Level from: to
custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Rozprysk Kwasu

 • casting time1 akcja
 • range60 stOp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Tworzysz banke kwasu. Wybierz jedna kreature w zasiegu albo wybierz dwie w zasiegu 5 stOp. Cel musi zdac test obronny ZrecznoSci albo otrzymac 1d6 obrazen od kwasu.
To zaklecie zwieksza obrazenia o 1d6 na 5 poziomie (2d6), 11 poziomie (3d6) i 17 poziomie (4d6).

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Wybuchowe Ostrze

 • casting time1 akcja
 • rangePostac (promien 5 stOp)

 • componentsS, M
 • duration1 runda

Naznaczasz swoja bron uzywana podczas rzucania zaklecia i uzywasz ja do ataku przecisko jednej kreaturze w odlegLoSci 5 stOp od ciebie. Przy trafieniu ofiara otrzymuje standardowe obrazenia od ataku a takze zostaje pokryta energia do nastepnej twojej tury. JeSli ofiara ataku przemieSci sie 5 stOp albo wiecej otrzyma dodatkowo 1d8 obrazen od piorunOw i zakonczy dziaLanie zaklecia. .
Na wyzszych poziomach. Na 5 poziomie, atak wrecz zadaje dodatkowe 1d8 przy trafieniu, i obrazenia kiedy cel sie poruszy zwiekszaja sie do 2d8. Obie koSci obrazen zwiekszaja sie o 1d8 i o 2d8 na 11 poziomie i ponownie na 17 poziomie 3d8 i 4d8.

Artificer Sztuczka WywoLywania

StwOrz Ognisko

 • casting time1 akcja
 • range60 stOp

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

Tworzysz ognisko na ziemi, ktOra widzisz w zasiegu. Do czasu zakonczenia zaklecia magiczne ognisko wypeLnia szeScian o boku 5 stOp. Kazde stworzenie znajdujace sie w przestrzeni ogniska w momencie rzucania zaklecia musi wykonac rzut ratujacy zrecznoSc lub otrzymac 1d8 obrazen od ognia. Stworzenie musi rOwniez wykonac rzut ratujacy, gdy wejdzie w przestrzen ogniska po raz pierwszy w turze lub zakonczy tam swoja ture.
Ognisko zapala znajdujace sie w jego okolicy palne przedmioty, ktOre nie sa obecnie noszone lub przenoszone.
Obrazenia czaru wzrastaja o 1d8 po osiagnieciu 5 poziomu (2d8), 11 poziomu (3d8) i 17 poziomu (4d8).

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Tanczace SwiatLa

 • casting time1 akcja
 • range120 stOp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

Tworzysz do czterech SwiateL wielkoSci pochodni w zasiegu, sprawiajac, ze pojawiaja sie one jako pochodnie, latarnie lub Swiecace kule, ktOre unosza sie w powietrzu przez czas trwania walki. Mozesz tez poLaczyc cztery SwiatLa w jedna Swiecaca niejasno humanoidalna forme o Srednich rozmiarach. Niezaleznie od wybranej formy, kazde SwiatLo rzuca przycmione SwiatLo w promieniu 10 stOp.
Jako akcja dodatkowa w swojej turze, mozesz przenieSc SwiatLa do 60 stOp w nowe miejsce w zasiegu. SwiatLo musi znajdowac sie w odlegLoSci 20 stOp od innego SwiatLa stworzonego przez to zaklecie, a SwiatLo mruga, jeSli przekracza zasieg zaklecia.

Artificer Sztuczka WywoLywania

Ognisty Pocisk

 • casting time1 akcja
 • range120 stOp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Rzucasz pLomien ognia na istote lub obiekt w zasiegu. Wykonaj dystansowy atak zakleciem przeciwko celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje 1d10 obrazen od ognia. Palny przedmiot trafiony tym zakleciem zapala sie, jeSli nie jest noszony lub przenoszony.
Obrazenia tego zaklecia wzrastaja o 1d10 po osiagnieciu 5 poziomu (2d10), 11 poziomu (3d10) i 17 poziomu (4d10).

Artificer Sztuczka WywoLywania

Odrmozenie

 • casting time1 akcja
 • range60 stOp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Powodujesz, ze na jednej istocie, ktOra widzisz w zasiegu, tworzy sie odretwiaLy mrOz. Cel musi wykonac rzut ratunkowy na OdpornoSc.. JeSli nie uda sie uratowac, cel otrzymuje 1d6 obrazen od zimna i ma minus przy nastepnym ataku bronia, ktOry wykona przed koncem swojej nastepnej tury.
Obrazenia zaklecia wzrastaja o 1d6 po osiagnieciu 5 poziomu (2d6), 11 poziomu (3d6) i 17 poziomu (4d6)..

