Level from: to


custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
WizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Scrying (2)

 • casting time 10 minuten
 • range jezelf

 • components V, S, M
 • duration 10 minuten (C)

Level 5 |een focus van ten minste 1000 goud|

...

bij een geslaagde save kan deze spreuk niet meer gebruikt worden op dat doelwit voor 24u.

als de save faalt, verschijnt er een onzichtbare sensor binnen 10 feet van het wezen en blijft voor de duratie. een wezen dat onzichtbare dingen kan zien ziet dit natuurlijk

Cleric level 9 Light Domain

Scrying (1)

 • casting time 10 minuten
 • range jezelf

 • components V, S, M
 • duration 10 minuten (C)

Level 5 |een focus van ten minste 1000 goud|

je kan een wezen of plaats zien en horen dat in de zelfde wereld als jou is. het doelwit moet een wisdom saving throw maken. hier worden dingen aan toegevoegd of afgetrokken afhankelijk van de volgende:

kennis:
- je hebt er over gehoord = +5
- je hebt het doelwit ontmoet = 0
- je kent het doelwit goed = -5

connectie:
- gelijkenis of foto = -2
- bezit of kledingstuk = -4
- lichaamsdeel, haar, nagel, ... = - 10
dingen kan zien ziet dit natuurlijk.

...

Cleric level 9 Light Domain

Flame strike

 • casting time 1 actie
 • range 12 vakjes

 • components V, S
 • duration 1 minuut

(Level 2) Een kegel van vuur verschijnt op een plaats dat jij kiest binnen bereik. Een wezen dat zich daar bevindt moet een dexterity saving throw maken of ze nemen 2d6 vuur schade, de helft bij een geslaagde. Als bonus actie kan je de kegel 6 vakjes verplaatsen en als het weer een wezen raakt moet het weer hetzelfde doen.

Als je deze spreuk gebruikt als het een spel slot van 3 of meer heeft neemt de schade toe met 1d6 per slot boven 2.

Cleric level 3 Light Domain

Flame strike

 • casting time 1 actie
 • range 12 vakjes

 • components V, S
 • duration onmiddelijk

(Level 5) Een verticale kolom van heilig vuur komt naar beneden van de hemel in een locatie dat jij wilt. Elk wezen in een 4 vakjes radius, 8 vakjes hoge cilinder moet een dexterity saving throw maken of ze krijgen 4d6 vuur schade, de helft als het slaagt.

Als je de spreuk gebruikt als je een spel slot van 6 of hoger hebt, neemt de schade toe met 1d6 voor elk slot boven 5

Cleric level 9 Light Domain

Wall of fire

 • casting time 1 actie
 • range 120 feet

 • components V, S
 • duration 1 minuut (C)

(Level 4) Je creeert een muur van vuur. je kan het
60 feet lang maken , 20 feet hoog en 1 meter dik.

als de muur verschijnt moet elk wezen een
dexterity saving throw maken, bij een gefaalde
save krijgen ze 5d8 vuur schade of de helft
zoveel bij een succesvolle save.

1 zijde van de kant geeft vuurschade, jij kiest
welke dat is. die kant geeft 5d8 vuur schade aan
de wezens die op 10 feet van de muur hun beurt
eindigen.. een wezen neemt evenveel schade als
het de muur betreed of als het zijn beurt daar
start.

als je deze spreuk gebruikt met een level 5 of
hoger, gaat de schade omhoog met 1d8 per spel
slot boven 4.

Cleric level 7 Light Domain

Guardian of faith

 • casting time 1 actie
 • range 30 feet

 • components V
 • duration 8 uur

(Level 4) een grote spookachtige bewaker
verschijnt en zweeft voor de duratie op een niet
bezette plaats van jouw keuze.

elk wezen dat vijandig is naar jou dat binnen 10
feet van de bewaker komt voor de eerste keer
moet een dexterity saving throw maken. het
wezen neemt 20 radiant schade bij een gefaalde
save of de helft bij een geslaagde. de bewaker
verdwijnt als het 60 schade heeft gegeven.

Cleric level 7 Light Domain

Fireball

 • casting time 1 actie
 • range 150 feet

 • components V, S
 • duration onmiddelijk

(Level 3) je wijst naar een plaats binnen bereik en op die plaats land een cirkelvormige voorbal. elk wezen in een 20 foot radius cirkel moet een dexterity saving throw maken. wie faalt krijgt 8d6 vuur schade, als ze slagen krijgen ze de helft.

als je deze spreuk gebruikt met een level 4 of hoger, neemt de schade toe met 1d6 per spel slot boven 3

Cleric level 5 Light Domain

Daylight

 • casting time 1 actie
 • range 60 feet

 • components V, S
 • duration 1 uur

(Level 3) Een 12 groot vakjes gebied van licht spreidt zich voort vanaf een punt dat jij kiest. Het is zo fel dat het nog een extra 12 vakjes belicht. Als je het op een object doet dat je vasthoud kan je het met je meenemen. Het licht compleet bedekken gaat ook. Als een spreuk van duisternis het gebied overlapt faalt die spreuk als het een level 3 spreuk of lager is.

