Party level: toChange class color:
Back to default color


Show pictures:Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon


Contacts:
if you have any ideas, email me

if you want to help me, you can donate :3

Share your spellbook:
In Tobolar we trust!
Last monsters:
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3

Mael Koth

Mael Koth Human, Wizard 0 xp

  • Armor class 14
  • Hit points 88
  • Speed 30 ft
  • STR 8 (-1)
  • DEX 14 (+2)
  • CON 14 (+2)
  • INT 19 (+4)
  • WIS 16 (+3)
  • CHA 10 (0)

Languages:

Challenge: (0 xp)

Phantasmal Killer LVL 4
You tap into the nightmares of a creature you can see within range and create an illusory manifestation of its deepest fears, visible only to that creature. The target must make a Wisdom saving throw. On a failed save, the target becomes frightened for the duration. At the end of each of the target's turns before the spell ends, the target must succeed on a Wisdom saving throw or take 4d10 psychic damage. On a successful save, the spell ends.

Hypnotic Pattern LVL 3
You create a twisting pattern of colors that weaves through the air inside a 30-foot cube within range. The pattern appears for a moment and vanishes. Each creature in the area who sees the pattern must make a Wisdom saving throw. On a failed save, the creature becomes charmed for the duration. While charmed by this spell, the creature is incapacitated and has a speed of 0.The spell ends for an affected creature if it takes any damage or if someone else uses an action to shake the creature out of its stupor.

Kradzież tożsamości - Jeżeli Mael Koth zabije kogoś własnymi rękami to uzyskuje możliwość dowolnej przemiany w tą osobę. Mael Koth może maksymalnie posiadać 5 osobowości i nie może pozostawać w zmienionej formie dłużej niż tydzień.

Kradzież tożsamości - Jeżeli Mael Koth zabije kogoś własnymi rękami to uzyskuje możliwość dowolnej przemiany w tą osobę. Mael Koth może maksymalnie posiadać 5 osobowości i nie może pozostawać w zmienionej formie dłużej niż tydzień.

Actions


Major Image LVL 3
Tworzysz iluzję kogoś na 10 minut, dotyk to rozwiewa albo rzut obronny na inteligencje.

Niewidzialność LVL 2
Dotykasz czegoś/kogoś i staje się to niewidzialne. 1 godzina. Dotyk lub atak rozwiewa.

Ostrze Cienia LVL 2
Tworzysz w swojej dłoni miecz, bije 2k8. Trwa do 1 minuty albo gdy stracisz koncentracje. Jeżeli atakujesz kogoś w ciemności albo cieniu to atakujesz z adv.

Jeżeli sam zdecydujesz sie odrzucić broń, możesz ją przywołać ponownie w akcji dodatkowej.

LVL 1
Thunderwave
Each creature in a 15-foot cube originating from you must make a Constitution saving throw. On a failed save, a creature takes 2d8 thunder damage and is pushed 10 feet away from you. On a successful save, the creature takes half as much damage and isn't pushed.

LVL 1
Zbroja Agathys
Daje 5 HP, jeśli ktoś zaatakuje wręcz mającego te dodatkowe 5hp otrzymuje 5 dmg od zimna.

Sztuczki:
Pomniejsza iluzja
Kwasowy rozprysk - 2k6 dmg, może być AOE ale cele muszą stać 5 ft od siebie.
Shocking Grasp - Melee, jesli ma na sobie armor z metalem adv. 2k8, jesli trafi to nie mozna reakcji do konca nastepnej tury.