Artificer Sztuczka WywoLywania

Ostrze Zielono-Ognia

 • casting time1 akcja
 • rangePostac (promien 5 stOp)

 • componentsS, M
 • durationNatychmiast

a melee weapon wartoSc co najmniej 1 sp

Wymachujesz bronia uzyta podczas rzucania zaklecia i wykonujesz nia atak w walce wrecz przeciwko jednemu stworzeniu w promieniu 5 stOp od ciebie.

Artificer Sztuczka WywoLywania

WskazOwki

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

W przypadku trafienia cel otrzymuje normalne efekty ataku bronia, a ty mozesz sprawic, ze zielony ogien przeskoczy z celu na inna, wybrana przez ciebie istote, ktOra widzisz w promieniu 5 stOp od niego. Druga istota otrzymuje obrazenia od ognia rOwne twojemu modyfikatorowi zdolnoSci zaklinania.
Na wyzszych poziomach. At 5th poziom, atak wrecz zadaje dodatkowe 1d8 obrazen od ognia celowi przy trafieniu, a obrazenia od ognia drugiej istoty wzrastaja do 1d8 + twOj modyfikator zdolnoSci zaklecia. Obie koSci obrazen zwiekszaja sie o 1d8 na 11 poziomie (2d8 i 2d8) i 17 poziomie (3d8 i 3d8).

Artificer Sztuczka Wieszczenia

SwiatLo

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, M
 • duration1 godzina

Dotykasz jedna chetna istote. Raz przed koncem zaklecia cel moze rzucic koScia d4 i dodac wylosowana liczbe do jednego testu umiejetnoSci. Moze rzucic koScia przed lub po sprawdzeniu zdolnoSci. Nastepnie zaklecie konczy sie.

Artificer Sztuczka WywoLywania

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Swiecaca Przyneta

 • casting time1 akcja
 • range15 stOp

 • componentsV
 • durationNatychmiast

Dotykasz jednego obiektu, ktOry nie jest wiekszy niz 10 stOp w dowolnym wymiarze. DopOki czar nie wygaSnie, obiekt rzuca jasne SwiatLo w promieniu 20 stOp i przycmione SwiatLo na dodatkowe 20 stOp. SwiatLo moze miec dowolny kolor. CaLkowite przykrycie przedmiotu czymS nieprzezroczystym blokuje SwiatLo. JeSli celujesz w przedmiot trzymany lub noszony przez wroga istote, musi ona wykonac rzut ratujacy zrecznoSc, aby uniknac zaklecia.

Artificer Sztuczka WywoLywania

Magiczna Reka

 • casting time1 akcja
 • range30 stOp

 • componentsV, S
 • duration1 minuta

Tworzysz smuge energii bLyskawicy, ktOra uderza w jedna wybrana przez ciebie istote, ktOra widzisz w zasiegu. Cel musi odnieSc sukces w rzucie ratunkowym na wytrzymaLoSc lub zostac pociagniety do 10 stOp w linii prostej w twoja strone, a nastepnie otrzyma 1d8 obrazen od bLyskawic, jeSli znajduje sie w odlegLoSci do 5 stOp od ciebie.
Obrazenia zaklecia wzrastaja o 1d8, gdy osiagniesz 5 poziom (2d8), 11 poziom (3d8) i 17 poziom (4d8).

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Magiczny Kamien

 • casting time1 bonusowa akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • duration1 minuta

Widmowa, unoszaca sie reka pojawia sie w wybranym przez ciebie punkcie w zasiegu. Reka trwa przez czas trwania lub dopOki nie oddalisz jej jako akcje. Reka znika, jeSli kiedykolwiek znajdzie sie w odlegLoSci wiekszej niz 30 stOp od Ciebie lub jeSli ponownie rzucisz to zaklecie.
Mozesz uzyc swojej akcji, aby kontrolowac reke. Mozesz uzyc reki do manipulowania przedmiotem, otwarcia niezamknietych drzwi lub pojemnika, schowania lub wyciagniecia przedmiotu z otwartego pojemnika lub wylania zawartoSci z fiolki. Mozesz poruszac reka do 30 stOp za kazdym razem, gdy jej uzywasz.
Reka nie moze atakowac, aktywowac magicznych przedmiotOw, ani przenosic wiecej niz 10 funtOw.

