné místo, které je nejblíž bodu, ve kterém jsi vstupoval do kamene.

Cleric 3rd level Transmutation

Nondetection

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration8 hours

špetka diamantového prachu v hodnotě 25gp posypaná na cíl, kterou kouzlo spotřebuje

Na dobu trvání skryješ cíl, kterého se dotkneš, před věšteckou magií. Cílem může být tvor, který s tím souhlasí, nebo předmět, jehož žádný rozměr není větší než 10 stop. Cíl se nedá zacílit věšteckou magií ani vnímat pomocí magických sledovacích senzorů.

Cleric (Knowledge) 3rd level Abjuration

Plant Growth

 • casting time1 action or 8 hours
 • range150 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Toto kouzlo dodá vitalitu rostlinám v určité oblasti. Jsou dvě možnosti použití tohoto kouzla, buď s krátkodobým, nebo dlouhodobým užitkem. Sesíláš-li toto kouzlo použitím 1 akce, zvol bod v dosahu. Všechny normální rostliny v okruhu o poloměru 100 stop kolem daného bodu se stanou husté a přerostlé. Tvor, jenž prochází oblastí, musí utratit 20 stop pohybu za každých 5 stop, co se pohne. Z oblasti účinku kouzla můžeš vyjmout jedno neb víc míst libovolné velikosti, na které kouzlo nebude účinkovat. Sesíláš-li kouzlo 8 hodin, zúrodníš půdu. Všechny rostliny v okruhu o poloměru půl míle kolem bodu v dosahu se zúrodní na 1 rok. Sklidí se z nich dvakrát více jídla než normálně.

Cleric (Nature) 3rd level Transmutation

Protection from Energy

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Tvor, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, je po dobu trvání odolný vůči jednomu typu zranění dle tvé volby: bleskové, hromové, chladné, kyselinové, nebo ohnivé.

Cleric (*)(Forge) 3rd level Abjuration

Remove Curse

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Tvým dotykem se ukončí všechny kletby působící na jednoho tvora či předmět. Je-li předmět prokletý kouzelný předmět, jeho kletba zůstane, ale kouzlo přeruší vlastníkovo sladění s předmětem, takže ho lze sundat či odložit.

Cleric 3rd level Abjuration

Revivify

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

diamanty v hodnotě 300gp, které kouzlo spotřebuje

Dotkneš se tvora, který zemřel v průběhu poslední minuty. Tento tvor obživne s 1 životem. Toto kouzlo nedokáže vrátit k životu tvora, který zemřel stářím, ani nedokáže obnovit chybějící části těla.

Cleric (*)(Life)(Grave) 3rd level Necromancy

Sending

 • casting time1 action
 • rangeUnlimited

 • componentsV, S, M
 • duration1 round

kousek jemného měděného drátku

Tvorovi, kterého znáš, pošleš krátkou zprávu o maximálně dvaceti pěti slovech. Tvor slyší zprávu ve své hlavě, poznává tě jako odesilatele, pokud tě zná, a může ihned odpovědět stejným způsobem. Kouzlo umožňuje tvorům s hodnotou Inteligence aspoň 1 porozumět tvé zprávě. Můžeš poslat zprávu na libovolnou vzdálenost, a dokonce i do jiných sfér existence, ale je-li cíl v jiné sféře existence než ty, je 5% šance, že zpráva nedorazí.

Cleric 3rd level Evocation

Sleet Storm

 • casting time1 action
 • range150 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

špetka prachu a pár kapek vody

Ve válci s poloměrem 40 stop, výškou 20 stop a středem v bodě, který zvolíš v dosahu, bude padat mrznoucí déšť se sněhem, dokud kouzlo neskončí. Oblast je hustě zahalená a nekryté plameny v oblasti se uhasí. Zem v oblasti pokryje hladký led, čímž se z ní stane těžký terén. Když tvor vstoupí do oblasti kouzla poprvé v tahu, nebo v ní začne svůj tah, musí si hodit Dexterity save. Když neuspěje, upadne na zem. Pokud tvor začíná svůj tah v oblasti kouzla a soustředí se na kouzlo, musí uspět na Constitution save proti tvému DC kouzla, jinak se jeho soustředění přeruší.

Cleric (Tempest) 3rd level Conjuration

Speak with Dead

 • casting time1 action
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • duration10 minutes

žhavé kadidlo

Mrtvole, kterou zvolíš v dosahu, udělíš napodobeninu života a inteligence a umožníš jí odpovědět na tebou položené otázky. Mrtvola stále musí mít ústa a nesmí být nemrtvá. Kouzlo selže, byla-li mrtvola cílem tohoto kouzla v posledních 10 dnech. Dokud kouzlo neskončí, můžeš se mrtvoly zeptat až na pět otázek. Mrtvola zná pouze to, co věděla za svého života, a to včetně svého jazyka. Odpovědi jsou obvykle krátké, se skrytým významem, nebo se opakují a mrtvola není nucena poskytnout pravdivou odpověď, jsi-li vůči ní nepřátelský, nebo pokládá-li tě za svého nepřítele. Toto kouzlo nevrací do těla tvorovu duši, pouze oživuje ducha. Takže se mrtvola nemůže dozvědět žádné nové informace, nedokáže pochopit nic, co se stalo od její smrti a nemůže ani spekulovat o budoucích událostech.

Cleric (*)(Knowledge) 3rd level Necromancy

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Spirit Guardians

 • casting time1 action
 • rangeSelf (15-foot-radius)

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

svatý symbol

Přivoláš přízraky, aby tě chránily. Poletují kolem tebe do vzdálenosti 15 stop po dobu trvání. Jsi-li dobrý či neutrální, jejích přízračná podoba vypadá jako anděl nebo víla (dle tvé volby). Jsi-li zlý, vypadá jako běs. Když sesíláš toto kouzlo, můžeš určit libovolné množství tvorů, které vidíš, aby na ně kouzlo nepůsobilo. Rychlost ovlivněného tvora se v oblasti sníží na polovinu, a když tvor vstoupí do oblasti poprvé během svého tahu, nebo v ní začne svůj tah, musí si hodit Wisdom save. Když neuspěje, utrpí buď zářivé zranění 3k8 (jsi-li dobrý či neutrální), nebo nekrotické zranění 3k8 (jsi-li zlý). Když tvor v záchranném hodu uspěje, utrpí poloviční zranění.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric (*)(War) 3rd level Conjuration

Tongues

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, M
 • duration1 hour

malý hliněný model zikkuratu

Toto kouzlo propůjčí tvorovi, kterého se dotkneš, schopnost rozumět jakémukoli mluvenému jazyku, který slyší. Mimo to, když cíl mluví, každý tvor, který zná aspoň jeden jazyk a slyší cíl, rozumí, co říká.

Cleric 3rd level Divination

Vampiric Touch

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Dotyk tvé stínem ovinuté ruky umí nasát životní sílu ostatních a vyléčit jí tvé vlastní zranění. Hoď si na útok na blízko kouzlem proti tvorovi ve tvém dosahu. Při zásahu cíl utrpí nekrotické zranění 3k6 a ty si obnovíš životy rovné polovině způsobeného nekrotického zranění. Dokud kouzlo neskončí, můžeš v každém svém tahu zaútočit znovu jako akci.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. se zvýší zranění o 1k6.

Cleric (Death)(Grave) 3rd level Necromancy

Water Walk (ritual)

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

kus korku

Toto kouzlo dává schopnost pohybovat se po hladině kapaliny (například vody, kyseliny, bláta, sněhu, tekutého písku, ledu nebo lávy), jako by to byla pevná půda (přecházení přes žhavou lávu však stále způsobuje zranění z žáru). Tuto schopnost získá až deset tvorů, které vidíš v dosahu a kteří s tím souhlasí, po dobu trvání. Zacílíš-li tvora, který je ponořen do kapaliny, kouzlo ho bude vynášet k hladině rychlostí 60 stop za kolo.

Cleric 3rd level Transmutation

Wind Wall

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

malinký vějířek a péro exotického původu

V bodě, který z volíš v dosahu, vyvstane ze země zeď silného větru. Zeď můžeš udělat až 50 stop dlouhou, 15 stop vysokou a 1 stopu tlustou. Můžeš ji vytvarovat, jak chceš, pokud bude tvořit jednu celistvou trasu podél země. Vydrží po dobu trvání. Když se zeď objeví, každý tvor v její oblasti si musí hodit Strength save. Když tvor neuspěje, utrpí drtivé zranění 3k8, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Silný vítr drží mlhu, kouř a jiné plyny na uzdě. Malí nebo menší létající tvorové či předměty zdí neproletí. Volné, lehké materiály vzlétávají ve zdi vzhůru. Šípy, šipky do kuše a jiné obyčejné střely vystřelené na cíl za zdí, se vychýlí vzhůru a automaticky minou. (Balvany vržené obry či obléhacími stroji, nebo podobné střely zeď neovlivní.) Tvorové v plynné podobě nemohou projít skrz zeď.

Cleric (Nature) 3rd level Evocation

Arcane Eye

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

kousek netopýří kůže

V rámci dosahu vytvoříš neviditelné, magické oko, které se vznáší ve vzduchu po dobu trvání. Z tohoto oka, které má normální vidění a vidění ve tmě na vzdálenost 30 stop, mentálně přijímáš zrakový vjem. Oko se může dívat jakýmkoliv směrem. Pomocí akce můžeš pohnout okem libovolným směrem až o 30 stop. Není žádné omezení, jak daleko se oko může od tebe vzdálit, ale nesmí vstoupit do jiné sféry existence. Pevná bariéra blokuje jeho pohyb, ale oko se dokáže protáhnout i malým otvorem s průměrem aspoň 1 palec.

Cleric (Knowledge)(Arcana) 4th level Divination

Banishment

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

předmět, který se cíli hnusí

Pokusíš se poslat jednoho tvora, kterého vidíš v dosahu, do jiné sféry existence. Cíl musí uspět na Charisma save, jinak je vypuzen. Je-li sféra existence, ve které se nacházíš spolu s cílem, jeho domovskou sférou, vypudíš ho do neškodné polosféry. V ní je cíl neschopný. Zůstane v ní, dokud kouzlo neskončí, načeš se znovu objeví na místě, které opustil, nebo na nejbližším volném místě, pokud je jeho původní místo obsazené. Patří-li cíl do jiné sféry existence, než ve které se spolu nacházíte, vypudíš ho s tichým třesknutím zpět do jeho domovské sféry. Pokud kouzlo skončí před uplynutím 1 minuty, cíl se znovu objeví na místě, které opustil, nebo na nejbližším volném místě, pokud je jeho původní místo obsazené. V opačném případě se cíl nevrátí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 4. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Cleric 4th level Abjuration

Blight

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Přes tvora dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu, se přežene vlna nekromantické energie a vysaje z jeho těla vláhu a vitalitu. Cíl si musí hodit Constitution save. Když neuspěje, utrpí nekrotické zranění 8k8, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory. Zacílíš-li rostlinového tvora nebo magickou rostlinu, má k záchrannému hodu nevýhodu a kouzlo mu způsobí maximální zranění. Zacílíš-li nemagickou rostlinu, která není tvor, například obyčejný strom nebo keř, tak si nehází záchranný hod, jednoduše uvadne a uhyne.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 4. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric (Death)(Grave) 4th level Necromancy

Confusion [1/2]

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

tři ořechové skořápky

Toto kouzlo napadne a poblouzní mysli tvorů, způsobí jim halucinace a vyvolá neovladatelnou akci. Každý tvor v kouli o poloměru 10 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu, musí uspět na Wisdom save, když sešleš toto kouzlo, jinak ho kouzlo ovlivní. Ovlivněný tvor nemůže reagovat a na začátku každého svého tahu si musí hodit k10 a určit své chování během daného tahu dle tabulky. Na konci každého svého tahu si ovlivněný cíl může hodit Wisdom save. Uspěje-li, tento účinek pro něj skončí.
k10 Chování
1: Tvor použije veškerý svůj pohyb k pohybu v náhodném směru. K určení směru přiřaď každému číslu nějaký směr a hoď k8. Tento tah neprovede tvor žádnou akci.
2–6: Tvor se tento tah nepohne ani neprovede akci.
7–8: Tvor pomocí své akce zaútočí na blízko proti náhodně určenému tvorovi ve svém dosahu. Není-li nikdo v jeho dosahu, neprovede tvor v tomto tahu nic.
9–10: Tvor se může pohybovat, jednat normálně.

Cleric (Knowledge) 4th level Enchantment

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
4 4
4 4
4 4
4 4

Confusion [2/2]

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

tři ořechové skořápky

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 4. se zvýší poloměr koule o 5 stop.

