Level from: to
custom background URL

Change class color:
Back to default color


Sorry guys, I need to pay server's bills.
=_=
Download PDF
Liked it?
Support on Patreon

Contacts:
Twitter with update log: @angrygazebo
if you have any ideas, email me
In Tobolar we trust!
Last spellbooks:
ArtificerWizardSorcererBardClericDruidPaladinRangerWarlockOtherw40k
What do you think?
http://beta.hardcodex.ru :3
A4 portrait 9 cards
on page

Oddech smoka

  • casting time 1 akcja dodatkowa
  • range dotyk

  • components W, S, M
  • duration

ostra papryka

Dotykasz jednej chętnej istoty i nasycasz ją mocą wyrzucania magicznej energii z jej ust, pod warunkiem, że je posiada. Wybierz kwas, zimno, ogień, błyskawicę lub truciznę. Do czasu zakończenia zaklęcia istota może użyć akcji, aby wypuścić energię wybranego typu w 15-metrowym stożku. Każda istota na tym obszarze musi wykonać rzut obronny na Zręczność, otrzymując 3k6 obrażeń wybranego typu przy nieudanym rzucie obronnym lub o połowę mniejsze obrażenia przy udanym.

Na wyższych poziomach. Kiedy rzucisz to zaklęcie przy użyciu slotu na czar co najmniej 3. poziomu, obrażenia zwiększają się o 1k6 za każdy poziom slotu powyżej 2. poziomu.

Mag Transmutacja 2. krąg

0 0