Artificer Sztuczka Transmutacji

Naprawa

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiast

Dotykasz od jednego do trzech kamykOw i nasaczasz je magia. Ty lub ktoS inny moze wykonac dystansowy atak czarami za pomoca jednego z kamykOw, rzucajac go lub ciskajac proca. JeSli ktoS inny atakuje kamykiem, to do rolki ataku dodaje on swOj modyfikator zdolnoSci zaklecia, a nie atakujacego. W przypadku trafienia, cel otrzymuje obrazenia rOwne 1d6 + TwOj modyfikator zdolnoSci zaklecia. Niezaleznie od tego, czy atak trafi, czy nie, czar konczy sie na kamieniu.
JeSli rzucisz to zaklecie ponownie, konczy sie ono na wszystkich kamykach, na ktOre nadal dziaLa poprzednie zaklecie.

Artificer Sztuczka Transmutacji

WiadomoSc

 • casting time1 akcja
 • range120 stOp

 • componentsV, S, M
 • duration1 runda

To zaklecie naprawia pojedyncze pekniecie lub rozdarcie w przedmiocie, ktOry dotykasz, takie jak zLamane ogniwo Lancucha, dwie poLOwki zLamanego klucza, rozdarty klakier lub przeciekajacy winkiel. Tak dLugo, jak pekniecie lub rozdarcie nie jest wieksze niz 1 stopa w dowolnym wymiarze, naprawiasz je, nie pozostawiajac Sladu po wczeSniejszych uszkodzeniach.
Zaklecie to moze fizycznie naprawic magiczny przedmiot lub konstrukcje, ale zaklecie nie moze przywrOcic magii takiemu przedmiotowi.

Artificer Sztuczka Transmutacji

Trujacy Rozprysk

 • casting time1 akcja
 • range10 stOp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Wskazujesz palcem w kierunku istoty w zasiegu i szepczesz wiadomoSc. Cel (i tylko cel) sLyszy wiadomoSc i moze odpowiedziec szeptem, ktOry tylko ty mozesz usLyszec.
Mozesz rzucic to zaklecie przez staLe obiekty, jeSli znasz cel i wiesz, ze jest poza bariera. Magiczna cisza, 1 stopa kamienia, 1 cal zwykLego metalu, cienki arkusz oLowiu lub 3 stopy drewna blokuja zaklecie. Zaklecie nie musi podazac po linii prostej i moze swobodnie podrOzowac za rogami lub przez otwory.

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Kuglarstwo

 • casting time1 akcja
 • range10 stOp

 • componentsV, S
 • durationDo 1 godziny

Wyciagasz reke w kierunku istoty, ktOra widzisz w zasiegu i wyrzucasz z dLoni kLab szkodliwego gazu. Stworzenie musi odnieSc sukces w rzucie ratunkowym na Konstytucje lub otrzyma 1d12 obrazen od trucizny.
Obrazenia od tego zaklecia wzrastaja o 1d12, gdy osiagniesz 5 poziom (2d12), 11 poziom (3d12) i 17 poziom (4d12).

Artificer Sztuczka Transmutacji

Promien Zimna

 • casting time1 akcja
 • range60 stOp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Ten czar to drobna sztuczka magiczna, ktOra poczatkujacy czarodzieje wykorzystuja do cwiczen. Tworzysz jeden z nastepujacych efektOw magicznych w zasiegu.
Tworzysz natychmiastowy, nieszkodliwy efekt sensoryczny, taki jak deszcz iskier, powiew wiatru, sLabe nuty muzyczne lub dziwny zapach.
Natychmiast zapalasz lub gasisz Swiece, pochodnie lub maLe ognisko.
Natychmiast czyScisz lub brudzisz obiekt nie wiekszy niz 1 stopa szeScienna.
SchLadzasz, ogrzewasz lub aromatyzujesz do 1 stopy szeSciennej materiaLu nieozywionego za 1 godzine.
Sprawiasz, ze na przedmiocie lub powierzchni pojawia sie kolor, maLy znak lub symbol za 1 godzine.
Tworzysz niemagiczny drobiazg lub iluzoryczny obraz, ktOry moze zmieScic sie w twojej rece i ktOry trwa do konca twojej nastepnej tury.
JeSli rzucisz to zaklecie wielokrotnie, mozesz miec w tym samym czasie aktywne maksymalnie trzy jego nieatychmiastowe efekty, przy czym mozesz oddalic taki efekt jako akcje.