Cleric (Knowledge) 4th level Enchantment

Control Water [1/3]

 • casting time1 action
 • range300 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

kapka vody a špetka prachu

Dokud kouzlo neskončí, ovládneš jakoukoli volně stojící vodu v oblasti, kterou zvolíš jako krychli o straně až 100 stop. Kdy sesíláš toto kouzlo, můžeš zvolit jakýkoliv z následujících účinků. Jako akci ve svém tahu můžeš zopakovat stejný účinek, nebo zvolit jiný.

Přesměrování toku. Způsobíš, aby se tekoucí voda v oblasti pohybovala směrem, který zvolíš, i kdyby měla téct přes překážky, přes zdi nebo v jiném nepravděpodobném směru. Voda se pohybuje v oblasti tebou určeným směrem, ale jakmile se dostane mimo oblast kouzla, obnoví svůj tok na základě terénních podmínek. Voda se dál pohybuje tebou určeným směrem, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud nezvolíš jiný účinek.

Rozhrnutí vody. Způsobíš, že voda v oblasti se rozhrne a vytvoří brázdu. Brázda se rozšíří napříč oblastí kouzla a oddělená voda vytvoří na každé straně brázdy stěnu. Brázda vydrží, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud nezvolíš jiný

Cleric (*)(Tempest) 4th level Transmutation

Control Water [2/3]

 • casting time1 action
 • range300 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

kapka vody a špetka prachu

účinek. Pak voda během příštího kola pomalu vyplní brázdu, dokud se vodní hladina neobnoví.

Vodní vír. Tento účinek vyžaduje vodní plochu o rozloze nejméně 50 stop čtverečních s hloubkou nejméně 25 stop. Způsobíš vodní vír, který se vytvoří ve středu oblasti. Vodní vír je vespod široký 5 stop, navrchu je široký až 50 stop a 25 stop hluboký. Každý tvor či předmět ve vodě do 25 stop od víru je přitažen 10 stop směrem do víru. Tvor může plavat pryč od víru, když uspěje na Strength (Athletics) check proti tvému DC kouzla. Když se tvor dostane do víru poprvé v tahu, nebo v něm začne svůj tah, musí si hodit Strength save. Když neuspěje, utrpí drtivé zranění 2k8 a je chycen ve víru, dokud kouzlo neskoční. Při úspěšném záchranném hodu utrpí poloviční zranění a není chycen ve víru. Tvor, který je chycen ve víru, se může pomocí své akce pokusit vyplavat pryč z víru, jak je popsáno výše, ale má pro to

Cleric (*)(Tempest) 4th level Transmutation

Control Water [3/3]

 • casting time1 action
 • range300 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

kapka vody a špetka prachu

nevýhodu na Strength (Athletics) check. Když se předmět dostane do víru poprvé v tahu, utrpí drtivé poškození 2k8, toto poškození se vyskytne každé kolo, kdy předmět zůstává ve víru.

Zaplavení. Způsobíš, že se vodní hladina veškeré stojaté vody v oblasti zvýší o 20 stop. Pokud oblast obsahuje břeh, zaplavující voda se přelije na souš. Zvolíš-li oblast v rámci velké vodní plochy, vytvoříš místo toho 20 stop vysokou vlnu, která se převalí z jedné strany oblasti na druhou a pak se zřítí. Obrovské či menší lodě v trase vlny přenese vlna na druhou stranu. Takové lodě stržené vlnou mají 25% šanci, že se převrhnou. Vodní hladina zůstane zvýšená, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud nezvolíš jiný účinek. Pokud tento účinek vytvořil vlnu, vlna se zopakuje na začátku tvého příštího tahu, pokud záplavový účinek vydrží.

Cleric (*)(Tempest) 4th level Transmutation

Death Ward

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • duration8 hours

Dotkneš se tvora a poskytneš mu určitou míru ochrany před smrtí. Když by poprvé cíli klesly životy na 0 jako výsledek utrpěného zranění, tak mu místo toho klesnou na 1 a kouzlo skončí. Je-li kouzlo stále účinné, když je cíl vystaven účinku, jenž by ho zabil namístě bez způsobení zranění, tak onen účinek místo toho na tento cíl nezafunguje a kouzlo skončí.

Cleric (*)(Life)(Grave) 4th level Abjuration

Dimension Door

 • casting time1 action
 • range500 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Teleportuješ se ze svého současného místa na jiné místo v dosahu. Přeneseš se přesně na to místo, kam chceš. Může to být místo, které vidíš, nebo které si umíš představit, nebo které popíšeš pomocí směru a vzdálenosti, například „200 stop kolmo dolů“ nebo „nahoru severozápadně pod úhlem 45 stupňů, 300 stop“. Můžeš s sebou vzít předměty, pokud nejsou těžší, než můžeš unést. Můžeš s sebou vzít i jednoho tvora tvé či menší velikosti, který s tím souhlasí, a jeho vybavení, které unese. Tvor musí být do 5 stop od tebe, když kouzlo sesíláš. Pokud by ses měl přenést na místo, které je obsazené, například nějakým předmětem nebo tvorem, pak ty a tvůj spolucestující tvor utrpíte každý silové zranění 4k6 a kouzlo vás neteleportuje.

Cleric (Trickery) 4th level Conjuration

Divination (ritual)

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

kadidlo a obětní dar dle tvého náboženství, dohromady v hodnotě aspoň 25gp, které kouzlo spotřebuje

Tvá magie a oběť tě dostanou do kontaktu s tvým bohem nebo božským služebníkem. Zeptáš se na jednu otázku ohledně konkrétního cíle, události nebo činnosti, jenž nastane do 7 dnů. DM popravdě odpoví. Odpovědí může být krátká věta, verš se skrytým významem nebo věštba. Kouzlo nepočítá s potenciálními okolnostmi, které by mohly změnit výsledek, jako například seslání dalších kouzel nebo ztráta či zisk člena družiny. Sešleš-li kouzlo dvakrát či víckrát před tím, než si důkladně odpočineš, je u každého seslání po prvním kumulativní 25% šance, že dostaneš chybné údaje. DM si hází tento hod v tajnosti.

Cleric 4th level Divination

Dominate Beast [1/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Pokusíš se obalamutit zvíře, které vidíš v dosahu. Musí uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš po dobu trvání. Pokud s ním ty nebo tvorové, kteří jsou vůči tobě přátelští, bojujete, má výhodu k tomuto záchrannému hodu. Zatímco je zvíře zmámené, máš s ním telepatické spojení, dokud jste ve stejné sféře existence.
Když jsi při vědomí, můžeš mu skrz spojení telepaticky dávat příkazy (akce není potřeba), které splní, jak nejlépe dovede. Můžeš mu zadat jednoduchou a obecnou činnost, například „Zaútoč na tam toho tvora,“ „Běž tam,“ nebo „Přines ten předmět.“ Splní-li zvíře příkaz a neobdrží od tebe další, bude se jen co nejlépe bránit a udržovat.
Pomocí své akce můžeš nad cílem převzít úplnou a přesnou kontrolu. Do konce tvého příštího tahu tvor provádí jen akce, které zvolíš, a nedělá nic, co mu nedovolíš. Během této doby můžeš také ovládat jeho reakci, ale to vyžaduje, abys na to použil také svou vlastní reakci. Pokaždé, když cíl utrpí zranění, hodí si nový Wisdom save proti tomuto kouzlu. Když v záchranném hodu uspěje, kouzlo skončí.

Cleric (Nature) 4th level Enchantment

Dominate Beast [2/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Navyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. úrovně, trvání se změní na soustředění, až 10 minut. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. úrovně, trvání se změní na soustředění, až 1 hodina. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 7. či vyšší úrovně, trvání se změní na soustředění, až 8 hodin.

Cleric (Nature) 4th level Enchantment

4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

Fabricate

 • casting time10 minutes
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Přeměníš surový materiál do produktu ze stejného materiálu. Například, ze shluku stromů můžeš zhotovit dřevěný most, z kusu konopí můžeš zhotovit lano a z plátna nebo vlny můžeš zhotovit oblečení. Zvol surový materiál, který vidíš v dosahu. Můžeš zhotovit Velký či menší předmět (který se vejde do krychle o straně 10 stop, nebo do osmi propojených krychlí o straně 5 stop), pokud máš dostatečné množství surového materiálu. Pokud ale pracuješ s kovovým, kamenným nebo jiným nerostným materiálem, zhotovený předmět může být maximálně Střední (který se vejde do jedné krychle o straně 5 stop). Kvalita předmětu vyrobeného kouzlem odpovídá kvalitě surového materiálu. Tímto kouzlem nelze stvořit či přeměnit tvory ani kouzelné předměty. Toto kouzlo také nelze použít k výrobě předmětů, které zpravidla vyžadují vysoký stupeň řemeslného umu, například šperky, zbraně, sklo nebo zbroje, pokud nejsi zdatný s typem řemeslnického nářadí, jež se používá k výrobě takových předmětů.

Cleric 4th level Evocation

Freedom of Movement

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

kožený řemínek připnutý kolem ruky, nebo nějaký podobný přívěsek

Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí. Po dobu trvání na pohyb cíle nepůsobí těžký terén a kouzla a jiné magické účinky nemohou omezit rychlost cíle ani ho nemohou paralyzovat či zadržet. Cíl také může utratit 5 stop pohybu k automatickému uniknutí z nemagického zadržení: například z okovů nebo z chvatu tvora. Mimo to, prostředí pod vodou nezpůsobuje pohybu a útokům cíle žádné postihy.

Cleric (*)(War) 4th level Abjuration

Grasping Vine

 • casting time1 bonus action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Vyvoláš révu, jež vyroste ze země na volném místě dle tvé volby, které vidíš dosahu. Když sešleš toto kouzlo, můžeš révě přikázat, aby se ohnala po tvorovi do 30 stop od ní, kterého vidíš. Tvor musí uspět na Dexterity save, jinak je přitažen 20 stop přímým směrem k révě. Dokud kouzlo neskončí, můžeš v každém svém tahu jako bonusovou akci přikázat révě, aby se ohnala po tom stejném, nebo jiném tvorovi.

Cleric (Nature) 4th level Conjuration

Guardian of Faith

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV
 • duration8 hours

Na volném místě dle tvé volby, které vidíš v dosahu, se objeví Velký přízračný strážce a vznáší se po dobu trvání. Strážce zabírá dané místo a je nezřetelný, kromě jeho zářícího meče a lesknoucího se štítu ozdobeného symbolem tvého božstva. Každý vůči tobě nepřátelský tvor, který se poprvé v rámci tahu pohne na místo do 10 stop od strážce, musí uspět a Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí zářivé zranění 20, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Strážce zmizí, když utrpí celkové zranění za 60 životů.

Cleric (*)(Light)(Life) 4th level Conjuration

Ice Storm

 • casting time1 action
 • range300 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

špetka prachu a pár kapek vody

Ledové kroupy tvrdé jako kámen bubnují o zem ve válci s poloměrem 20 stop, výškou 45 stop a středem v bodě v dosahu. Každý tvor ve válci si musí hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí drtivé zranění 2k8 a chladné zranění 4k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Kroupy promění oblast účinku bouře v těžký terén do konce tvého příštího tahu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 4. se zvýší drtivé zranění o 1k8.

Cleric (Tempest) 4th level Evocation

Leomund's Secret Chest

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

znamenitá truhla, 3×2×2 stopy, vyrobená ze vzácných materiálů v hodnotě aspoň 5 000gp a Drobná replika vyrobená ze stejných materiálů v hodnotě aspoň 50gp

Schováš truhlu a vše, co je v ní, do Éterické sféry. Musíš se dotknout truhly a miniaturní repliky, které slouží jako surovinové složky kouzla. Truhla pojme až 12 stop krychlových neživého materiálu (3×2×2 stopy). Zatímco je truhla v Éterické sféře, můžeš se pomocí své akce dotknout repliky, a přivolat tak truhlu zpět. Objeví se na volném místě na zemi do 5 stop od tebe. Truhlu můžeš poslat zpět do Éterické sféry, když se pomocí akce dotkneš truhly a repliky. Po 60 dnech je kumulativní 5% šance za den, že účinek kouzla skončí. Tento účinek skončí, pokud sešleš kouzlo znovu, pokud se replika truhly zničí, nebo pokud se rozhodneš kouzlo ukončit jako akci. Pokud kouzlo skončí a truhla je v Éterické sféře, je nenávratně ztracena.

Cleric (Arcana) 4th level Conjuration

Locate Creature

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

kus kožešiny z bloodhounda

Popiš nebo jmenuj tvora, kterého znáš. Zjistíš směr k místu, kde se nachází, pokud je do 1000 stop od tebe. Pokud se tvor pohybuje, víš směr jeho pohybu. Kouzlo dokáže najít konkrétního tvora, kterého znáš, nebo nejbližšího tvora jistého druhu (například humanoida nebo jednorožce), pokud jsi už takového tvora aspoň jednou viděl zblízka (do 30 stop). Pokud je tvor, kterého jsi popsal nebo jmenoval, v jiné podobě, například pod působením účinků kouzla Polymorph, pak ho toto kouzlo nenajde. Toto kouzlo nedokáže najít tvora, pokud přímou cestu mezi ním a tebou blokuje tekoucí voda aspoň 10 stop široká.

