Party level: toChange class color:
Back to default color


Show pictures:Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon


Contacts:
if you have any ideas, email me

if you want to help me, you can donate :3

Share your spellbook:
In Tobolar we trust!
Last monsters:
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3

Szkielet

Szkielet Średni nieumarły, praworządny zły 1/4 50 xp

 • Armor class 13 (Kawałki zbroi)
 • Hit points 13 (2k8+4)
 • Speed 9m
 • STR 10 (0)
 • DEX 14 (+2)
 • CON 15 (+2)
 • INT 6 (-2)
 • WIS 8 (-1)
 • CHA 5 (-3)

Damage Immunities: od trucizny

Condition Immunities: zatrucie

Senses: Widzenie w ciemności 18 metrów, pasywna Percepcja 9

Languages: rozumie języki znane za życia, ale nie może mówić

Challenge: 1/4 (50 xp)

Podatność na obrażenia obuchowe

Actions

Miecz krótki. Atak wręcz bronią: +4 do trafienia, strefa ataku 1,5 metra, jeden cel. Trafienie: 5 (1k6+2) obrażeń kłutych.

Krótki łuk. Atak dystansowy bronią: +4 do trafienia, zasięg 24/96 metrów jeden cel. Trafienie: 5 (1k6+2) obrażeń kłutych.

Goblin

Goblin Mały humanoid, neutralny zły 1/4 50 xp

 • Armor class 15 (skórznia, tarcza)
 • Hit points 7 (2k6)
 • Speed 9
 • STR 8 (-1)
 • DEX 14 (+2)
 • CON 10 (0)
 • INT 10 (0)
 • WIS 8 (-1)
 • CHA 8 (-1)

Skills: Skradanie się +6

Senses: Widzenie w ciemności 18 metrów pasywna Percepcja 9

Languages: goblini, wspólny

Challenge: 1/4 (50 xp)

Sprawna ucieczka. Goblin może wykonać akcję Odstąpienia lub ukrycia się w ramach akcji dodatkowej.
Szkielet

Actions

Sejmitar. Atak wręcz bronią: +4 do trafienia, strefa ataku 1,5 metra, jeden cel. Trafienie: 5 (1k6+2) obrażeń ciętych.

Krótki łuk. Atak dystansowy bronią: +4 do trafienia, zasięg 24/96 metrów jeden cel. Trafienie: 5 (1k6+2) obrażeń kłutych.