Level from: to
custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Rozprysk Kwasu

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Tworzysz bank kwasu. Wybierz jedna kreatur w zasigu albo wybierz dwie w zasigu 5 stp. Cel musi zda test obronny ZrcznoSci albo otrzyma 1d6 obrae od kwasu.
To zaklcie zwiksza obraenia o 1d6 na 5 poziomie (2d6), 11 poziomie (3d6) i 17 poziomie (4d6).

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Wybuchowe Ostrze

 • casting time1 akcja
 • rangePosta (promie 5 stp)

 • componentsS, M
 • duration1 runda

a melee weapon worth at least 1 sp

Naznaczasz swoja bro uywana podczas rzucania zaklcia i uywasz ja do ataku przecisko jednej kreaturze w odlegLoSci 5 stp od ciebie. Przy trafieniu ofiara otrzymuje standardowe obraenia od ataku a take zostaje pokryta energia do nastpnej twojej tury. JeSli ofiara ataku przemieSci si 5 stp albo wicej otrzyma dodatkowo 1d8 obrae od piorunw i zakoczy dziaLanie zaklcia. .
Na wyszych poziomach. Na 5 poziomie, atak wrcz zadaje dodatkowe 1d8 przy trafieniu, i obraenia kiedy cel si poruszy zwikszaja si do 2d8. Obie koSci obrae zwikszaja si o 1d8 i o 2d8 na 11 poziomie i ponownie na 17 poziomie 3d8 i 4d8.

Artificer (TCE) Sztuczka WywoLywania

Stwrz Ognisko

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

Tworzysz ognisko na ziemi, ktra widzisz w zasigu. Do czasu zakoczenia zaklcia magiczne ognisko wypeLnia szeScian o boku 5 stp. Kade stworzenie znajdujace si w przestrzeni ogniska w momencie rzucania zaklcia musi wykona rzut ratujacy zrcznoS lub otrzyma 1d8 obrae od ognia. Stworzenie musi rwnie wykona rzut ratujacy, gdy wejdzie w przestrze ogniska po raz pierwszy w turze lub zakoczy tam swoja tur.
Ognisko zapala znajdujace si w jego okolicy palne przedmioty, ktre nie sa obecnie noszone lub przenoszone.
Obraenia czaru wzrastaja o 1d8 po osiagniciu 5 poziomu (2d8), 11 poziomu (3d8) i 17 poziomu (4d8).

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Taczace SwiatLa

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

Tworzysz do czterech SwiateL wielkoSci pochodni w zasigu, sprawiajac, e pojawiaja si one jako pochodnie, latarnie lub Swiecace kule, ktre unosza si w powietrzu przez czas trwania walki. Moesz te poLaczy cztery SwiatLa w jedna Swiecaca niejasno humanoidalna form o Srednich rozmiarach. Niezalenie od wybranej formy, kade SwiatLo rzuca przymione SwiatLo w promieniu 10 stp.
Jako akcja dodatkowa w swojej turze, moesz przenieS SwiatLa do 60 stp w nowe miejsce w zasigu. SwiatLo musi znajdowa si w odlegLoSci 20 stp od innego SwiatLa stworzonego przez to zaklcie, a SwiatLo mruga, jeSli przekracza zasig zaklcia.

Artificer Sztuczka WywoLywania

Ognisty Pocisk

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Rzucasz pLomie ognia na istot lub obiekt w zasigu. Wykonaj dystansowy atak zaklciem przeciwko celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje 1d10 obrae od ognia. Palny przedmiot trafiony tym zaklciem zapala si, jeSli nie jest noszony lub przenoszony.
Obraenia tego zaklcia wzrastaja o 1d10 po osiagniciu 5 poziomu (2d10), 11 poziomu (3d10) i 17 poziomu (4d10).

Artificer Sztuczka WywoLywania

Odrmoenie

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Powodujesz, e na jednej istocie, ktra widzisz w zasigu, tworzy si odrtwiaLy mrz. Cel musi wykona rzut ratunkowy na OdpornoS.. JeSli nie uda si uratowa, cel otrzymuje 1d6 obrae od zimna i ma minus przy nastpnym ataku bronia, ktry wykona przed kocem swojej nastpnej tury.
Obraenia zaklcia wzrastaja o 1d6 po osiagniciu 5 poziomu (2d6), 11 poziomu (3d6) i 17 poziomu (4d6)..

