Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Dlouhokrok

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P, S
 • duration1 hodina

(špetka hlíny) Dotkneš se tvora. Rychlost tvora se zvýší o 2 sáhy, dokud kouzlo neskončí. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Lucka Transmutace 1. úrovně

Dobrůvka

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P, S
 • durationIhned

(snítka jmelí) Ve tvé ruce se objeví až deset bobulí prodchnutých magií po dobu trvání. Tvor může pomocí své akce sníst jednu bobuli. Snědení bobule obnoví 1 život a poskytne tvorovi dostatečnou výživu na jeden den. Pokud se bobule nesní do 24 hodin od seslání tohoto kouzla, ztratí svou účinnost.

Lucka Transmutace 1. úrovně

Krupobití trnů

 • casting time1 bonusová akce
 • rangeTy sám

 • componentsV
 • durationSoustředění, až 1 minuta

Až příště zasáhneš tvora útokem na dálku zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla, toto kouzlo vytvoří déšť trnů, které vyraší z tvé střelné zbraně či střely. Kromě normálního účinku útoku si cíl útoku a každý tvor do 1 sáhu od něj musí hodit záchranný hod na Obratnost. Když tvor neuspěje, utrpí bodné zranění 1k10, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k10 (ale maximálně na 6k10).

Lucka Vyvolávání 1. úrovně

Lovcova kořist

 • casting time1 bonusová akce
 • range18 sáhů

 • componentsV
 • durationSoustředění, až 1 hodina

Zvolíš tvora, kterého vidíš v dosahu, a mysticky ho označíš jako svou kořist. Dokud kouzlo neskončí, způsobíš cíli dodatečné zranění 1k6, kdykoliv ho zasáhneš útokem zbraní, a když ho hledáš, máš výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání) či Moudrosti (Přežití). Pokud životy cíle klesnou na 0, než toto kouzlo skončí, můžeš ve svém pozdějším tahu použít bonusovou akci k označení nového tvora. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či 4. úrovně, můžeš se na něj soustředit až 8 hodin. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. či vyšší úrovně, můžeš se na něj soustředit až 24 hodin.

Lucka Věštění 1. úrovně

Mluv se zvířaty

 • casting time1 akce
 • rangeTy sám

 • componentsV, P
 • duration10 minut

Po dobu trvání získáš schopnost rozumět a verbálně komunikovat se zvířaty. Rozum a povědomí mnoha zvířat jsou omezené jejich inteligencí, ale minimálně ti mohou dát informace o blízkých místech a nestvůrách, včetně čehokoliv, co dokáží vnímat, nebo co vnímala za poslední den. Může se ti podařit přesvědčit zvíře, aby pro tebe vykonalo malou laskavost, dle úvahy PJ.

Lucka Věštění 1. úrovně

Najdi jed a nemoc

 • casting time1 akce
 • rangeTy sám

 • componentsV, P, S
 • durationSoustředění, až 10 minut

(tisový list) Po dobu trvání dokážeš vnímat přítomnost a polohu jedů, jedovatých tvorů a nemocí do 6 sáhů od tebe. Také v každém případě poznáš druh jedu, jedovatého tvora či nemoci. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 1 stopou kamene, 1 coulem běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 3 stopami dřeva či hlíny.

Lucka Věštění 1. úrovně

Najdi magii

 • casting time1 akce
 • rangeTy sám

 • componentsV, P
 • durationSoustředění, až 10 minut

Po dobu trvání vnímáš přítomnost magie do 6 sáhů od sebe. Pokud vycítíš magii tímto způsobem, můžeš pomocí své akce spatřit slabou auru kolem jakéhokoliv viditelného tvora nebo předmětu v oblasti, který má v sobě magii, a zjistíš jeho školu magie, pokud do nějaké patří. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 1 stopou kamene, 1 coulem běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 3 stopami dřeva či hlíny.

