Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Blade Ward

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • duration1 round

Natáhneš svou ruku a opíšeš ve vzduchu ochranné znamení. Do konce tvého příštího tahu jsi odolný vůči bodným, drtivým a sečným zraněním způsobenými útoky zbraní.

Bard Abjuration cantrip

Dancing Lights

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

trocha fosforu nebo kousek světélkujícího dřeva nebo světluška

V dosahu vytvoříš až čtyři světla o velikosti pochodně, která vypadají jako pochodně, lucerny nebo svítící koule, jež se vznáší ve vzduchu po dobu trvání. Můžeš také zkombinovat čtyři světla do jednoho svítícího, neurčitého humanoidního těla Střední velikosti. Ať zvolíš jakoukoliv formu, každé světlo slabě osvítí okruh o poloměru 10 stop. Jako bonusovou akci můžeš ve svém tahu pohnout světly až o 60 stop na nové místo v rámci dosahu. Světlo musí být do 20 stop od jiného světla stvořeného tímto kouzlem a pokud se nějaké světlo vzdálí mimo dosah kouzla, se zablikáním zhasne.

Bard Evocation cantrip

Friends

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsS, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

trocha make-upu nanesená na obličej při sesílání tohoto kouzla

Po dobu trvání máš výhodu na každý Charisma check směřujícím na jednoho tvora dle tvé volby, který není vůči tobě nepřátelský. Když kouzlo skončí, tvor si uvědomí, že jsi použil magii k ovlivnění jeho rozpoložení a stane se vůči tobě nepřátelský. Tvor, jenž má sklon k násilí, na tebe může zaútočit. Jiný tvor může usilovat o odplatu jinými způsoby (dle úvahy DM), v závislosti na povaze tvé interakce s ním.

Bard Enchantment cantrip

Light

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, M
 • duration1 hour

světluška, nebo světélkující mech

Dotkneš se jednoho předmětu, který v žádném rozměru není větší než 10 stop. Dokud kouzlo neskončí, předmět osvítí jasným světlem okruh o poloměru 20 stop a dalších 20 stop dosvítí slabým světlem. Světlo může být zbarvené, jak chceš. Úplné zakrytí daného předmětu něčím neprůsvitným blokuje světlo. Kouzlo skončí předčasně, pokud ho sešleš znovu, nebo ho ukončíš jako akci. Pokud zacílíš předmět, který drží nebo má na sobě nepřátelský tvor, tak tvor musí uspět na Dexterity save, aby se vyhnul kouzlu.

Bard Evocation cantrip

Mage Hand

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • duration1 minute

Přízračná, levitující ruka se objeví v bodě, který zvolíš v dosahu. Vydrží po dobu trvání, nebo dokud ji nezrušíš jako akci. Octne-li se dál než 30 stop od tebe, nebo sešleš-li toto kouzlo znovu, tak zmizí. Ruku můžeš ovládat použitím své akce. Můžeš ji použít k manipulaci s předmětem, otevření odemčených dveří či nádoby, vytažení či uložení předmětu z či do otevřené nádoby, nebo vylití obsahu flakónku. Pokaždé, když ruku použiješ, tak s ní také můžeš pohnout až o 30 stop. Ruka nemůže útočit ani aktivovat kouzelné předměty a neunese víc než 10 liber.

Bard Conjuration cantrip

Mending

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

2 magnetovce

Toto kouzlo opraví jeden rozbitý, zlomený či roztržený předmět, kterého se dotkneš, například roztržený článek řetězu, dvě půlky zlomeného klíče, roztržený plášť nebo prosakující měch na víno. Pokud není zlom nebo trhlina v žádném svém rozměru větší než 1 stopa, předmět se opraví a neponese žádnou stopu po dřívějším poškození. Toto kouzlo dokáže fyzicky opravit kouzelný předmět nebo výtvor, ale magii mu obnovit nedokáže.

Bard Transmutation cantrip

Message

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • duration1 round

kousek měděného drátu

Ukážeš svým prstem na tvora v dosahu a zašeptáš zprávu. Cíl (a pouze on) uslyší zprávu a může odpovědět zašeptáním, které uslyšíš pouze ty. Toto kouzlo můžeš seslat skrz pevné objekty, pokud se znáš s cílem a víš, že je za bariérou. Kouzlo neprojde 1 stopou kamene, 1 palcem běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 3 stopami dřeva či hlíny a utiší ho i magické ticho. Kouzlo nemusí jít po přímce, může zahýbat kolem rohů nebo skrz otvory.

Bard Transmutation cantrip

Minor Illusion

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsS, M
 • duration1 minute

kousek ovčího rouna

V rámci dosahu vytvoříš buď zvuk, nebo obraz předmětu, který vydrží po dobu trvání. Iluze také skončí, pokud ji zrušíš jako akci nebo sešleš kouzlo znovu. Pokud vytvoříš zvuk, jeho hlasitost může být v rozmezí od šepotu po křik. Může to být tvůj hlas, cizí hlas, řev lva, bubnování nebo jakýkoliv jiný zvuk, který zvolíš. Zvuk zní po celou dobu trvání, nebo můžeš udělat samostatné zvuky v různé časy před skončením kouzla. Pokud vytvoříš obraz předmětu — například židli, zablácené stopy nebo truhličku — nesmí být větší než krychle 5 stop. Obraz nemůže vytvářet zvuk, světlo, pach ani žádný jiný smyslový efekt. Fyzická interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím prochází věci. Použije-li tvor svoji akci k pozornému prohlédnutí si obrazu, úspěšný Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla dokáže určit, že jde o iluzi. Pokud tvor odhalí, že jde o iluzi, tak iluze se stane pro tvora mdlá.

Bard Illusion cantrip

Prestidigitation

 • casting time1 action
 • range10 feet

 • componentsV, S
 • durationUp to 1 hour

Toto kouzlo je drobný magický trik, který používají k procvičování adepti sesílání kouzel. V rámci dosahu vytvoříš jeden z následujících účinků:
• Vytvoříš okamžitý, neškodný smyslový účinek, například prskavku, závan větru, slabé hudební tóny nebo zvláštní vůni.
• V mžiku zapálíš nebo zhasíš svíčku, pochodeň nebo malý táborový oheň.
• V mžiku vyčistíš nebo ušpiníš předmět o objemu až 1 stopa krychlová.
• Na 1 hodinu ochladíš nebo ohřeješ neživý materiál o objemu až 1 stopa krychlová.
• Na 1 hodinu vytvoříš na předmětu či povrchu barvu, malou značku nebo symbol.
• Vytvoříš nemagickou cetku nebo iluzorní obraz, který se ti vejde do ruky a který vydrží do konce tvého příštího tahu.
Sešleš-li toto kouzlo několikrát, můžeš mít až tři jeho neokamžité účinky současně, a takový účinek můžeš zrušit jako akci.

Bard Transmutation cantrip

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Thunderclap

 • casting time1 action
 • range5 feet

 • componentsS
 • durationInstantaneous

Způsobíš, že krátce, ale silně zahřmí. Zvuk hromu je slyšet až 100 stop daleko a každý tvor v dosahu, mimo tebe, si musí hodit na Constitution save, jinak utrpí 1k6 hromového zranění.

Zranění tohoto kouzla se zvýší o 1k6, když dosáhneš 5. úrovně (2k6) a pak znovu na 11. (3k6) a 17. úrovni (4k6).

Bard (XGE) Evocation cantrip

True Strike

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsS
 • durationConcentration, up to 1 round

Natáhneš ruku a ukážeš prstem na cíl v dosahu. Tvá magie ti poskytne stručný vhled do obrany cíle. Ve svém příštím tahu získáš výhodu k prvnímu hodu na útok proti cíli, pokud toto kouzlo do té doby neskončí.

Bard Divination cantrip

Vicious Mockery

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Na tvora, kterého vidíš v dosahu, spustíš lavinu urážek protkaných očarováním. Pokud tě cíl slyší (ale nemusí ti rozumět), musí uspět na Wisdom save, jinak utrpí psychické zranění 1k4 a má nevýhodu k příštímu hodu na útok, pokud ho provede před koncem svého příštího tahu.

Zranění tohoto kouzla se zvýší o 1k4, když dosáhneš 5. úrovně (2k4), 11. úrovně (3k4) a 17. úrovně (4k4).

Bard Enchantment cantrip

Animal Friendship

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

kousek jídla

Toto kouzlo ti umožňuje přesvědčit zvíře, že mu nechceš nijak ublížit. Zvol zvíře, které vidíš v dosahu. Musí tě vidět a slyšet. Je-li jeho Inteligence 4 či vyšší, kouzlo selže. V opačném případě musí cíl uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš na dobu trvání. Pokud ho ty nebo někdo z tvých společníků zraní, kouzlo skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš ovlivnit jedno zvíře navíc.

Bard 1st level Enchantment

Bane

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kapka krve

Až tři tvorové dle tvé volby, které vidíš v dosahu, si musí hodit Charisma save. Kdykoliv si cíl, který neuspěje v tomto záchranném hodu, hodí na útok nebo save než kouzlo skončí, musí si hodit k4 a hozené číslo odečíst od hodu na útok nebo záchranného hodu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Bard 1st level Enchantment

Charm Person

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • duration1 hour

Pokusíš se zmámit humanoida, kterého zvolíš v dosahu. Musí si hoditna Wisdom save, a pokud s ním ty nebo tví společníci bojují, má k němu výhodu. Neuspěje-li v záchranném hodu, zmámíš ho, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud mu ty nebo tví společníci neublížíte. Zmámený tvor na tebe pohlíží jako na dobrého známého. Když kouzlo skončí, osoba si uvědomuje, že byla zmámena.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš ovlivnit jednoho tvora navíc. Tvorové musí být navzájem do 6 sáhů od sebe, když na ně cílíš.

Bard 1st level Enchantment

Comprehend Languages (Ritual)

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

trocha sazí a soli

Po dobu trvání rozumíš doslovnému významu mluveného jazyka, který slyšíš. Porozumíš také psanému jazyku, který vidíš, ale musíš se dotýkat povrchu, na kterém jsou slova napsaná. Během 1 minuty přečteš jednu stranu textu. Toto kouzlo nerozšifruje tajné textové zprávy ani znak, například magickou runu, který není součástí psaného jazyka.

Bard 1st level Divination

Cure Wounds

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Tvor, kterého se dotkneš, si obnoví počet životů rovných 1k8 + bonus sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovníchi. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k8.

Bard 1st level Evocation

Detect Magic (Ritual)

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 10 minutes

Po dobu trvání vnímáš přítomnost magie do 30 stop od sebe. Pokud vycítíš magii tímto způsobem, můžeš pomocí své akce spatřit slabou auru kolem jakéhokoliv viditelného tvora nebo předmětu v oblasti, který má v sobě magii, a zjistíš jeho školu magie, pokud do nějaké patří. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 1 stopou kamene, 1 palcem běžného kovu, tenkou vrstvou olova nebo 3 stopami dřeva či hlíny.

Bard 1st level Divination

0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Disguise Self

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • duration1 hour

Změníš svůj vzhled (včetně oblečení, zbroje, zbraní a ostatního vybavení), dokud kouzlo neskončí, nebo dokud nepoužiješ svou akci k jeho zrušení. Můžeš vypadat až o 1 stopu menší nebo větší a hubený, tlustý, nebo něco mezi. Musíš si zachovat stejný typ těla, takže musíš převzít podobu, která má stejné základní rozložení končetin. Jinak je ale rozsah iluze na tobě. Změny vytvořené tímto kouzlem neuspějí při fyzické kontrole. Přidáš-li si například tímto kouzlem klobouk, budou jím procházet předměty a každý, kdo se ho dotkne, nic neucítí, nebo ucítí tvou hlavu a vlasy. Použiješ-li toto kouzlo, abys vypadal hubenější a chtěl by se tě někdo dotknout, tak jeho ruka na něco jakoby narazí, i když je na pohled stále ve vzduchu. Aby tvor odhalil, že jsi přestrojený, musí si tě pomocí své akce pozorně prohlédnout a uspět Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla.

Bard 1st level Illusion

Dissonant Whispers

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Zašeptáš nelibozvučnou melodii, kterou uslyší jen jeden tvor dle tvé volby v dosahu, a projede jím hrozná bolest. Cíl si musí hodit na Wisdom save. Když neuspěje, utrpí psychické zranění 3k6 a musí okamžitě použít svou reakci, pokud může, aby se od tebe vzdálil co nejdál, jak jen to dovoluje jeho rychlost. Tvor se nepohne na očividně nebezpečné místo, například do ohně či jámy. Při úspěšném záchranném hodu cíl utrpí poloviční zranění a nemusí se vzdálit. Hluchý tvor automaticky uspěje v této záchraně.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k6.

Bard 1st level Enchantment

Earth Tremor

 • casting time1 action
 • range10 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Způsobíš silné otřesy země v dosahu kolem sebe. Každý tvor kromě tebe, který se v oblasti nachází, si musí hodit Dexterity save. Selže-li, je sražen na zem a utrpí 1k6 drtivého zranění. Pokud toto kouzlo sešleš na vrstvě kypré hlíny nebo nestabilního kamene, stane se z povrchu těžký terén. Zprůchodnění každých 5 čtverečních stop takto zasažené oblasti trvá jednu minutu.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zranění způsobené otřesem zvýší o 1k6.

Bard (XGE) 1st level Evocation

Faerie Fire

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationConcentration, up to 1 minute

Každý předmět v krychli 20 stop v dosahu se obalí modrým, zeleným, nebo fialovým světlem (dle tvé volby). Tímto světlem se obalí také tvorové v oblasti účinku, kteří neuspějí na Dexterity save. Předměty a ovlivnění tvorové po dobu trvání vyzařují slabé světlo v okruhu o poloměru 10 stop. Hody na útok na tvora nebo předmět, na něž působí toto kouzlo, mají výhodu, pokud útočník cíl vidí, a ovlivněný tvor či předmět nemají žádný prospěch z neviditelnosti.

Bard 1st level Evocation

Feather Fall

 • casting time1 reaction
 • range60 feet

 • componentsV, M
 • duration1 minute

A white feather or the heart of a hen

Reaction - When you or a creature within 60 feet of you falls Choose up to 5 falling creatures within range. A falling creature's rate of descent slows to 60 feet per round until the spell ends. If the creature lands before the spell ends, it takes no falling damage and can land on its feet, and the spell ends for that creature.

Bard 1st level Transmutation

Healing Word

 • casting time1 bonus action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Tvor dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu, si obnoví životy rovné 1k4 + bonus sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší léčení o 1k4.

Bard 1st level Evocation

Heroism

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Tvor, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, je naplněn statečností. Dokud kouzlo neskončí, je tvor imunní vůči vystrašení a získá dočasné životy rovné tvému bonusu sesílací vlastnosti na začátku každého svého tahu. Když kouzlo skončí, cíl ztratí zbývající dočasné životy z tohoto kouzla.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Bard 1st level Enchantment

Identify (Ritual)

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

perla v hodnotě aspoň 100gp a soví pírko

Zvol jeden předmět, kterého se musíš dotýkat během vyvolávání kouzla. Je-li to kouzelný předmět nebo jiný magií prodchnutý předmět, zjistíš jeho vlastnosti a jak je používat, jestli předmět vyžaduje pro použití sladění a kolik má dávek, má-li nějaké. Zjistíš, jestli předmět ovlivňují nějaká kouzla a co jsou zač. Pokud předmět vytvořilo nějaké kouzlo, dozvíš se, jaké kouzlo ho vytvořilo. Pokud se místo toho dotýkáš během sesílání tvora, zjistíš, jaká kouzla na něj právě působí, jsou-li taková.

Bard 1st level Divination

Illusory Script (Ritual)

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsS, M
 • duration10 days

inkoust na bázi olova v hodnotě aspoň 10gp, který kouzlo spotřebuje

Můžeš psát na pergamen, papír či nějaký jiný vhodný psací materiál a naplnit ho mocnou iluzí, která vydrží po dobu trvání. Pro tebe a tvory, které určíš při sesílání kouzla, vypadá text normálně, psaný tvou rukou a vyjadřuje cokoli, co jsi měl v úmyslu při psaní textu. Pro všechny ostatní text vypadá, jako by byl psaný v neznámém nebo magickém písmu, které je nesrozumitelné. Nebo můžeš způsobit, že text vypadá, jako by v něm byla úplně jiná zpráva, psaná jinou rukou a jazykem, i když musí jít o jazyk, který znáš. Je-li kouzlo rozptýleno, zmizí původní text i iluze. Tvor s pravdivým viděním dokáže přečíst skrytý text.