Artificer Sztuczka WywoLywania

Ostrze Zielono-Ognia

 • casting time1 akcja
 • rangePosta (promie 5 stp)

 • componentsS, M
 • durationNatychmiast

a melee weapon wartoS co najmniej 1 sp

Wymachujesz bronia uyta podczas rzucania zaklcia i wykonujesz nia atak w walce wrcz przeciwko jednemu stworzeniu w promieniu 5 stp od ciebie.

Artificer (TCE) Sztuczka WywoLywania

Wskazwki

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

W przypadku trafienia cel otrzymuje normalne efekty ataku bronia, a ty moesz sprawi, e zielony ogie przeskoczy z celu na inna, wybrana przez ciebie istot, ktra widzisz w promieniu 5 stp od niego. Druga istota otrzymuje obraenia od ognia rwne twojemu modyfikatorowi zdolnoSci zaklinania.
Na wyszych poziomach. At 5th poziom, atak wrcz zadaje dodatkowe 1d8 obrae od ognia celowi przy trafieniu, a obraenia od ognia drugiej istoty wzrastaja do 1d8 + twj modyfikator zdolnoSci zaklcia. Obie koSci obrae zwikszaja si o 1d8 na 11 poziomie (2d8 i 2d8) i 17 poziomie (3d8 i 3d8).

Artificer Sztuczka Wieszczenia

SwiatLo

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, M
 • duration1 godzina

Dotykasz jedna chtna istot. Raz przed kocem zaklcia cel moe rzuci koScia d4 i doda wylosowana liczb do jednego testu umiejtnoSci. Moe rzuci koScia przed lub po sprawdzeniu zdolnoSci. Nastpnie zaklcie koczy si.

Artificer Sztuczka WywoLywania

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Swiecaca Przynta

 • casting time1 akcja
 • range15 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiast

Dotykasz jednego obiektu, ktry nie jest wikszy ni 10 stp w dowolnym wymiarze. Dopki czar nie wygaSnie, obiekt rzuca jasne SwiatLo w promieniu 20 stp i przymione SwiatLo na dodatkowe 20 stp. SwiatLo moe mie dowolny kolor. CaLkowite przykrycie przedmiotu czymS nieprzezroczystym blokuje SwiatLo. JeSli celujesz w przedmiot trzymany lub noszony przez wroga istot, musi ona wykona rzut ratujacy zrcznoS, aby unikna zaklcia.

Artificer (TCE) Sztuczka WywoLywania

Magiczna Rka

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S
 • duration1 minuta

Tworzysz smug energii bLyskawicy, ktra uderza w jedna wybrana przez ciebie istot, ktra widzisz w zasigu. Cel musi odnieS sukces w rzucie ratunkowym na wytrzymaLoS lub zosta pociagnity do 10 stp w linii prostej w twoja stron, a nastpnie otrzyma 1d8 obrae od bLyskawic, jeSli znajduje si w odlegLoSci do 5 stp od ciebie.
Obraenia zaklcia wzrastaja o 1d8, gdy osiagniesz 5 poziom (2d8), 11 poziom (3d8) i 17 poziom (4d8).

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Magiczny Kamie

 • casting time1 bonusowa akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • duration1 minuta

Widmowa, unoszaca si rka pojawia si w wybranym przez ciebie punkcie w zasigu. Rka trwa przez czas trwania lub dopki nie oddalisz jej jako akcj. Rka znika, jeSli kiedykolwiek znajdzie si w odlegLoSci wikszej ni 30 stp od Ciebie lub jeSli ponownie rzucisz to zaklcie.
Moesz uy swojej akcji, aby kontrolowa rk. Moesz uy rki do manipulowania przedmiotem, otwarcia niezamknitych drzwi lub pojemnika, schowania lub wyciagnicia przedmiotu z otwartego pojemnika lub wylania zawartoSci z fiolki. Moesz porusza rka do 30 stp za kadym razem, gdy jej uywasz.
Rka nie moe atakowa, aktywowa magicznych przedmiotw, ani przenosi wicej ni 10 funtw.