Lucka Věštění 1. úrovně

Oblak mlhy

 • casting time1 akce
 • range24 sáhů

 • componentsV, P
 • durationSoustředění, až 1 hodina

Vytvoříš kouli mlhy o poloměru 4 sáhy se středem v bodě v dosahu. Mlha se rozšiřuje kolem rohů a její oblast je hustě zahalená. Vydrží po dobu trvání, nebo dokud ji nerozfouká mírný či silnější vítr (o rychlosti aspoň 10 mil za hodinu). Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvětší poloměr mlhy o 4 sáhy.

Lucka Vyvolávání 1. úrovně

Polapující úder

 • casting time1 bonusová akce
 • rangeTy sám

 • componentsV
 • durationSoustředění, až 1 minuta

Až příště zasáhneš tvora útokem zbraní v průběhu trvání tohoto kouzla, v bodě dopadu se objeví svíjející se masa trnitých šlahounů a cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu, jinak ho magické šlahouny zadrží, dokud kouzlo neskončí. Velký či větší tvor má výhodu k tomuto záchrannému hodu. Pokud cíl v záchraně uspěje, šlahouny se scvrknou a seschnou. Když je cíl zadržený tímto kouzlem, na začátku každého svého tahu utrpí bodné zranění 1k6. Tvor zadržený šlahouny nebo ten, kdo se ho může dotknout, může použít svou akci k hodu na ověření Síly proti tvému SO záchrany kouzla. Když uspěje, cíl se osvobodí. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k6.

Lucka Vyvolávání 1. úrovně

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Poplach

 • casting time1 minuta
 • range6 sáhů

 • componentsV, P, S
 • duration8 hodin

(zvonek a kus jemného stříbrného drátku) Nastavíš poplach proti nežádoucímu narušení. Zvol dveře, okno, nebo oblast v dosahu, jenž není větší než krychle o straně 4 sáhy. Dokud kouzlo neskončí, alarm tě upozorní, kdykoliv se Drobný nebo větší tvor dotkne střežené oblasti, nebo do ní vstoupí. Když toto kouzlo sesíláš, můžeš určit tvory, kteří nespustí poplach. Zvolíš také, jestli bude poplach mentální, nebo zvukový. Mentální poplach tě upozorní ve tvé hlavě, pokud jsi do 1 míle od střežené oblasti. Toto upozornění tě případně probudí ze spánku. Zvukový poplach bude 10 sekund vydávat zvuk ručního zvonku, který je slyšet do 12 sáhů.

Lucka Vymítání 1. úrovně

Přátelství zvířat

 • casting time1 akce
 • range6 sáhů

 • componentsV, P, S
 • duration24 hodin

(pamlsek) Toto kouzlo ti umožňuje přesvědčit zvíře, že mu nechceš nijak ublížit. Zvol zvíře, které vidíš v dosahu. Musí tě vidět a slyšet. Je-li jeho Inteligence 4 či vyšší, kouzlo selže. V opačném případě musí cíl uspět v záchranném hodu na Moudrost, jinak ho zmámíš na dobu trvání. Pokud ho ty nebo někdo z tvých společníků zraní, kouzlo skončí. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš ovlivnit jedno zvíře navíc.

Lucka Očarování 1. úrovně

Skok

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P, S
 • duration1 minuta

(zadní noha kobylky) Dotkneš se tvora. Dokud kouzlo neskončí, vzdálenost, kterou dokáže skočit, se ztrojnásobí.

Lucka Transmutace 1. úrovně

Zhoj zranění

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P
 • durationIhned

Tvor, kterého se dotkneš, si obnoví počet životů rovných 1k8 + tvá oprava sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k8.

Lucka Zaklínání 1. úrovně

Kordon šípů

 • casting time1 akce
 • range1 sáh

 • componentsV, P, S
 • duration8 hodin

(čtyři nebo více šípů či šipek do kuše) Zabodneš do země v dosahu čtyři nemagické střely — šípy nebo šipky do kuše — a sešleš na ně kouzlo, aby chránily oblast. Dokud kouzlo neskončí, tak pokaždé, kdy se nějaký tvor mimo tebe přiblíží do 6 sáhů od střel poprvé v tahu, nebo tam začne svůj tah, vyletí na něj jedna ze střel. Tvor musí uspět v záchranném hodu na Obratnost, jinak utrpí bodné zranění 1k6. Střela se pak zničí. Když už žádná střela nezbude, kouzlo skončí. Když sesíláš toto kouzlo, můžeš určit jakékoliv tvory, které bude kouzlo ignorovat. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší počet střel, na které můžeš seslat toto kouzlo, o dvě.