Cleric 4th level Divination

Polymorph [1/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

zámotek housenky

Toto kouzlo přemění tvora, kterého vidíš v dosahu, do nové podoby. Cíl, který s tím nesouhlasí, musí uspět na Wisdom save, aby se vyhnul účinku. Tvaroměnec automaticky uspěje v tomto záchranném hodu. Toto kouzlo nepůsobí na cíl, který má 0 životů. Přeměna vydrží po dobu trvání, nebo dokud neklesnou životy cíle na 0, nebo tvor nezemře. Novou podobou může být libovolné zvíře, jehož CR je nižší nebo rovná CR cíle (nebo úrovni cíle, pokud nemá nebezpečnost). Herní statistiky cíle, včetně hodnot mentálních vlastností, se nahradí statistikami zvoleného zvířete. Cíl si ponechá své přesvědčení a osobnost. Cíl převezme životy nové podoby. Když se tvor navrátí do své normální podoby, vrátí se mu počet životů, které měl před přeměnou. Navrátí-li se jako výsledek snížení životů na 0, jakékoli přebývající zranění se přenese do jeho normální podoby. Pokud přebývající zranění nesníží životy tvorovy normální podoby na 0,

Cleric (Trickery) 4th level Transmutation

Polymorph [2/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

zámotek housenky

neupadne do bezvědomí. Tvor je omezený akcemi, které může vykonávat z povahy nové podoby, a nemůže mluvit, sesílat kouzla ani provádět jiné akce, které vyžadují ruce či mluvení. Tvorovo vybavení splyne s novou po dobou. Tvor ho nemůže aktivovat, používat, držet ani nijak jinak mít prospěch ze svého vybavení.

Cleric (Trickery) 4th level Transmutation

4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

Stone Shape

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

jemný jíl, který musí být opracovaný do přibližně požadovaného tvaru kamenného předmětu

Dotkneš se kamenného předmětu Střední či menší třídy velikosti, nebo části kamene, jejíž žádný rozměr není větší než 5 stop, a vytvaruješ ho do podoby, která vyhovuje tvému záměru. Takže, například, můžeš vytvarovat velký balvan do podoby zbraně, sochy či truhlíku, nebo vytvořit malý průchod kamennou zdí, pokud zeď není tlustší než 5 stop. Můžeš také vytvarovat kamenné dveře, nebo jeho rám, aby je utěsnil a udržel dveře zavřené. Předmět, který vytvoříš může mít až dva panty a jednu petlici, ale jemnější mechanický detail není možný.

Cleric 4th level Transmutation

Stoneskin

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

diamantový prach v hodnotě aspoň 100gp, který kouzlo spotřebuje

Toto kouzlo promění tělo tvora, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, že ztvrdne jako kámen. Dokud kouzlo neskončí, je cíl odolný vůči nemagickému bodnému, drtivému a sečnému zranění.

Cleric (War) 4th level Abjuration

Wall of Fire

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kousek fosforu

V rámci dosahu vytvoříš na pevném povrchu ohnivou zeď. Můžeš ji vytvořit až 60 stop dlouhou, až 20 stop vysokou a až 1 stopu tlustou, nebo kruhovou s průměrem až 20 stop, až 20 stop vysokou a až 1 stopu tlustou. Zeď je neprůhledná a vydrží po dobu trvání. Když se zeď objeví, každý tvor v její oblasti si musí hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 5k8, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Jedna strana zdi, jíž vybereš při sesílání tohoto kouzla, způsobí ohnivé zranění 5k8 každému tvorovi, který skončí svůj tah do 10 stop od zraňující strany zdi či uvnitř zdi. Tvor také utrpí toto zranění, když vstoupí do zdi během svého tahu poprvé. Druhá strana zdi nezpůsobuje žádné zranění.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 4. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric (Light)(Forge) 4th level Evocation

Animate Objects [1/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Předměty oživnou na tvůj povel. Zvol až deset nemagických předmětů v dosahu, které nikdo nedrží ani nenese. Střední cíle se počítají za 2 předměty, Velké cíle za 4 a Obrovské za 8. Nemůžeš oživit větší předmět než Obrovský. Každý cíl oživne, je pod tvou kontrolou, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud se nesníží jeho životy na 0. Jako bonusovou akci můžeš mentálně udělit rozkaz libovolnému tvorovi, kterého jsi oživil tímto kouzlem, pokud je do 500 stop od tebe (máš-li pod svou kontrolou několik tvorů, můžeš udělit rozkaz některým z nich či všem najednou, přičemž každému udělíš stejný rozkaz). Určíš, jakou akci tvor vykoná a kam se pohne ve svém příštím tahu. Nebo mu můžeš vydat obecný rozkaz, například aby hlídal konkrétní místnost. Neudělíš-li žádný rozkaz, tvor se bude jen bránit proti nepřátelským tvorům. Jakmile udělíš rozkaz, tvor se ho snaží plnit, dokud činnost nedokončí. Oživlý předmět je výtvor s AC, životy, útoky, Silou a Obratností danými jeho třídou velikosti. Jeho Con je 10, Int je 3, Wis je 3 a Char je 1. Jeho rychlost je 30 stop. Nemá-li předmět nohy či přívěsky, které by

Cleric 5th level Transmutation

Animate Objects [2/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

se daly použít k pohybu, má místo toho rychlost létání 30 stop a může se vznášet. Je-li předmět pevně připevněn k povrchu či velkému objektu, například řetězem zapuštěným do zdi, jeho rychlost je 0. Předmět má mimozrakové vnímání v okruhu 30 stop a mimo tento okruh je slepý. Když životy oživlého předmětu klesnou na 0, navrátí se zpět do své původní podoby předmětu a přebývající zranění poškodí jeho původní podobu předmětu. Nařídíš-li předmětu zaútočit, může provést jeden útok na blízko proti tvorovi do 5 stop od něj. Útočí bouchnutím a jeho útočný bonus a drtivé zranění jsou dány jeho velikostí. DM může určit, že způsobuje sečné nebo bodné zranění na základě jeho podoby.
Velikost.....HP,AC,Útok a dmg,Str,Dex
Drobná.........20,18,+8,1k4+4,4,18
Malá..............25,16,+6,1k8+2,6,14
Střední..........40,13,+5,2k6+1,10,12
Velká.............50,10,+6,2k10+2,14,10
Obrovská.....80,10,+8,2k12+4,18,6

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. oživíš dva další předměty.

Cleric 5th level Transmutation

Antilife Shell

 • casting time1 action
 • rangeSelf (10-foot radius)

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Vystoupí z tebe třpytivá bariéra v okruhu 10 stop kolem tebe a pohybuje se s tebou ve svém středu a chrání tě před tvory, kromě nemrtvých a výtvorů. Bariéra vydrží po dobu trvání. Bariéra zabraňuje ovlivněnému tvorovi, aby prošel či se natáhl skrz. Ovlivněný tvor může skrz bariéru sesílat kouzla nebo útočit dlouhými zbraněmi či zbraněmi na dálku. Pohneš-li se tak, že ovlivněný tvor je nucen projít bariérou, kouzlo skončí.

Cleric (Death)(Grave) 5th level Abjuration

Cloudkill

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 10 minutes

Vytvoříš kouli jedovaté, žlutozelené mlhy o poloměru 20 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu. Mlha se rozšiřuje kolem rohů. Vydrží po dobu trvání, nebo dokud ji nerozfouká silný vítr, čímž kouzlo skončí. Oblast je hustě zahalená. Když tvor vstoupí do oblasti kouzla poprvé v tahu, nebo v ní začne svůj tah, musí si hodit Constitution save. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 5k8, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Tvorové jsou ovlivnění, i když zadrží svůj dech nebo když nemusí dýchat. Na začátku každého tvého tahu se mlha pohne 10 stop od tebe, převaluje se po povrchu země. Výpary jsou těžší než vzduch a klesají na nejnižší úroveň země, dokonce proudí dolů do otvorů.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. se zvýší zranění o 1k8.

Cleric (Death) 5th level Conjuration

Commune (ritual)

 • casting time1 minute
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • duration1 minute

kadidlo a flakónek svěcené nebo kacířské vody

Kontaktuješ své božstvo či jeho prostředníka a zeptáš se až na tři otázky, jež se dají zodpovědět „ano“ nebo „ne“. Své dotazy musíš položit, než kouzlo skončí. Na každou otázku získáš správnou odpověď. Božské bytosti nemusí být nutně vševědoucí, takže mohou odpovědět „nejasné“, týká-li se dotaz něčeho, co je mimo jejich božské znalosti. V případě, že by jednoslovná odpověď byla zavádějící nebo v rozporu se zájmy božstva, může DM odpovědět krátkou větou. Sešleš-li kouzlo dvakrát či víckrát před tím, než si důkladně odpočineš, je u každého seslání po prvním kumulativní 25% šance, že nedostaneš žádnou odpověď. DM si hází tento hod v tajnosti.

Cleric 5th level Divination

Contagion [1/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • duration7 days

Tvůj dotyk může způsobit nemoc. Hoď si na útok na blízko kouzlem proti tvorovi ve svém dosahu. Když zasáhneš, tvor se otráví. Na konci každého svého tahu si otrávený cíl musí hodit Constitution save. Pokud cíl třikrát uspěje v těchto záchranných hodech, přestane být otrávený a kouzlo skončí. Pokud cíl třikrát neuspěje v těchto záchranných hodech, přestane být otrávený, ale zvol jednu z níže uvedených nemocí. Cíl se nakazí zvolenou nemocí po dobu trvání kouzla. Protože toto kouzlo způsobuje svému cíli přírodní nemoc, působí na ni každý účinek, který odstraňuje nemoc nebo jiným způsobem ovlivňuje účinky nemoci.

Lepra. Tvorovo tělo se rozkládá. Tvor má nevýhodu na Charisma check a je zranitelný vůči všem zraněním.

Oslepnutí. Tvorovu mysl sevře bolest a jeho oči se změní na mléčně bíle. Tvor má nevýhodu na Wisdom check a Wisdom save a je slepý.

Slizká zhouba. Tvor začne nekontrolovaně krvácet. Má nevýhodu na Constitution check a Constitution save. Mimo to, kdykoliv utrpí zranění, je ochromený do konce svého příštího tahu.

Třesavka. Tvora

Cleric 5th level Necromancy

4 4
4 4
4 4
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Contagion [2/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • duration7 days

přemůže třes. Tvor má nevýhodu na Dexterity check, Dexterity save a hodům na útok, které používají Dexterity.

Zápal mozkových blan. Tvorova mysl je zamořená horečkou. Tvor má nevýhodu Intelligence check a Intelligence save a během boje se chová, jako by byl pod účinky kouzla Confusion.

Žlutá zimnice. Tělem tvora zmítá prudká horečka. Tvor má nevýhodu na Strength check, Strength save a hodům na útok, které používají Sílu.

Cleric 5th level Necromancy

Creation

 • casting time1 minute
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationSpecial

kousíček materiálu stejného druhu, z jakého má být předmět, který hodláš stvořit

Vytáhneš ze Shadowfellu chuchvalce stínového materiálu a v rámci dosahu vytvoříš neživý předmět z rostlinného materiálu: plátno, provaz, dřevo atd., nebo nerostů, jako je například kámen, křišťál či kov. Předmět se musí vejít do krychle o straně 5 stop a musí mít tvar a být z materiálu, který jsi už někdy viděl. Trvání záleží na materiálu předmětu. Je-li předmět složený z více materiálů, použij nejkratší dobu trvání. Použití jakéhokoli materiálu vytvořeného tímto kouzlem jako surovinovou složku jiného kouzla způsobí, že kouzlo selže.
Materiál a Trvání
Rostlinný materiál 1 den
Kámen nebo křišťál 12 hodin
Vzácné kovy 1 hodina
Drahokamy 10 minut
Adamantin nebo mitril 1 minuta

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. se zvětší velikost strany krychle o 5 stop.

Cleric 5th level Illusion

Dawn

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

přívěsek ve tvaru slunce, v ceně alespoň 100gp

Na místo v dosahu, které zvolíš, sestoupí sloup světla v podobě válce se středem ve zvoleném bodě, poloměrem 30 stop a výškou 40 stop. Tento sloup je naplněn jasným světlem, které se počítá jako sluneční. Každý tvor, který se nachází v ovlivněné oblasti v okamžiku seslání kouzla nebo v této oblasti ukončí svůj tah, si musí hodit Constitution save. Neuspěje-li, utrpí 4k10 zářivého zranění, při úspěchu polovinu. Pokud se nacházíš do 60 stop od hranice zářivého sloupu, můžeš s ním pomocí bonusové akce během svého kola pohnout až o 60 stop.