Artificer Sztuczka WywoLywania

OdpornoSc

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

Mrozny promien niebiesko-biaLego SwiatLa ciagnie sie w strone istoty w zasiegu. Wykonaj dystansowy atak zakleciem przeciwko celowi. Przy trafieniu otrzymuje on 1d8 obrazen od zimna, a jego szybkoSc zostaje zmniejszona o 10 stOp do poczatku twojej nastepnej tury.
Obrazenia zaklecia wzrastaja o 1d8 po osiagnieciu 5 poziomu (2d8), 11 poziomu (3d8) i 17 poziomu (4d8).

Artificer Sztuczka Odpychania

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Porazajacy UScisk

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

(miniaturowa peleryna)Dotykasz jedna chetna istote. Raz przed koncem czaru cel moze rzucic koScia d4 i dodac wylosowana liczbe do jednego rzutu ratujacego, ktOry wybierze. Moze rzucic koScia przed lub po rzucie ratunkowym. Wtedy czar sie konczy.

Artificer Sztuczka WywoLywania

Oszczedzenie ZmarLych

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

BLyskawice wyskakuja z twojej reki, aby dostarczyc wstrzas stworzeniu, ktOre prObujesz Dotyk. Wykonaj atak zakleciem w walce wrecz przeciwko celowi. Masz przewage w ataku, jeSli cel ma na sobie zbroje z metalu. W przypadku trafienia cel otrzymuje 1d8 obrazen od bLyskawic i nie moze podjac reakcji az do poczatku swojej nastepnej tury.
Obrazenia od zaklecia wzrastaja o 1d8, gdy osiagniesz 5 poziom (2d8), 11 poziom (3d8) i 17 poziom (4d8).

Artificer Sztuczka Nekromancji

Wybuch Mieczy

 • casting time1 akcja
 • range5 stOp

 • componentsV
 • durationNatychmiast

Dotykasz zywa istote, ktOra ma 0 punktOw trafien. Stworzenie staje sie stabilne. To zaklecie nie ma wpLywu na nieumarLych i konstrukty.

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Cierniowy Bicz

 • casting time1 akcja
 • range30 stOp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiast

Tworzysz chwilowy krag widmowych ostrzy, ktOre zamiataja wokOL ciebie. Kazda istota w zasiegu, oprOcz ciebie, musi odnieSc sukces w rzucie ratunkowym na zrecznoSc lub otrzymac 1d6 obrazen od siLy.
Obrazenia zaklecia wzrastaja o 1d6, gdy osiagniesz 5 poziom (2d6), 11 poziom (3d6) i 17 poziom (4d6).

Artificer Sztuczka Transmutacji

Grzmot

 • casting time1 akcja
 • range5 stOp

 • componentsS
 • durationNatychmiast

Tworzysz dLugi, pokryty kolcami bicz w ksztaLcie winoroSli, ktOry na twOj rozkaz wysuwa sie w kierunku istoty w zasiegu. Wykonaj atak zakleciem w walce wrecz przeciwko celowi. JeSli atak trafi, stworzenie otrzymuje 1d6 obrazen przeszywajacych, a jeSli stworzenie jest Duze lub mniejsze, przyciagasz je do 10 stOp blizej siebie.
Obrazenia tego zaklecia wzrastaja o 1d6, gdy osiagniesz 5 poziom (2d6), 11 poziom (3d6) i 17 poziom (4d6).

Artificer Sztuczka WywoLywania

WchLon Elementy

 • casting time1 reakcja, ktOra podejmujesz, gdy otrzymujesz obrazenia od kwasu, zimna, ognia, bLyskawicy lub pioruna
 • rangePostac

 • componentsS
 • duration1 runda

Tworzysz wybuch gromkiego dzwieku, ktOry sLychac w odlegLoSci do 100 stOp. Kazda istota w zasiegu, oprOcz ciebie, musi wykonac rzut ratujacy OdpornoSci lub otrzymac 1d6 obrazen od grzmotOw.
Obrazenia od zaklecia wzrastaja o 1d6, gdy osiagniesz 5 poziom (2d6), 11 poziom (3d6) i 17 poziom (4d6).