Artificer Sztuczka Transmutacji

Naprawa

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiast

Dotykasz od jednego do trzech kamykw i nasaczasz je magia. Ty lub ktoS inny moe wykona dystansowy atak czarami za pomoca jednego z kamykw, rzucajac go lub ciskajac proca. JeSli ktoS inny atakuje kamykiem, to do rolki ataku dodaje on swj modyfikator zdolnoSci zaklcia, a nie atakujacego. W przypadku trafienia, cel otrzymuje obraenia rwne 1d6 + Twj modyfikator zdolnoSci zaklcia. Niezalenie od tego, czy atak trafi, czy nie, czar koczy si na kamieniu.
JeSli rzucisz to zaklcie ponownie, koczy si ono na wszystkich kamykach, na ktre nadal dziaLa poprzednie zaklcie.

Artificer Sztuczka Transmutacji

WiadomoS

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 runda

To zaklcie naprawia pojedyncze pknicie lub rozdarcie w przedmiocie, ktry dotykasz, takie jak zLamane ogniwo Lacucha, dwie poLwki zLamanego klucza, rozdarty klakier lub przeciekajacy winkiel. Tak dLugo, jak pknicie lub rozdarcie nie jest wiksze ni 1 stopa w dowolnym wymiarze, naprawiasz je, nie pozostawiajac Sladu po wczeSniejszych uszkodzeniach.
Zaklcie to moe fizycznie naprawi magiczny przedmiot lub konstrukcj, ale zaklcie nie moe przywrci magii takiemu przedmiotowi.

Artificer Sztuczka Transmutacji

Trujacy Rozprysk

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Wskazujesz palcem w kierunku istoty w zasigu i szepczesz wiadomoS. Cel (i tylko cel) sLyszy wiadomoS i moe odpowiedzie szeptem, ktry tylko ty moesz usLysze.
Moesz rzuci to zaklcie przez staLe obiekty, jeSli znasz cel i wiesz, e jest poza bariera. Magiczna cisza, 1 stopa kamienia, 1 cal zwykLego metalu, cienki arkusz oLowiu lub 3 stopy drewna blokuja zaklcie. Zaklcie nie musi podaa po linii prostej i moe swobodnie podrowa za rogami lub przez otwory.

Artificer Sztuczka PrzywoLywania

Kuglarstwo

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsV, S
 • durationDo 1 godziny

Wyciagasz rk w kierunku istoty, ktra widzisz w zasigu i wyrzucasz z dLoni kLab szkodliwego gazu. Stworzenie musi odnieS sukces w rzucie ratunkowym na Konstytucj lub otrzyma 1d12 obrae od trucizny.
Obraenia od tego zaklcia wzrastaja o 1d12, gdy osiagniesz 5 poziom (2d12), 11 poziom (3d12) i 17 poziom (4d12).

Artificer Sztuczka Transmutacji

Promie Zimna

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Ten czar to drobna sztuczka magiczna, ktra poczatkujacy czarodzieje wykorzystuja do wicze. Tworzysz jeden z nastpujacych efektw magicznych w zasigu.
Tworzysz natychmiastowy, nieszkodliwy efekt sensoryczny, taki jak deszcz iskier, powiew wiatru, sLabe nuty muzyczne lub dziwny zapach.
Natychmiast zapalasz lub gasisz Swiec, pochodni lub maLe ognisko.
Natychmiast czyScisz lub brudzisz obiekt nie wikszy ni 1 stopa szeScienna.
SchLadzasz, ogrzewasz lub aromatyzujesz do 1 stopy szeSciennej materiaLu nieoywionego za 1 godzin.
Sprawiasz, e na przedmiocie lub powierzchni pojawia si kolor, maLy znak lub symbol za 1 godzin.
Tworzysz niemagiczny drobiazg lub iluzoryczny obraz, ktry moe zmieSci si w twojej rce i ktry trwa do koca twojej nastpnej tury.
JeSli rzucisz to zaklcie wielokrotnie, moesz mie w tym samym czasie aktywne maksymalnie trzy jego nieatychmiastowe efekty, przy czym moesz oddali taki efekt jako akcj.

Artificer Sztuczka WywoLywania

OdpornoS

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

Mrony promie niebiesko-biaLego SwiatLa ciagnie si w stron istoty w zasigu. Wykonaj dystansowy atak zaklciem przeciwko celowi. Przy trafieniu otrzymuje on 1d8 obrae od zimna, a jego szybkoS zostaje zmniejszona o 10 stp do poczatku twojej nastpnej tury.
Obraenia zaklcia wzrastaja o 1d8 po osiagniciu 5 poziomu (2d8), 11 poziomu (3d8) i 17 poziomu (4d8).