Cleric (XGE) 5th level Evocation

Destructive Wave

 • casting time1 action
 • rangeSelf (30-foot radius)

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Udeříš do země a vytvoříš výbuch božské energie, která z tebe vytryskne. Každý tvor, kterého zvolíš do 30 stop od tebe, musí uspět na Constitution save, jinak utrpí hromové zranění 5k6 a také buď zářivé, nebo nekrotické zranění (dle tvé volby) 5k6 a je sražen k zemi. Tvor, který uspěje v záchranném hodu, utrpí poloviční zranění a není sražen k zemi.

Cleric (Tempest) 5th level Evocation

Dispel Evil and Good

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

svěcená voda, nebo stříbrný a železný prášek

Obklopí tě třpytivá energie a ochrání tě od nemrtvých, víl a bytostí, které nepochází z Materiální sféry. Po dobu trvání mají běsi, elementálové, nebešťané, nemrtví a víly nevýhodu k hodům na útok proti tobě. Kouzlo můžeš ukončit předčasně použitím jedné z následujících zvláštních funkcí.
Odeslání. Jako akci si hodíš na útok na blízko kouzlem proti běsu, elementálovi, nebešťanovi, nemrtvému nebo víle, který je ve tvém dosahu. Při zásahu se pokusíš zahnat bytost zpět do její domovské sféry. Bytost musí uspět na Charisma save, jinak je poslána zpět do své domovské sféry (pokud v ní už není). Nemrtvý je poslán do Shadowfellu a víla je poslána do Vílí divočiny.
Zlom očarování. Jako akci se dotkneš tvora, který je ve tvém dosahu a je posedlý, vystrašený či zmámený běsem, elementálem, nebešťanem, nemrtvým nebo vílou. Tvor, kterého se dotkneš, přestane být posedlý, vystrašený nebo zmámený takovými tvory.

Cleric 5th level Abjuration

Dominate Person [1/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Pokusíš se obalamutit humanoida, kterého vidíš v dosahu. Musí uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš po dobu trvání. Pokud s ním ty nebo tvorové, kteří jsou vůči tobě přátelští, bojujete, má výhodu k tomuto záchrannému hodu. Zatímco je humanoid zmámený, máš s ním telepatické spojení, dokud jste ve stejné sféře existence. Když jsi při vědomí, můžeš toto telepatické spojení používat k předávání rozkazů tomuto humanoidovi (akce není potřeba) a on je co nejlépe splní. Můžeš výslovně uvést jednoduchý a obecný postup, například: „Zaútoč na tamtoho tvora,“ „Běž tam,“ nebo „Dones mi ten předmět.“ Splní-li humanoid rozkaz a neobdrží od tebe další, bude se jen co nejlépe bránit a udržovat. Pomocí své akce můžeš nad cílem převzít úplnou a přesnou kontrolu. Do konce tvého příštího tahu humanoid provádí jen akce, které zvolíš, a nedělá nic, co mu nedovolíš. Během této doby můžeš také ovládat jeho reakci, ale to vyžaduje, abys na to použil také svou reakci. Pokaždé, když cíl utrpí zranění, hodí si nový Wisdom save proti tomuto kouzlu. Když uspěje, kouzlo

Cleric (Trickery) 5th level Enchantment

Dominate Person [2/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. úrovně, trvání se změní na soustředění, až 10 minut. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 7. úrovně, trvání se změní na soustředění, až 1 hodina. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 8. či vyšší úrovně, trvání se změní na soustředění, až 8 hodin.

Cleric (Trickery) 5th level Enchantment

Flame Strike

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

špetka síry

Svislý sloupec božského ohně se se zaburácením snese z nebe na místo, které určíš. Každý tvor ve válci s poloměrem 10 stop, výškou 45 stop a středem v bodě v dosahu si musí hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí ohnivé zranění 4k6 a zářivé zranění 4k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. se zvýší buď ohnivé, nebo zářivé zranění (dle tvé volby) o 1k6.

Cleric (*)(War)(Light) 5th level Evocation

Geas

 • casting time1 minute
 • range60 feet

 • componentsV
 • duration30 days

Tvorovi, kterého vidíš v dosahu, zadáš magický rozkaz a donutíš ho, aby dle tvého přání provedl určitou službu, nebo neprovedl určitou akci nebo průběh činností. Rozumí-li ti, musí uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš po dobu trvání. Zatímco je tebou zmámený, utrpí psychické zranění 5k10 pokaždé, když jedná způsobem, který je v přímém rozporu s tvými pokyny, ale ne víckrát než jednou denně. Na tvora, který ti nerozumí, kouzlo nepůsobí. Můžeš zadat jakýkoliv rozkaz, kromě činnosti, který by vedla k jisté smrti. Pokud zadáš sebevražedný rozkaz, kouzlo skončí. Kouzlo můžeš ukončit předčasně použitím akce k jeho zrušení. Kouzla Greater Restoration, Wish a Remove Curse také ukončí toto kouzlo.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 7. či 8. úrovně, trvání je 1 rok. Když použiješ pozici kouzla 9. úrovně, bude kouzlo trvat, dokud nebude ukončeno jedním z výše zmíněných kouzel.

Cleric 5th level Enchantment

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Greater Restoration

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

diamantový prach v hodnotě aspoň 100gp, který kouzlo spotřebuje

Tvora, jehož se dotkneš, naplníš pozitivní energií a zrušíš vysilující účinek. Můžeš snížit únavu cíle o jeden stupeň, nebo ukončit jeden z následujících účinků, jenž působí na cíl.
• Jeden účinek, který zkameněl či zmámil cíl
• Jedna kletba, včetně sladění cíle s prokletým kouzelným předmětem
• Snížení jedné z hodnot vlastností cíle
• Jeden účinek snižující maximum životů cíle.

Cleric 5th level Abjuration

Hallow [1/3]

 • casting time24 hours
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled

byliny, oleje a kadidlo v hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

Dotkneš se bodu a naplníš okolní oblast svatou (nebo kacířskou) mocí. Oblast je okruh o poloměru až 60 stop a kouzlo selže, pokud okruh obsahuje oblast, na kterou už působí kouzlo Hallow. V oblasti účinku působí následující účinky. Za prvé. Běsi, elementálové, nebešťané, nemrtví a víly nemohou vstoupit do oblasti, ani nemohou posednout, vystrašit nebo zmámit tvory uvnitř. Posedlý, vystrašený či zmámený tvor takovou bytostí přestane být posedlý, vystrašený nebo zmámený, jakmile vstoupí do oblasti. Z tohoto účinku můžeš vyjmout jeden nebo více typů těchto bytostí. Za druhé. Na oblast můžeš navázat dodatečný účinek. Vyber si účinek z následujícího seznamu, nebo účinek, který ti nabídne DM. Některé z těchto účinků působí na tvory v oblasti, můžeš stanovit, jestli účinek platí na všechny tvory, či tvory, kteří následují určité božstvo nebo vůdce, či tvory určitého druhu, například orky nebo trolly. Když tvor, na kterého má

Cleric 5th level Evocation

Hallow [2/3]

 • casting time24 hours
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled

byliny, oleje a kadidlo v hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

působit dodatečný účinek, vstoupí do oblasti kouzla poprvé v tahu, nebo v ní začne svůj tah, si může hodit Charisma save. Když tvor uspěje, ignoruje dodatečný účinek, dokud oblast neopustí.
Energetická ochrana. Ovlivnění tvorové v oblasti jsou odolní vůči jednomu typu zranění dle tvé volby, kromě bodného, drtivého nebo sečného zranění.
Energetická zranitelnost. Ovlivnění tvorové v oblasti jsou zranitelní vůči jednomu typu zranění dle tvé volby, kromě bodného, drtivého nebo sečného zranění.
Denní světlo. Oblast zaplní jasné světlo. Magická tma vytvořená kouzlem nižší úrovně, než byla pozice použitá k seslání tohoto kouzla, nedokáže zhasnout toto světlo.
Jazyky. Ovlivnění tvorové mohou komunikovat s ostatními tvory v oblasti, i když spolu nesdílí společný jazyk.
Mimodimenzionální rušička. Ovlivnění tvorové se nemohou pohybovat či cestovat pomocí teleportace nebo mimodimenzionálními či

Cleric 5th level Evocation

Hallow [3/3]

 • casting time24 hours
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled

byliny, oleje a kadidlo v hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

mezisférickými prostředky.
Odvaha. Ovlivněné tvory nelze vystrašit, dokud jsou v oblasti.
Strach. Ovlivnění tvorové jsou vystrašení, zatímco jsou v oblasti.
Ticho. Z oblasti ani do oblasti nepronikne žádný zvuk.
Tma. Oblast zaplní tma. Normální světlo, ale i magické světlo vytvořené kouzlem nižší úrovně, než byla pozice použitá k seslání tohoto kouzla, nedokáže osvítit oblast.
Věčné odpočinutí. Mrtvá těla pohřbená v oblasti nelze proměnit v nemrtvé.

Cleric 5th level Evocation

Hold Monster

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

malý, rovný kus železa

Zvol tvora, kterého vidíš v dosahu. Cíl musí uspět na Wisdom save, jinak je paralyzovaný po dobu trvání. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé. Na konci každého svého tahu si cíl může hodit další Wisdom save. Když uspěje, kouzlo pro daný cíl skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. můžeš zacílit jednoho tvora navíc. Tvorové musí být navzájem do 6 sáhů od sebe, když na ně cílíš.

Cleric (War) 5th level Enchantment

Holy Weapon

 • casting time1 bonus action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Svým dotykem nabiješ zvolenou zbraň svatou silou. Až do konce kouzla září zbraň jasným světlem 30 stop daleko a dalších 30 stop svítí tlumeně. Kromě toho úspěšný útok touto zbraní působí dalších 2k8 zářivého zranění. Po dobu trvání kouzla se zbraň hodnotí jako magická, i kdyby před očarováním tuto vlastnost neměla. Jako bonusovou akci během svého kola můžeš toto kouzlo zrušit. Pokud to uděláš, zbývající magie ze zbraně unikne v podobě zářivého výbuchu. Každý tvor podle tvé volby, kterého vidíš do 30 stop od sebe, si musí hoditDexterity save. Neuspěje-li, utrpí 4k8 zářivého zranění a je na 1 minutu oslepen. Při úspěchu utrpí jen poloviční zranění a oslepen není. Na konci každého ze svých tahů může oslepený tvor záchranný hod zopakovat, při úspěchu se účinek zruší.

Cleric (XGE) 5th level Evocation

Insect Plague

 • casting time1 action
 • range300 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

špetka cukru, pár zrn obilí a trocha tuku

Roj kousajících kobylek vyplní kouli o poloměru 20 stop se středem v tebou zvoleném bodě v dosahu. Koule se rozšiřuje kolem rohů. Vydrží po dobu trvání a je slabě zahalená. Oblast koule je těžký terén. Když se oblast objeví, každý tvor v ní si musí hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí bodné zranění 4k10, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Tvor si také musí hodit tento záchranný hod, když vstoupí do oblasti kouzla v tahu poprvé, nebo v ní skončí svůj tah.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. se zvýší zranění o 1k10.

Cleric (*)(Tempest)(Nature) 5th level Conjuration

Legend Lore

 • casting time10 minutes
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

kadidlo v hodnotě aspoň 250gp, které kouzlo spotřebuje, a čtyři slonovinové plátky, každý v hodnotě aspoň 50gp

Jmenuj nebo popiš osobu, místo, či předmět. Díky tomuto kouzlu ti vyvstane na mysli krátké shrnutí významných mýtů o tom, co jsi jmenoval. Mýty mohou obsahovat současné zkazky, zapomenuté příběhy, nebo dokonce tajné informace, které nebyly dosud obecně známy. Pokud to, co jsi jmenoval, není legendárně důležité, nezískáš žádné informace. Čím víc už o dané věci víš, tím přesnější a podrobnější informace obdržíš. Informace, které zjistíš, jsou přesné, ale mohou být formulovány květnatým jazykem. Například, máš-li v rukou tajemnou magickou sekeru, kouzlo může podat následující informace: „Běda zločinci, jehož ruka se dotkne sekery, neboť i topůrko pořeže ruku darebáka. Jen opravdové Dítě kamene, které miluje Moradina a jehož miluje Moradin, může probudit skutečnou moc sekery a jen s tajným slovem Rudnog na rtech.“

Cleric (*)(Knowledge) 5th level Divination

Mass Cure Wounds

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Z bodu, který zvolíš v dosahu, se vyvalí vlna léčivé energie. Zvol až šest tvorů v kouli o poloměru 30 stop se středem v daném bodě. Každý cíl si obnoví životy rovné 3k8 + bonus sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. se zvýší léčení o 1k8.