Bard 1st level Illusion

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Longstrider

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

špetka hlíny

Dotkneš se tvora. Rychlost tvora se zvýší o 10 stop, dokud kouzlo neskončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Bard 1st level Transmutation

Silent Image

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minute

kousek ovčího rouna

Vytvoříš obraz předmětu, tvora nebo jiného viditelného jevu, který není větší než krychle o straně 15 stop. Obraz se objeví v bodě, který vidíš v dosahu, a vydrží po dobu trvání. Obraz je čistě optický, jeho součástí není žádný zvuk, pach ani jiné smyslové efekty. Pomocí své akce můžeš způsobit, že se obraz pohne na libovolné místo v dosahu. Když obraz mění svou polohu, můžeš měnit jeho vzhled, tak aby pohyb obrazu vypadal přirozeně. Pokud například vytvoříš obraz tvora a budeš s ním pohybovat, můžeš měnit obraz tak, že bude vypadat, jako by během pohybu kráčel. Fyzická interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím prochází věci. Použije-li tvor svoji akci k pozornému prohlédnutí si obrazu, úspěšný Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla dokáže určit, že jde o iluzi. Pokud tvor odhalí, že jde o iluzi, může vidět skrz obraz.

Bard 1st level Illusion

Sleep

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S, M
 • duration1 minute

špetka jemného písku, okvětní lístky růže, nebo cvrček

Toto kouzlo pošle tvory do magické dřímoty. Hoď 5k8, výsledek udává, kolik životů tvorů může toto kouzlo ovlivnit. Tvorové do 20 stop od bodu, který zvolíš v dosahu, jsou ovlivněni ve vzestupném pořadí dle jejich aktuálních životů (tvorové v bezvědomí se ignorují). Kouzlo začne působit od tvora, který má nejmenší aktuální počet životů, a každý tvor zasažený tímto kouzlem upadne do bezvědomí, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud spáč neutrpí zranění, nebo dokud někdo nepoužije akci, aby s ním zatřásl, nebo ho propleskal. Za každého tvora uber jeho počet životů z celku a pak přejdi na tvora s dalším nejmenším počtem životů. Počet životů tvora musí být nižší nebo roven zbývajícímu celku, aby na něj kouzlo působilo. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani tvory, kteří jsou imunní vůči zmámení.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. si hoď 2k8 navíc.

Bard 1st level Enchantment

Speak with Animals (Ritual)

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • duration10 minutes

Po dobu trvání získáš schopnost rozumět a verbálně komunikovat se zvířaty. Rozum a povědomí mnoha zvířat jsou omezené jejich inteligencí, ale minimálně ti mohou dát informace o blízkých místech a nestvůrách, včetně čehokoliv, co dokáží vnímat, nebo co vnímala za poslední den. Může se ti podařit přesvědčit zvíře, aby pro tebe vykonalo malou laskavost, dle úvahy DM.

Bard 1st level Divination

Tasha's Hideous Laughter

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

drobné dortíčky a peříčko, které se vlní ve vzduchu

Tvor dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu, vnímá všechno jako náramně směšné a popuká se smíchy, když na něj působí toto kouzlo. Cíl musí uspět na Wisdom save, jinak spadne, stane se neschopný a nemůže vstát po dobu trvání. Tvor s hodnotou Inteligence 4 nebo méně není ovlivněn. Na konci každého svého tahu a pokaždé, když utrpí zranění, si může cíl hodit další Wisdom save. Je-li to kvůli zranění, má cíl výhodu k záchrannému hodu. Když uspěje, kouzlo skončí.

Bard 1st level Enchantment

Thunderwave

 • casting time1 action
 • rangeSelf (15-foot cube)

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Vyjde z tebe vlna hromové síly. Každý tvor v krychli 15 stop vycházející z tebe si musí hodit Constitution save. Když tvor neuspěje, utrpí hromové zranění 2k8 a je odtlačen 10 stop od tebe. Když uspěje, utrpí poloviční zranění a není odtlačen. Mimo to, nezajištěné předměty, které jsou celé v oblasti účinku, jsou účinkem kouzla automaticky odtlačeny 10 stop od tebe a kouzlo hromově zaduní, což lze slyšet až 300 stop od tebe.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 2. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 1. se zvýší zranění o 1k8.

Bard 1st level Evocation

Unseen Servant (Ritual)

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

kus provázku a kousek dřeva

Toto kouzlo vytvoří neviditelnou, neinteligentní, beztvarou sílu Střední velikosti, která na tvůj příkaz vykonává jednoduché činnosti, dokud kouzlo neskončí. Služebník se vynoří na zemi na volném místě v dosahu. Má DC 10, 1 život, Sílu 2 a nemůže útočit. Klesnou-li mu životy na 0, kouzlo skončí. Jedenkrát v každém svém tahu jako bonusovou akci můžeš mentálně služebníkovi přikázat, aby se pohnul až o 15 stop a interagoval s předmětem. Služebník může vykonávat jednoduché činnosti, které by mohl vykonávat normální lidský služebník, například donášet věci, čistit, spravovat, skládat oblečení, zapalovat ohně, podávat jídlo, nalévat víno a tak dále. Když mu zadáš příkaz, snaží se ho plnit, jak nejlépe dokáže, dokud činnost nedokončí a pak čeká na tvůj další příkaz. Přikážeš-li služebníkovi, aby vykonal činnost, která ho vzdálí více než 60 stop od tebe, kouzlo skončí.

Bard 1st level Conjuration

Animal Messenger (Ritual)

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

kousek jídla

Pomocí tohoto kouzla můžeš použít zvíře k doručení zprávy. Zvol Drobné zvíře, které vidíš v dosahu, například veverku, sojku nebo netopýra. Popíšeš mu místo, které jsi už někdy navštívil, a příjemce, který odpovídá obecnému popisu, například „muž nebo žena v uniformě městské stráže“ nebo „rudovlasý trpaslík se špičatým kloboukem“. Nadiktuješ mu také zprávu až 25 slov dlouhou. Cílové zvíře bude cestovat na popsané místo, přičemž létající posel urazí 80 mil za 24 hodin a ostatní zvířata 40 mil. Když posel dorazí, doručí tvorovi, kterého jsi popsal, tvou zprávu tvým hlasem. Posel bude mluvit pouze s tvorem, jenž odpovídá popisu, který jsi mu dal. Nedorazí-li posel do cílového místa, než kouzlo skončí, zpráva se ztratí a zvíře se vrátí zpět na místo, kde jsi seslal toto kouzlo.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvětší trvání kouzla o 48 hodin.

Bard 2nd level Enchantment

Blindness/Deafness

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV
 • duration1 minute

Můžeš oslepit nebo ohlušit nepřítele. Zvol jednoho tvora, kterého vidíš v dosahu, a on si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, tak buď oslepne, nebo ohluchne (dle tvé volby). Na konci každého svého tahu si může hodit Constitution save. Když uspěje, kouzlo skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Bard 2nd level Necromancy

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2

Calm Emotions

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Pokusíš se utlumit silné emoce ve skupině osob. Každý humanoid v kouli o poloměru 20 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu, si musí hodit Charisma save, cíl si může zvolit, že v tomto záchranném hodu neuspěje, pokud si to přeje. Pokud cíl neuspěje, zvol jeden ze dvou následujících účinků. Můžeš potlačit jakýkoli účinek způsobující tvorovo vystrašení či zmámení. Když toto kouzlo skončí, jakýkoli potlačený účinek se znovu obnoví, pokud už mezitím neskončilo jeho trvání. Nebo můžeš způsobit, že je cíl lhostejný vůči tvorům, které zvolíš a vůči kterým je nepřátelský. Tato lhostejnost pomine, je-li cíl napaden, či zraněn kouzlem, nebo je-li svědkem, jak jsou zraněni jeho přátelé. Když kouzlo skončí, stane se tvor vůči tobě opět nepřátelský, pokud GM nerozhodne jinak.

Bard 2nd level Enchantment

Cloud of Daggers

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

skleněný střep

Naplníš vzduch rotujícími dýkami v krychli o straně 5 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu. Tvor utrpí sečné zranění 4k4, když poprvé v tahu vstoupí do oblasti kouzla, nebo v ní začne svůj tah.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší zranění o 2k4.

Bard 2nd level Conjuration

Crown of Madness

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Jeden humanoid dle tvé volby, kterého vidíš v dosahu, musí uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš po dobu trvání. Zatímco je cíl tímto způsobem zmámený, objeví se mu na hlavě zkroucená koruna rozeklaného železa a v jeho očích svítí šílenství. Zmámený cíl musí v každém svém tahu před pohybem použít svou akci k útoku na blízko proti tvorovi, kterého mentálně zvolíš. Nemůžeš zvolit, aby cíl zaútočil sám na sebe. Nezvolíš-li žádného tvora, nebo není-li žádný v jeho dosahu, může cíl jednat ve svém tahu normálně. V následujících tazích musíš použít svou akci k udržení kontroly nad cílem, jinak kouzlo skončí. Cíl si také může na konci každého svého tahu hodit Wisdom save. Když uspěje, kouzlo skončí.

Bard 2nd level Enchantment

Detect Thoughts [1/2]

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

měďák

Po dobu trvání můžeš číst myšlenky určitých tvorů. Když sesíláš toto kouzlo, a jako svou akci v každém tahu, dokud kouzlo neskončí, můžeš soustředit svou mysl na jakéhokoli jednoho tvora, kterého vidíš do 30 stop od sebe. Má-li tebou zvolený tvor Inteligenci 3 nebo nižší, nebo neumí žádný jazyk, kouzlo na něj nepůsobí. Nejprve se dozvíš jeho povrchové myšlenky — na co v danou chvíli nejvíc myslí. Jako akci můžešbuď přenést svou pozornost na myšlenky jiného tvora,nebo se pokusit ponořit hlouběji do mysli stejného tvora. Ponoříš-li se hlouběji, cíl si musí hodit Wisdom save. Pokud neuspěje, získáš náhled na jeho (případné) uvažování, emocionální stav a něco, co se rýsuje v jeho mysli jako velké (například něco, z čeho má obavy, co miluje, nebo nesnáší). Pokud uspěje, kouzlo skončí. V každém případě se cíl dozví, že se mu vrtáš v hlavě, a pokud jsi nepřenesl svou pozornost na myšlenky jiného tvora, může použít akci ve

Bard 2nd level Divination

Detect Thoughts [2/2]

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

měďák

svém tahu na Intelligence check v konfliktu proti tvému Intelligence checku, uspěje-li, kouzlo skončí. Ústně položené dotazy cílovému tvorovi přirozeně formují tok jeho myšlenek, takže toto kouzlo je obzvlášť účinné jako součást vyslýchání. Toto kouzlo můžeš použít také k odhalení přítomnosti myslících tvorů, které nevidíš. Když sesíláš toto kouzlo, nebo jako svou akci v průběhu trvání, můžeš hledat myšlenky do 30 stop od tebe. Kouzlo pronikne skrz většinu překážek, ale neprojde 2 stopami kamene, 2 palci běžného kovu ani tenkou vrstvou olova. Nedokážeš odhalit tvora s Inteligencí 3 nebo nižší ani toho, který neumí žádný jazyk. Jakmile odhalíš přítomnost tvora tímto způsobem, můžeš číst jeho myšlenky po zbytek doby trvání, jakje popsáno výše, i když ho nevidíš, ale stále musí být v dosahu.

Bard 2nd level Divination

Enhance Ability

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

srst nebo pírko ze zvířete

Dotkneš se tvora a propůjčíš mu magické zlepšení. Zvol jeden z následujících účinků, cíl získá účinek, dokud kouzlo neskončí.

Býčí síla. Cíl má výhodu na Strength check a jeho nosnost se zdvojnásobí.
Kočičí grácie. Cíl má výhodu na Dexterity check. Také neutrpí zranění z pádu z výšky 20 nebo méně stop, pokud není neschopný.
Liščí chytrost. Cíl má výhodu na Intelligence check.
Medvědí houževnatost. Cíl má výhodu na Constitution check. Také získá 2k6 dočasných životů, které zmizí, když kouzlo skončí.
Orlí velkolepost. Cíl má výhodu na Charisma check.
Soví moudrost. Cíl má výhodu Wisdom check.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Bard 2nd level Transmutation

Enthrall

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • duration1 minute

Předneseš rozptylující záplavu slov, kvůli níž si tvorové dle tvé volby, které vidíš v dosahu a kteří tě slyší, musí hodit Wisdom save. Tvor, kterého nelze zmámit, automaticky uspěje v tomto záchranném hodu, a pokud ty nebo tvoji společníci s tvorem bojujete, má výhodu k záchrannému hodu. Když cíl neuspěje v záchranném hodu, má nevýhodu na Wisdom (Perception) check na postřehnutí jiného tvora než tebe. Kouzlo na něj působí, dokud neskončí, nebo dokud tě cíl slyší. Kouzlo skončí, pokud se staneš neschopný, nebo pokud nemůžeš nadále mluvit.

Bard 2nd level Enchantment

Heat Metal

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kus železa a plamen

Zvol vyrobený kovový předmět (například kovovou zbraň nebo těžkou či střední kovovou zbroj), který vidíš v dosahu. Způsobíš, že předmět svítí do ruda rozpálenou barvou. Tvor, který je ve fyzickém kontaktu s předmětem, utrpí ohnivé zranění 2k8, když sešleš toto kouzlo. Dokud kouzlo neskončí, můžeš v každém ze svých pozdějších tahů použít bonusovou akci k opětovnému způsobení tohoto zranění. Drží-li tvor ovlivněný předmět, nebo ho má na sobě, když utrpí dané zranění, musí uspět na Constitution save, jinak předmět pustí na zem, pokud může. Není-li možné, aby předmět pustil, má do začátku tvého příštího tahu nevýhodu k hodům na útok a check.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k8.

Bard 2nd level Transmutation

Hold Person

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

malý, rovný kus železa

Zvol humanoida, kterého vidíš v dosahu. Cíl musí uspět na Wisdom save, jinak je paralyzovaný po dobu trvání. Na konci každého svého tahu si cíl může hodit další Wisdom save. Když uspěje, kouzlo pro daný cíl skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. můžeš zacílit jednoho humanoida navíc. Humanoidi musí být navzájem do 30 stop od sebe, když na ně cílíš.

Bard 2nd level Enchantment

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

Invisibility

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

oční řasa obalená v kousku arabské gumy

Tvor, kterého se dotkneš, se zneviditelní, dokud kouzlo neskončí. Cokoliv cíl nese, je neviditelné, dokud to neodloží. Kouzlo skončí pro daný cíl, pokud zaútočí nebo sešle kouzlo.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. můžeš zacílit jednoho tvora navíc.

Bard 2nd level Illusion

Knock

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Zvol předmět, který vidíš v dosahu. Předmětem mohou být dveře, krabice, truhla, pouta, visací zámek nebo jiný předmět obsahující obyčejné nebo magické prostředky k zamezení přístupu. Cíl, který je zamčený na obyčejný zámek, vzpříčený, nebo zavřený na petlici, se odemkne, uvolní, nebo otevře petlici. Má-li předmět několik zámků, odemkne se pouze jeden z nich. Pokud zvolíš cíl, který drží zavřený Arcane Lock, tak se na 10 minut potlačí a během této doby lze cíl normálně otevřít i zavřít. Když kouzlo sešleš, cílový předmět vyloudí hlasité zaklepání, slyšitelné až 300 stop daleko.

Bard 2nd level Transmutation

Lesser Restoration

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Dotkneš se tvora a můžeš ukončit buď jednu nemoc, nebo jeden stav, který na něj působí. Stav může být hluchý, otrávený, paralyzovaný nebo slepý.

Bard 2nd level Abjuration

Locate Animals or Plants (Ritual)

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

kus kožešiny z bloodhounda

Popiš nebo jmenuj konkrétní druh zvířete nebo rostliny. Soustředěním se na zvuk přírody ve svém okolí se dozvíš směr a vzdálenost k nejbližšímu zvířeti či rostlině daného druhu, pokud se nějaký vyskytuje do 5 mil od tebe.

Bard 2nd level Divination

Locate Object

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

rozdvojující se větev

Popiš nebo jmenuj předmět, který znáš. Zjistíš směr k místu, kde se nachází, pokud je do 1000 stop od tebe. Pokud se předmět pohybuje, víš směr jeho pohybu. Kouzlo dokáže najít konkrétní předmět, který znáš, pokud jsi ho viděl zblízka (do 30 stop) aspoň jednou. Nebo toto kouzlo může najít nejbližší předmět konkrétního druhu, například jistý druh oděvu, šperku, nábytku, pomůcky nebo zbraně. Toto kouzlo nedokáže najít předmět, pokud přímou cestu mezi ním a tebou blokuje jakákoliv vrstva olova, dokonce třeba i jen tenký plech.