Artificer Sztuczka Odpychania

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Poraajacy UScisk

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

(miniaturowa peleryna)Dotykasz jedna chtna istot. Raz przed kocem czaru cel moe rzuci koScia d4 i doda wylosowana liczb do jednego rzutu ratujacego, ktry wybierze. Moe rzuci koScia przed lub po rzucie ratunkowym. Wtedy czar si koczy.

Artificer Sztuczka WywoLywania

Oszczdzenie ZmarLych

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

BLyskawice wyskakuja z twojej rki, aby dostarczy wstrzas stworzeniu, ktre prbujesz Dotyk. Wykonaj atak zaklciem w walce wrcz przeciwko celowi. Masz przewag w ataku, jeSli cel ma na sobie zbroj z metalu. W przypadku trafienia cel otrzymuje 1d8 obrae od bLyskawic i nie moe podja reakcji a do poczatku swojej nastpnej tury.
Obraenia od zaklcia wzrastaja o 1d8, gdy osiagniesz 5 poziom (2d8), 11 poziom (3d8) i 17 poziom (4d8).

Artificer Sztuczka Nekromancji

Wybuch Mieczy

 • casting time1 akcja
 • range5 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiast

Dotykasz ywa istot, ktra ma 0 punktw trafie. Stworzenie staje si stabilne. To zaklcie nie ma wpLywu na nieumarLych i konstrukty.

Artificer (TCE) Sztuczka PrzywoLywania

Cierniowy Bicz

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiast

Tworzysz chwilowy krag widmowych ostrzy, ktre zamiataja wokL ciebie. Kada istota w zasigu, oprcz ciebie, musi odnieS sukces w rzucie ratunkowym na zrcznoS lub otrzyma 1d6 obrae od siLy.
Obraenia zaklcia wzrastaja o 1d6, gdy osiagniesz 5 poziom (2d6), 11 poziom (3d6) i 17 poziom (4d6).

Artificer Sztuczka Transmutacji

Grzmot

 • casting time1 akcja
 • range5 stp

 • componentsS
 • durationNatychmiast

Tworzysz dLugi, pokryty kolcami bicz w ksztaLcie winoroSli, ktry na twj rozkaz wysuwa si w kierunku istoty w zasigu. Wykonaj atak zaklciem w walce wrcz przeciwko celowi. JeSli atak trafi, stworzenie otrzymuje 1d6 obrae przeszywajacych, a jeSli stworzenie jest Due lub mniejsze, przyciagasz je do 10 stp bliej siebie.
Obraenia tego zaklcia wzrastaja o 1d6, gdy osiagniesz 5 poziom (2d6), 11 poziom (3d6) i 17 poziom (4d6).

Artificer Sztuczka WywoLywania

WchLo Elementy

 • casting time1 reakcja, ktra podejmujesz, gdy otrzymujesz obraenia od kwasu, zimna, ognia, bLyskawicy lub pioruna
 • rangePosta

 • componentsS
 • duration1 runda

Tworzysz wybuch gromkiego dwiku, ktry sLycha w odlegLoSci do 100 stp. Kada istota w zasigu, oprcz ciebie, musi wykona rzut ratujacy OdpornoSci lub otrzyma 1d6 obrae od grzmotw.
Obraenia od zaklcia wzrastaja o 1d6, gdy osiagniesz 5 poziom (2d6), 11 poziom (3d6) i 17 poziom (4d6).

Artificer 1 poziom Odpychania

Alarm (rytualne)

 • casting time1 minuta
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

Zaklcie przechwytuje czS nadchodzacej energii, zmniejszajac jej wpLyw na ciebie i przechowujac ja do nastpnego ataku wrcz.Masz odpornoS na typ obrae wyzwalajacych do poczatku swojej nastpnej tury. Ponadto, przy pierwszym trafieniu atakiem wrcz w swojej nastpnej turze, cel otrzymuje dodatkowe 1d6 obrae typu wyzwalajacego, a czar si koczy.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyszego, dodatkowe obraenia wzrastaja o 1d6 za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer 1 poziom Odpychania

Katapulta

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsS
 • durationNatychmiast

WLaczasz alarm przed niechcianym wtargniciem. Wybierz drzwi, okno lub obszar w zasigu, ktry nie jest wikszy ni szeScian o boku 20 stp. Do koca dziaLania zaklcia, alarm alarmuje ci za kadym razem, gdy maLe lub wiksze stworzenie Dotyka lub wchodzi na obszar objty zaklciem. Podczas rzucania zaklcia moesz wyznaczy stworzenia, ktre nie wLacza alarmu. Moesz take wybra, czy alarm jest psychiczny lub dwikowy.
Alarm psychiczny ostrzega Ci z ping w swoim umySle, jeSli jesteS w ciagu 1 mili od obszaru oddziaLu. Ten ping budzi Ci, jeSli Spisz.
Alarm dwikowy wydaje dwik dzwonka rcznego przez 10 sekund w ciagu 60 stp.