Artificer 1 poziom Odpychania

Alarm (rytualne)

 • casting time1 minuta
 • range30 stOp

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

Zaklecie przechwytuje czeSc nadchodzacej energii, zmniejszajac jej wpLyw na ciebie i przechowujac ja do nastepnego ataku wrecz.Masz odpornoSc na typ obrazen wyzwalajacych do poczatku swojej nastepnej tury. Ponadto, przy pierwszym trafieniu atakiem wrecz w swojej nastepnej turze, cel otrzymuje dodatkowe 1d6 obrazen typu wyzwalajacego, a czar sie konczy.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyzszego, dodatkowe obrazenia wzrastaja o 1d6 za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom Odpychania

Katapulta

 • casting time1 akcja
 • range60 stOp

 • componentsS
 • durationNatychmiast

WLaczasz alarm przed niechcianym wtargnieciem. Wybierz drzwi, okno lub obszar w zasiegu, ktOry nie jest wiekszy niz szeScian o boku 20 stOp. Do konca dziaLania zaklecia, alarm alarmuje cie za kazdym razem, gdy maLe lub wieksze stworzenie Dotyka lub wchodzi na obszar objety zakleciem. Podczas rzucania zaklecia mozesz wyznaczyc stworzenia, ktOre nie wLacza alarmu. Mozesz takze wybrac, czy alarm jest psychiczny lub dzwiekowy.
Alarm psychiczny ostrzega Cie z ping w swoim umySle, jeSli jesteS w ciagu 1 mili od obszaru oddziaLu. Ten ping budzi Cie, jeSli Spisz.
Alarm dzwiekowy wydaje dzwiek dzwonka recznego przez 10 sekund w ciagu 60 stOp.

Artificer 1 poziom Transmutacji

Leczenie Ran

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Wybierz jeden przedmiot o wadze od 1 do 5 funtOw w zasiegu, ktOry nie jest noszony lub przenoszony. Przedmiot leci w linii prostej do 90 stOp w wybranym kierunku, po czym spada na ziemie, zatrzymujac sie wczeSniej, jeSli uderzy o twarda powierzchnie. JeSli przedmiot uderzyLby w jakieS stworzenie, musi ono wykonac rzut ratujacy zrecznoSc. Przy nieudanym save'ie przedmiot uderza w cel i przestaje sie poruszac. Kiedy przedmiot uderza w coS, przedmiot i to, w co uderza, otrzymuja po 3d8 obrazen od uderzenia.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyzszego, maksymalna waga obiektOw, w ktOre mozesz celowac tym zakleciem wzrasta o 5 funtOw, a obrazenia wzrastaja o 1d8, za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom WywoLywania

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1

Wykrywanie Magii (rytualne)

 • casting time1 akcja
 • rangePostac

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 10 minut

Istota, ktOra dotkniesz, odzyskuje liczbe punktOw trafien rOwna 1d8 + twOj modyfikator zdolnoSci zaklecia. To zaklecie nie ma wpLywu na nieumarLych i konstrukty.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2 poziomu lub wyzszego, uzdrowienie zwieksza sie o 1d8 za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom Wieszczenia

Ukryj Postac

 • casting time1 akcja
 • rangePostac

 • componentsV, S
 • duration1 godzina

Na czas trwania wyczuwasz obecnoSc magii w promieniu 30 stOp od ciebie. JeSli wyczujesz magie w ten sposOb, mozesz uzyc swojej akcji, aby zobaczyc sLaba aure wokOL kazdej widocznej istoty lub obiektu w okolicy, ktOra nosi w sobie magie, a takze poznajesz jej szkoLe magii, jeSli takowa istnieje.
Zaklecie moze przeniknac przez wiekszoSc barier, ale jest blokowane przez 1 stope kamienia, 1 cal zwykLego metalu, cienki arkusz oLowiu lub 3 stopy drewna lub brudu.

Artificer 1 poziom Iluzji

Wielka Ucieczka

 • casting time1 bonusowa akcja
 • rangePostac

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 10 minut

Sprawiasz, ze twoja postac, w tym ubranie, zbroja, bron i inne rzeczy na Twojej osobie, wygladaja inaczej, dopOki czar nie skonczy sie lub dopOki nie uzyjesz akcji, by go odwoLac. Mozesz wydawac sie o 1 stope nizszy lub wyzszy i mozesz wygladac na szczupLego, grubego lub pomiedzy. Nie mozesz zmienic swojego typu ciaLa, wiec musisz przyjac forme, ktOra ma ten sam podstawowy ukLad konczyn. W przeciwnym razie zakres iluzji zalezy od Ciebie.
Zmiany wprowadzone przez to zaklecie nie wytrzymuja fizycznej kontroli. Na przykLad, jeSli uzyjesz tego zaklecia, aby dodac kapelusz do swojego stroju, obiekty przechodza przez kapelusz, a kazdy, kto Dotykes go poczuje nic lub bedzie czuc swoja gLowe i wLosy. JeSli uzyjesz tego zaklecia, aby wydawac sie szczuplejszym niz jesteS, reka kogoS, kto siega po Dotyk, wpadLaby na ciebie, podczas gdy wydawaLoby sie, ze wciaz jest w powietrzu.
Aby odkryc, ze jesteS przebrany, istota moze uzyc swojej akcji, aby zbadac swOj wyglad i musi odnieSc sukces na Inteligencji (Sledztwa) sprawdzic przeciwko DC ratowania zaklecia.