Bard 2nd level Divination

Magic Mouth (Ritual)

 • casting time1 minute
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled

kousíček plástve medu a rozdrcený nefrit v hodnotě aspoň 10gp, které kouzlo spotřebuje

Vštípíš zprávu do předmětu v dosahu. Zprávu, která se pronese, když nastane spouštěč. Zvol předmět, který vidíš a který nikdo nedrží ani nenese. Poté vyslov maximálně 25 slov dlouhou zprávu, kterou lze říct za nejvýše 10 minut. Nakonec urči okolnost, která spustí kouzlo a doručí zprávu. Když okolnost nastane, objeví se na předmětu magická ústa a pronesou zprávu tvým hlasem a stejně hlasitě, jako ty. Pokud předmět, který jsi zvolil, má ústa, nebo něco, co je připomíná (například ústa sochy), tak se magická ústa objeví na nich, takže to vypadá, že slova vychází z úst předmětu. Když sesíláš toto kouzlo, můžeš zvolit, aby skončilo, jakmile se zpráva doručí,nebo může přetrvat a opakovat zprávu pokaždé, když nastane spouštěč. Spouštěcí okolnost může být libovolně obecná či podrobná, ale musí být založena na vizuálních nebo zvukových podmínkách, které se vyskytnou do 30 stop od předmětu. Například, můžeš ústům nařídit, aby promluvila, když se přiblíží tvor do 30 stop od předmětu, nebo když zazní stříbrný zvon do 30 stop od předmětu.

Bard 2nd level Illusion

Phantasmal Force [1/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kousek ovčího rouna

Stvoříš iluzi, jež má kořeny v mysli tvora, kterého vidíš v dosahu. Cíl si musí hodit Intelligence save. Pokud neuspěje, vytvoříš iluzorní předmět, tvora nebo jiný viditelný jev dle tvé volby, který se vejde do krychle o straně 10 stop a který je po dobu trvání vnímán pouze cílem. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory. Iluze obsahuje zvuky, teplotu a jiné stimuly, které jsou patrné také jen pro ovlivněného tvora. Cíl může použít svou akci k prozkoumání přeludu hodem na Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla. Když uspěje, uvědomí si, že přelud je iluze a kouzlo skončí. Zatímco je cíl ovlivněn kouzlem, chová se, jako by byl přelud opravdový. Při interakci s přeludem si však uvědomí nelogické důsledky. Například cíl, jenž se pokouší přejít přes přelud mostu překlenujícího propast, spadne, jakmile vstoupí na most. Přežije-li tvor pád, bude stále věřit, že most existuje a vysvětlí si pád nějak jinak

Bard 2nd level Illusion

Phantasmal Force [2/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

kousek ovčího rouna

— že ho někdo strčil, že je most kluzký nebo že ho shodil silný vítr. Ovlivněný tvor je natolik přesvědčený o reálnosti přeludu, že ho může iluze i zranit. Přelud, který má vypadat jako tvor, může na cíl zaútočit. Podobně přelud, který má vypadat jako oheň, kyselinové jezírko nebo láva, může cíl popálit. Každé kolo ve tvém tahu může přelud způsobit cíli psychické zranění 1k6, je-li cíl v oblasti přeludu nebo do 5 stop od přeludu a pokud je přelud iluzí nástrahy či tvora, jenž by logicky mohl způsobit zranění, například útokem. Cíl vnímá typ utrpěného zranění dle povahy iluze.

Bard 2nd level Illusion

Pyrotechnics

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Zvol si oblast hořící nemagickým plamenem, kterou vidíš v dosahu, a která se vejde do krychle o hraně 5 stop. Můžeš oheň uhasit, nebo jej proměnit v rachejtle či dým.
Dým. Z ohně se vyvalí hustý dým, který zahalí vše v okruhu 20 stop. Oblast zakrytá dýmem se počítá jako hustě zahalená. Dým vydrží na místě 1 minutu nebo dokud ho nerozfouká silný vítr.
Rachejtle. Oheň vybouchne do oslňujících barev. Každý tvor do 10 stop od ohně musí uspět na Constitution save, jinak je až do konce tvého dalšího tahu oslepen.

Bard (XGE) 2nd level Transmutation

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2

See Invisibility

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

kousek slídy a malá špetka stříbrného prášku

Po dobu trvání vidíš neviditelné tvory a předměty, jako by byly viditelní, a vidíš do Éterické sféry. Éteričtí tvorové a předměty vypadají přízračně a průsvitně.

Bard 2nd level Divination

Shatter

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

odštěpek slídy

Z bodu, který zvolíš v dosahu, se rázem ozve bolestivě hlasitý tříštivý zvuk. Každý tvor v kouli o poloměru 10 stop se středem v daném bodě, si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, utrpí hromové zranění 3k8, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu. Tvor vyrobený z neživého materiálu, například kamene, křišťálu či kovu, má nevýhodu k tomuto záchrannému hodu. Nemagický předmět, který nikdo nedrží ani nenese, utrpí také poškození, je-li v oblasti kouzla.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitímpozice kouzla 3. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 2. se zvýší zranění o 1k8.

Bard 2nd level Evocation

Silence (Ritual)

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 10 minutes

Uvnitř koule o poloměru 20 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu, nevznikne po dobu trvání žádný zvuk ani neprojde skrz. Každý tvor či předmět, který je celý v kouli, je hluchý a imunní vůči hromovému zranění. Seslání kouzla, které obsahuje verbální složku, je v kouli nemožné.

Bard 2nd level Illusion

Skywrite (Ritual)

 • casting time1 action
 • rangeSight

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Způsobíš, že se na té části nebe, kterou vidíš, zformuje až deset slov podle tvé volby. Slova vypadají, jako by byla tvořena mraky a zůstanou na obloze vidět po celou dobu trvání kouzla. Oblačná slova zmizí, když kouzlo skončí, nebo když je rozežene silný vítr a ukončí tak kouzlo předčasně.

Bard (XGE) 2nd level Transmutation

Suggestion

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, M
 • durationConcentration, up to 8 hours

hadí jazyk a buď kousek včelího plástu, nebo kapka sladkého oleje

Sugescí (omezenou na jednu či dvě věty) činnosti magicky ovlivníš tvora, kterého vidíš v dosahu a který tě slyší a rozumí ti. Tvorové, které nelze zmámit, jsou imunní vůči tomuto účinku. Sugesci musíš formulovat tak, aby zadaná činnost zněla rozumně. Požádání tvora, aby se probodl, naběhl na kopí, obětoval se, nebo provedl jinou očividně sebepoškozující činnost, kouzlo ukončí. Cíl si musí hodit Wisdom save. Když neuspěje, drží se tebou sugestivně popsané činnosti, jak nejlépe dovede. Sugestivní činnost může trvat po celou dobu trvání kouzla. Dá-li se sugestivní činnost stihnout rychleji, pak kouzlo skončí, když cíl splní, o co jsi ho požádal. Můžeš také vymezit podmínky, které spustí určitou činnost v průběhu doby trvání kouzla. Můžeš například sugestivně navrhnout, aby rytíř dal svého válečného koně prvnímu žebrákovi, kterého potká. Nesplní-li se dané podmínky před uplynutím doby trvání kouzla, činnost se neprovede. Pokud ty nebo tví společníci zraníte tvora, na něhož působí toto kouzlo, přestane na něj působit.

Bard 2nd level Enchantment

Warding Wind

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV
 • durationConcentration, up to 10 minutes

Silný vichr (20 mil za hodinu) vane do 10 stop od tebe do všech směrů. Vzdušné proudy se pohybují spolu s tebou tak, abys byl vždy v jejich centru a vydrží po dobu trvání kouzla. Vítr působí následující účinky:
• Jsi hluchý, stejně jako všichni v ovlivněné oblasti.
• Všechny nechráněné ohně velké jako plamen pochodně nebo menší, nácházející se v ovlivněné oblasti, jsou uhašeny.
• Rozhání výpary, plyny a mlhy, které lze rozehnat jen silným větrem.
• Pro všechny kromě tebe je ovlivněná oblast těžký terén.
• Hody na útok zbraní na dálku jsou činěny s nevýhodou, pokud procházejí ovlivněnou oblastí.

Bard (XGE) 2nd level Evocation

Zone of Truth

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • duration10 minutes

Vytvoříš magickou zónu, která chrání před klamáním v kouli o poloměru 15 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu. Dokud kouzlo neskončí, tak každý tvor, který vstoupí do oblasti kouzla poprvé v tahu, nebo v ní začne svůj tah, si musí hodit Charisma save. Když tvor neuspěje, nemůže v této oblasti vědomě říkat lži. O každém tvorovi víš, jestli uspěl nebo neuspěl ve svém záchranném hodu. Ovlivněný tvor si je kouzla vědom a může se vyhýba odpovídání na otázky, na které by normálně zalhal, nebo může být v odpovědích vyhýbavý, pokud se drží v rámci pravdivosti.

Bard 2nd level Enchantment

Bestow Curse [1/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Dotkneš se tvora a ten musí uspět na Wisdom save, jinak se stane prokletý po dobu trvání kouzla. Když sesíláš toto kouzlo, zvol povahu kletby z následujících možností:
• Zvol jednu vlastnost. Zatímco je cíl prokletý, má nevýhodu k ověřením této vlastnosti a záchranným hodům na tuto vlastnost.
• Zatímco je cíl prokletý, má nevýhodu k hodům na útok proti tobě.
• Zatímco je cíl prokletý, musí si na začátku každéhosvého tahu hodit Wisdom save. Neuspěje-li, nic neudělá a vyplýtvá svou akci v tomto tahu.
• Zatímco je cíl prokletý, tvé útoky a kouzla mu způsobí dodatečné nekrotické zranění 1k8.
Kouzlo Remove curse ukončí tento účinek. Dle úvahy DM si můžeš zvolit jiný účinek kletby, ale neměl by být mocnější než ty popsané výše. DM má konečné slovo na účinek takové kletby.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. úrovně, trvání je soustředění, až 10 minut. Když použiješ pozici kouzla 5. či 6. úrovně, trvání je 8 hodin. Když použiješ pozici kouzla 7. či 8. úrovně, trvání je 24 hodin. Když použiješ

Bard 3rd level Necromancy

Bestow Curse [2/2]

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

pozici kouzla 9. úrovně, trvání je do rozptýlení. Použití pozice kouzla 5. či vyšší úrovně poskytuje trvání, které nevyžaduje soustředění.

Bard 3rd level Necromancy

2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
3 3
3 3

Catnap

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsS, M
 • duration10 minutes

špetka písku

Provedeš uklidňující gesto a až tři tvorové, kteří s tím souhlasí, nacházející se v dosahu a které vidíš, upadnou po dobu trvání kouzla do bezvědomí. Kouzlo skončí předčasně, pokud bezvědomého tvora něco zraní, nebo někdo využije svou akci k tomu, aby tvora probudil profackováním nebo zatřesením s ním. Pokud tvor zůstane v bezvědomí po celou dobu kouzla, je odpočatý, jako by právě absolvoval krátký odpočinek a až do jeho důkladného odpočinku na něj další seslání tohoto kouzla nemá žádný vliv.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveňpozice nad 3. můžeš tímto kouzlem zacílit jednoho tvora navíc.

Bard (XGE) 3rd level Enchantment

Clairvoyance

 • casting time10 minutes
 • range1 mile

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

focus v hodnotě aspoň 100gp, buď drahokamový roh pro sluch, nebo skleněné oko pro zrak

Na místě v dosahu, které znáš (místo, které jsi už dříve navštívil či viděl), nebo na zřejmém místě, které neznáš (například za dveřmi, za rohem či ve stromovém háji) vytvoříš neviditelný senzor. Senzor zůstane na místě po dobu trvání a nedá se na něj zaútočit ani s ním nějak jinak interagovat. Když sesíláš toto kouzlo, zvolíš buď zrak, nebo sluch. Zvolený smysl můžeš používat skrz senzor, jako bys byl na jeho místě. Jako akci můžeš přepínat mezi zrakem a sluchem. Tvor, který vidí senzor (například tvor, na něhož působí See invisibility, nebo má pravdivé vidění), vidí světélkující, nehmotnou kouli zhruba velikosti tvé pěsti.

Bard 3rd level Divination

Dispel Magic

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Zvol jednoho tvora, předmět nebo magický účinek v rámci dosahu. Každé kouzlo na 3. či nižší úrovni působící na cíl skončí. Za každé kouzlo na 4. či vyšší úrovni působící na cíl si hodíš check vlastnosti s použitím své sesílací vlastnosti. DC je rovné 10 + úroveň kouzla. Při úspěšném ověření dané kouzlo skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, automaticky ukončíš účinky každého kouzla působícího na cíl, jehož úroveň je nižší nebo rovna úrovni tebou použité pozice kouzla.

Bard 3rd level Abjuration

Enemies Abound

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Vnoříš se do mysli jednoho tvora, kterého vidíš a přinutíš jej hodit si Intelligence save. Je-li tvor imunní proti stavu vystrašený, automaticky v tomto hodu uspěje. Neuspěje-li, ztratí schopnost rozlišovat mezi přítelem a protivníkem a až do konce kouzla považuje všechny tvory v dohledu za své nepřátele. Pokaždé, když je tvor zraněn, může si save zopakovat. Při úspěchu účinek končí. Kdykoliv si ovlivněný tvor volí nový cíl, musí si zvolit náhodně mezi tvory, které vidí a kteří jsou v dosahu útoku, kouzla, nebo jiné schopnosti, kterou používá. Pokud některý z nepřátel vyprovokuje příležitostný útok ovlivněného tvora, pak, je-li toho schopný, musí tvor zaútočit.

Bard (XGE) 3rd level Enchantment

Fear

 • casting time1 action
 • rangeSelf (30-foot cone)

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

bílé pírko, nebo slepičí srdce

V myslích tvorů vytvoříš přízračný obraz jejich nejhorších obav. Každý tvor v kuželu 30 stop musí uspět na Wisdom save, jinak pustí vše, co drží a stane se vystrašený po dobu trvání. Když je tvor vystrašený tímto kouzlem, musí v každém svém tahu provést akci Sprint a vzdálit se co nejdál od tebe co nejbezpečnější a nejkratší trasou, pokud ještě je, kam se pohnout. Skončí-li tvor svůj tah na místě, kde na tebe nemá výhled, může si hodit Wisdom save. Uspěje-li, kouzlo pro něj skončí.

Bard 3rd level Illusion

Feign Death (Ritual)

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

špetka hřbitovní hlíny

Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí, a uvedeš ho do kataleptického stavu, který je nerozeznatelný od smrti. Po dobu trvání kouzla, nebo dokud se pomocí své akce nedotkneš cíle a kouzlo nezrušíš, vypadá cíl mrtvý pro všechna vnější vyšetření i kouzla použitá pro určení stavu cíle. Cíl je slepý a neschopný a jeho rychlost klesne na 0. Je odolný vůči všem zraněním, kromě psychického zranění. Pokud je nemocný či otrávený, když na něj sesíláš toto kouzlo, nebo se stane nemocný či otrávený během účinkování tohoto kouzla, nemoci ani jedy na něj nijak neúčinkují, dokud kouzlo neskončí.