Artificer 1 poziom Transmutacji

Leczenie Ran

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Wybierz jeden przedmiot o wadze od 1 do 5 funtw w zasigu, ktry nie jest noszony lub przenoszony. Przedmiot leci w linii prostej do 90 stp w wybranym kierunku, po czym spada na ziemi, zatrzymujac si wczeSniej, jeSli uderzy o twarda powierzchni. JeSli przedmiot uderzyLby w jakieS stworzenie, musi ono wykona rzut ratujacy zrcznoS. Przy nieudanym save'ie przedmiot uderza w cel i przestaje si porusza. Kiedy przedmiot uderza w coS, przedmiot i to, w co uderza, otrzymuja po 3d8 obrae od uderzenia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyszego, maksymalna waga obiektw, w ktre moesz celowa tym zaklciem wzrasta o 5 funtw, a obraenia wzrastaja o 1d8, za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer 1 poziom WywoLywania

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
1 1
1 1

Wykrywanie Magii (rytualne)

 • casting time1 akcja
 • rangePosta

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 10 minut

Istota, ktra dotkniesz, odzyskuje liczb punktw trafie rwna 1d8 + twj modyfikator zdolnoSci zaklcia. To zaklcie nie ma wpLywu na nieumarLych i konstrukty.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2 poziomu lub wyszego, uzdrowienie zwiksza si o 1d8 za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer 1 poziom Wieszczenia

Ukryj Posta

 • casting time1 akcja
 • rangePosta

 • componentsV, S
 • duration1 godzina

Na czas trwania wyczuwasz obecnoS magii w promieniu 30 stp od ciebie. JeSli wyczujesz magi w ten sposb, moesz uy swojej akcji, aby zobaczy sLaba aur wokL kadej widocznej istoty lub obiektu w okolicy, ktra nosi w sobie magi, a take poznajesz jej szkoL magii, jeSli takowa istnieje.
Zaklcie moe przenikna przez wikszoS barier, ale jest blokowane przez 1 stop kamienia, 1 cal zwykLego metalu, cienki arkusz oLowiu lub 3 stopy drewna lub brudu.

Artificer 1 poziom Iluzji

Wielka Ucieczka

 • casting time1 bonusowa akcja
 • rangePosta

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 10 minut

Sprawiasz, e twoja posta, w tym ubranie, zbroja, bro i inne rzeczy na Twojej osobie, wygladaja inaczej, dopki czar nie skoczy si lub dopki nie uyjesz akcji, by go odwoLa. Moesz wydawa si o 1 stop niszy lub wyszy i moesz wyglada na szczupLego, grubego lub pomidzy. Nie moesz zmieni swojego typu ciaLa, wic musisz przyja form, ktra ma ten sam podstawowy ukLad koczyn. W przeciwnym razie zakres iluzji zaley od Ciebie.
Zmiany wprowadzone przez to zaklcie nie wytrzymuja fizycznej kontroli. Na przykLad, jeSli uyjesz tego zaklcia, aby doda kapelusz do swojego stroju, obiekty przechodza przez kapelusz, a kady, kto Dotykes go poczuje nic lub bdzie czu swoja gLow i wLosy. JeSli uyjesz tego zaklcia, aby wydawa si szczuplejszym ni jesteS, rka kogoS, kto siga po Dotyk, wpadLaby na ciebie, podczas gdy wydawaLoby si, e wcia jest w powietrzu.
Aby odkry, e jesteS przebrany, istota moe uy swojej akcji, aby zbada swj wyglad i musi odnieS sukces na Inteligencji (Sledztwa) sprawdzi przeciwko DC ratowania zaklcia.

Artificer 1 poziom Transmutacji

Swietlikowy Ogie

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

To zaklcie pozwala ci porusza si w niesamowitym tempie. Kiedy rzucasz to zaklcie, a nastpnie jako akcj dodatkowa w kadej swojej turze a do zakoczenia zaklcia, moesz podja akcj Dash.