Cleric (*)(Life) 5th level Evocation

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Modify Memory [1/2]

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Pokusíš se předělat vzpomínky jiného tvora. Jeden tvor, kterého vidíš, si musí hodit Wisdom save. Pokud s ním ty nebo někdo z tvých společníků bojujete, má na save výhodu. Když cíl neuspěje, zmámíš ho po dobu trvání. Zmámený cíl je neschopný a není si vědom svého okolí, ale přesto tě slyší. Utrpí-li zranění, nebo stane-li se cílem jiného kouzla, toto kouzlo skončí a paměť cíle se nijak nezmění. Dokud toto zmámení trvá, můžeš měnit vzpomínky cíle na událost, kterou zažil v posledních 24 hodinách a která netrvala déle než 10 minut. Můžeš mu zcela vymazat veškeré vzpomínky na událost, umožnit mu, aby si zapamatoval událost zcela jasně s přesnými podrobnostmi, změnit určité detaily v jeho vzpomínce na událost, nebo vytvořit vzpomínky na nějakou jinou událost. Aby se mu změněné vzpomínky usadily, musíš cíli slovně popsat, jak se mají jeho vzpomínky změnit a cíl musí umět tvůj jazyk. Jeho mysl vyplní případné mezery v detailech tvého popisu. Pokud kouzlo skončí, než dokončíš svůj popis změň vzpomínek, tvorova paměť se nezmění. V opačném případě se vzpomínky změní, když kouzlo skončí.

Cleric (Trickery) 5th level Enchantment

Modify Memory [2/2]

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Změněná paměť nemusí nutně ovlivnit, jak se tvor chová, zejména pokud jsou vzpomínky v rozporu s tvorovými přirozenými sklony, přesvědčením nebo názory. Nelogicky upravená paměť, například vštěpení vzpomínky na to, jak si tvor užíval koupel v kyselině, se zapudí, nejspíš jako špatný sen. DM může posoudit upravenou paměť za příliš nesmyslnou, aby ovlivnila tvora významným způsobem. Kouzlo Remove Curse nebo Greater Restoration seslané na cíl obnoví tvorovu skutečnou paměť.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, můžeš změnit vzpomínky cíle na událost, která se stala až před 7 dny (6. úroveň), 30 dny (7. úroveň), 1 rokem (8. úroveň), nebo kdykoliv v tvorově minulosti (9. úroveň).

Cleric (Trickery) 5th level Enchantment

Planar Binding [1/2]

 • casting time1 hour
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

šperk v hodnotě aspoň 1000gp, který se kouzlem spotřebuje

Tímto kouzlem si pokusíš zavázat běs, elementála, nebešťana nebo vílu do tvých služeb. Tvor musí být v dosahu po celou dobu vyvolávání kouzla. (Obvykle je tvor prve přivolán do středu obráceného Magic Circle, aby zůstal uvězněn po dobu vyvolání tohoto kouzla.) Po dokončení vyvolání si cíl musí hodit na Charisma save. Když neuspěje, je zavázán ti sloužit po dobu trvání. Byl-li tvor přivolán nebo vytvořen jiným kouzlem, trvání toho kouzla se prodlouží, aby bylo stejné jako trvání tohoto kouzla. Zavázaný tvor musí plnit tvé instrukce, jak nejlépe dokáže. Můžeš mu přikázat, aby se připojil k vaší družině na dobrodružství, strážil určité místo, nebo doručil zprávu. Tvor poslechne tvé pokyny, ale pokud je vůči tobě nepřátelský, pokusí se překroutit tvá slova, aby dosáhl svých vlastních cílů. Splní-li úplně tvé pokyny, než kouzlo skončí, přicestuje k tobě a dá ti o tom vědět, pokud jsi ve stejné sféře existence. Jsi-li v

Cleric (*)(Arcana) 5th level Abjuration

Planar Binding [2/2]

 • casting time1 hour
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

šperk v hodnotě aspoň 1000gp, který se kouzlem spotřebuje

jiné sféře existence, vrátí se na místo, kde sis ho zavázal a zůstane tam, dokud kouzlo neskončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. úrovně, trvání je 10 dní. Když použiješ pozici kouzla 7. úrovně, trvání je 30 dní. Když použiješ pozici kouzla 8. úrovně, trvání je 180 dní. Když použiješ pozici kouzla 9. úrovně, trvání je rok a den.

Cleric (*)(Arcana) 5th level Abjuration

Raise Dead

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

Dotkneš se mrtvého tvora a navrátíš mu život, pokud není mrtvý déle než 10 dní. Je-li duše tvora svolná se znovu spojit s tělem a nic jí nebrání, pak tvor obživne s 1 životem. Toto kouzlo také neutralizuje jedy a uzdraví nemagické nemoci, které postihovaly tvora v době jeho úmrtí. Toto kouzlo však neuzdraví magické nemoci, kletby a podobné účinky, nejsou-li sňaty před sesláním tohoto kouzla, budou účinkovat, když tvor obživne. Toto kouzlo uzavře všechny smrtelné rány, ale neobnoví chybějící části těla. Chybí-li tvorovi části těla nebo orgány, které jsou nezbytné k přežití (například hlava), kouzlo automaticky selže. Navrátit se ze smrti je nesmírně útrpné. Cíl utrpí postih –4 ke všem hodům na útok, save a check. Pokaždé, když si cíl důkladně odpočine, postih se sníží o 1, dokud úplně nevymizí.

Cleric (*)(Life)(Grave) 5th level Necromancy

Scrying [1/2]

 • casting time10 minutes
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

focus v hodnotě aspoň 1000gp, například křišťálová koule, stříbrné zrcadlo, nebo kropenka se svěcenou vodou

Vidíš a slyšíš konkrétního tvora, kterého si zvolíš, jenž je ve stejné sféře existence jako ty. Cíl si musí hodit Wisdom save, který se opraví podle toho, jak dobře ho znáš, či jaký máš k němu druh fyzického spojení.
Obeznámenost: Z druhé ruky (už jsi o cíli slyšel) +5, Z první ruky (už ses s cílem setkal) +0, Důvěrná (znáš cíl dobře) –5. Spojení: Podobizna nebo portrét –2, Majetek nebo kus oděvu –4, Část těla, pramen vlasů, kus nehtu –10. Pokud cíl ví, že sesíláš toto kouzlo, může dobrovolně neuspět v tomto záchranném hodu, chce-li být sledován. Když cíl uspěje, kouzlo na něj nepůsobí a znovu na něj můžeš použít toto kouzlo až za 24 hodin. Když neuspěje, kouzlo vytvoří neviditelný senzor do 10 stop od něj. Prostřednictvím senzoru můžeš vidět a slyšet, jako bys tam byl. Senzor se pohybuje spolu s cílem a po dobu trvání se drží do 10 stop od něj. Tvor, který vidí neviditelné předměty, vidí senzor jako

Cleric (*)(Light)(Knowledge) 5th level Divination

Scrying [2/2]

 • casting time10 minutes
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

focus v hodnotě aspoň 1000gp, například křišťálová koule, stříbrné zrcadlo, nebo kropenka se svěcenou vodou

světélkující kouli zhruba velikosti tvé pěsti. Místo zacílení tvora můžeš jako cíl tohoto kouzla zvolit místo, které jsi už někdy viděl. Uděláš-li to, senzor se objeví na daném místě, a nepohybuje se.

Cleric (*)(Light)(Knowledge) 5th level Divination

Teleportation Circle [1/2]

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, M
 • duration1 round

vzácné křídy a inkousty napuštěné vzácnými materiály v hodnotě 50gp, které kouzlo spotřebuje

Když sesíláš toto kouzlo, nakreslíš na zem runový kruh o průměru 10 stop, který spojuje tvou polohu s trvalým teleportačním kruhem dle tvé volby, od něhož znáš řadu jeho run a který je ve stejné sféře existence jako ty. V kruhu, jenž jsi nakreslil, se otevře třpytivý portál a zůstane otevřený do konce tvého příštího tahu. Každý tvor, který do portálu vstoupí, se okamžitě objeví do 5 stop od cílového kruhu, nebo na nejbližším volném místě, pokud je dané místo obsazené. Mnoho katedrál, gild a jiných významných míst má trvalé teleportační kruhy vyryty někde na svém území. Každý takový kruh obsahuje unikátní řadu run — řetězec magických run poskládaných v určitém uspořádání. Když poprvé získáš schopnost sesílat toto kouzlo, naučíš se dvě řady run ke dvěma cílovým místům v Materiální sféře, které určí DM. Na svých dobrodružstvích se můžeš naučit další řady run. Když budeš zkoumat nějakou novou řadu run, naučíš se

Cleric (Arcana) 5th level Conjuration

Teleportation Circle [2/2]

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, M
 • duration1 round

vzácné křídy a inkousty napuštěné vzácnými materiály v hodnotě 50gp, které kouzlo spotřebuje

ji za 1 minutu. Trvalý teleportační kruh můžeš vytvořit tak, že toto kouzlo sešleš každý den na stejném místě po dobu jednoho roku. Když sesíláš kouzlo tímto způsobem, nepotřebuješ použít k teleportaci kruh.

Cleric (Arcana) 5th level Conjuration

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Tree Stride

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Získáš schopnost vstoupit do stromu a z jeho vnitřku se přesunout do vnitřku jiného stromu stejného druhu do 500 stop daleko. Oba stromy musí být živé a nejméně stejné třídy velikosti jako ty. Za vstup do stromu utratíš 5 stop pohybu. Okamžitě zjistíš polohu všech ostatních stromů stejného druhu v okruhu 500 stop a jako součást pohybu použitého ke vstupu do stromu se můžeš přesunout do jednoho z nich, nebo vystoupit ze stromu, do kterého jsi vstoupil. Použitím dalších 5 stop pohybu se objevíš na místě dle své volby do 5 stop od cílového stromu. Pokud ti už žádný pohyb nezbývá, objevíš se do 5 stop od stromu, do kterého jsi vstoupil. Tuto teleportační schopnost můžeš použít jen jednou za kolo v průběhu doby trvání. Každý tah musíš skončit mimo strom.

Cleric (Nature) 5th level Conjuration

Blade Barrier

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 10 minutes

Vytvoříš svislou zeď vířících čepelí z magické energie, ostrých jako břitva. Zeď se objeví v rámci dosahu a vydrží po dobu trvání. Můžeš udělat buď rovnou zeď až 100 stop dlouhou, až 20 stop vysokou a až 5 stop tlustou, nebo kruhovou zeď s průměrem až 60 stop, až 20 stop vysokou a až 5 stop tlustou. Tvorům za zdí poskytuje tříčtvrteční kryt a její oblast je těžký terén. Když tvor vstoupí do oblasti zdi v tahu poprvé, nebo v ní začne svůj tah, musí si hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí sečné zranění 6k10. V případě úspěchu utrpí poloviční zranění.

Cleric 6th level Evocation

Create Undead [1/2]

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

jeden hliněný kotlík naplněný hřbitovní hlínou, jeden hliněný kotlík naplněný poloslanou vodou a jeden černý onyx v hodnotě 150gp za každou mrtvolu

Toto kouzlo můžeš seslat pouze v noci. Zvol až tři mrtvoly Malých nebo Středních humanoidů v dosahu. Každá mrtvola se stane ghúlem pod tvou kontrolou. V každém svém tahu můžeš pomocí bonusové akce mentálně udělit rozkaz libovolnému tvorovi, kterého jsi oživil tímto kouzlem, pokud je do 120 stop od tebe (máš-li pod svou kontrolou několik tvorů, můžeš udělit rozkaz některým z nich či všem najednou, přičemž každému udělíš stejný rozkaz). Určíš, jakou akci tvor vykoná a kam se pohne ve svém příštím tahu. Nebo mu můžeš vydat obecný rozkaz, například aby hlídal konkrétní místnost nebo chodbu. Neudělíš-li žádný rozkaz, tvor se bude jen bránit proti nepřátelským tvorům. Jakmile udělíš rozkaz, tvor se ho snaží plnit, dokud činnost nedokončí. Tvor je pod tvou kontrolou 24 hodin a poté přestane plnit tebou vydané rozkazy. Aby sis udržel nad tvorem kontrolu na dalších 24 hodin, musíš na něj seslat toto kouzlo, než uplyne aktuální 24-hodinový

Cleric 6th level Necromancy

Create Undead [2/2]

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

jeden hliněný kotlík naplněný hřbitovní hlínou, jeden hliněný kotlík naplněný poloslanou vodou a jeden černý onyx v hodnotě 150gp za každou mrtvolu

interval. Takovéto použití kouzla opětovně uplatní tvou kontrolu až nad čtyřmi tvory, které jsi oživil tímto kouzlem, místo aby oživilo jednoho nového.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 7. úrovně, můžeš oživit nebo opětovně uplatnit svou kontrolu nad čtyřmi ghúly. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 8. úrovně, můžeš oživit nebo opětovně uplatnit svou kontrolu nad pěti ghúly, nebo dvěma ghasty či fexty. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 9. úrovně, můžeš oživit nebo opětovně uplatnit svou kontrolu nad šesti ghúly, nebo třemi ghasty či fexty, nebo dvěma mumiemi.