Lucka Transmutace 2. úrovně

Kůrokůže

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P, S
 • durationSoustředění, až 1 hodina

(hrst dubové kůry) Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí. Dokud kouzlo neskončí, jeho kůže získá hrubý, kůrovitý vzhled a OČ cíle nemůže být nižší než 16, bez ohledu na zbroj, jež má na sobě.

Lucka Transmutace 2. úrovně

Najdi pasti

 • casting time1 akce
 • range24 sáhů

 • componentsV, P
 • durationIhned

Vnímáš přítomnost jakékoli pasti v dosahu, kterou máš ve výhledu. Past, pro účely tohoto kouzla, je cokoliv, co způsobuje náhlý nebo nečekaný účinek, který bys považoval za zraňující či nežádoucí, a co bylo takto konkrétně navrženo svým tvůrcem. Takže bys tímto kouzlem vnímal přítomnost oblasti ovlivněnou kouzlem poplach či strážný znak nebo mechanickou zakrytou jámu, ale neodhalil bys přirozenou slabinu v podlaze, nestabilní strop nebo skrytou výlevku. Toto kouzlo pouze odhaluje, že je přítomná past. Neznáš polohu každé pasti, ale víš obecnou povahu nebezpečí, které představuje past, jíž vnímáš.

Lucka Věštění 2. úrovně

Najdi předmět

 • casting time1 akce
 • rangeTy sám

 • componentsV, P, S
 • durationSoustředění, až 10 minut

(rozdvojující se větev) Popiš nebo jmenuj předmět, který znáš. Zjistíš směr k místu, kde se nachází, pokud je do 200 sáhů od tebe. Pokud se předmět pohybuje, víš směr jeho pohybu. Kouzlo dokáže najít konkrétní předmět, který znáš, pokud jsi ho viděl zblízka (do 6 sáhů) aspoň jednou. Nebo toto kouzlo může najít nejbližší předmět konkrétního druhu, například jistý druh oděvu, šperku, nábytku, pomůcky nebo zbraně. Toto kouzlo nedokáže najít předmět, pokud přímou cestu mezi ním a tebou blokuje jakákoliv vrstva olova, dokonce třeba i jen tenký plech.

Lucka Věštění 2. úrovně

Najdi zvířata a rostliny

 • casting time1 akce
 • rangeTy sám

 • componentsV, P, S
 • durationIhned

(kus kožešiny z krvavého ohaře) Popiš nebo jmenuj konkrétní druh zvířete nebo rostliny. Soustředěním se na zvuk přírody ve svém okolí se dozvíš směr a vzdálenost k nejbližšímu zvířeti či rostlině daného druhu, pokud se nějaký vyskytuje do 5 mil od tebe.

Lucka Věštění 2. úrovně

1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Nižší navrácení

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P
 • durationIhned

Dotkneš se tvora a můžeš ukončit buď jednu nemoc, nebo jeden stav, který na něj působí. Stav může být hluchý, otrávený, paralyzovaný nebo slepý.

Lucka Vymítání 2. úrovně

Ochrana před jedem

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P
 • duration1 hodina

Dotkneš se tvora. Je-li otrávený, zneutralizuješ mu jed. Působí-li na cíl více než jeden jed, zneutralizuješ mu jeden jed, o kterém víš, nebo mu zneutralizuješ jeden náhodně. Po dobu trvání má cíl výhodu k záchranným hodům proti otrávení a je odolný vůči jedovému zranění.