Artificer 1 poziom WywoLywania

FaLszywe ycie

 • casting time1 akcja
 • rangePosta

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

Kady obiekt w szeScianie o zasigu 20 stp zostaje pokryty niebieskim, zielonym lub fioletowym SwiatLem (do wyboru). Kade stworzenie znajdujace si na tym obszarze w momencie rzucania zaklcia rwnie zostaje oSwietlone, jeSli nie uda mu si rzut obronny zrcznoSci. Na czas trwania zaklcia przedmioty i dotknite nim stworzenia rzucaja sLabe SwiatLo w promieniu 10 stp.
Kady atak na dotknite nim stworzenie lub przedmiot ma przewag, jeSli atakujacy moe je zobaczy, a dotknite nim stworzenie lub przedmiot nie moe korzysta z bycia niewidzialnym.

Artificer 1 poziom Nekromancji

Pirkowe Spadanie

 • casting time1 reakcja
 • range60 stp

 • componentsV, M
 • duration1 minuta

Wzmacniajac swojego bohatera nekromantyczna faksymila ycia, zyskujesz 1d4+4 tymczasowych punktw trafie na czas trwania..
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu na zaklcie 2 poziomu lub wyszego, zyskujesz 5 dodatkowych tymczasowych punktw trafie za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer 1 poziom Transmutacji

TLuszcz

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

Reakcja - Kiedy ty lub istota w promieniu 60 stp od ciebie spada Wybierz do piciu spadajacych istot w zasigu. Tempo opadania spadajacej istoty spada do 60 stp na rund, a do zakoczenia zaklcia. JeSli stworzenie wyladuje przed kocem czaru, nie otrzymuje adnych obrae od spadania i moe wyladowa na nogach, a czar koczy si dla tego stworzenia.

Artificer 1 poziom PrzywoLywania

Identyfikacja (rytualne)

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • durationNatychmiast

odrobina skrki wieprzowej lub masLa

Sliski tLuszcz pokrywa ziemi w kwadracie o boku 10 stp skupionym na punkcie w zasigu i zmienia ja w trudny teren na czas trwania.
Kiedy tLuszcz si pojawia, kada istota stojaca na jego obszarze musi wykona rzut ratujacy zrcznoS lub paS na ziemi. Stworzenie, ktre wejdzie na ten obszar lub zakoczy tam swoja tur, rwnie musi wykona rzut ratujacy zrcznoS lub paS na ziemi.

Artificer 1 poziom Wieszczenia

Skok

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

Wybierasz jeden przedmiot, ktry musisz dotyka podczas rzucania zaklcia. JeSli jest to magiczny przedmiot lub inny przedmiot nasycony magia, poznajesz jego wLaSciwoSci i sposb uycia, dowiadujesz si, czy wymaga on dostrojenia i ile ma Ladunkw, jeSli tak. Dowiadujesz si, czy na przedmiot dziaLaja jakieS zaklcia i jakie. JeSli przedmiot zostaL stworzony przez zaklcie, dowiadujesz si, ktre zaklcie go stworzyLo.
JeSli zamiast tego Dotyk istoty podczas rzucania, dowiadujesz si, jakie zaklcia, jeSli w ogle, aktualnie na nia oddziaLuja.

Artificer 1 poziom Transmutacji

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Wdrowiec

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S, M
 • duration1 godzina

tylna noga konika polnego

Dotykasz stworzenie. Dystans skoku stworzenia zostaje potrojony do czasu zakoczenia zaklcia.

Artificer 1 poziom Transmutacji

Oczyszczanie Jedzenia i Wody (rytualne)

 • casting time1 akcja
 • range10 stp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Dotykasz stworzenie. SzybkoS celu zwiksza si o 10 stp, a do zakoczenia zaklcia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu na zaklcie 2 poziomu lub wyszego, moesz obra za cel jedna dodatkowa istot za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer 1 poziom Transmutacji

Sanktuarium

 • casting time1 bonusowa akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration1 minuta

Wszystkie niemagiczne potrawy i napoje w promieniu 5 stp od wybranego punktu w zasigu zostaja oczyszczone i pozbawione trucizn i chorb.