Cleric 6th level Necromancy

Find the Path

 • casting time1 minute
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 day

sada věšteckých pomůcek — například kosti, zdobené tyčky, karty, zuby nebo vyřezané runy — v hodnotě aspoň 100gp a předmět z místa, které si přeješ najít

Toto kouzlo ti umožní najít nejkratší, nejpřímější fyzickou trasu ke konkrétní nehybné oblasti, kterou znáš, ve stejné sféře existence. Uvedeš-li cílové místo, které se pohybuje (například mobilní pevnost), nebo místo, které není konkrétní (například „doupě zeleného draka“), kouzlo selže. Po dobu trvání víš, jak daleko a jakým směrem leží cílové místo, pokud je ve stejné sféře existence jako ty. Kdykoliv máš během cestování k cíli na výběr, kterou cestou jít dál, automaticky určíš, která cesta je k cíli nejkratší a nejpřímější (ale ne nutně nejbezpečnější).

Cleric 6th level Divination

Forbiddance (ritual) [1/2]

 • casting time10 minutes
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 day

kropenka svěcené vody, vzácné kadidlo a rubínový prach v hodnotě aspoň 1000 gp

Vytvoříš znamení proti magickému cestování, které chrání plochu o velikosti až 40000 čtverečních stop do výšky až 30 stop. Po dobu trvání se tvorové nemohou do oblasti teleportovat, ani pro vstup do oblasti použít portál, vytvořený například pomocí kouzla Gate. Kouz lo neprodyšně uzavře oblast před sférických cestováním, a proto brání tvorům vstoupit do oblasti pomocí Astrální sféry, Éterické sféry, Vílí divočiny, Shadowfellu či kouzlem Plane Shift. Navíc kouzlo zraní typy tvorů, které zvolíš při jeho vyvolávání. Zvol jedny či víceré z následujících: Běsi, elementálové, nebešťané, nemrtví a víly. Když zvolený tvor vstoupí do oblasti kouzla poprvé v tahu, nebo v ní začne svůj tah, utrpí buď zářivé, nebo nekrotické zranění 5k10 (typ zranění zvolíš při sesílání kouzla). Když sesíláš toto kouzlo, můžeš určit heslo. Tvor, který vysloví heslo při vstupu do oblasti, neutrpí tímto kouzlem žádné zranění.

Cleric 6th level Abjuration

Forbiddance (ritual) [2/2]

 • casting time10 minutes
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 day

kropenka svěcené vody, vzácné kadidlo a rubínový prach v hodnotě aspoň 1000 gp

Oblast kouzla se nesmí překrývat s oblastí jiného kouzla Forbiddance. Pokud sešleš Forbiddance každý den po dobu 30 dní na stejném místě, kouzlo vydrží, dokud se nerozptýlí, a při posledním seslání se spotřebují surovinové složky kouzla.

Cleric 6th level Abjuration

Harm

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Vypustíš zhoubnou nemoc na tvora, kterého vidíš v dosahu. Cíl si musí hodit Constitution save. Když neuspěje, utrpí nekrotické zranění 14k6, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Zranění nemůže snížit počet životů cíle pod 1. Když cíl v záchranném hodu neuspěje, jeho maximum životů se sníží na 1 hodinu o množství rovné utrpěnému nekrotickému zranění. Jakýkoliv účinek, který odstraňuje nemoc, umožňuje, aby se tvorovo maximum životů vrátilo do normálu před uplynutím dané doby.

Cleric 6th level Necromancy

Heal

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Zvol tvora, kterého vidíš v dosahu. Projde jím vlna pozitivní energie a tvor si díky ní obnoví 70 životů. Toto kouzlo také ukončí hluchou, slepotu a všechny nemoci cíle. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 7. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 6. se zvýší léčení o 10.

Cleric 6th level Evocation

5 5
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6

Heroes' Feast

 • casting time10 minutes
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

mísa pokrytá drahokamy v hodnotě aspoň 1000gp, kterou kouzlo spotřebuje

Vytvoříš skvělou hostinu, včetně velkolepého jídla a pití. Hostina trvá 1 hodinu a poté jídlo a pití dojde a zmizí a prospěšné účinky, které nevznikly do této chvíle, jsou pryč. Hostiny se může zúčastnit až dvanáct tvorů. Tvor, který se zúčastní hostiny, získá několik užitků. Uzdraví si veškeré nemoci a jedy, stane se imunní vůči jedu a vystrašení a hází všechny záchranné hody na Moudrost s výhodou. Jeho maximum životů se zvýší o 2k10 a stejné množství životů získá. Tyto užitky trvají 24 hodin.

Cleric 6th level Conjuration

Planar Ally [1/3]

 • casting time10 minutes
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Poprosíš o pomoc nadpozemskou bytost. Musíš ji znát: může to být například bůh, prvobytný, démonický kníže, nebo nějaká jiná bytost s vesmírnou mocí. Tato bytost ti pošle na pomoc oddaný běs, elementála nebo nebešťana, který se zjeví na volném místě v dosahu. Pokud znáš tvorovo konkrétní jméno, můžeš ho vyslovit při sesílání tohoto kouzla a vyžádat si přímo jeho, i když přesto můžeš dostat někoho jiného (dle úvahy DM). Když se tvor objeví, není nucen se chovat žádným určeným způsobem. Můžeš tvora požádat, aby vykonal jistou službu za určitou úplatu, ale není vázán ti vyhovět. Požadavek může být jednoduchý („přeleť s námi přes propast“ nebo „bojuj s námi v bitvě“) i složitý („špehuj naše nepřátele“ nebo „braň nás během naší výpravy do jeskyně“). Musíš být schopen s tvorem komunikovat, abys s ním sjednal jeho služby. Úplata může mít nejrůznější podoby. Nebešťan může požadovat, abys daroval značné množství zlaťáků nebo kouzelné předměty spřátelenému chrámu, zatímco běs může požadovat živou oběť nebo darování pokladu. Někteří tvorové mohou směnit své

Cleric 6th level Conjuration

Planar Ally [2/3]

 • casting time10 minutes
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

služby za to, že pro ně vykonáš určitý úkol. Nejste-li se schopni dohodnout na úplatě za jeho služby, tvor se okamžitě vrátí zpět do své domovské sféry. Obecně platí, že služba, která se měří v minutách, vyžaduje úplatu 100gp za minutu. Služba, která se měří v hodinách, vyžaduje úplatu 1000gp za hodinu. A služba, která se měří ve dnech (maximálně 10 dní), vyžaduje úplatu 10000gp za den. DM může tyto částky upravit vzhledem k okolnostem, za jakých kouzlo sesíláš. Je-li služba způsobilá s tvorovým étosem, může být úplata poloviční, nebo se jí dokonce může zřeknout. Bezpečné úkoly obvykle vyžadují pouze poloviční doporučenou platbu, zatímco zvlášť nebezpečné úkoly mohou vyžadovat větší dar. Tvorové jen zřídka přijímají úkoly, které vypadají sebevražedně. Poté, co tvor splní úkol, nebo když uplyne dohodnutá doba služby, vrátí se do své domovské sféry. Pokud je vzhledem k povaze úkolu vhodné, aby ti oznámil výsledek, a je-li to možné, oznámí ti ho ještě před návratem do své sféry. Tvor, jenž se přidá k vaší družině, se bere za jejího člena a obdrží plný podíl ze zkušenostní

Cleric 6th level Conjuration

Planar Ally [3/3]

 • casting time10 minutes
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

odměny.

Cleric 6th level Conjuration

True Seeing

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

mast na oči v hodnotě 25gp vyrobená z drcených hub, šafránu a tuku, kterou kouzlo spotřebuje

Toto kouzlo dává tvorovi, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, schopnost vidět věci, jaké skutečně jsou. Po dobu trvání má tvor pravdivé vidění, všímá si tajných dveří skrytých pomocí magie, vidí do Éterické sféry, a to vše do vzdálenosti 120 stop.

Cleric 6th level Divination

Word of Recall

 • casting time1 action
 • range5 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

Ty a až pět dalších tvorů, kteří s tím souhlasí a jsou do 5 stop od tebe, se okamžitě teleportujete do dříve stanovené svatyně. Po teleportaci se objevíte na nejbližším volném místě k bodu, které jsi určil, když sis svatyni připravoval (viz níže). Sešleš-li toto kouzlo, aniž by sis prve připravil svatyni, kouzlo nemá žádný účinek. Musíš stanovit svatyni sesláním tohoto kouzla v místě zasvěcenému nebo silně spojenému s tvým božstvem, například v chrámu. Pokusíš-li se seslat kouzlo tímto způsobem v oblasti, která není zasvěcená tvému božstvu, kouzlo nemá žádný účinek.

Cleric 6th level Conjuration

Conjure Celestial

 • casting time1 minute
 • range90 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Přivoláš nebešťana s CR 4 či méně, který se objeví na volném místě, jež vidíš v dosahu. Nebešťan zmizí, když mu klesnou životy na 0, nebo když kouzlo skončí. Nebešťan je přátelský vůči tobě a tvým společníkům po dobu trvání. Hoď za nebešťana na iniciativu, ve které bude mít své vlastní tahy. Poslechne jakýkoliv slovní rozkaz, který mu udělíš (akce není potřeba), pokud se nepříčí jeho přesvědčení. Neudělíš-li nebešťanovi žádný rozkaz, bude se jen bránit proti nepřátelským tvorům, ale jinak neudělá nic. DM má nebešťanovy statistiky.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 9. úrovně, přivoláš nebešťana s nebezpečností 5 či méně.

Cleric 7th level Conjuration

Divine Word

 • casting time1 bonus action
 • range30 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Proneseš božské slovo, naplněné mocí, která utvářela svět při úsvitu stvoření. Zvol libovolný počet tvorů, které vidíš v dosahu. Každý cíl, který tě slyší, si musí hodit Charisma save. Když tvor neuspěje, utrpí účinek na základě jeho aktuálních životů:
• 50 životů či méně: ohluchne na 1 minutu
• 40 životů či méně: ohluchne a oslepne na 10 minut
• 30 životů či méně: oslepne, ohluchne a je ochromený na 1 hodinu
• 20 životů či méně: namístě zemře
Bez ohledu na jeho současné životy, běs, elementál, nebešťan nebo víla, jež neuspějí ve svém záchranném hodu, jsou vypuzeni zpět do své původní sféry (pokud v ní již nejsou) a 24 hodin se žádnými prostředky, kromě kouzla Wish, nemohou vrátit do tvé současné sféry.

Cleric 7th level Evocation

Etherealness [1/2]

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationUp to 8 hours

Vstoupíš do hraničního území Éterické sféry, do oblasti, kde se překrývá s tvou současnou sférou. Po dobu trvání setrváš v Éterické hranici, dokud nepoužiješ svou akci k předčasnému ukončení kouzla. Během této doby se můžeš pohybovat libovolným směrem. Pohybuješ-li se nahoru nebo dolů, každých 5 stop pohybu stojí 5 stop navíc. Vidíš i slyšíš v rámci své původní sféry, ale všechno vypadá šedě a nevidíš dál než 160 stop. Zatímco jsi v Éterické sféře, můžeš ovlivnit a být ovlivněn pouze tvory v této sféře. Tvorové, kteří nejsou v Éterické sféře, tě nevnímají a nemohou s tebou interagovat, pokud pro to nemají zvláštní schopnost, třeba i magicky propůjčenou. Ignoruješ všechny předměty a účinky, které nejsou v Éterické sféře, díky čemuž se můžeš pohybovat skrz předměty, které vnímáš ve své původní sféře. Když kouzlo skončí, okamžitě se vrátíš do původní sféry na místo, které aktuálně zabíráš. Pokud zabíráš stejné místo jako pevný předmět či tvor, ihned se přesuneš na nejbližší volné místo, které můžeš zabírat, a utrpíš silové zranění rovné dvojnásobku stop, o

Cleric 7th level Transmutation

6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
7 7
7 7
7 7

Etherealness [2/2]

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationUp to 8 hours

které ses přesunul. Toto kouzlo nemá žádný účinek, když ho sešleš, zatímco jsi v Éterické sféře nebo ve sféře, která s ní nesousedí, například v jedné z Vnějších sfér.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 8. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 7. můžeš zacílit až o tři tvory více (včetně sebe), kteří s tím souhlasí. Tvorové musí být do 10 stop od tebe, když kouzlo sesíláš.