Cleric level 5 Light Domain

Scorching ray

 • casting time 1 actie
 • range 120 feet

 • components V, S
 • duration onmiddelijk

(Level 2) je maakt 3 stralen vuur en gooit ze naar doelwitten binnen bereik. je kan naar 1 doelwit gooien of meerdere.

maak een spel aanval voor elke straal, als het raakt krijgt het wezen 2d6 vuur schade

als je deze spreuk gebruikt met een spel slot van level 3 of hoger, komt er 1 extra straal bij per level boven het 2de

Cleric level 3 Light Domain

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Faerie fire

 • casting time 1 actie
 • range 12 vakjes

 • components V
 • duration 1 minuut (C)

(Level 1) Elk object in een 4 vakjes kubus binnen bereik is om getrokken met een blauwe, groene of paars licht. Elk wezen in het gebied dat faalt bij een dexterity saving throw wordt ook omlijnd door licht. Voor de komende minuut hebben alle wezens die er mee in contact kwamen een dim licht. Elke attack roll tegen een wezen dat beïnvloed is, heeft advantage.

Cleric level 1 Light Domain

Burning hands

 • casting time 1 actie
 • range 15 feet

 • components V, S
 • duration onmiddelijk

Als je je handen voor je houd met je duimen tegen elkaar en vingers gespreid, vliegt er een dunne straal vlammen van je uitgestrekte vingers. Elk wezen in een 3 vakjes kegel moeten een dexterity throw doen. Ze nemen 3d6 fire schade bij een gefaalde save en de helft bij een geslaagde. Ook alles dat niet gedragen of gebruikt wordt staat in brand.

Als je deze spreuk gebruikt als het een spel slot van 2 of hoger heeft, neemt de schade toe met 1d6 per slot boven 1.

Cleric level 1 Light Domain

Corona of light

 • casting time 1 actie
 • range 60 foot

 • components
 • duration 1 minuut

je kan jouw actie gebruiken om een aura van zonlicht te maken dat 1 minuut duurt of tot je het laat weggaan met een andere actie. Je geeft voor een 60 foot radius helder licht en 30 feet dim licht. Vijanden in dat licht, hebben nadeel bij saving throws tegen vuur of radiant schade.

Cleric level 17 Light Domain

Potent spellcasting

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

je voegt je wisdom modifier toe aan de schade die je geeft bij cleric cantrips

Cleric level 8 Light Domain

Improved flare

 • casting time 1 reactie
 • range 30 feet

 • components
 • duration onmiddelijk

je kan warding flare gebruiken als iemand binnen 30 feet van jou, dat je kan zien wordt aangevallen.

Cleric level 6 Light Domain

Channel divinity: radiance of the dawn

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

als een actie kan je duisternis laten verdwijnen als het daar is verschenen door magie. Elk wezen dat vijandig is naar jou toe binnen 30 feet moet een constitution saving throw maken. Als het faalt krijgen ze 2d10 schade + je cleric level, als ze slAgen maar de helft. Als het wezen totale cover heeft kan je het niet raken.

Cleric level 2 Light Domain

Warding flare

 • casting time 1 actie
 • range 30 feet

 • components
 • duration onmiddelijk

als je wordt aangevallen door een wezen dat binnen 30 feet van jou is dat je kan zien, kan je jouw actie gebruiken om het wezen nadeel te geven bij de aanval rol. Het wezen is blind voor zijn beurt. Je kan deze vaardigheid even vaak gebruiken als je wisdom mofifier. Je krijgt alle beurten terug na een lange rust

Cleric level 1 Light Domain

Light

 • casting time 1 actie
 • range aanraking

 • components V
 • duration 1 uur

(Cantrip) je raakt een object aan dat niet groter is dan 10 feet. tot de spreuk eindigt, shcijnt het object een fel licht uit in een 20 foot radius en dim licht 20 feet verder. het licht kan eruit zien zoals je wilt. de spreuk eindigt als je het opnieuw gebruikt of het deactiveert als een actie. als je een object kiest dat gedragen wordt door een vijandig wezen, moet het slagen met een dexterity saving throw om de spreuk te ontwijken.

Cleric level 1 Light Domain

Bonus cantrip

 • casting time
 • range

 • components
 • duration

Je krijgt de 'light' cantrip

Cleric level 1 Light Domain

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0