Artificer 1 poziom Odpychania

SidLa

 • casting time1 minuta
 • rangeDotyk

 • componentsS, M
 • duration8 godzin

Chronisz istot w zasigu przed atakiem. Do czasu zakoczenia dziaLania zaklcia, kada istota, ktra zaatakuje ochronna istot lub uyje szkodliwego zaklcia, musi najpierw wykona rzut ratujacy madroS. W przypadku nieudanego testu, stworzenie musi wybra nowy cel lub straci atak lub zaklcie. To zaklcie nie chroni chronionej istoty przed efektami obszarowymi, takimi jak wybuch kuli ognia.
JeSli chroniona istota wykona atak lub rzuci zaklcie, ktre wpLywa na wroga istot, to zaklcie si koczy.

Artificer 1 poziom Odpychania

Kaustyczny Napar Taszy

 • casting time1 akcja
 • rangePosta (30-foot line)

 • componentsV, S, M
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

25 stp of rope, which the spell consumes

Gdy rzucasz to zaklcie, uywasz liny, by stworzy na ziemi lub podLodze krag o promieniu 5 stp. Gdy zakoczysz rzucanie, lina znika, a krag staje si magiczna puLapka.
Ta puLapka jest prawie niewidoczna, wymaga udanego testu Inteligencji (Sledztwo) przeciwko DC obrony przed zaklciem, aby ja dostrzec.
PuLapka uruchamia si, gdy MaLa, Srednia lub Dua istota poruszy si na ziemi lub podLog w promieniu dziaLania zaklcia. Stworzeniu temu musi si uda rzut obronny na zrcznoS lub zostanie magicznie wyniesione w powietrze, przez co bdzie wisiaLo do gry nogami 3 stopy nad ziemia lub podLoga. Stworzenie jest tam skrpowane do czasu zakoczenia zaklcia.
Skrpowane stworzenie moe wykona rzut ratujacy ZrcznoS na koniec kadej ze swoich tur, koczac efekt na nim na sukcesie. Alternatywnie, stworzenie lub ktoS inny, kto moe go dosigna, moe uy akcji, aby wykona test Inteligencji (Arcana) przeciwko Twojemu DC ratowania zaklcia. W przypadku sukcesu, efekt skrpowania koczy si.
Po uruchomieniu puLapki, czar koczy si, gdy adna istota nie jest przez nia skrpowana.

Artificer (TCE) 1 poziom WywoLywania

Kojace SLowo

 • casting time1 bonusowa akcja
 • range60 stp

 • componentsV
 • durationNatychmiast

Strumie kwasu emanuje z ciebie w linii o dLugoSci 30 stp i szerokoSci 5 stp w wybranym przez ciebie kierunku. . Kada istota w linii musi odnieS sukces w rzucie ratunkowym na ZrcznoS lub zosta pokryta kwasem na czas trwania zaklcia lub do momentu, gdy istota uyje swojej akcji, aby zeskroba lub zmy kwas z siebie lub innej istoty. Istota pokryta kwasem otrzymuje 2d4 obrae od kwasu na poczatku kadej ze swoich tur.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2 poziomu lub wyszego, obraenia wzrastaja o 2d4 za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer (Alchemist) 1 poziom WywoLywania

Promie Choroby

 • casting time1 akcja
 • range60 stp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Wybrane przez ciebie stworzenie, ktre widzisz w zasigu, odzyskuje punkty trafie rwne 1d4 + twj modyfikator zdolnoSci czarowania. To zaklcie nie ma wpLywu na nieumarLych i konstrukty.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2 poziomu lub wyszego, uzdrowienie zwiksza si o 1d4 za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer (Alchemist) 1 poziom Nekromancji

Magiczny Pocisk

 • casting time1 akcja
 • range120 stp

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Promie obrzydliwej, zielonkawej energii rzuca si na stworzenie w zasigu.. Wykonaj dystansowy atak zaklciem przeciwko celowi. Przy trafieniu cel otrzymuje 2d8 obrae od trucizny i musi wykona rzut ratujacy przed utrata Konstytucji. Przy nieudanym save jest on rwnie zatruty do koca twojej nastpnej tury.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyszego, obraenia wzrastaja o 1d8 za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer (Armorer) 1 poziom WywoLywania

Fala Grzmotu

 • casting time1 akcja
 • rangePosta (15-foot cube)

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Tworzysz trzy Swiecace lotki o magicznej sile. Kada rzutka trafia w wybrane przez ciebie stworzenie, ktre widzisz w zasigu. Rzutka zadaje 1d4+1 obrae od siLy swojemu celowi. Wszystkie rzutki uderzaja jednoczeSnie i moesz je skierowa tak, aby trafiLy w jedno stworzenie lub kilka.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2 poziomu lub wyszego, czar tworzy jedna dodatkowa rzutk za kady slot powyej 1.