Bard 3rd level Necromancy

Glyph of Warding [1/4]

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

kadidlo a diamantový prach v hodnotě aspoň 200gp, které kouzlo spotřebuje

Když sesíláš toto kouzlo, vyryješ znak, který nemusí, ale může zraňovat ostatní tvory. Buď ho vyryješ na povrch (například na stůl nebo část podlahy či zdi), nebo do předmětu, který se dá zavřít (například do knihy, svitku či truhly) pro ukrytí znaku. Znak může pokrývat oblast menší nebo rovnou 10 stop v průměru. Pokud se povrch či předmět vzdálí dál než 10 stop od místa, kde jsi seslal toto kouzlo, znak se rozptýlí a kouzlo skončí bez spuštění. Znak je téměř neviditelný a jeho objevení vyžaduje úspěšný hod na Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla. Když sesíláš toto kouzlo, určíš, co znak spustí. Pro znaky vyryté na povrch patří mezi nejtypičtější spouštěče dotyk nebo stoupnutí na znak, přemístění předmětu, který zakrývá znak, přiblížení se do jisté vzdálenosti od znaku, nebo manipulování s objektem, na kterém je znak vyrytý. Pro znaky vyryté do předmětu patří mezi nejtypičtější spouštěče

Bard 3rd level Abjuration

Glyph of Warding [2/4]

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

kadidlo a diamantový prach v hodnotě aspoň 200gp, které kouzlo spotřebuje

otevření předmětu, přiblížení se do jisté vzdálenosti od předmětu, nebo pohled na symbol či přečtení symbolu. Jakmile se znak spustí, toto kouzlo skončí. Spouštěč můžeš dále upravit, aby se kouzlo aktivovalo pouze za určitých podmínek nebo podle fyzikálních vlastností (jako je například výška či váha), druhu tvora (strážný znak může být například nastaven, aby působil jen na drowy či zrůdy) či přesvědčení. Můžeš také nastavit podmínky pro tvory, kteří znak nespustí, například pro ty, kteří vysloví určité heslo. Když vyrýváš znak, zvol buď výbušné runy, nebo znak kouzla.
Výbušné runy. Když se znak spustí, vybuchne magickou energií v kouli o poloměru 20 stop se středem ve znaku. Koule se rozšiřuje kolem rohů. Každý tvor v oblasti si musí hodit Dexterity save. Když neuspěje, utrpí buď bleskové, hromové, chladné, kyselinové, nebo ohnivé (dle tvé volby, když vytváříš znak) zranění 5k8, nebo poloviční

Bard 3rd level Abjuration

Glyph of Warding [3/4]

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

kadidlo a diamantový prach v hodnotě aspoň 200gp, které kouzlo spotřebuje

zranění při úspěšném záchranném hodu.
Znak kouzla. Do znaku můžeš uložit připravené kouzlo 3. či nižší úrovně, sešleš ho jako součást tvorby znaku. Kouzlo musí cílit na jednoho tvora nebo oblast. Ukládané kouzlo nemá žádný okamžitý účinek, když je sesláno tímto způsobem. Když se znak spustí, uložené kouzlo se sešle. Má-li kouzlo cíl, zacílí tvora, kterýznak spustil. Pokud kouzlo ovlivňuje oblast, pak oblastúčinku má střed v tomto tvorovi. Pokud kouzlo přivolává nepřátelské tvory nebo vytváří zraňující předměty či pasti, objeví se co nejblíže narušiteli a zaútočí na něj. Vyžaduje-li kouzlo soustředění, vydrží do konce své plné doby trvání.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 4. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 3. se zvýší zranění výbušných runo 3k6. Vytvoříš-li znak kouzla, můžeš v něm uložit jakékoliv kouzlo stejné úrovně, jako

Bard 3rd level Abjuration

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Glyph of Warding [4/4]

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

kadidlo a diamantový prach v hodnotě aspoň 200gp, které kouzlo spotřebuje

je úroveň pozice, kterou použiješ pro strážný znak.

Bard 3rd level Abjuration

Hypnotic Pattern

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsS, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

žhavá tyčinka kadidla, nebo křišťálový flakónek naplněný fosforeskující látkou

Vytvoříš zakroucený vzor barev, který se vlní vzduchem v krychli 30 stop v dosahu. Vzor se objeví na okamžik a zmizí. Každý tvor v oblasti, který vidí vzor, si musí hodit Wisdom save. Když tvor neuspěje, zmámíš ho po dobu trvání. Když je tvor zmámený tímto kouzlem, je neschopný a jeho rychlost je 0. Kouzlo skončí pro daného tvora, pokud utrpí zranění, nebo když někdo jiný použije akci, aby s ním zatřásl a dostal ho ze strnulosti.

Bard 3rd level Illusion

Leomund's Tiny Hut (Ritual)

 • casting time1 minute
 • rangeSelf (10-foot-radius hemisphere)

 • componentsV, S, M
 • duration8 hours

křišťálový korálek

Kolem tebe a nad tebou vyvstane nehybná kopule síly o poloměru 10 stop a zůstane stát po dobu trvání. Kouzlo skončí, opustíš-li jeho oblast. Společně s tebou se do kopule vejde devět Středních či menších tvorů. Kouzlo selže, pokud jeho oblast zahrnuje většího tvora, nebo víc než devět tvorů. Tvorové a předměty, kteří byli v kopuli v době sesílání tohoto kouzla, se mohou pohybovat volně skrz. Všem ostatním tvorům a předmětům je zamezeno projití skrz kopuli. Kouzla a jiné magické účinky se nemohou rozšířit skrz kopuli, ani je skrz ni nelze seslat. Atmosféra uvnitř oblasti je příjemná a suchá, nezávisle na venkovním počasí. Dokud kouzlo neskončí, můžeš přikázat vnitřku, aby v něm bylo šero nebo tma. Kopule je zvnějšku neprůsvitná a má barvu, kterou zvolíš, ale zvnitřku je průhledná.

Bard 3rd level Evocation

Major Image [1/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

kousek ovčího rouna

Vytvoříš obraz předmětu, tvora nebo jiného viditelného jevu, který není větší než krychle 20 stop. Obraz se objeví v bodě, který vidíš v dosahu, a vydrží po dobu trvání. Obraz vypadá zcela reálně, včetně zvuků, pachu a teploty příslušné zobrazované věci. Nedokážeš vytvořit tak velké horko nebo chlad, který by dokázal zranit, ani tak silný zvuk, který by dokázal způsobit hromové zranění nebo ohluchnutí tvora, ani pach, který by dokázal otrávit tvora (například troglodytův puch). Dokud jsi v dosahu iluze, pomocí své akce můžeš způsobit, že se obraz pohne na libovolné místo v dosahu. Když obraz mění svou polohu, můžeš měnit jeho vzhled, tak aby pohyb obrazu vypadal přirozeně. Pokud například vytvoříš obraz tvora a budeš s ním pohybovat, můžeš měnit obraz tak, že bude vypadat, jako by během pohybu kráčel. Obdobně můžeš způsobit, aby iluze vydávala různé zvuky v různou dobu, dokonce ji například můžeš nechat vést rozhovor. Fyzická

Bard 3rd level Illusion

Major Image [2/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

kousek ovčího rouna

interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím prochází věci. Použije-li tvor svoji akci k pozornému prohlédnutí si obrazu, úspěšný Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla dokáže určit, že jde o iluzi. Pokud tvor odhalí, že jde o iluzi, může vidět skrz obraz a ostatní smyslové vlastnosti obrazu se stanou pro tvora mdlé.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, bude kouzlo trvat do rozptýlení a nemusíš se na něj soustředit.

Bard 3rd level Illusion

Nondetection

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration8 hours

špetka diamantového prachu v hodnotě 25gp posypaná na cíl, kterou kouzlo spotřebuje

Na dobu trvání skryješ cíl, kterého se dotkneš, před věšteckou magií. Cílem může být tvor, který s tím souhlasí, nebo předmět, jehož žádný rozměr není větší než 10 stop. Cíl se nedá zacílit věšteckou magií ani vnímat pomocí magických sledovacích senzorů.

Bard 3rd level Abjuration

Speak with Dead

 • casting time1 action
 • range10 feet

 • componentsV, S, M
 • duration10 minutes

žhavé kadidlo

Mrtvole, kterou zvolíš v dosahu, udělíš napodobeninu života a inteligence a umožníš jí odpovědět na tebou položené otázky. Mrtvola stále musí mít ústa a nesmí být nemrtvá. Kouzlo selže, byla-li mrtvola cílem tohoto kouzla v posledních 10 dnech. Dokud kouzlo neskončí, můžeš se mrtvoly zeptat až na pět otázek. Mrtvola zná pouze to, co věděla za svého života, a to včetně svého jazyka. Odpovědi jsou obvykle krátké, se skrytým významem, nebo se opakují a mrtvola není nucena poskytnout pravdivou odpověď, jsi-li vůči ní nepřátelský, nebo pokládá-li tě za svého nepřítele. Toto kouzlo nevrací do těla tvorovu duši, pouze oživuje ducha. Takže se mrtvola nemůže dozvědět žádné nové informace, nedokáže pochopit nic, co se stalo od její smrti a nemůže ani spekulovat o budoucích událostech.

Bard 3rd level Necromancy

Speak with Plants

 • casting time1 action
 • rangeSelf (30-foot radius)

 • componentsV, S
 • duration10 minutes

Rostliny do 30 stop od tebe naplníš omezeným vnímáním a oživením a dáš jim schopnost, aby s tebou komunikovaly a poslouchaly tvé prosté ty. Můžeš se zeptat rostlin na události v oblasti kouzla za poslední den, získat informace o tvorech, kteří prošli dál, počasí a jiných okolnostech. Po dobu trvání můžeš také proměnit těžký terén způsobený růstem rostlin (například houštím nebo podrostem) na normální terén. Nebo můžeš proměnit normální terén, v němž se vyskytují rostliny, na těžký terén po dobu trvání a můžeš například způsobit, aby větve a popínavé rostliny překážely pronásledovatelům. Rostliny mohou být na tvůj popud schopné provádět další činnosti, dle uvážení DM. Kouzlo rostlinám neumožňuje se vykořenit a pohybovat, ale mohou volně pohybovat větvemi, úponky a stébly. Je-li v oblasti rostlinný tvor, můžeš s ním komunikovat, jako byste měli společný jazyk, ale nemáš žádnou magickou schopnost ho ovlivnit. Toto kouzlo může způsobit, že rostliny stvořené pomocí kouzla Entangle uvolní zadržený cíl.

Bard 3rd level Transmutation

Stinking Cloud

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

shnilé vejce nebo pár listů kapsovce

Vytvoříš oblačnou kouli žlutých, odporných výparů o poloměru 20 stop se středem v bodě v dosahu. Oblak se rozšiřuje kolem rohů a jeho oblast je hustě zahalená. Oblak setrvává ve vzduchu po dobu trvání. Každý tvor, který je zcela v oblaku na začátku svého tahu, si musí hodit Constitution save proti jedu. Když tvor neuspěje, stráví svou akci daného tahu zvracením a potácením se. Tvorové, kteří nemusí dýchat nebo jsou imunní vůči jedu, automaticky uspějí v tomto záchranném hodu. Mírný vítr (o rychlosti aspoň 10 mil za hodinu) rozfouká oblak za 4 kola. Silný vítr (o rychlosti aspoň 20 mil za hodinu) ho rozfouká za 1 kolo.

Bard 3rd level Conjuration

3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3

Tongues

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, M
 • duration1 hour

malý hliněný model zikkuratu

Toto kouzlo propůjčí tvorovi, kterého se dotkneš, schopnost rozumět jakémukoli mluvenému jazyku, který slyší. Mimo to, když cíl mluví, každý tvor, který zná aspoň jeden jazyk a slyší cíl, rozumí, co říká.

Bard 3rd level Divination

Charm Monster

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • duration1 hour

Pokusíš se zmámit tvora, kterého vidíš a který se nachází v dosahu. Tvor si musí hodit Wisdom save a pokud s ním ty, nebo tví společníci zrovna bojujete, má k němu výhodu. Pokud v tomto hodu selže, je tebou zmámený až do konce trvání kouzla, nebo do okamžiku, kdy mu ty nebo tví společníci jakkoliv ublížíte. Když kouzlo skončí, tvor ví, že byl tebou zmámen.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 4. můžeš zmámit jednoho tvora navíc. Všichni tvorové, které tímto kouzlem ovlivníš, se musejí nacházet do 30 stop jeden od druhého.

Bard (XGE) 4th level Enchantment

Compulsion

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Tvorové dle tvé volby, které vidíš v dosahu a kteří tě slyší, si musí hodit Wisdom save. Cíl automaticky uspěje v tomto záchranném hodu, pokud nemůže být zmámen. Když cíl neuspěje, kouzlo ho ovlivní. Dokud kouzlo neskončí, můžeš v každém svém tahu použít bonusovou akci k určení směru, který je vůči tobě vodorovný. Každý ovlivněný tvor musí ve svém příštím tahu použít svůj pohyb, aby se pohnul co nejdál daným směrem. Než se pohne, může provést svou akci. Jakmile se takto pohne, může si hodit Wisdom save a pokusit se tak účinek ukončit. Cíl není nucen se pohnout do očividně smrtící nástrahy, například do ohně či jámy, ale bude vyvolávat příležitostné útoky při pohybu určeným směrem.

Bard 4th level Enchantment

Confusion [1/2]

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

tři ořechové skořápky

Toto kouzlo napadne a poblouzní mysli tvorů, způsobí jim halucinace a vyvolá neovladatelnou akci. Každý tvor v kouli o poloměru 10 stop se středem v bodě, který zvolíš v dosahu, musí uspět na Wisdom save, když sešleš toto kouzlo, jinak ho kouzlo ovlivní. Ovlivněný tvor nemůže reagovat a na začátku každého svého tahu si musí hodit k10 a určit své chování během daného tahu dle tabulky. Na konci každého svého tahu si ovlivněný cíl může hodit Wisdom save. Uspěje-li, tento účinek pro něj skončí.
k10 Chování
1: Tvor použije veškerý svůj pohyb k pohybu v náhodném směru. K určení směru přiřaď každému číslu nějaký směr a hoď k8. Tento tah neprovede tvor žádnou akci.
2–6: Tvor se tento tah nepohne ani neprovede akci.
7–8: Tvor pomocí své akce zaútočí na blízko proti náhodně určenému tvorovi ve svém dosahu. Není-li nikdo v jeho dosahu, neprovede tvor v tomto tahu nic.
9–10: Tvor se může pohybovat, jednat normálně.

Bard 4th level Enchantment

Confusion [2/2]

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

tři ořechové skořápky

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 5. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 4. se zvýší poloměr koule o 5 stop.

Bard 4th level Enchantment

Dimension Door

 • casting time1 action
 • range500 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Teleportuješ se ze svého současného místa na jiné místo v dosahu. Přeneseš se přesně na to místo, kam chceš. Může to být místo, které vidíš, nebo které si umíš představit, nebo které popíšeš pomocí směru a vzdálenosti, například „200 stop kolmo dolů“ nebo „nahoru severozápadně pod úhlem 45 stupňů, 300 stop“. Můžeš s sebou vzít předměty, pokud nejsou těžší, než můžeš unést. Můžeš s sebou vzít i jednoho tvora tvé či menší velikosti, který s tím souhlasí, a jeho vybavení, které unese. Tvor musí být do 5 stop od tebe, když kouzlo sesíláš. Pokud by ses měl přenést na místo, které je obsazené, například nějakým předmětem nebo tvorem, pak ty a tvůj spolucestující tvor utrpíte každý silové zranění 4k6 a kouzlo vás neteleportuje.

Bard 4th level Conjuration

Freedom of Movement

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

kožený řemínek připnutý kolem ruky, nebo nějaký podobný přívěsek

Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí. Po dobu trvání na pohyb cíle nepůsobí těžký terén a kouzla a jiné magické účinky nemohou omezit rychlost cíle ani ho nemohou paralyzovat či zadržet. Cíl také může utratit 5 stop pohybu k automatickému uniknutí z nemagického zadržení: například z okovů nebo z chvatu tvora. Mimo to, prostředí pod vodou nezpůsobuje pohybu a útokům cíle žádné postihy.

Bard 4th level Abjuration

Greater Invisibility

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Buď ty, nebo tvor, kterého se dotkneš, se stane neviditelný, dokud kouzlo neskončí. Vše, co cíl nese, je neviditelné, dokud to neodloží.

Bard 4th level Illusion

Hallucinatory Terrain

 • casting time10 minutes
 • range300 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

kámen, větvička a kus zelené rosliny

Vytvoříš přírodní terén v krychli 150 stop v dosahu, který vypadá, zní a voní jako nějaký jiný druh přírodního terénu. Otevřená pole nebo cesta mohou připomínat bažinu, kopec, rozsedlinu, nebo nějaký jiný těžký nebo neprůchodný terén. Rybník může vypadat jako travnatá louka, sráz jako mírný svah, nebo balvany posetá rokle jako široká a hladká silnice. Postavené budovy, vybavení a tvorové v oblasti nezmění svůj vzhled. Hmatové vlastnosti terénu se nezmění, takže tvorové, kteří vstoupí do oblasti, nejspíš prohlédnou iluzi. Není-li rozdíl patrný z doteku, tak tvor, který pečlivě prozkoumá iluzi, si může hodit na Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla a pokud uspěje, iluzi prohlédne. Pokud tvor odhalí, že jde o iluzi, tak ji vidí jako nejasný obraz navrstvený na terénu.

Bard 4th level Illusion

3 3
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4

Locate Creature

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

kus kožešiny z bloodhounda

Popiš nebo jmenuj tvora, kterého znáš. Zjistíš směr k místu, kde se nachází, pokud je do 1000 stop od tebe. Pokud se tvor pohybuje, víš směr jeho pohybu. Kouzlo dokáže najít konkrétního tvora, kterého znáš, nebo nejbližšího tvora jistého druhu (například humanoida nebo jednorožce), pokud jsi už takového tvora aspoň jednou viděl zblízka (do 30 stop). Pokud je tvor, kterého jsi popsal nebo jmenoval, v jiné podobě, například pod působením účinků kouzla Polymorph, pak ho toto kouzlo nenajde. Toto kouzlo nedokáže najít tvora, pokud přímou cestu mezi ním a tebou blokuje tekoucí voda aspoň 10 stop široká.