Cleric 7th level Transmutation

Fire Storm

 • casting time1 action
 • range150 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Na místě, které zvolíš v dosahu, se objeví bouře z pásů burácejících plamenů. Oblast bouře se skládá z až deseti krychlí po 10 stop, které můžeš uspořádat, jak chceš. Každá krychle musí aspoň jednou stranou přiléhat ke straně další krychle. Každý tvor v oblasti si musí hodit Dexterity save. Když neuspěje, utrpí ohnivé zranění 7k10, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Oheň zapaluje v oblasti hořlavé předměty, které nikdo nedrží ani nenese. Můžeš zvolit, že toto kouzlo nebude působit na živé rostliny v oblasti.

Cleric 7th level Evocation

Plane Shift [1/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

vidlicová, kovová tyč v hodnotě aspoň 250gp, které je sladěné s konkrétní sférou existence

Ty a až osm tvorů, jež s tím souhlasí, vytvoříte spojením rukou kruh a přenesete se do jiné sféry existence. Cílové místo můžeš popsat obecně, například Mosazné město ve Sféře ohnivého živlu nebo Dispaterův palác ve druhém patře Devíti pekel, a objevíte se na cílovém místě, nebo v jeho blízkosti. Například, když se snažíte dostat do Mosazného města, můžete dorazit do Ocelové ulice, před Bránu popele, nebo na místo, ze kterého je vidět město za Ohnivým mořem, dle úvahy DM. Nebo pokud znáš řadu run nějakého teleportačního kruhu v jiné sféře existence, toto kouzlo tě může přenést do něj. Je-li teleportační kruh příliš malý, aby pojal všechny přenesené tvory, pak zbytek se objeví na nejbližších volných místech vedle kruhu. Toto kouzlo můžeš použít na vyhoštění tvora do jiné sféry, i když s tím nesouhlasí. Zvol tvora ve tvém dosahu a hoď si na útok na blízko kouzlem proti němu. Při zásahu si tvor musí hodit Charisma save.

Cleric 7th level Conjuration

Plane Shift [2/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

vidlicová, kovová tyč v hodnotě aspoň 250gp, které je sladěné s konkrétní sférou existence

Když v této záchraně neuspěje, je přenesen na náhodné místo ve sféře existence, kterou určíš. Takto přenesený tvor si musí najít svou vlastní cestu, jak se dostat zpět do tvé současné sféry existence.

Cleric 7th level Conjuration

Regenerate

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

modlitební kolečko a svěcená voda

Dotkneš se tvora a stimuluješ jeho přirozenou samoléčící schopnost. Cíl si obnoví 4k8 + 15 životů. A pak po dobu trvání kouzla si cíl obnoví 1 život na začátku každého svého tahu (10 životů každou minutu). Všechny chybějící údy (prsty, nohy, ocas atd.) se obnoví cíli po 2 minutách. Máš-li oddělenou končetinu a přidržíš ji u pahýlu, úd se díky kouzlu okamžitě spojí s pahýlem.

Cleric 7th level Transmutation

Resurrection

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

diamant v hodnotě aspoň 1 000gp, který kouzlo spotřebuje

Dotkneš se mrtvého tvora, který je mrtvý nejdéle sto let, nezemřel stářím a není nemrtvý. Je-li jeho duše svolná a nic jí nebrání, pak cíl ožije se všemi svými životy. Toto kouzlo neutralizuje všechny jedy a uzdraví normální nemoci, které postihovaly tvora v době jeho úmrtí. Avšak neuzdraví magické nemoci, kletby a podobné účinky, nejsou-li sňaty před sesláním tohoto kouzla, budou účinkovat, když cíl obživne. Toto kouzlo uzavře všechny smrtelné rány a obnoví všechny chybějící části těla. Návrat ze smrti je nesmírně útrpný. Cíl utrpí postih –4 ke všem hodům na útok, save a check. Pokaždé, když si cíl důkladně odpočine, postih se o 1 sníží, dokud úplně nevymizí. Seslání tohoto kouzla na tvora, jemuž vracíš život po ročním či delším úmrtí, tě velmi zatíží. Dokud si důkladně neodpočineš, nemůžeš sesílat kouzla a všechny tvé hody na útok, check a save mají nevýhodu.

Cleric 7th level Necromancy

Symbol [1/4]

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

rtuť, fosfor, diamantový prach a opál v celkové hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

Když sesíláš toto kouzlo, vyryješ zraňující znak buď na povrch (například na stůl nebo část podlahy či zdi), nebo do předmětu, který se dá zavřít (například do knihy, svitku či truhly) pro ukrytí znaku. Zvolíš-li povrch, znak může pokrývat oblast menší nebo rovnou 10 stop v průměru. Zvolíš-li předmět, pak tento předmět musí zůstat na místě, pokud se vzdálí o víc než 10 stop od místa, kde jsi seslal toto kouzlo, znak se rozptýlí a kouzlo skončí bez spuštění. Znak je téměř neviditelný a jeho objevení vyžaduje úspěšný hod na Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla. Když sesíláš toto kouzlo, určíš, co znak spustí. Pro znaky vyryté na povrch patří mezi nejtypičtější spouštěče dotyk nebo stoupnutí na znak, přemístění předmětu, který zakrývá znak, přiblížení se do jisté vzdálenosti od znaku, nebo manipulování s objektem, na kterém je znak vyrytý. Pro znaky vyryté do předmětu patří mezi nejtypičtější

Cleric 7th level Abjuration

Symbol [2/4]

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

rtuť, fosfor, diamantový prach a opál v celkové hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

spouštěče otevření předmětu, přiblížení se do jisté vzdálenosti od předmětu, nebo pohled na symbol či přečtení symbolu. Spouštěč můžeš dále upravit, aby se kouzlo aktivovalo pouze za určitých podmínek nebo podle fyzikálních vlastností (jako je například výška či váha), druhu tvora (znak může být například nastaven, aby působil jen na ježibaby či tvaroměnce) či přesvědčení. Můžeš také nastavit podmínky pro tvory, kteří znak nespustí, například pro ty, kteří vysloví určité heslo. Když vyrýváš znak, zvol jako účinek jednu z níže uvedených možností. Jakmile se znak spustí, žhne a na 10 minut vyplní kouli o poloměru 60 stop slabým světlem, načež kouzlo skončí. Když se znak aktivuje, každý tvor v kouli je zacílen jeho účinkem, stejně jako každý tvor, který vstoupí do koule poprvé v tahu, nebo v ní skončí svůj tah.
Beznaděj. Každý cíl si musí hodit Charisma save. Když cíl neuspěje, přemůže ho na 1 minutu

Cleric 7th level Abjuration

Symbol [3/4]

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

rtuť, fosfor, diamantový prach a opál v celkové hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

zoufalství. Během této doby nemůže útočit ani zacílit žádného tvora zraňujícími schopnostmi, kouzly ani jinými magickými účinky.
Bolest. Každý cíl si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, stane se na 1 minutu neschopný kvůli nesnesitelné bolesti.
Ochromení. Každý cíl si musí hodit Wisdom save. Když cíl neuspěje, stane se na 1 minutu ochromený.
Strach. Každý cíl si musí hodit Wisdom save. Když cíl neuspěje, stane se na 1 minutu vystrašený. Zatímco je vystrašený, pustí, cokoliv drží a každý svůj tah se musí vzdálit aspoň o 30 stop od znaku, pokud může.
Smrt. Každý cíl si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, utrpí nekrotické zranění 10k10, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.
Spánek. Každý cíl si musí hodit Wisdom save. Když cíl neuspěje, upadne na 10 minut do bezvědomí. Tvor se probudí, pokud utrpí zranění, nebo

Cleric 7th level Abjuration

7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7

Symbol [4/4]

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

rtuť, fosfor, diamantový prach a opál v celkové hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

pokud někdo použije akci, aby s ním zatřásl, nebo ho propleskal.
Svár. Každý cíl si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, 1 minutu se hašteří a hádá s ostatními tvory. Během této doby není schopný smysluplné komunikace a má nevýhodu k hodům na útok a check.
Šílenství. Každý cíl si musí hodit Intelligence save. Když cíl neuspěje, na 1 minutu zešílí. Šílený tvor nemůže provádět akce, nerozumí, co říkají ostatní tvorové, neumí číst a říká pouze bláboly. DM ovládá jeho pohyb, který je nevyzpytatelný.

Cleric 7th level Abjuration

Temple of the Gods [1/3]

 • casting time1 hour
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

svatý symbol v ceně alespoň 5gp

Způsobíš, že se vzduch zavlní a najednou tam, kde před chvílí byla jen holá zem, stojí chrám. Zvol si neobsazený prostor v podobě krychle o hraně až 120 stop. Chrám stojí, dokud kouzlo neskončí. Chrám je zasvěcen bohu, panteonu, nebo filozofii reprezentované svatým symbolem, použitým během sesílání kouzla. Chrám je tvořen podlahou, zdmi, střechou, jedněmi dveřmi a tolika okny, kolik si budeš přát. Jeho výzdoba záleží jen na tvém rozhodnutí. Dveře do chrámu můžeš otevřít jen ty a tvorové, kterým to dovolíš během sesílání kouzla. Vnitřek chrámu je otevřený, vůní kadidla naplněný sál se sochou a oltářem na jednom konci. Uvnitř chrámu se udržuje příjemné teplo. Při sesílání si zvolíš, zda je vnitřek chrámu osvícen, a pokud ano, zda je toto osvícení jasné nebo tlumené. Chrám nesnáší tvory, které jsi zvolil během sesílání tohoto kouzla. Zvol jeden či více z následujících typů tvorů: běsi, elementálové, nebešťané, nemrtví nebo

Cleric (XGE) 7th level Conjuration

Temple of the Gods [2/3]

 • casting time1 hour
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

svatý symbol v ceně alespoň 5gp

víly. Pokud se tvor zvoleného typu pokusí vstoupit do chrámu, musí uspět na Charisma save, nebo nebude schopen do chrámu vstoupit po následujících 24 hodin. I když se mu do chrámu vstoupit podaří, magie uvnitř je proti němu, kdykoliv si uvnitř hází save, hod na útok, nebo check, musí si hodit k4 a výsledek tohoto hodu si odečíst od hodu k20. Navíc, senzory vytvořené věšteckou magií se nemohou objevit uvnitř chrámu a tvorové uvnitř chrámu nemohou být cílem věšteckých kouzel. A konečně: kdykoliv si tvor uvnitř chrámu obnoví životy díky kouzlu 1. nebo vyšší úrovně, obnoví si navíc životy rovné tvému Wisdom bonusu (minimálně 1). Chrám je postaven z neprůhledného silového pole, které přesahuje do Éterické sféry, takže blokuje jakékoliv éterické cestování do prostoru chrámu. Zdmi nemůže fyzicky nic projít, ani nemohou být narušeny pomocí kouzla Dispel Magic a Antimagic Field na ně nijak nepůsobí. Kouzlo Disintegrate však chrám

Cleric (XGE) 7th level Conjuration

Temple of the Gods [3/3]

 • casting time1 hour
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

svatý symbol v ceně alespoň 5gp

okamžitě zničí. Trvalý chrám můžeš vytvořit tak, že toto kouzlo sešleš každý den na stejném místě po dobu jednoho roku.