Artificer 1 poziom Transmutacji

Swietlikowy Ogien

 • casting time1 akcja
 • range60 stOp

 • componentsV
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

To zaklecie pozwala ci poruszac sie w niesamowitym tempie. Kiedy rzucasz to zaklecie, a nastepnie jako akcje dodatkowa w kazdej swojej turze az do zakonczenia zaklecia, mozesz podjac akcje Dash.

Artificer 1 poziom WywoLywania

FaLszywe zycie

 • casting time1 akcja
 • rangePostac

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

Kazdy obiekt w szeScianie o zasiegu 20 stOp zostaje pokryty niebieskim, zielonym lub fioletowym SwiatLem (do wyboru). Kazde stworzenie znajdujace sie na tym obszarze w momencie rzucania zaklecia rOwniez zostaje oSwietlone, jeSli nie uda mu sie rzut obronny zrecznoSci. Na czas trwania zaklecia przedmioty i dotkniete nim stworzenia rzucaja sLabe SwiatLo w promieniu 10 stOp.
Kazdy atak na dotkniete nim stworzenie lub przedmiot ma przewage, jeSli atakujacy moze je zobaczyc, a dotkniete nim stworzenie lub przedmiot nie moze korzystac z bycia niewidzialnym.

Artificer 1 poziom Nekromancji

PiOrkowe Spadanie

 • casting time1 reakcja
 • range60 stOp

 • componentsV, M
 • duration1 minuta

Wzmacniajac swojego bohatera nekromantyczna faksymila zycia, zyskujesz 1d4+4 tymczasowych punktOw trafien na czas trwania..
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu na zaklecie 2 poziomu lub wyzszego, zyskujesz 5 dodatkowych tymczasowych punktOw trafien za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom Transmutacji

TLuszcz

 • casting time1 akcja
 • range60 stOp

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

Reakcja - Kiedy ty lub istota w promieniu 60 stOp od ciebie spada Wybierz do pieciu spadajacych istot w zasiegu. Tempo opadania spadajacej istoty spada do 60 stOp na runde, az do zakonczenia zaklecia. JeSli stworzenie wyladuje przed koncem czaru, nie otrzymuje zadnych obrazen od spadania i moze wyladowac na nogach, a czar konczy sie dla tego stworzenia.

Artificer 1 poziom PrzywoLywania

Identyfikacja (rytualne)

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiast

odrobina skOrki wieprzowej lub masLa

Sliski tLuszcz pokrywa ziemie w kwadracie o boku 10 stOp skupionym na punkcie w zasiegu i zmienia ja w trudny teren na czas trwania.
Kiedy tLuszcz sie pojawia, kazda istota stojaca na jego obszarze musi wykonac rzut ratujacy zrecznoSc lub paSc na ziemie. Stworzenie, ktOre wejdzie na ten obszar lub zakonczy tam swoja ture, rOwniez musi wykonac rzut ratujacy zrecznoSc lub paSc na ziemie.

Artificer 1 poziom Wieszczenia

Skok

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

Wybierasz jeden przedmiot, ktOry musisz dotykac podczas rzucania zaklecia. JeSli jest to magiczny przedmiot lub inny przedmiot nasycony magia, poznajesz jego wLaSciwoSci i sposOb uzycia, dowiadujesz sie, czy wymaga on dostrojenia i ile ma LadunkOw, jeSli tak. Dowiadujesz sie, czy na przedmiot dziaLaja jakieS zaklecia i jakie. JeSli przedmiot zostaL stworzony przez zaklecie, dowiadujesz sie, ktOre zaklecie go stworzyLo.
JeSli zamiast tego Dotyk istoty podczas rzucania, dowiadujesz sie, jakie zaklecia, jeSli w ogOle, aktualnie na nia oddziaLuja.

Artificer 1 poziom Transmutacji

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Wedrowiec

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

tylna noga konika polnego

Dotykasz stworzenie. Dystans skoku stworzenia zostaje potrojony do czasu zakonczenia zaklecia.