Bard 4th level Divination

Polymorph [1/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

zámotek housenky

Toto kouzlo přemění tvora, kterého vidíš v dosahu, do nové podoby. Cíl, který s tím nesouhlasí, musí uspět na Wisdom save, aby se vyhnul účinku. Tvaroměnec automaticky uspěje v tomto záchranném hodu. Toto kouzlo nepůsobí na cíl, který má 0 životů. Přeměna vydrží po dobu trvání, nebo dokud neklesnou životy cíle na 0, nebo tvor nezemře. Novou podobou může být libovolné zvíře, jehož CR je nižší nebo rovná CR cíle (nebo úrovni cíle, pokud nemá nebezpečnost). Herní statistiky cíle, včetně hodnot mentálních vlastností, se nahradí statistikami zvoleného zvířete. Cíl si ponechá své přesvědčení a osobnost. Cíl převezme životy nové podoby. Když se tvor navrátí do své normální podoby, vrátí se mu počet životů, které měl před přeměnou. Navrátí-li se jako výsledek snížení životů na 0, jakékoli přebývající zranění se přenese do jeho normální podoby. Pokud přebývající zranění nesníží životy tvorovy normální podoby na 0,

Bard 4th level Transmutation

Polymorph [2/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

zámotek housenky

neupadne do bezvědomí. Tvor je omezený akcemi, které může vykonávat z povahy nové podoby, a nemůže mluvit, sesílat kouzla ani provádět jiné akce, které vyžadují ruce či mluvení. Tvorovo vybavení splyne s novou po dobou. Tvor ho nemůže aktivovat, používat, držet ani nijak jinak mít prospěch ze svého vybavení.

Bard 4th level Transmutation

Animate Objects [1/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Předměty oživnou na tvůj povel. Zvol až deset nemagických předmětů v dosahu, které nikdo nedrží ani nenese. Střední cíle se počítají za 2 předměty, Velké cíle za 4 a Obrovské za 8. Nemůžeš oživit větší předmět než Obrovský. Každý cíl oživne, je pod tvou kontrolou, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud se nesníží jeho životy na 0. Jako bonusovou akci můžeš mentálně udělit rozkaz libovolnému tvorovi, kterého jsi oživil tímto kouzlem, pokud je do 500 stop od tebe (máš-li pod svou kontrolou několik tvorů, můžeš udělit rozkaz některým z nich či všem najednou, přičemž každému udělíš stejný rozkaz). Určíš, jakou akci tvor vykoná a kam se pohne ve svém příštím tahu. Nebo mu můžeš vydat obecný rozkaz, například aby hlídal konkrétní místnost. Neudělíš-li žádný rozkaz, tvor se bude jen bránit proti nepřátelským tvorům. Jakmile udělíš rozkaz, tvor se ho snaží plnit, dokud činnost nedokončí. Oživlý předmět je výtvor s AC, životy, útoky, Silou a Obratností danými jeho třídou velikosti. Jeho Con je 10, Int je 3, Wis je 3 a Char je 1. Jeho rychlost je 30 stop. Nemá-li předmět nohy či přívěsky, které by

Bard 5th level Transmutation

Animate Objects [2/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

se daly použít k pohybu, má místo toho rychlost létání 30 stop a může se vznášet. Je-li předmět pevně připevněn k povrchu či velkému objektu, například řetězem zapuštěným do zdi, jeho rychlost je 0. Předmět má mimozrakové vnímání v okruhu 30 stop a mimo tento okruh je slepý. Když životy oživlého předmětu klesnou na 0, navrátí se zpět do své původní podoby předmětu a přebývající zranění poškodí jeho původní podobu předmětu. Nařídíš-li předmětu zaútočit, může provést jeden útok na blízko proti tvorovi do 5 stop od něj. Útočí bouchnutím a jeho útočný bonus a drtivé zranění jsou dány jeho velikostí. DM může určit, že způsobuje sečné nebo bodné zranění na základě jeho podoby.
Velikost.....HP,AC,Útok a dmg,Str,Dex
Drobná.........20,18,+8,1k4+4,4,18
Malá..............25,16,+6,1k8+2,6,14
Střední..........40,13,+5,2k6+1,10,12
Velká.............50,10,+6,2k10+2,14,10
Obrovská.....80,10,+8,2k12+4,18,6

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. oživíš dva další předměty.

Bard 5th level Transmutation

Awaken

 • casting time8 hours
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

achát v hodnotě aspoň 1 000gp, který kouzlo spotřebuje

Poté, co strávíš dobu vyvolávání hledáním magických cest ve vzácném drahokamu, dotkneš se Obrovského či menšího zvířete nebo rostliny. Cíl buď nesmí mít žádnou hodnotu Inteligence, nebo ji musí mít menší nebo rovnou 3. Získá Inteligenci 10 a schopnost mluvit jedním jazykem, který umíš. Je-li cíl rostlina, získá schopnost pohybovat svými větvemi, kořeny, výhonky, liánami a tak dále, a získá smysly podobné lidským. DM určí statistiky vhodné pro probuzenou rostlinu, například jako statistiky pro probuzený keř či probuzený strom. Probuzené zvíře či rostlina je tebou zmámené 30 dní, nebo dokud mu ty nebo tví společníci neublížíte. Když stav zmámení skončí, probuzený tvor si zvolí, jestli se k tobě bude i nadále chovat přátelsky, na základě toho, jak ses k němu choval, když byl zmámený.

Bard 5th level Transmutation

Dominate Person [1/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Pokusíš se obalamutit humanoida, kterého vidíš v dosahu. Musí uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš po dobu trvání. Pokud s ním ty nebo tvorové, kteří jsou vůči tobě přátelští, bojujete, má výhodu k tomuto záchrannému hodu. Zatímco je humanoid zmámený, máš s ním telepatické spojení, dokud jste ve stejné sféře existence. Když jsi při vědomí, můžeš toto telepatické spojení používat k předávání rozkazů tomuto humanoidovi (akce není potřeba) a on je co nejlépe splní. Můžeš výslovně uvést jednoduchý a obecný postup, například: „Zaútoč na tamtoho tvora,“ „Běž tam,“ nebo „Dones mi ten předmět.“ Splní-li humanoid rozkaz a neobdrží od tebe další, bude se jen co nejlépe bránit a udržovat. Pomocí své akce můžeš nad cílem převzít úplnou a přesnou kontrolu. Do konce tvého příštího tahu humanoid provádí jen akce, které zvolíš, a nedělá nic, co mu nedovolíš. Během této doby můžeš také ovládat jeho reakci, ale to vyžaduje, abys na to použil také svou reakci. Pokaždé, když cíl utrpí zranění, hodí si nový Wisdom save proti tomuto kouzlu. Když uspěje, kouzlo

Bard 5th level Enchantment

Dominate Person [2/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. úrovně, trvání se změní na soustředění, až 10 minut. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 7. úrovně, trvání se změní na soustředění, až 1 hodina. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 8. či vyšší úrovně, trvání se změní na soustředění, až 8 hodin.

Bard 5th level Enchantment

Dream [1/2]

 • casting time1 minute
 • rangeSpecial

 • componentsV, S, M
 • duration8 hours

hrst písku, kapka inkoustu a psací brk vytržený ze spícího ptáka

Toto kouzlo utváří tvorovy sny. Jako cíl tohoto kouzla zvol tvora, kterého znáš. Tvor musí být ve stejné sféře jako ty. Tvory, kteří nespí, například elfové, nelze kontaktovat tímto kouzlem. Ty, nebo tvor, který s tím souhlasí a kterého se dotkneš, vstoupí do stavu transu jako posel. Když je posel v transu, uvědomuje si své okolí, ale nemůže provádět akce ani pohyb. Pokud cíl spí, posel se objeví v jeho snech a může s ním vést rozhovor, dokud cíl spí, avšak jen po dobu trvání kouzla. Posel také může utvářet prostředí snu, tvořit krajiny, předměty a jiné představy. Posel se může kdykoliv probrat z transu a ukončit účinek kouzla předčasně. Cíl si po probuzení dokáže vzpomenout na sen dokonale. Je-li cíl vzhůru, když sešleš kouzlo, posel to ví a buď může trans (a kouzlo) ukončit, nebo čekat, dokud cíl neusne, přičemž v tom okamžiku se posel objeví ve snech cíle. Můžeš udělat, aby se posel zdál cíli obludný a děsivý. Uděláš-li to, posel

Bard 5th level Illusion

4 4
4 4
4 4
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Dream [2/2]

 • casting time1 minute
 • rangeSpecial

 • componentsV, S, M
 • duration8 hours

hrst písku, kapka inkoustu a psací brk vytržený ze spícího ptáka

může doručit zprávu o velikosti maximálně deset slov a cíl si musí hodit Wisdom save. Když cíl neuspěje, ozvěny vidiny zrůdnosti vyplodí noční můru, která potrvá po dobu spánku cíle, a znemožní mu jakýkoliv užitek z tohoto odpočinku. Navíc když se cíl vzbudí, utrpí psychické zranění 3k6. Pokud máš část těla, pramen vlasů, ústřižek z nehtu či podobnou část těla cíle, pak cíl má nevýhodu k záchrannému hodu.

Bard 5th level Illusion

Geas [obligation or prohibition]

 • casting time1 minute
 • range60 feet

 • componentsV
 • duration30 days

Tvorovi, kterého vidíš v dosahu, zadáš magický rozkaz a donutíš ho, aby dle tvého přání provedl určitou službu, nebo neprovedl určitou akci nebo průběh činností. Rozumí-li ti, musí uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš po dobu trvání. Zatímco je tebou zmámený, utrpí psychické zranění 5k10 pokaždé, když jedná způsobem, který je v přímém rozporu s tvými pokyny, ale ne víckrát než jednou denně. Na tvora, který ti nerozumí, kouzlo nepůsobí. Můžeš zadat jakýkoliv rozkaz, kromě činnosti, který by vedla k jisté smrti. Pokud zadáš sebevražedný rozkaz, kouzlo skončí. Kouzlo můžeš ukončit předčasně použitím akce k jeho zrušení. Kouzla Greater Restoration, Wish a Remove Curse také ukončí toto kouzlo.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 7. či 8. úrovně, trvání je 1 rok. Když použiješ pozici kouzla 9. úrovně, bude kouzlo trvat, dokud nebude ukončeno jedním z výše zmíněných kouzel.

Bard 5th level Enchantment

Greater Restoration

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

diamantový prach v hodnotě aspoň 100gp, který kouzlo spotřebuje

Tvora, jehož se dotkneš, naplníš pozitivní energií a zrušíš vysilující účinek. Můžeš snížit únavu cíle o jeden stupeň, nebo ukončit jeden z následujících účinků, jenž působí na cíl.
• Jeden účinek, který zkameněl či zmámil cíl
• Jedna kletba, včetně sladění cíle s prokletým kouzelným předmětem
• Snížení jedné z hodnot vlastností cíle
• Jeden účinek snižující maximum životů cíle.

Bard 5th level Abjuration

Hold Monster

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

malý, rovný kus železa

Zvol tvora, kterého vidíš v dosahu. Cíl musí uspět na Wisdom save, jinak je paralyzovaný po dobu trvání. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé. Na konci každého svého tahu si cíl může hodit další Wisdom save. Když uspěje, kouzlo pro daný cíl skončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. můžeš zacílit jednoho tvora navíc. Tvorové musí být navzájem do 6 sáhů od sebe, když na ně cílíš.

Bard 5th level Enchantment

Legend Lore

 • casting time10 minutes
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

kadidlo v hodnotě aspoň 250gp, které kouzlo spotřebuje, a čtyři slonovinové plátky, každý v hodnotě aspoň 50gp

Jmenuj nebo popiš osobu, místo, či předmět. Díky tomuto kouzlu ti vyvstane na mysli krátké shrnutí významných mýtů o tom, co jsi jmenoval. Mýty mohou obsahovat současné zkazky, zapomenuté příběhy, nebo dokonce tajné informace, které nebyly dosud obecně známy. Pokud to, co jsi jmenoval, není legendárně důležité, nezískáš žádné informace. Čím víc už o dané věci víš, tím přesnější a podrobnější informace obdržíš. Informace, které zjistíš, jsou přesné, ale mohou být formulovány květnatým jazykem. Například, máš-li v rukou tajemnou magickou sekeru, kouzlo může podat následující informace: „Běda zločinci, jehož ruka se dotkne sekery, neboť i topůrko pořeže ruku darebáka. Jen opravdové Dítě kamene, které miluje Moradina a jehož miluje Moradin, může probudit skutečnou moc sekery a jen s tajným slovem Rudnog na rtech.“

Bard 5th level Divination

Mass Cure Wounds

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Z bodu, který zvolíš v dosahu, se vyvalí vlna léčivé energie. Zvol až šest tvorů v kouli o poloměru 30 stop se středem v daném bodě. Každý cíl si obnoví životy rovné 3k8 + bonus sesílací vlastnosti. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 5. se zvýší léčení o 1k8.

Bard 5th level Evocation

Mislead

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsS
 • durationConcentration, up to 1 hour

Zneviditelníš se a v ten samý okamžik se objeví tvůj iluzorní dvojník na místě, kde stojíš. Dvojník vydrží po dobu trvání, ale neviditelnost skončí, pokud zaútočíš, nebo sešleš kouzlo. Pomocí své akce můžeš se svým iluzorním dvojníkem pohybovat až svou dvojnásobnou rychlostí a způsobit, aby gestikuloval, mluvil a choval se, jakýmkoliv způsobem zvolíš. Vidíš jeho očima a slyšíš jeho ušima, jako bys byl na jeho místě. V každém svém tahu můžeš jako bonusovou akci přepnout z jeho smyslů na svoje, nebo naopak. Zatímco vnímáš skrz jeho smysly, jsi slepý a hluchý vůči svému vlastnímu okolí.

Bard 5th level Illusion

Modify Memory [1/2]

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Pokusíš se předělat vzpomínky jiného tvora. Jeden tvor, kterého vidíš, si musí hodit Wisdom save. Pokud s ním ty nebo někdo z tvých společníků bojujete, má na save výhodu. Když cíl neuspěje, zmámíš ho po dobu trvání. Zmámený cíl je neschopný a není si vědom svého okolí, ale přesto tě slyší. Utrpí-li zranění, nebo stane-li se cílem jiného kouzla, toto kouzlo skončí a paměť cíle se nijak nezmění. Dokud toto zmámení trvá, můžeš měnit vzpomínky cíle na událost, kterou zažil v posledních 24 hodinách a která netrvala déle než 10 minut. Můžeš mu zcela vymazat veškeré vzpomínky na událost, umožnit mu, aby si zapamatoval událost zcela jasně s přesnými podrobnostmi, změnit určité detaily v jeho vzpomínce na událost, nebo vytvořit vzpomínky na nějakou jinou událost. Aby se mu změněné vzpomínky usadily, musíš cíli slovně popsat, jak se mají jeho vzpomínky změnit a cíl musí umět tvůj jazyk. Jeho mysl vyplní případné mezery v detailech tvého popisu. Pokud kouzlo skončí, než dokončíš svůj popis změň vzpomínek, tvorova paměť se nezmění. V opačném případě se vzpomínky změní, když kouzlo skončí.

Bard 5th level Enchantment

Modify Memory [2/2]

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Změněná paměť nemusí nutně ovlivnit, jak se tvor chová, zejména pokud jsou vzpomínky v rozporu s tvorovými přirozenými sklony, přesvědčením nebo názory. Nelogicky upravená paměť, například vštěpení vzpomínky na to, jak si tvor užíval koupel v kyselině, se zapudí, nejspíš jako špatný sen. DM může posoudit upravenou paměť za příliš nesmyslnou, aby ovlivnila tvora významným způsobem. Kouzlo Remove Curse nebo Greater Restoration seslané na cíl obnoví tvorovu skutečnou paměť.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. či vyšší úrovně, můžeš změnit vzpomínky cíle na událost, která se stala až před 7 dny (6. úroveň), 30 dny (7. úroveň), 1 rokem (8. úroveň), nebo kdykoliv v tvorově minulosti (9. úroveň).