Cleric (XGE) 7th level Conjuration

Antimagic Field [1/3]

 • casting time1 action
 • rangeSelf (10-foot-radius sphere)

 • componentsV, S M
 • durationConcentration, up to 1 hour

špetka práškového železa nebo železných pilin

Obklopí tě neviditelná koule antimagie o poloměru 10 stop. Tato oblast se odloučí od magické energie, která protéká mnohovesmírem. Uvnitř koule nelze sesílat kouzla, přivolaní tvorové zmizí, a dokonce i z kouzlených předmětů se stanou obyčejné. Koule se pohybuje s tebou ve středu, dokud kouzlo neskončí. Kouzla a jiné magické účinky, mimo ty vytvořené artefaktem či božstvem, jsou v kouli potlačeny a nemohou do ní proniknout. Zatímco je účinek potlačen, není funkční, ale doba, po kterou je potlačený, se počítá do jeho trvání.
Cílené účinky. Kouzla a jiné magické účinky, například Magic Missile a Charm Person, které cílí na tvora nebo předmět v kouli, nemají na cíl žádný účinek.
Oblasti magie. Oblast jiného kouzla či magického účinku, například Fireball, se do koule nerozšíří. Překrývá-li koule oblast magie, pak část oblasti, kterou koule pokrývá, se potlačí. Například plameny vytvořené kouzlem

Cleric 8th level Abjuration

Antimagic Field [2/3]

 • casting time1 action
 • rangeSelf (10-foot-radius sphere)

 • componentsV, S M
 • durationConcentration, up to 1 hour

špetka práškového železa nebo železných pilin

Fire Wall jsou v kouli potlačeny, což ve zdi vytvoří díru, je-li překrytí dostatečně velké.
Kouzla. Všechna aktivní kouzla či jiné magické účinky, které působí na tvora či předmět v kouli, jsou potlačeny, zatímco se tvor či předmět nachází v kouli.
Kouzelné předměty. Vlastnosti a schopnosti kouzelných předmětů jsou v kouli potlačeny. Například dlouhý meč +1 funguje v kouli jako nemagický dlouhý meč. Vlastnosti a schopnosti kouzelné zbraně jsou potlačeny, jsou-li použity proti cíli v kouli, nebo je-li tato zbraň držena útočníkem v kouli. Opustí-li kouzelná zbraň či kouzelná střela kouli úplně (například vystřelíš-li magický šíp nebo vrhneš-li magické kopí na cíl mimo kouli), potlačená magie předmětu se obnoví, jakmile opustí kouli.
Magické cestování. Teleportace a cestování mezi sférami v kouli nefunguje, ať už je v kouli počátek, či cíl takového cestování. Portál na jiné místo, do jiného

Cleric 8th level Abjuration

Antimagic Field [3/3]

 • casting time1 action
 • rangeSelf (10-foot-radius sphere)

 • componentsV, S M
 • durationConcentration, up to 1 hour

špetka práškového železa nebo železných pilin

světa nebo sféry existence, stejně jako otvor do mimodimenzionálního prostoru, například vytvořeného pomocí kouzla Rope Trick, se dočasně uzavře, dokud je v kouli.
Tvorové a předměty. Tvor či předmět, který je přivolaný nebo vytvořený pomocí magie, nebude v kouli dočasně existovat. Jakmile místo, které tvor či předmět zabíral, již není v kouli, tvor či předmět se okamžitě znovu objeví.
Rozptyl magii. Kouzla a magické účinky jako Dispel Magic nemají na kouli žádný účinek. Podobně tvoje koule a koule vytvořená jiným antimagickým polem se navzájem neruší.

Cleric 8th level Abjuration

Control Weather

 • casting time10 minutes
 • rangeSelf (5-mile radius)

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 8 hours

(žhavé kadidlo a kousky zeminy a dřeva smíchané ve Po dobu trvání ovládneš počasí do 5 mil od tebe. Pro seslání tohoto kouzla musíš být pod širým nebem. Když se pohneš na místo, kde nemáš volný výhled k nebi, kouzlo se předčasně ukončí. Když sešleš toto kouzlo, změníš současné povětrnostní podmínky, které jsou stanovené DM na základě podnebí a ročního období. Můžeš měnit srážky, teplotu a vítr. Nové podmínky se projeví za 1k4 × 10 minut. Jakmile se změní, můžeš je změnit znovu. Když kouzlo skončí, počasí se pozvolna vrátí k normálu. Když měníš povětrnostní podmínky, najdi současné podmínky v následujících tabulkách a změň jejich stupeň o jedna nahoru či dolů. Když měníš vítr, můžeš změnit jeho směr.
Srážky: 1 Jasno, 2 Oblačno, 3 Zamračeno nebo přízemní mlhy, 4 Déšť, kroupy, nebo sněžení, 5 Přívalový déšť, silné krupobití, nebo vánice
Teplota: 1 Vedro, 2 Horko, 3 Teplo, 4 Studeno, 5 Chladno, 6 Mrazivo
Vítr: 1 Bezvětří, 2 Mírný vítr, 3 Silný vítr, 4 Vichr, 5 Orkán

Cleric 8th level Transmutation

Earthquake [1/2]

 • casting time1 action
 • range500 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

špetka hlíny, odštěpek skály a hrouda jílu

Vytvoříš seismickou poruchu v bodě na zemi, který vidíš v dosahu. Silný otřes po dobu trvání trhá zemi v kruhu o poloměru 100 stop se středem v daném bodě a zatřese s tvory a budovami, které stojí v této oblasti. Ze země v oblasti se stane těžký terén. Každý tvor, jenž se na zasažené zemi soustředí na kouzlo, si musí hodit Constitution save. Když tvor neuspěje, jeho soustředění se přeruší. Když sešleš toto kouzlo a také na konci každého tahu, kdy se na něj soustředíš, si musí každý tvor na zemi v oblasti hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, je sražen k zemi. Toto kouzlo má dodatečné účinky v závislosti na druhu terénu v oblasti, dle uvážení DM.
Trhliny. Po celé oblasti kouzla se otevřou trhliny na začátku tvého příštího tahu poté, co kouzlo sešleš. Celkově se otevře 1k6 takových trhlin na místech, které určí DM. Každá je 1k10 × 10 stop hluboká, 10 stop široká a rozpíná se od jednoho okraje oblasti kouzla po

Cleric 8th level Evocation

7 7
7 7
7 7
7 7
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8

Earthquake [2/2]

 • casting time1 action
 • range500 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

špetka hlíny, odštěpek skály a hrouda jílu

opačný okraj. Tvor, který stojí na místě, kde se trhlina otevře, musí uspět na Dexterity save, jinak spadne dovnitř. Tvor, který uspěje, se pohne spolu s okrajem trhliny, když se otevře. Trhlina, která se otevře pod budovou, způsobí, že se budova automaticky zřítí (viz níže).
Budovy. Když kouzlo sešleš a na začátku každého tvého tahu, dokud kouzlo neskončí, způsobí otřesy drtivé poškození 50 každé budově na zemi v oblasti. Sníží-li se životy budovy na 0, budova se zřítí a potenciálně zraní blízké tvory. Tvor, který je ve vzdálenosti do poloviny výšky budovy, si musí hodit Dexterity save. Když tvor neuspěje, utrpí drtivé zranění 5k6, je sražen k zemi a trosky ho pohřbí, přičemž uniknout z nich vyžaduje Strength (Athletics) check s DC 20. DM může DC zvýšit nebo snížit dle povahy trosek. Při úspěšné záchraně utrpí tvor poloviční zranění a není sražen k zemi ani pohřben.

Cleric 8th level Evocation

Holy Aura

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

drobný relikviář v hodnotě aspoň 1000gp, který obsahuje svatou relikvii, například kousek roucha svaté osoby nebo kus pergamenu s náboženským textem

Zazáří z tebe božské světlo a utvoří jemnou záři v okruhu 30 stop kolem tebe. Tvorové v daném okruhu, které zvolíš při sesílání tohoto kouzla, vydávají slabé světlo v okruhu 5 stop a mají výhodu ke všem záchranným hodům, a ostatní tvorové mají nevýhodu k hodům na útok proti nim, dokud kouzlo neskončí. Mimo to, když běs nebo nemrtvý zasáhne útokem na blízko tvora, na něhož působí toto kouzlo, aura zabliká oslnivým světlem. Útočník musí uspět na Constitution save, jinak oslepne, dokud kouzlo neskončí.

Cleric 8th level Abjuration

Astral Projection [1/3]

 • casting time1 hour
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • durationSpecial

za každého tvora, na něhož sešleš toto kouzlo, musíš poskytnout jeden hyacint v hodnotě aspoň 1 000gp a jeden ozdobný stříbrný slitek v hodnotě aspoň 100gp, vše kouzlo spotřebuje

Ty a až osm tvorů v dosahu, jež s tím souhlasí, vyšlete svá astrální těla do Astrální sféry (pokud už v Astrální sféře jste, kouzlo selže a seslání se vyplýtvá). Materiální tělo, které necháváš za sebou, upadne do bezvědomí do stavu zdánlivé smrti, nepotřebuje jídlo ani vzduch a nestárne. Tvé astrální tělo připomíná to smrtelné v téměř každém směru, kopíruje tvé herní statistiky a majetek. Hlavní rozdíl je, že ze zad mezi lopatkami ti vychází stříbrný provázek a vleče se za tebou, kde se po 1 stopě ztrácí. Tento provázek je tvé pouto k materiálnímu tělu. Dokud je neporušený, dokážeš najít cestu domů. Přetrhne-li se — což může způsobit jen účinek, ve kterém je to výslovně uvedeno — tvá duše a tělo se rozdělí a okamžitě zemřeš. Tvá astrální podoba může volně cestovat Astrální sférou a může v ní procházet portály vedoucími do jiných sfér. Vstoupíš-li do nové sféry, nebo se vrátíš do sféry, kde jsi seslal toto

Cleric 9th level Necromancy

Astral Projection [2/3]

 • casting time1 hour
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • durationSpecial

za každého tvora, na něhož sešleš toto kouzlo, musíš poskytnout jeden hyacint v hodnotě aspoň 1 000gp a jeden ozdobný stříbrný slitek v hodnotě aspoň 100gp, vše kouzlo spotřebuje

kouzlo, tvé tělo a majetek se přesunou spolu se stříbrným provázkem, což ti umožní znovu vstoupit do svého těla, když vstoupíš do nové sféry. Tvá astrální podoba je samostatné vtělení. Jakékoli mu způsobené zranění či jiné účinky nemají žádný vliv na tvé fyzické tělo a nijak nepřetrvají, když se do něj navrátíš. Kouzlo skončí pro tebe a tvé společníky, když použiješ akci k jeho ukončení. Když kouzlo skončí, daný tvor se vrátí do svého fyzického těla a probere se. Kouzlo může pro tebe či některého tvého společníka skončit i dříve. Úspěšné použití kouzla Dispel Magic proti astrálnímu či fyzickému tělu ukončí kouzlo pro daného tvora. Sníží-li se počet životů původního tvorova těla či jeho astrální podoby na 0, kouzlo pro daného tvora skončí. Pokud kouzlo skončí a stříbrný provázek je neporušený, pak provázek stáhne tvorovu astrální podobu zpět do jeho těla a ukončí jeho stav zdánlivé smrti. Jsi-li navrácen

Cleric 9th level Necromancy

Astral Projection [3/3]

 • casting time1 hour
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • durationSpecial

za každého tvora, na něhož sešleš toto kouzlo, musíš poskytnout jeden hyacint v hodnotě aspoň 1 000gp a jeden ozdobný stříbrný slitek v hodnotě aspoň 100gp, vše kouzlo spotřebuje

do svého těla předčasně, tví společníci zůstanou ve svých astrálních podobách a musí si najít svou vlastní cestu zpět do svých těl, obvykle snížením životů na 0.

Cleric 9th level Necromancy

Gate

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

diamant v hodnotě aspoň 5 000gp

Vyvoláš portál spojující volné místo, které vidíš v dosahu, s přesným místem v jiné sféře existence. Portál je kruhový otvor, který můžeš udělat o průměru 5 až 20 stop. Jeho orientaci můžeš zvolit libovolně. Portál vydrží po dobu trvání. Portál má přední a zadní stranu v každé sféře, kde se objeví. Cestování skrz portál je možné pouze vstupem zepředu. Cokoliv do něj vejde, se okamžitě přenese do druhé sféry a objeví se na volném místě co nejblíže k portálu. Božstva a ostatní vládci sfér mohou zabránit otevření portálů tohoto kouzla v jejich přítomnosti nebo kdekoliv na jejich území. Když sesíláš toto kouzlo, můžeš vyslovit jméno konkrétního tvora (pseudonym, titul ani přezdívka nefunguje). Je-li daný tvor v jiné sféře než ty, portál se otevře v jeho bezprostřední blízkosti a vtáhne ho do sebe na nejbližší volné místo na tvé straně portálu. Nezískáš nad ním žádnou zvláštní moc a může volně jednat, jak DM uzná za vhodné. Může odejít, zaútočit na tebe, nebo ti pomoci.

Cleric 9th level Conjuration

Mass Heal

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Záplava léčivé energie proudí od tebe ke zraněným tvorům kolem tebe. Obnovíš až 700 životů, rozdělených dle tvé volby mezi tvory, které vidíš v dosahu. Tvorové léčení tímto kouzlem si také uzdraví všechny nemoci a jakýkoliv účinek, který jim způsobuje hluchotu či slepotu. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé a výtvory.

Cleric 9th level Evocation

True Resurrection

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

kropenka svěcené vody a diamanty v hodnotě aspoň 25 000gp, které kouzlo spotřebuje

Dotkneš se tvora, jenž není mrtvý déle než 200 let a nezemřel stářím. Je-li duše svolná se vrátit a nic jí nebrání, tvor obživne se všemi svými životy. Toto kouzlo uzavírá všechny rány, neutralizuje všechny jedy, uzdraví všechny nemoci a snímá všechny kletby, které postihovaly tvora v době jeho úmrtí. Nahrazuje poškozené nebo chybějící orgány a údy. Byl-li tvor nemrtvý, je obnoven do ne-nemrtvé formy. Dokonce dokáže opatřit nové tělo, pokud už původní neexistuje, přičemž v takovém případě musíš vyslovit tvorovo jméno. Poté se objeví na tebou zvoleném volném místě do 10 stop od tebe.

Cleric 9th level Necromancy

8 8
8 8
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9