Artificer (Armorer) 1 poziom WywoLywania

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Tarcza

 • casting time1 reakcja
 • rangePosta

 • componentsV, S
 • duration1 runda

Fala gromu rozchodzi si od ciebie. Kada istota w szeScianie 15 stp od ciebie musi wykona rzut ratujacy Konstytucj. Przy nieudanym rzucie stwr otrzymuje 2d8 obrae od piorunw i zostaje odepchnity od ciebie o 10 stp. Przy udanym save'ie stworzenie otrzymuje o poLow mniej obrae i nie jest popychane.
Dodatkowo niezabezpieczone obiekty, ktre znajduja si caLkowicie w obszarze dziaLania, sa automatycznie odpychane przez efekt zaklcia o 10 stp od ciebie, a zaklcie emituje gromkie bum sLyszalne do 300 stp.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyszego, obraenia wzrastaja o 1d8 za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer (Artillerist) 1 poziom Odpychania

Fala Piorunw

 • casting time1 akcja
 • rangePosta (15-foot cube)

 • componentsV, S
 • durationNatychmiast

Pojawia si niewidzialna bariera z magicznej siLy i chroni ci. Do poczatku swojej nastpnej tury masz premi +5 do AC, take przeciwko atakowi wyzwalajacemu, i nie otrzymujesz obrae od magiczny pociskw.

Artificer (Artillerist) 1 poziom WywoLywania

Heroizm

 • casting time1 akcja
 • rangeDotyk

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 1 minuty

Fala gromu rozchodzi si od ciebie. Kada istota w szeScianie 15 stp od ciebie musi wykona rzut ratujacy Konstytucj. Przy nieudanym rzucie stwr otrzymuje 2d8 obrae od piorunw i zostaje odepchnity o 10 stp od ciebie. Dodatkowo, niezabezpieczone obiekty, ktre znajduja si w caLoSci w obszarze dziaLania, sa automatycznie odpychane o 10 stp od ciebie przez efekt zaklcia, a zaklcie emituje gromki huk sLyszalny do 300 stp.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu czaru 2. poziomu lub wyszego, obraenia wzrastaja o 1d8 za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer (Battle Smith) 1 poziom Urokw

Tarcza

 • casting time1 reakcja
 • rangePosta

 • componentsV, S
 • duration1 runda

Chtna istota, ktra dotykasz, zostaje przesiaknita odwaga. Do czasu zakoczenia zaklcia, stworzenie jest odporne na strach i zyskuje tymczasowe punkty trafie rwne twojemu modyfikatorowi zdolnoSci zaklcia na poczatku kadej swojej tury. Kiedy czar si koczy, cel traci wszystkie pozostaLe tymczasowe punkty trafie z tego czaru.

Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu zakl 2 poziomu lub wyszego, moesz obra za cel 1 dodatkowe stworzenie za kady poziom slotu powyej 1.

Artificer (Battle Smith) 1 poziom Odpychania

Pomoc

 • casting time1 akcja
 • range30 stp

 • componentsV, S, M
 • duration8 godzin

Pojawia si niewidzialna bariera z magicznej siLy i chroni ci. Do poczatku swojej nastpnej tury masz premi +5 do AC, take przeciwko atakowi wyzwalajacemu, i nie otrzymujesz obrae od magicznych pociskw.

Artificer 2 poziom Odpychania

Zmie Posta

 • casting time1 akcja
 • rangePosta

 • componentsV, S
 • durationKoncentracja, do 1 godziny

Twoje zaklcie zwiksza wytrzymaLoS i determinacj twoich sojusznikw. Choose up to three creatures within range. Maksymalne i aktualne punkty trafie kadego celu zwikszaja si o 5 na czas trwania zaklcia.
Na wyszych poziomach: Kiedy rzucasz to zaklcie uywajac slotu na zaklcie 3 poziomu lub wyszego, punkty trafie celu zwikszaja si o dodatkowe 5 za kady poziom slotu powyej 2.

Artificer 2 poziom Transmutacji

1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2