Bard 5th level Enchantment

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Planar Binding [1/2]

 • casting time1 hour
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

šperk v hodnotě aspoň 1000gp, který se kouzlem spotřebuje

Tímto kouzlem si pokusíš zavázat běs, elementála, nebešťana nebo vílu do tvých služeb. Tvor musí být v dosahu po celou dobu vyvolávání kouzla. (Obvykle je tvor prve přivolán do středu obráceného Magic Circle, aby zůstal uvězněn po dobu vyvolání tohoto kouzla.) Po dokončení vyvolání si cíl musí hodit na Charisma save. Když neuspěje, je zavázán ti sloužit po dobu trvání. Byl-li tvor přivolán nebo vytvořen jiným kouzlem, trvání toho kouzla se prodlouží, aby bylo stejné jako trvání tohoto kouzla. Zavázaný tvor musí plnit tvé instrukce, jak nejlépe dokáže. Můžeš mu přikázat, aby se připojil k vaší družině na dobrodružství, strážil určité místo, nebo doručil zprávu. Tvor poslechne tvé pokyny, ale pokud je vůči tobě nepřátelský, pokusí se překroutit tvá slova, aby dosáhl svých vlastních cílů. Splní-li úplně tvé pokyny, než kouzlo skončí, přicestuje k tobě a dá ti o tom vědět, pokud jsi ve stejné sféře existence. Jsi-li v

Bard 5th level Abjuration

Planar Binding [2/2]

 • casting time1 hour
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

šperk v hodnotě aspoň 1000gp, který se kouzlem spotřebuje

jiné sféře existence, vrátí se na místo, kde sis ho zavázal a zůstane tam, dokud kouzlo neskončí.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 6. úrovně, trvání je 10 dní. Když použiješ pozici kouzla 7. úrovně, trvání je 30 dní. Když použiješ pozici kouzla 8. úrovně, trvání je 180 dní. Když použiješ pozici kouzla 9. úrovně, trvání je rok a den.

Bard 5th level Abjuration

Raise Dead

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

Dotkneš se mrtvého tvora a navrátíš mu život, pokud není mrtvý déle než 10 dní. Je-li duše tvora svolná se znovu spojit s tělem a nic jí nebrání, pak tvor obživne s 1 životem. Toto kouzlo také neutralizuje jedy a uzdraví nemagické nemoci, které postihovaly tvora v době jeho úmrtí. Toto kouzlo však neuzdraví magické nemoci, kletby a podobné účinky, nejsou-li sňaty před sesláním tohoto kouzla, budou účinkovat, když tvor obživne. Toto kouzlo uzavře všechny smrtelné rány, ale neobnoví chybějící části těla. Chybí-li tvorovi části těla nebo orgány, které jsou nezbytné k přežití (například hlava), kouzlo automaticky selže. Navrátit se ze smrti je nesmírně útrpné. Cíl utrpí postih –4 ke všem hodům na útok, save a check. Pokaždé, když si cíl důkladně odpočine, postih se sníží o 1, dokud úplně nevymizí.

Bard 5th level Necromancy

Scrying [1/2]

 • casting time10 minutes
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

focus v hodnotě aspoň 1000gp, například křišťálová koule, stříbrné zrcadlo, nebo kropenka se svěcenou vodou

Vidíš a slyšíš konkrétního tvora, kterého si zvolíš, jenž je ve stejné sféře existence jako ty. Cíl si musí hodit Wisdom save, který se opraví podle toho, jak dobře ho znáš, či jaký máš k němu druh fyzického spojení.
Obeznámenost: Z druhé ruky (už jsi o cíli slyšel) +5, Z první ruky (už ses s cílem setkal) +0, Důvěrná (znáš cíl dobře) –5. Spojení: Podobizna nebo portrét –2, Majetek nebo kus oděvu –4, Část těla, pramen vlasů, kus nehtu –10. Pokud cíl ví, že sesíláš toto kouzlo, může dobrovolně neuspět v tomto záchranném hodu, chce-li být sledován. Když cíl uspěje, kouzlo na něj nepůsobí a znovu na něj můžeš použít toto kouzlo až za 24 hodin. Když neuspěje, kouzlo vytvoří neviditelný senzor do 10 stop od něj. Prostřednictvím senzoru můžeš vidět a slyšet, jako bys tam byl. Senzor se pohybuje spolu s cílem a po dobu trvání se drží do 10 stop od něj. Tvor, který vidí neviditelné předměty, vidí senzor jako

Bard 5th level Divination

Scrying [2/2]

 • casting time10 minutes
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 10 minutes

focus v hodnotě aspoň 1000gp, například křišťálová koule, stříbrné zrcadlo, nebo kropenka se svěcenou vodou

světélkující kouli zhruba velikosti tvé pěsti. Místo zacílení tvora můžeš jako cíl tohoto kouzla zvolit místo, které jsi už někdy viděl. Uděláš-li to, senzor se objeví na daném místě, a nepohybuje se.

Bard 5th level Divination

Seeming

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S
 • duration8 hours

Toto kouzlo ti umožňuje změnit vzhled libovolnému počtu tvorů, které vidíš v dosahu. Každému cíli, který zvolíš, dáš nový, iluzorní vzhled. Cíl, který s tím nesouhlasí, si může hodit Charisma save, a uspěje-li, kouzlo na něj nepůsobí. Kouzlo změní fyzický vzhled, včetně oblečení, zbroje, zbraní a ostatního vybavení. Každý tvor může vypadat o 1 stopu menší nebo větší a hubený, tlustý nebo něco mezi. Musíš zachovat stejný typ těla, takže musíš zvolit tvar, který má stejné základní rozložení končetin. Jinak je ale rozsah iluze na tobě. Kouzlo vydrží po dobu trvání, pokud ho pomocí své akce nezrušíš dříve. Změny vytvořené tímto kouzlem neuspějí při fyzické kontrole. Přidáš-li tvorovi tímto kouzlem například klobouk, budou jím procházet předměty a každý, kdo se ho dotkne, nic neucítí, nebo ucítí tvorovu hlavu a vlasy. Budeš-li díky tomuto kouzlu hubenější a chtěl by se tě někdo dotknout, tak jeho ruka na něco jakoby narazí, i když je na pohled stále ve vzduchu. Tvor může pomocí své akce prozkoumat cíl a hodit si na Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla. Uspěje-li, tak si uvědomí, že cíl je přestrojený.

Bard 5th level Illusion

Skill Empowerment

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Pomocí své magie pomůžeš zvolenému tvorovi prohloubit jeho znalosti. Dotkneš se jednoho tvora a učiníš jej zdatným v jedné dovednosti podle tvé volby. Až do konce kouzla si tvor zdvojnásobí svůj skill bonus ke všem ověřením této dovednosti. Musíš zvolit dovednost, ve které je cíl zdatný již před sesláním kouzla a která není již zdvojnásobena nějakým jiným efektem, jako například Expertise.

Bard (XGE) 5th level Transmutation

Synaptic Static

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

V bodě, který zvolíš v dosahu, exploduje psychická energie. Každý tvor v okruhu 20 stop si musí hodit Intelligence save. Selže-li, utrpí 8k6 psychického zranění, při úspěchu polovinu. Tvor s Inteligencí 2 nebo méně nemůže být tímto kouzlem ovlivněn. Po neúspěšném záchranném hodu je myšlení tvora na 1 minutu zakaleno. Během této doby, kdykoliv si hází na útok, check, nebo Constitution save, si musí hodit k6 a výsledek tohoto hodu si odečíst od hodu k20. Na konci každého ze svých tahů si zasažený tvor může hodit Intelligence save. Při úspěchu pro něj tento účinek končí.

Bard (XGE) 5th level Enchantment

Teleportation Circle [1/2]

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, M
 • duration1 round

vzácné křídy a inkousty napuštěné vzácnými materiály v hodnotě 50gp, které kouzlo spotřebuje

Když sesíláš toto kouzlo, nakreslíš na zem runový kruh o průměru 10 stop, který spojuje tvou polohu s trvalým teleportačním kruhem dle tvé volby, od něhož znáš řadu jeho run a který je ve stejné sféře existence jako ty. V kruhu, jenž jsi nakreslil, se otevře třpytivý portál a zůstane otevřený do konce tvého příštího tahu. Každý tvor, který do portálu vstoupí, se okamžitě objeví do 5 stop od cílového kruhu, nebo na nejbližším volném místě, pokud je dané místo obsazené. Mnoho katedrál, gild a jiných významných míst má trvalé teleportační kruhy vyryty někde na svém území. Každý takový kruh obsahuje unikátní řadu run — řetězec magických run poskládaných v určitém uspořádání. Když poprvé získáš schopnost sesílat toto kouzlo, naučíš se dvě řady run ke dvěma cílovým místům v Materiální sféře, které určí DM. Na svých dobrodružstvích se můžeš naučit další řady run. Když budeš zkoumat nějakou novou řadu run, naučíš se

Bard 5th level Conjuration

5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5
5 5

Teleportation Circle [2/2]

 • casting time1 minute
 • range10 feet

 • componentsV, M
 • duration1 round

vzácné křídy a inkousty napuštěné vzácnými materiály v hodnotě 50gp, které kouzlo spotřebuje

ji za 1 minutu. Trvalý teleportační kruh můžeš vytvořit tak, že toto kouzlo sešleš každý den na stejném místě po dobu jednoho roku. Když sesíláš kouzlo tímto způsobem, nepotřebuješ použít k teleportaci kruh.

Bard 5th level Conjuration

Eyebite

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 minute

Po dobu trvání kouzla se tvé oči stanou inkoustově prázdné, naplněné děsivou mocí. Jeden tvor dle tvé volby do 60 stop od tebe, kterého vidíš, musí uspět na Wisdom save, jinak ho ovlivní jeden z následujících účinků dle tvé volby po dobu trvání. V každém svém tahu, dokud kouzlo neskončí, můžeš pomocí své akce zacílit jiného tvora, ale pokud tvor již uspěl v záchranném hodu proti tomuto kouzlu, nemůžeš ho zacílit znovu.
Nemoc. Cíl má nevýhodu k hodům na útok a check. Na konci každého svého tahu si může znovu hodit Wisdom save. Uspěje-li, účinek skončí.
Panika. Cíl je tebou vystrašený. V každém svém tahu musí provést akci Sprint a vzdálit se co nejdál od tebe co nejbezpečnější a nejkratší trasou, pokud ještě je, kam se pohnout. Pohne-li se na místo, které je aspoň 60 stop od tebe a na kterém tě nevidí, účinek skončí.
Spánek. Cíl upadne do bezvědomí, dokud kouzlo neskončí, nebo dokud spáč neutrpí zranění, nebo dokud někdo nepoužije akci, aby s ním zatřásl, nebo ho propleskal.

Bard 6th level Necromancy

Find the Path

 • casting time1 minute
 • rangeSelf

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 day

sada věšteckých pomůcek — například kosti, zdobené tyčky, karty, zuby nebo vyřezané runy — v hodnotě aspoň 100gp a předmět z místa, které si přeješ najít

Toto kouzlo ti umožní najít nejkratší, nejpřímější fyzickou trasu ke konkrétní nehybné oblasti, kterou znáš, ve stejné sféře existence. Uvedeš-li cílové místo, které se pohybuje (například mobilní pevnost), nebo místo, které není konkrétní (například „doupě zeleného draka“), kouzlo selže. Po dobu trvání víš, jak daleko a jakým směrem leží cílové místo, pokud je ve stejné sféře existence jako ty. Kdykoliv máš během cestování k cíli na výběr, kterou cestou jít dál, automaticky určíš, která cesta je k cíli nejkratší a nejpřímější (ale ne nutně nejbezpečnější).

Bard 6th level Divination

Guards and Wards [1/3]

 • casting time10 minutes
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

žhavé kadidlo, trocha síry a oleje, provaz s uzly, trocha krve klepetnatce, malá stříbrná tyč v hodnotě aspoň 10gp

Vytvoříš ochranu, která střeží až 2500 stop čtverečních podlahové plochy (čtvercovou oblast o straně 50 stop, nebo sto čtverců o straně 5 stop). Střežená oblast může být vysoká až 20 stop a mít tvar dle tvé volby. Můžeš střežit několik poschodí pevnosti, když mezi ně oblast rozdělíš, pokud vejdeš do každé přilehlé oblasti během vyvolávání kouzla. Když sesíláš toto kouzlo, můžeš určit jedince, na které nebudou působit některé, nebo všechny účinky, jež zvolíš. Můžeš také zvolit heslo, které učiní toho, kdo ho vysloví, imunním vůči těmto účinkům. Kouzlo vytvoří ve střežené oblasti následující účinky.
Dveře. Všechny dveře ve střežené oblasti se magicky zamknou, jako by byly uzavřeny kouzlem Arcane Lock. Navíc až deset dveří můžeš zakrýt iluzí (která funguje stejně jako iluzorní předmět kouzla Minor Illusion), díky níž vypadají jako prosté části zdi.
Chodby. Všechny střežené chodby

Bard 6th level Abjuration

Guards and Wards [2/3]

 • casting time10 minutes
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

žhavé kadidlo, trocha síry a oleje, provaz s uzly, trocha krve klepetnatce, malá stříbrná tyč v hodnotě aspoň 10gp

vyplní mlha a učiní je hustě zahalené. Navíc na každé křižovatce či odbočce, kde si tvor může zvolit směr, je 50% šance, že si zvolí opačný směr, než věří, že si zvolil (to netýká se tebe).
Schodiště. Všechna schodiště ve střežené oblasti pokryjí odshora dolů pavučiny, jako kouzlem Web.
Jiný účinek kouzla. V rámci střežené oblasti pevnosti můžeš umístit jeden z následujících magickýchúčinků.
• Do čtyř chodeb umístit Dancing Lights. Můžeš stanovit jednoduchý program, který světla budou opakovat po dobu trvání kouzla.
• Na dvě místa umístit Magic Mouth.
• Na dvě místa umístit Stinking Cloud. Na místech, která určíš, se objeví výpary, pokud je rozfouká vítr, za 10 minut se opět vrátí, dokud kouzlo neskončí.
• Do jedné chodby nebo místnosti umístit neustálý Gust of Wind.
• Na jedno místo umístit Suggestion. Zvolíš čtvercovou oblast o straně až 5 stop a

Bard 6th level Abjuration

Guards and Wards [3/3]

 • casting time10 minutes
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

žhavé kadidlo, trocha síry a oleje, provaz s uzly, trocha krve klepetnatce, malá stříbrná tyč v hodnotě aspoň 10gp

každý tvor, který do oblasti vejde či jí projde, obdrží sugesci mentálně.
Celá střežená oblast vyzařuje magii. Seslání Dispel Magic na určitý účinek, je-li úspěšné, odstraní pouze daný účinek. Můžeš vytvořit trvale hlídanou a střeženou budovu, pokud v ní budeš sesílat toto kouzlo každý den po dobu jednoho roku.

Bard 6th level Abjuration

Mass Suggestion [1/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, M
 • duration24 hours

hadí jazyk a buď kousek včelího plástu, nebo kapka sladkého oleje

Sugescí (omezenou na jednu či dvě věty) činnosti magicky ovlivníš až 12 tvorů dle tvé volby, které vidíš v dosahu, kteří tě slyší a rozumí ti. Tvorové, které nelze zmámit, jsou imunní vůči tomuto účinku. Sugesci musíš formulovat tak, aby zadaná činnost zněla rozumně. Požádání tvora, aby se probodl, naběhl na kopí, obětoval se, nebo provedl jinou očividně sebepoškozující činnost, automaticky popře účinek kouzla. Každý cíl si musí hodit Wisdom save. Když neuspěje, drží se tebou sugestivně popsané činnosti, jak nejlépe dovede. Sugestivní činnost může trvat po celou dobu trvání kouzla. Dá-li se sugestivní činnost stihnout rychleji, pak kouzlo skončí, když cíl splní, o co jsi ho požádal. Můžeš také vymezit podmínky, které spustí určitou činnost v průběhu doby trvání kouzla. Můžeš například sugestivně navrhnout, aby skupina vojáků dala všechny své peníze prvnímu žebrákovi, kterého potká. Nesplní-li se dané podmínky před

Bard 6th level Enchantment

Mass Suggestion [2/2]

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, M
 • duration24 hours

hadí jazyk a buď kousek včelího plástu, nebo kapka sladkého oleje

uplynutím doby trvání kouzla, činnost se neprovede. Pokud ty nebo tví společníci zraníte tvora, na něhož působí toto kouzlo, přestane na něj působit.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 7. úrovně, trvání je 10 dní. Když použiješ pozici kouzla 8. úrovně, trvání je 30 dní. Když použiješ pozici kouzla 9. úrovně, trvání je rok a den.

Bard 6th level Enchantment

Otto's Irresistible Dance

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV
 • durationConcentration, up to 1 minute

Zvol jednoho tvora, kterého vidíš v dosahu. Cíl začne komicky tancovat: šoupat nohama, stepovat a hopsat po dobu trvání. Tvorové, které nejde zmámit, jsou imunní vůči tomuto kouzlu. Tancující tvor musí použít všechen svůj pohyb k tanci, aniž by opustil své místo, a má nevýhodu na Dexterity save a hodům na útok. Zatímco na cíl působí toto kouzlo, ostatní tvorové mají výhodu k hodům na útok proti němu. Jako akci si musí tancující tvor hodit Wisdom save, aby nad sebou znovu získal kontrolu. Když v záchranném hodu uspěje, kouzlo skončí.