Artificer 1 poziom Transmutacji

Oczyszczanie Jedzenia i Wody (rytualne)

 • casting time1 akcja
 • range10 stOp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Dotykasz stworzenie. SzybkoSc celu zwieksza sie o 10 stOp, az do zakonczenia zaklecia.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu na zaklecie 2 poziomu lub wyzszego, mozesz obrac za cel jedna dodatkowa istote za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom Transmutacji

Sanktuarium

 • casting time1 bonusowa akcja
 • range30 stOp

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

Wszystkie niemagiczne potrawy i napoje w promieniu 5 stOp od wybranego punktu w zasiegu zostaja oczyszczone i pozbawione trucizn i chorOb.

Artificer 1 poziom Odpychania

SidLa

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyk

 • componentsS, M
 • duration8 godzin

Chronisz istote w zasiegu przed atakiem. Do czasu zakonczenia dziaLania zaklecia, kazda istota, ktOra zaatakuje ochronna istote lub uzyje szkodliwego zaklecia, musi najpierw wykonac rzut ratujacy madroSc. W przypadku nieudanego testu, stworzenie musi wybrac nowy cel lub stracic atak lub zaklecie. To zaklecie nie chroni chronionej istoty przed efektami obszarowymi, takimi jak wybuch kuli ognia.
JeSli chroniona istota wykona atak lub rzuci zaklecie, ktOre wpLywa na wroga istote, to zaklecie sie konczy.

Artificer 1 poziom Odpychania

Kaustyczny Napar Taszy [1/2]

 • casting time1 akcja
 • rangePostac (30-foot line)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

25 stOp of rope, which the spell consumes

Gdy rzucasz to zaklecie, uzywasz liny, by stworzyc na ziemi lub podLodze krag o promieniu 5 stOp. Gdy zakonczysz rzucanie, lina znika, a krag staje sie magiczna puLapka.
Ta puLapka jest prawie niewidoczna, wymaga udanego testu Inteligencji (Sledztwo) przeciwko DC obrony przed zakleciem, aby ja dostrzec.
PuLapka uruchamia sie, gdy MaLa, Srednia lub Duza istota poruszy sie na ziemie lub podLoge w promieniu dziaLania zaklecia. Stworzeniu temu musi sie udac rzut obronny na zrecznoSc lub zostanie magicznie wyniesione w powietrze, przez co bedzie wisiaLo do gOry nogami 3 stopy nad ziemia lub podLoga. Stworzenie jest tam skrepowane do czasu zakonczenia zaklecia.
Skrepowane stworzenie moze wykonac rzut ratujacy ZrecznoSc na koniec kazdej ze swoich tur, konczac efekt na nim na sukcesie. Alternatywnie, stworzenie lub ktoS inny, kto moze go dosiegnac, moze uzyc akcji, aby wykonac test Inteligencji (Arcana) przeciwko Twojemu DC ratowania zaklecia. W przypadku sukcesu, efekt skrepowania konczy sie.
Po uruchomieniu puLapki, czar

Artificer 1 poziom WywoLywania

Kaustyczny Napar Taszy [2/2]

 • casting time1 akcja
 • rangePostac (30-foot line)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

25 stOp of rope, which the spell consumes

konczy sie, gdy zadna istota nie jest przez nia skrepowana.

Artificer 1 poziom WywoLywania

Kojace SLowo

 • casting time1 bonusowa akcja
 • range60 stOp

 • componentsV
 • durationNatychmiast

Strumien kwasu emanuje z ciebie w linii o dLugoSci 30 stOp i szerokoSci 5 stOp w wybranym przez ciebie kierunku. . Kazda istota w linii musi odnieSc sukces w rzucie ratunkowym na ZrecznoSc lub zostac pokryta kwasem na czas trwania zaklecia lub do momentu, gdy istota uzyje swojej akcji, aby zeskrobac lub zmyc kwas z siebie lub innej istoty. Istota pokryta kwasem otrzymuje 2d4 obrazen od kwasu na poczatku kazdej ze swoich tur.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2 poziomu lub wyzszego, obrazenia wzrastaja o 2d4 za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom WywoLywania

Promien Choroby

 • casting time1 akcja
 • range60 stOp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Wybrane przez ciebie stworzenie, ktOre widzisz w zasiegu, odzyskuje punkty trafien rOwne 1d4 + twOj modyfikator zdolnoSci czarowania. To zaklecie nie ma wpLywu na nieumarLych i konstrukty.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2 poziomu lub wyzszego, uzdrowienie zwieksza sie o 1d4 za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom Nekromancji

Magiczny Pocisk

 • casting time1 akcja
 • range120 stOp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Promien obrzydliwej, zielonkawej energii rzuca sie na stworzenie w zasiegu.. Wykonaj dystansowy atak zakleciem przeciwko celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje 2d8 obrazen od trucizny i musi wykonac rzut ratujacy przed utrata Konstytucji. Przy nieudanym save jest on rOwniez zatruty do konca twojej nastepnej tury.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyzszego, obrazenia wzrastaja o 1d8 za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom WywoLywania