Lucka Vymítání 2. úrovně

Projdi beze stop

 • casting time1 akce
 • rangeTy sám

 • componentsV, P, S
 • durationSoustředění, až 1 hodina

(popel ze spáleného listu jmelí a snítka smrku) Vyzařuje z tebe závoj stínů a ticha, který maskuje tebe a tvé společníky před odhalením. Po dobu trvání má každý tvor, kterého zvolíš do 6 sáhů od tebe (včetně tebe), bonus +10 k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) a nelze ho stopovat, kromě magických prostředků. Tvor, který obdrží tento bonus, za sebou nezanechává žádné stopy či známky svého průchodu.

Lucka Vymítání 2. úrovně

Ticho

 • casting time1 akce
 • range24 sáhů

 • componentsV, P
 • durationSoustředění, až 10 minut

Uvnitř koule o poloměru 4 sáhy se středem v bodě, který zvolíš v dosahu, nevznikne po dobu trvání žádný zvuk ani neprojde skrz. Každý tvor či předmět, který je celý v kouli, je hluchý a imunní vůči hromovému zranění. Seslání kouzla, které obsahuje verbální složku, je v kouli nemožné.

Lucka Iluze 2. úrovně

Trny

 • casting time1 akce
 • range30 sáhů

 • componentsV, P, S
 • durationSoustředění, až 10 minut

(sedm ostrých trnů, nebo sedm větviček ořezaných do špičky) Země v okruhu o poloměru 4 sáhy se středem v bodě v dosahu se zkroutí a rázem z ní vyrostou tvrdé ostny a trny. Oblast se stane po dobu trvání těžkým terénem. Když tvor vstoupí do oblasti, nebo jí prochází, utrpí bodné zranění 2k4 za každý sáh, co urazí. Přeměna země je maskovaná, aby vypadala přirozeně. Tvor, který nevidí oblast kouzla v době jeho sesílání, si musí hodit na ověření Moudrosti (Vnímání) proti tvému SO záchrany kouzla, jestli si všimne, že je terén nástraha, než do něj vstoupí.

Lucka Transmutace 2. úrovně

Vidění ve tmě

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsV, P, S
 • duration8 hodin

(buď špetka sušené mrkve, nebo achát) Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí, a udělíš mu schopnost vidět ve tmě. Po dobu trvání má vidění ve tmě na vzdálenost 12 sáhů.

Lucka Transmutace 2. úrovně

Zvířecí posel

 • casting time1 akce
 • range6 sáhů

 • componentsV, P, S
 • duration24 hodin

(pamlsek) Pomocí tohoto kouzla můžeš použít zvíře k doručení zprávy. Zvol Drobné zvíře, které vidíš v dosahu, například veverku, sojku nebo netopýra. Popíšeš mu místo, které jsi už někdy navštívil, a příjemce, který odpovídá obecnému popisu, například „muž nebo žena v uniformě městské stráže“ nebo „rudovlasý trpaslík se špičatým kloboukem“. Nadiktuješ mu také zprávu až dvacet pět slov dlouhou. Cílové zvíře bude cestovat na popsané místo, přičemž létající posel urazí 80 mil za 24 hodin a ostatní zvířata 40 mil. Když posel dorazí, doručí tvorovi, kterého jsi popsal, tvou zprávu tvým hlasem. Posel bude mluvit pouze s tvorem, jenž odpovídá popisu, který jsi mu dal. Nedorazí-li posel do cílového místa, než kouzlo skončí, zpráva se ztratí a zvíře se vrátí zpět na místo, kde jsi seslal toto kouzlo. Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvětší trvání kouzla o 48 hodin.

Lucka Očarování 2. úrovně

Zvířecí smysly

 • casting time1 akce
 • rangeDotyk

 • componentsP
 • durationSoustředění, až 1 hodina

Dotkneš se zvířete, které s tím souhlasí. Po dobu trvání kouzla můžeš použít svou akci, abys viděl očima zvířete a slyšel, co slyší. To trvá, dokud nepoužiješ svou akci pro návrat do svých normálních smyslů. Zatímco vnímáš skrz smysly zvířete, máš prospěch z jeho případných zvláštních smyslů, ale jsi slepý a hluchý vůči svému vlastnímu okolí.

Lucka Věštění 2. úrovně

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2