Bard 6th level Enchantment

5 5
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6
6 6

Programmed Illusion [1/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled

kousek ovčího rouna a rozdrcený nefrit v hodnotě aspoň 25gp, které kouzlo spotřebuje

V rámci dosahu vytvoříš iluzi předmětu, tvora, nebo jiného viditelného jevu, která se aktivuje za určitých okolností. Do té doby je iluze nepostřehnutelná. Musí se vejít do krychle o straně 30 stop a při sesílání tohoto kouzla určíš, jak se bude iluze chovat a jaké zvuky bude vydávat. Tento naplánovaný projev může trvat až 5 minut. Když okolnost nastane, iluze se objeví a projeví se tak, jak jsi popsal. Jakmile iluze svůj projev skončí, zmizí a bude 10 minut odpočívat. Po této době ji lze aktivovat znovu. Spouštěcí okolnost může být natolik obecná či podrobná, jak chceš, ale musí být založena na vizuálních nebo zvukových podmínkách, které se vyskytnou do 30 stop od oblasti. Například, můžeš vytvořit iluzi sebe, která se objeví a varuje ostatní, kdo se pokusí otevřít dveře s pastí, nebo můžeš nastavit iluzi, aby se spustila jen tehdy, když tvor řekne správné slovo či větu. Fyzická interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím

Bard 6th level Illusion

Programmed Illusion [2/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled

kousek ovčího rouna a rozdrcený nefrit v hodnotě aspoň 25gp, které kouzlo spotřebuje

prochází věci. Použije-li tvor svoji akci k pozornému prohlédnutí si obrazu, úspěšný Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla dokáže určit, že jde o iluzi. Pokud tvor odhalí, že jde o iluzi, může vidět skrz obraz a jakékoli zvuky, které iluze vydává, se stanou pro tvora mdlé.

Bard 6th level Illusion

True Seeing

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

mast na oči v hodnotě 25gp vyrobená z drcených hub, šafránu a tuku, kterou kouzlo spotřebuje

Toto kouzlo dává tvorovi, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, schopnost vidět věci, jaké skutečně jsou. Po dobu trvání má tvor pravdivé vidění, všímá si tajných dveří skrytých pomocí magie, vidí do Éterické sféry, a to vše do vzdálenosti 120 stop.

Bard 6th level Divination

Etherealness [1/2]

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationUp to 8 hours

Vstoupíš do hraničního území Éterické sféry, do oblasti, kde se překrývá s tvou současnou sférou. Po dobu trvání setrváš v Éterické hranici, dokud nepoužiješ svou akci k předčasnému ukončení kouzla. Během této doby se můžeš pohybovat libovolným směrem. Pohybuješ-li se nahoru nebo dolů, každých 5 stop pohybu stojí 5 stop navíc. Vidíš i slyšíš v rámci své původní sféry, ale všechno vypadá šedě a nevidíš dál než 160 stop. Zatímco jsi v Éterické sféře, můžeš ovlivnit a být ovlivněn pouze tvory v této sféře. Tvorové, kteří nejsou v Éterické sféře, tě nevnímají a nemohou s tebou interagovat, pokud pro to nemají zvláštní schopnost, třeba i magicky propůjčenou. Ignoruješ všechny předměty a účinky, které nejsou v Éterické sféře, díky čemuž se můžeš pohybovat skrz předměty, které vnímáš ve své původní sféře. Když kouzlo skončí, okamžitě se vrátíš do původní sféry na místo, které aktuálně zabíráš. Pokud zabíráš stejné místo jako pevný předmět či tvor, ihned se přesuneš na nejbližší volné místo, které můžeš zabírat, a utrpíš silové zranění rovné dvojnásobku stop, o

Bard 7th level Transmutation

Etherealness [2/2]

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV, S
 • durationUp to 8 hours

které ses přesunul. Toto kouzlo nemá žádný účinek, když ho sešleš, zatímco jsi v Éterické sféře nebo ve sféře, která s ní nesousedí, například v jedné z Vnějších sfér.

Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 8. či vyšší úrovně, za každou další úroveň pozice nad 7. můžeš zacílit až o tři tvory více (včetně sebe), kteří s tím souhlasí. Tvorové musí být do 10 stop od tebe, když kouzlo sesíláš.

Bard 7th level Transmutation

Forcecage [1/2]

 • casting time1 action
 • range100 feet

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

rubínový prach v hodnotě 1 500gp

Kolem oblasti, kterou zvolíš v dosahu, vznikne nehybné, neviditelné vězení z magické síly ve tvaru krychle. Vězení může být buď klec, nebo celistvá krabice, dle tvé volby. Vězení ve tvaru klece může být o straně až 20 stop, z tyčí o průměru 0,5 palce s rozestupy 0,5 palce. Vězení ve tvaru krabice může být o straně až 10 stop, tvoří celistvou bariéru, která brání v projití jakékoli látce a blokuje všechna kouzla seslaná z nebo do oblasti. Když sešleš toto kouzlo, každý tvor, který je zcela v oblasti klece, je uvězněný. Tvorové, kteří jsou v oblasti jen zčásti, nebo ti, kteří jsou příliš velcí, aby se vešli dovnitř oblasti, jsou odtlačeni od středu oblasti, aby byli zcela mimo oblast. Tvor uvnitř klece ji nemůže opustit nemagickými prostředky. Pokusí-li se tvor použít teleportaci nebo mezisférické cestování, aby klec opustil, musí si prve hodit Charisma save. Když uspěje, může použít svou magii k opuštění klece. Když neuspěje, nemůže

Bard 7th level Evocation

Forcecage [2/2]

 • casting time1 action
 • range100 feet

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

rubínový prach v hodnotě 1 500gp

klec opustit a vyplýtvá použití kouzla nebo účinku. Kouzlo přesahuje i do Éterické sféry a blokuje éterické cestování. Toto kouzlo nelze rozptýlit pomocí Dispel Magic.

Bard 7th level Evocation

Mirage Arcane

 • casting time10 minutes
 • rangeSight

 • componentsV, S
 • duration10 days

Vytvoříš terén v oblasti, jejíž velikost se vejde do čtverce o straně 1 míle, který vypadá, zní, voní a dokonce i působí jako nějaký jiný druh terénu. Obecný tvar terénu však zůstane stejný. Otevřená pole nebo cesta mohou připomínat bažinu, kopec, rozsedlinu, nebo nějaký jiný těžký nebo neprůchodný terén. Rybník může vypadat jako travnatá louka, sráz jako mírný svah, nebo balvany posetá rokle jako široká a hladká silnice. Podobně můžeš změnit vzhled budov, nebo je přidat tam, kde žádné nejsou. Kouzlo však nemaskuje, nezakrývá ani nevytváří tvory. Iluze obsahuje sluchové, zrakové, hmatové a čichové prvky, takže může přeměnit rovnou zemi v těžký terén (nebo naopak), či jinak bránit pohybu skrz oblast. Jakýkoli kus iluzorního terénu (například kámen nebo klacek), který se vyjme z oblasti kouzla, okamžitě zmizí. Tvorové s pravdivým viděním vidí skrz iluzi skutečnou podobu terénu, ale všechny ostatní prvky iluze zůstávají, takže i když si je tvor vědom přítomnosti iluze, stále může s iluzí fyzicky interagovat.

Bard 7th level Illusion

Mordenkainen's Magnificent Mansion [1/2]

 • casting time1 minute
 • range300 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

miniaturní portál vyřezaný ze slonoviny, kousíček leštěného mramoru a mrňavá stříbrná lžička, každá věc v hodnotě aspoň 5 gp

V rámci dosahu vyvoláš mimodimenzionální obydlí, které vydrží po dobu trvání. Zvolíš, kde se nachází jeho vchod. Vchod se slabě třpytí a je 5 stop široký a 10 stop vysoký. Ty a kdokoli jiný, koho určíš při sesílání tohoto kouzla, může vstoupit do mimodimenzionálního obydlí, pokud je portál otevřený. Portál můžeš otevřít či zavřít, jsi-li do 30 stop od něj. Když je portál zavřený, je neviditelný. Za portálem je nádherná předsíň s množstvím vstupů do komnat. Atmosféra je čistá, svěží a teplá. Můžeš vytvořit libovolný půdorys, ale celkový prostor nesmí přesáhnout 50 krychlí, přičemž jedna krychle je o straně 10 stop. Místo je zařízeno a ozdobeno, jak si zvolíš. Obsahuje dostatek jídla pro devítichodovou hostinu až pro 100 osob. Personál 100 téměř průsvitných služebníků se ujme každého, kdo vstoupí. Zvolíš vizuální vzhled těchto služebníků a jejich oděv. Naprosto oddaně poslouchají tvé rozkazy. Každý služebník může

Bard 7th level Conjuration

6 6
6 6
6 6
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7

Mordenkainen's Magnificent Mansion [2/2]

 • casting time1 minute
 • range300 feet

 • componentsV, S, M
 • duration24 hours

miniaturní portál vyřezaný ze slonoviny, kousíček leštěného mramoru a mrňavá stříbrná lžička, každá věc v hodnotě aspoň 5 gp

vykonávat jakoukoli činnost, kterou by mohl vykonávat normální lidský služebník, ale nemohou útočit ani provést jakoukoli akci, která by přímo zranila jiného tvora. Služebníci mohou donášet věci, čistit, spravovat, skládat oblečení, zapalovat ohně, podávat jídlo, nalévat víno a tak dále. Služebníci mohou jít kamkoliv v domě, ale nemohou ho opustit. Domovní vybavení a jiné předměty vytvořené tímto kouzlem zmizí v obláček kouře, pokud se vynesou z domu. Když kouzlo skončí, tvorové uvnitř mimodimenzionálního obydlí jsou vyvrženi na volná místa co nejblíž vchodu.

Bard 7th level Conjuration

Mordenkainen's Sword

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 minute

miniaturní platinový mečík, jehož jílec a hruška jsou z mědi a zinku, v hodnotě 250gp

Vytvoříš silový plát ve tvaru meče, který se vznáší v dosahu. Vydrží po dobu trvání. Když se meč objeví, hoď si na útok na blízko kouzlem proti cíli dle tvé volby do 5 stop od meče. Při zásahu utrpí cíl silové zranění 3k10. Dokud kouzlo neskončí, můžeš v každém svém tahu použít bonusovou akci k pohnutí mečem až o 20 stop na místo, které vidíš, a zopakovat tento útok proti stejnému, nebo jinému cíli.

Bard 7th level Evocation

Project Image [1/2]

 • casting time1 action
 • range500 miles

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 day

malá kopie tebe vyrobená z materiálů v hodnotě aspoň 5gp

Vytvoříš svou iluzorní kopii, která vydrží po dobu trvání. Kopie se může objevit na jakémkoli místě v dosahu, které jsi už někdy viděl, bez ohledu na zasahující překážky. Iluze vypadá a zní jako ty, ale je nehmotná. Utrpí-li zranění, zmizí a kouzlo skončí. Pomocí své akce můžeš s touto iluzí pohybovat až svou dvojnásobnou rychlostí a způsobit, aby gestikulovala, mluvila a chovala se, jakýmkoliv způsobem zvolíš. Dokonale napodobuje tvé způsoby chování. Vidíš jejíma očima a slyšíš jejíma ušima, jako bys byl na jejím místě. V každém svém tahu můžeš jako bonusovou akci přepnout z jejích smyslů na svoje, nebo naopak. Zatímco vnímáš jejími smysly, jsi slepý a hluchý vůči svému vlastnímu okolí. Fyzická interakce s obrazem prozradí, že jde o iluzi, neboť jím prochází věci. Použije-li tvor svoji akci k pozornému prohlédnutí si obrazu, úspěšným Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla dokáže určit, že jde o iluzi.

Bard 7th level Illusion

Project Image [2/2]

 • casting time1 action
 • range500 miles

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 day

malá kopie tebe vyrobená z materiálů v hodnotě aspoň 5gp

Pokud tvor odhalí, že jde o iluzi, může vidět skrz obraz a jakékoli zvuky, které iluze vydává, se stanou pro tvora mdlé.

Bard 7th level Illusion

Regenerate

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration1 hour

modlitební kolečko a svěcená voda

Dotkneš se tvora a stimuluješ jeho přirozenou samoléčící schopnost. Cíl si obnoví 4k8 + 15 životů. A pak po dobu trvání kouzla si cíl obnoví 1 život na začátku každého svého tahu (10 životů každou minutu). Všechny chybějící údy (prsty, nohy, ocas atd.) se obnoví cíli po 2 minutách. Máš-li oddělenou končetinu a přidržíš ji u pahýlu, úd se díky kouzlu okamžitě spojí s pahýlem.

Bard 7th level Transmutation

Resurrection

 • casting time1 hour
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

diamant v hodnotě aspoň 1 000gp, který kouzlo spotřebuje

Dotkneš se mrtvého tvora, který je mrtvý nejdéle sto let, nezemřel stářím a není nemrtvý. Je-li jeho duše svolná a nic jí nebrání, pak cíl ožije se všemi svými životy. Toto kouzlo neutralizuje všechny jedy a uzdraví normální nemoci, které postihovaly tvora v době jeho úmrtí. Avšak neuzdraví magické nemoci, kletby a podobné účinky, nejsou-li sňaty před sesláním tohoto kouzla, budou účinkovat, když cíl obživne. Toto kouzlo uzavře všechny smrtelné rány a obnoví všechny chybějící části těla. Návrat ze smrti je nesmírně útrpný. Cíl utrpí postih –4 ke všem hodům na útok, save a check. Pokaždé, když si cíl důkladně odpočine, postih se o 1 sníží, dokud úplně nevymizí. Seslání tohoto kouzla na tvora, jemuž vracíš život po ročním či delším úmrtí, tě velmi zatíží. Dokud si důkladně neodpočineš, nemůžeš sesílat kouzla a všechny tvé hody na útok, check a save mají nevýhodu.

Bard 7th level Necromancy

Symbol [1/4]

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

rtuť, fosfor, diamantový prach a opál v celkové hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

Když sesíláš toto kouzlo, vyryješ zraňující znak buď na povrch (například na stůl nebo část podlahy či zdi), nebo do předmětu, který se dá zavřít (například do knihy, svitku či truhly) pro ukrytí znaku. Zvolíš-li povrch, znak může pokrývat oblast menší nebo rovnou 10 stop v průměru. Zvolíš-li předmět, pak tento předmět musí zůstat na místě, pokud se vzdálí o víc než 10 stop od místa, kde jsi seslal toto kouzlo, znak se rozptýlí a kouzlo skončí bez spuštění. Znak je téměř neviditelný a jeho objevení vyžaduje úspěšný hod na Intelligence (Investigation) check proti tvému DC kouzla. Když sesíláš toto kouzlo, určíš, co znak spustí. Pro znaky vyryté na povrch patří mezi nejtypičtější spouštěče dotyk nebo stoupnutí na znak, přemístění předmětu, který zakrývá znak, přiblížení se do jisté vzdálenosti od znaku, nebo manipulování s objektem, na kterém je znak vyrytý. Pro znaky vyryté do předmětu patří mezi nejtypičtější

Bard 7th level Abjuration

Symbol [2/4]

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

rtuť, fosfor, diamantový prach a opál v celkové hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

spouštěče otevření předmětu, přiblížení se do jisté vzdálenosti od předmětu, nebo pohled na symbol či přečtení symbolu. Spouštěč můžeš dále upravit, aby se kouzlo aktivovalo pouze za určitých podmínek nebo podle fyzikálních vlastností (jako je například výška či váha), druhu tvora (znak může být například nastaven, aby působil jen na ježibaby či tvaroměnce) či přesvědčení. Můžeš také nastavit podmínky pro tvory, kteří znak nespustí, například pro ty, kteří vysloví určité heslo. Když vyrýváš znak, zvol jako účinek jednu z níže uvedených možností. Jakmile se znak spustí, žhne a na 10 minut vyplní kouli o poloměru 60 stop slabým světlem, načež kouzlo skončí. Když se znak aktivuje, každý tvor v kouli je zacílen jeho účinkem, stejně jako každý tvor, který vstoupí do koule poprvé v tahu, nebo v ní skončí svůj tah.
Beznaděj. Každý cíl si musí hodit Charisma save. Když cíl neuspěje, přemůže ho na 1 minutu

Bard 7th level Abjuration

Symbol [3/4]

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

rtuť, fosfor, diamantový prach a opál v celkové hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

zoufalství. Během této doby nemůže útočit ani zacílit žádného tvora zraňujícími schopnostmi, kouzly ani jinými magickými účinky.
Bolest. Každý cíl si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, stane se na 1 minutu neschopný kvůli nesnesitelné bolesti.
Ochromení. Každý cíl si musí hodit Wisdom save. Když cíl neuspěje, stane se na 1 minutu ochromený.
Strach. Každý cíl si musí hodit Wisdom save. Když cíl neuspěje, stane se na 1 minutu vystrašený. Zatímco je vystrašený, pustí, cokoliv drží a každý svůj tah se musí vzdálit aspoň o 30 stop od znaku, pokud může.
Smrt. Každý cíl si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, utrpí nekrotické zranění 10k10, nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.
Spánek. Každý cíl si musí hodit Wisdom save. Když cíl neuspěje, upadne na 10 minut do bezvědomí. Tvor se probudí, pokud utrpí zranění, nebo

Bard 7th level Abjuration

7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7
7 7

Symbol [4/4]

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • durationUntil dispelled or triggered

rtuť, fosfor, diamantový prach a opál v celkové hodnotě aspoň 1 000gp, které kouzlo spotřebuje

pokud někdo použije akci, aby s ním zatřásl, nebo ho propleskal.
Svár. Každý cíl si musí hodit Constitution save. Když cíl neuspěje, 1 minutu se hašteří a hádá s ostatními tvory. Během této doby není schopný smysluplné komunikace a má nevýhodu k hodům na útok a check.
Šílenství. Každý cíl si musí hodit Intelligence save. Když cíl neuspěje, na 1 minutu zešílí. Šílený tvor nemůže provádět akce, nerozumí, co říkají ostatní tvorové, neumí číst a říká pouze bláboly. DM ovládá jeho pohyb, který je nevyzpytatelný.