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Fala Grzmotu

 • casting time1 akcja
 • rangePostac (15-foot cube)

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Tworzysz trzy Swiecace lotki o magicznej sile. Kazda rzutka trafia w wybrane przez ciebie stworzenie, ktOre widzisz w zasiegu. Rzutka zadaje 1d4+1 obrazen od siLy swojemu celowi. Wszystkie rzutki uderzaja jednoczeSnie i mozesz je skierowac tak, aby trafiLy w jedno stworzenie lub kilka.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2 poziomu lub wyzszego, czar tworzy jedna dodatkowa rzutke za kazdy slot powyzej 1.

Artificer 1 poziom WywoLywania

Tarcza

 • casting time1 reakcja
 • rangePostac

 • componentsV, S
 • duration1 runda

Fala gromu rozchodzi sie od ciebie. Kazda istota w szeScianie 15 stOp od ciebie musi wykonac rzut ratujacy Konstytucje. Przy nieudanym rzucie stwOr otrzymuje 2d8 obrazen od piorunOw i zostaje odepchniety od ciebie o 10 stOp. Przy udanym save'ie stworzenie otrzymuje o poLowe mniej obrazen i nie jest popychane.
Dodatkowo niezabezpieczone obiekty, ktOre znajduja sie caLkowicie w obszarze dziaLania, sa automatycznie odpychane przez efekt zaklecia o 10 stOp od ciebie, a zaklecie emituje gromkie bum sLyszalne do 300 stOp.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyzszego, obrazenia wzrastaja o 1d8 za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom Odpychania

Fala PiorunOw

 • casting time1 akcja
 • rangePostac (15-foot cube)

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Pojawia sie niewidzialna bariera z magicznej siLy i chroni cie. Do poczatku swojej nastepnej tury masz premie +5 do AC, takze przeciwko atakowi wyzwalajacemu, i nie otrzymujesz obrazen od magiczny pociskOw.

Artificer 1 poziom WywoLywania

Heroizm

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

Fala gromu rozchodzi sie od ciebie. Kazda istota w szeScianie 15 stOp od ciebie musi wykonac rzut ratujacy Konstytucje. Przy nieudanym rzucie stwOr otrzymuje 2d8 obrazen od piorunOw i zostaje odepchniety o 10 stOp od ciebie. Dodatkowo, niezabezpieczone obiekty, ktOre znajduja sie w caLoSci w obszarze dziaLania, sa automatycznie odpychane o 10 stOp od ciebie przez efekt zaklecia, a zaklecie emituje gromki huk sLyszalny do 300 stOp.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyzszego, obrazenia wzrastaja o 1d8 za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom UrokOw

Tarcza

 • casting time1 reakcja
 • rangePostac

 • componentsV, S
 • duration1 runda

Chetna istota, ktOra dotykasz, zostaje przesiaknieta odwaga. Do czasu zakonczenia zaklecia, stworzenie jest odporne na strach i zyskuje tymczasowe punkty trafien rOwne twojemu modyfikatorowi zdolnoSci zaklecia na poczatku kazdej swojej tury. Kiedy czar sie konczy, cel traci wszystkie pozostaLe tymczasowe punkty trafien z tego czaru.

Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu zaklec 2 poziomu lub wyzszego, mozesz obrac za cel 1 dodatkowe stworzenie za kazdy poziom slotu powyzej 1.

Artificer 1 poziom Odpychania

Pomoc

 • casting time1 akcja
 • range30 stOp

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

Pojawia sie niewidzialna bariera z magicznej siLy i chroni cie. Do poczatku swojej nastepnej tury masz premie +5 do AC, takze przeciwko atakowi wyzwalajacemu, i nie otrzymujesz obrazen od magicznych pociskOw.

Artificer 2 poziom Odpychania

Zmien Postac

 • casting time1 akcja
 • rangePostac

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 1 godziny

Twoje zaklecie zwieksza wytrzymaLoSc i determinacje twoich sojusznikOw. Choose up to three creatures within range. Maksymalne i aktualne punkty trafien kazdego celu zwiekszaja sie o 5 na czas trwania zaklecia.
Na wyzszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklecie uzywajac slotu na zaklecie 3 poziomu lub wyzszego, punkty trafien celu zwiekszaja sie o dodatkowe 5 za kazdy poziom slotu powyzej 2.

Artificer 2 poziom Transmutacji

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2