Bard 7th level Abjuration

Teleport [1/3]

 • casting time1 action
 • range10 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Toto kouzlo okamžitě přenese buď tebe a až osm dalších tvorů dle tvé volby, kteří s tím souhlasí a které vidíš v dosahu, nebo jeden předmět, který vidíš v dosahu, na cílové místo, které zvolíš. Zvolíš-li předmět, musí se zcela vejít do krychle o straně 10 stop a nesmí ho držetani nést tvor, který s teleportem nesouhlasí. Cílové místo, které zvolíš, musíš znát a musí být ve stejné sféře existence jako ty. Tvá obeznámenost s cílovým místem určí, jestli úspěšně dorazíte. DM hodí k% a nahlédne do tabulky. Obeznámenost. „Trvalý kruh“ znamená trvalý teleportační kruh, u něhož znáš řadu jeho run. „Spjatý předmět“ znamená, že máš předmět, který byl vzat z požadovaného cílové místa v posledních šesti měsících, například kniha z kouzelnické knihovny, ložní prádlo z královského apartmá nebo úlomek mramoru z kostějovy tajné hrobky. „Dobře známé“ je místo, na němž jsi velmi často pobýval, nebo které jsi pečlivě prostudoval, nebo které vidíš, když sesíláš kouzlo. „Od vidění“ je nějaké místo, které jsi viděl více než jednou, ale se kterým nejsi moc obeznámený.

Bard 7th level Conjuration

Teleport [2/3]

 • casting time1 action
 • range10 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

„Jednou spatřené“ je místo, které jsi jednou viděl, nejspíš použitím magie. „Z popisu“ je místo, jehož polohu a vzhled znáš z cizího popisu, nejspíš z mapy. „Falešné cílové místo“ je místo, které neexistuje. Nejspíš ses pokusil magicky sledovat nepřátelskou svatyni, ale místo ní jsi viděl iluzi, nebo se snažíš teleportovat na známé místo, které už neexistuje. Na cíli. Ty a tvá družina (nebo cílový předmět) se objevíte tam, kde chceš. Mimo cíl. Ty a tvá skupina (nebo cílový předmět) se objevíte v náhodné vzdálenosti a náhodném směru od cílového místa. Vzdálenost od cíle je 1k10 × 1k10% ze vzdálenosti, kterou jste měli urazit. Pokud jste se například pokoušeli cestovat 120 mil a přistanete mimo cíl a hodíš 5 a 3 na dvou k10, pak budete mimo cíl o 15%, tedy 18 mil. DM stanoví směr mimo cíl náhodně hodem k8. 1 pro sever, 2 pro severovýchod, 3 pro východ a tak dál kolem světových stran. Pokud jste se chtěli teleportovat do pobřežního města a skončili jste 30 mil v moři, můžete být v průšvihu.Podobná oblast. Ty a tvá skupina (nebo cílový předmět) skončíte v jiné oblasti, která je

Bard 7th level Conjuration

Teleport [3/3]

 • casting time1 action
 • range10 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

vizuálně či tematicky podobná cílové oblasti. Pokud například směřuješ do své domácí laboratoře, můžeš skončit v laboratoři jiného kouzelníka nebo v obchodě s alchymistickými potřebami, ve kterém je mnoho stejných nástrojů a pomůcek jako ve tvé laboratoři. Obecně se objevíš na nejbližším podobném místě, ale protože kouzlo nemá omezený dosah, mohl bys teoreticky skončit kdekoliv v dané sféře. Nehoda. Nepředvídatelná magie kouzla vyústí v obtížnou cestu. Každý teleportovaný tvor (nebo cílový předmět) utrpí silové zranění 3k10 a DM si opět hodí podle tabulky, aby zjistil, kde jste skončili (nehoda se může vyskytnout opakovaně, přičemž pokaždé způsobí zranění).
Obeznámenost Nehoda Podobná Mimo Cíl
Trvalý kruh...............XX-XX,XX-XX,XX-XX,01–100
Spjatý předmět.......XX-XX,XX-XX,XX-XX,01–100
Dobře známé..........01−05,06−13,14−24,25−100
Od vidění.................01−33,34−43,44−53,54−100
Jednou spatřené....01−43,44−53,54−73,74−100
Z popisu...................01−43,44−53,54−73,74−100
Falešné místo..........01−50,51−00,XX-XX,XX-XX

Bard 7th level Conjuration

Dominate Monster

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV, S
 • durationConcentration, up to 1 hour

Pokusíš se obalamutit tvora, kterého vidíš v dosahu. Musí uspět na Wisdom save, jinak ho zmámíš po dobu trvání. Pokud s ním ty nebo tvorové, kteří jsou vůči tobě přátelští, bojujete, má výhodu k tomuto záchrannému hodu. Zatímco je tvor zmámený, máš s ním telepatické spojení, dokud jste ve stejné sféře existence. Když jsi při vědomí, můžeš toto telepatické spojení používat k předávání rozkazů tomuto tvorovi (akce není potřeba) a on je co nejlépe splní. Můžeš výslovně uvést jednoduchý a obecný postup, například: „Zaútoč na tamtoho tvora,“ „Běž tam,“ nebo „Dones mi ten předmět.“ Splní-li rozkaz a neobdrží od tebe další, bude se jen co nejlépe bránit a udržovat. Pomocí své akce můžeš nad cílem převzít úplnou a přesnou kontrolu. Do konce tvého příštího tahu tvor provádí jen akce, které zvolíš, a nedělá nic, co mu nedovolíš. Během této doby můžeš také ovládat jeho reakci, ale to vyžaduje, abys na to použil také svou reakci. Pokaždé, když cíl utrpí zranění, hodí si nový Wisdom save proti tomuto kouzlu. Když uspěje, kouzlo skončí.
Na vyšších úrovních. Sešleš-li toto kouzlo použitím pozice kouzla 9. úrovně, trvání se změní na soustředění, až 8 hodin.

Bard 8th level Enchantment

Feeblemind

 • casting time1 action
 • range150 feet

 • componentsV, S, M
 • durationInstantaneous

hrst jílových, křišťálových, sklených nebo nerostných kuliček

Zachvátíš mysl tvora, kterého vidíš v dosahu, a pokusíš se roztříštit jeho rozum a osobnost. Cíl utrpí psychické zranění 4k6 a musí si hodit Intelligence save. Když neuspěje, hodnoty Inteligence a Charismatu se mu změní na 1. Tvor nemůže sesílat kouzla, aktivovat kouzelné předměty, nerozumí žádnému jazyku a nedokáže komunikovat žádným srozumitelným způsobem. Dokáže ale rozpoznat přátele a následovat je, a dokonce je i chránit. Vždy po 30 dnech může tvor zopakovat svůj save proti tomuto kouzlu. Když uspěje, kouzlo skončí. Kouzlo lze ukončit také pomocí kouzel Greater Restoration, Wish nebo Heal.

Bard 8th level Enchantment

Glibness

 • casting time1 action
 • rangeSelf

 • componentsV
 • duration1 hour

Dokud kouzlo neskončí, tak kdykoliv si hodíš Charisma check, můžeš nahradit hozené číslo číslem 15. Navíc ať říkáš cokoliv, magie, která má rozhodnout, jestli říkáš pravdu, ukazuje, že říkáš pravdu.

Bard 8th level Transmutation

Mind Blank

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • duration24 hours

Dokud kouzlo neskončí, jeden tvor, kterého se dotkneš a který s tím souhlasí, je imunní vůči psychickému zranění, jakémukoli účinku, který by vytušil jeho emoce či četl jeho myšlenky, věšteckým kouzlům a zmámení. Kouzlo dokonce zmaří i kouzlo Wish a podobně mocná kouzla či účinky použitá pro ovlivnění mysli cíle, nebo pro získání informací o cíli.

Bard 8th level Abjuration

Power Word Stun

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Řekneš slovo moci, které dokáže přemoci mysl jednoho tvora, kterého vidíš v dosahu, a ochromit ho. Má-li cíl 150 životů či méně, je ochromen. V opačném případě je kouzlo bez účinku. Ochromený tvor si musí hodit Constitution save na konci každého svého tahu. Když uspěje, ochromující účinek skončí.

Bard 8th level Enchantment

7 7
7 7
7 7
7 7
8 8
8 8
8 8
8 8
8 8

Foresight

 • casting time1 minute
 • rangeTouch

 • componentsV, S, M
 • duration8 hours

péro z kolibříka

Dotkneš se tvora, který s tím souhlasí, a udělíš mu omezenou schopnost nahlédnout do bezprostřední budoucnosti. Po dobu trvání cíl nelze překvapit a má výhodu ke všem hodům na útok, check a save. Navíc ostatní tvorové mají po dobu trvání nevýhodu k hodům na útok proti tomuto cíli. Toto kouzlo okamžitě skončí, pokud ho sešleš znovu, než skončí jeho doba trvání.

Bard 9th level Divination

Mass Polymorph [1/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

kokon housenky

Přeměníš až deset tvorů, které vidíš v dosahu. Tvor, jenž je nedobrovolným cílem, si může hodit Wisdom save a pokud uspěje, kouzlo na něj nepůsobí. Tvaroměnci v tomto hodu automaticky uspějí. Každý cíl přijme zvířecí podobu podle tvé volby, která může být pro všechny stejná nebo u každého jiná. Nová podoba může být jakékoliv zvíře, které jsi již viděl a jehož CR je stejný nebo menší než CR cíle (nebo polovina jeho úrovně, nemá-li cíl CR). Vlastnosti cíle, včetně mentálních schopností, jsou nahrazeny statistikami zvoleného zvířete, cíl si však udrží své životy, přesvědčení a osobnost. Každý cíl získává dočasné životy rovné životům jejich nové podoby. Tyto dočasné životy nemohou být nahrazeny dočasnými životy z jakéhokoli jiného zdroje. Cíl se promění do své normální podoby, když přijde o poslední z těchto dočasných životů, nebo pokud zemře. Pokud kouzlo skončí dříve, než k tomu dojde, cíl přichází o

Bard (XGE) 9th level Transmutation

Mass Polymorph [2/2]

 • casting time1 action
 • range120 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

kokon housenky

všechny dočasné životy a navrátí se do své normální podoby. Tvor je omezený akcemi, které může vykonávat z povahy nové podoby, a nemůže mluvit, sesílat kouzla ani provádět jiné akce, které vyžadují ruce či mluvení, pokud těchto akcí není nová podoba schopna. Tvorovo vybavení splyne s novou podobou. Tvor ho nemůže aktivovat, používat, držet ani mít nijak jinak prospěch ze svého vybavení.

Bard (XGE) 9th level Transmutation

Power Word Heal

 • casting time1 action
 • rangeTouch

 • componentsV, S
 • durationInstantaneous

Tvora, kterého se dotkneš, zaliješ vlnou léčivé energie. Cíl si obnoví všechny životy. Je-li ochromený, paralyzovaný, vystrašený nebo zmámený, tyto stavy skončí. Pokud leží, může pomocí své reakce vstát. Toto kouzlo nijak nepůsobí na nemrtvé ani výtvory.

Bard 9th level Evocation

Power Word Kill

 • casting time1 action
 • range60 feet

 • componentsV
 • durationInstantaneous

Proneseš slovo moci, které dokáže přinutit jednoho tvora, kterého vidíš v dosahu, okamžitě zemřít. Má-li cíl 100 či méně životů, zemře. V opačném případě je kouzlo bez účinku.

Bard 9th level Enchantment

Psychic Scream

 • casting time1 action
 • range90 feet

 • componentsS
 • durationInstantaneous

Uvolníš plnou sílu své mysli a zasáhneš mysl až deseti tvorů podle své volby, které vidíš v dosahu. Kouzlo neovlivní tvory, kteří mají hodnotu Inteligence 2 a méně. Každý zasažený tvor si musí hodit Intelligence save. Pokud selže, utrpí 14k6 psychického zranění a je ochromený. V případě úspěchu utrpí jen poloviční zranění a není ochromen. Pokud je tvor tímto kouzlem zabit, jeho hlava exploduje, tedy za předpokladu, že má hlavu. Ochromený tvor se může na konci každého ze svých tahů pokusit o Intelligence save. Uspěje-li, ochromení skončí.

Bard (XGE) 9th level Enchantment

True Polymorph [1/3]

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

kapka rtuti, hrudka arabské gumy a obláček kouře

Zvol jednoho tvora či nemagický předmět, který vidíš v dosahu. Přeměníš tvora na jiného tvora, tvora na nemagický předmět, nebo předmět na tvora (předmět nesmí držet ani nést někdo jiný). Přeměna vydrží po dobu trvání, nebo dokud neklesnou životy cíle na 0, nebo tvor nezemře. Pokud se soustředíš na toto kouzlo celou dobu trvání, přeměna se stane trvalou. Toto kouzlo nepůsobí na tvaroměnce ani cíl, který má 0 životů. Tvor, který je nedobrovolným cílem, si může hodit Wisdom save a pokud uspěje, kouzlo na něj nepůsobí.
Tvor na tvora. Přeměníš-li tvora na jiný druh tvora, novou podobou může být jakýkoli druh, který zvolíš, jehož CR je nižší nebo rovna CR cíle (nebo jeho úrovni, nemá-li cíl nebezpečnost). Herní statistiky cíle, včetně hodnot mentálních vlastností, se nahradí statistikami nové podoby. Cíl si ponechá své přesvědčení a osobnost. Cíl převezme životy nové podoby, a když se navrátí do své normální podoby,

Bard 9th level Transmutation

True Polymorph [2/3]

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

kapka rtuti, hrudka arabské gumy a obláček kouře

vrátí se mu počet životů, které měl před přeměnou. Navrátí-li se jako výsledek snížení životů na 0, jakékoli přebývající zranění se přenese do jeho normální podoby. Pokud přebývající zranění nesníží životy tvorovy normální podoby na 0, neupadne do bezvědomí. Tvor je omezený akcemi, které může vykonávat z povahy nové podoby, a nemůže mluvit, sesílat kouzla ani provádět jiné akce, které vyžadují ruce či mluvení, pokud těchto akcí není schopna nová podoba. Tvorovo vybavení splyne s novou podobou. Tvor ho nemůže aktivovat, používat, držet ani nijak jinak mít prospěch ze svého vybavení.
Předmět na tvora. Můžeš přeměnit předmět na tvora jakéhokoli druhu, pokud třída velikosti tvora není větší než třída velikost předmětu a CR tvora je 9 nebo méně. Tvor je vůči tobě a tvým společníkům přátelský. Jedná v každém z tvých tahů. Rozhoduješ, jaké provádí akce a jak se pohybuje. DM má statistiky tvora a řeší všechny

Bard 9th level Transmutation

True Polymorph [3/3]

 • casting time1 action
 • range30 feet

 • componentsV, S, M
 • durationConcentration, up to 1 hour

kapka rtuti, hrudka arabské gumy a obláček kouře

jeho akce a pohyb. Stane-li se kouzlo trvalé, přestaneš tvora ovládat. Může zůstat vůči tobě přátelský, podle toho, jak ses k němu choval.
Tvor na předmět. Přeměníš-li tvora na předmět, tvorovo vybavení splyne s novou podobou. Třída velikosti předmětu nesmí být větší než třída velikosti tvora. Tvorovy statistiky se stanou statistikami předmětu a tvor si nic nevzpomíná z doby, kterou strávil v této podobě, když kouzlo skončí a navrátí se do své normální podoby.

Bard 9th level Transmutation

9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9
9 9